Reaksje FNP op ‘Prinsedei’: gemeentlike tekoarten oplosse!

Reaksje FNP op ‘Prinsedei’: gemeentlike tekoarten oplosse!

🕔10:49, 18.Sep 2020

De FNP is kritysk op de finansjele útstellen fan it regear by it oanbieden fan de Miljoenenota. It stelt de partij yn it foarste plak teloar dat der noch hieltyd gjin oplossing is foar de grutte gemeentlike tekoarten. Dêr moat

Lês it folsleine artikel
Giet it echt sa goed mei it Frysk?

Giet it echt sa goed mei it Frysk?

🕔10:13, 18.Sep 2020

Ynstjoerd De Fryske Taalatlas 2020, dy’t koartlyn útkaam, is foar deputearre Sietske Poepjes reden om harsels op it boarst te slaan: it soe poerbêst gean mei it Frysk. Mei oare wurden: har belied soe in sukses wêze. De wierheid hat

Lês it folsleine artikel
Afûk en Fryske gemeenten starte kampanje ‘Taal yn it sosjaal domein’

Afûk en Fryske gemeenten starte kampanje ‘Taal yn it sosjaal domein’

🕔08:18, 18.Sep 2020

Profesjonals bepale faak de taal dy’t sprutsen wurdt yn it ûnderlinge kontakt mei soarchfregers. Troch omtinken te jaan oan de memmetaal fan de soarchfreger is de tsjinstferliening te ferbetterjen. Minsken fiele harren nammentlik better op har gemak en jouwe mear

Lês it folsleine artikel
Keningspear yn Fryslân

Keningspear yn Fryslân

🕔08:13, 18.Sep 2020

Kening Willem-Alexander en keninginne Máxima wiene tongersdei op besite yn Fryslân. De besite stie yn it teken fan de takomst fan de provinsje, mei de klam op de lânbousektor, de Fryske taal en kultuer en duorsumens. De twa giene by

Lês it folsleine artikel
Frisisten fan alle lannen, ferienje jim!

Frisisten fan alle lannen, ferienje jim!

🕔12:07, 17.Sep 2020

Skôging troch Marc van Oostendorp Ik haw boeken lêzen dy’t my útskroevener fan wille kraaie litten hawwe as de bondel De takomst fan de frisistyk, dy’t gearstald is troch trije foaroanstaande frisisten en dy’t de teksten befettet fan lêzingen dy’t ferline jier

Lês it folsleine artikel
Grutte wetteroerlêst yn suden FS troch orkaan Sally

Grutte wetteroerlêst yn suden FS troch orkaan Sally

🕔08:28, 17.Sep 2020

Orkaan Sally hat yn it suden fan de Feriene Steaten in grutte wetteroerlêst feroarsake. De orkaan kaam woansdeitemoarn pleatslike tiid oan lân en luts oer de stedsgebieten fan Mobile yn Alabama en Pensacola yn Floarida. Byinoar hawwe dy gebieten in

Lês it folsleine artikel
Sûnder tolkeksamen ‘tolk Frysk’? Nee, dat kin net!

Sûnder tolkeksamen ‘tolk Frysk’? Nee, dat kin net!

🕔20:33, 16.Sep 2020

Ynstjoerd Deputearre en Provinsjale Steaten fan Fryslân wolle mear tolken Frysk yn de rjochtspraak troch in ‘taaltoets’ ôf te nimmen, mar se hawwe it blykber net al te heech op mei de status fan it Frysk en de kwaliteit fan

Lês it folsleine artikel
Fideo: Jouster Toer wer kompleet

Fideo: Jouster Toer wer kompleet

🕔18:36, 16.Sep 2020

It weromsetten fan in spits op de Jouster Toer hat rûnom it nijs helle; lokaal, provinsjaal en sels lanlik. Sjoch bygelyks de websiden fan de Jouster Krante, Omrop Fryslân én de NOS. Op de facebookside Ik bin in Jouster omdat…

Lês it folsleine artikel
LTO Noard: bring basisbetingsten ferhanneljen stikstofromte op oarder

LTO Noard: bring basisbetingsten ferhanneljen stikstofromte op oarder Fernijd

🕔08:51, 16.Sep 2020

Boerehúshâldingen wurde noch ûnwisser no’t it ferhanneljen fan stikstofromte yn ferskate provinsjes oerwoegen wurdt. Troch it saneamde ekstern saldearjen kinne grutte bedriuwen stikstofromte opkeapje fan boeren en túnkers. Dat komt boppe-op de ûnwissens dy’t al langer bestiet sûnt de PAS-meldingen

Lês it folsleine artikel
Reaksje Provinsje Fryslân op de Troanrede

Reaksje Provinsje Fryslân op de Troanrede

🕔19:33, 15.Sep 2020

Reaksje Provinsje: “Kabinet set ek ‘Lok op 1’” De koroanakrisis hat sjen litten hoe fearkrêftich oft Nederlân is en wat der wier ta docht: sûnens, famylje, freonen. It giet net allinne om it Bruto Nasjonaal Produkt, mar om ús Wolwêzen.

Lês it folsleine artikel