Sânstoarmen kleurje Irak oranje

Sânstoarmen kleurje Irak oranje

🕔08:22, 18.May 2022

Foar de achtste kear yn in moanne tiid is juster in sânstoarm oer Irak lutsen. Opnij kaam dêrtroch in part fan it deistich libben stil te lizzen. Yn in grut part fan it lân sleaten lofthavens, universiteiten en oerheidstsjinsten fan

Lês it folsleine artikel
Provinsjale finânsjes sober en doelmjittich

Provinsjale finânsjes sober en doelmjittich

🕔07:59, 18.May 2022

It kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân is fan betinken dat it mei de resultaten út it bestjoersakkoart ‘Lok op 1’ op koers leit. Koroana, de ûntwikkelingen oangeande stikstof en de gefolgen fan de oarloch yn Oekraïne litte lykwols harren

Lês it folsleine artikel
Dei fan de Nasjonale Parken

Dei fan de Nasjonale Parken

🕔07:17, 18.May 2022

Kommende snein, 22 maaie, hâlde It Fryske Gea, Nasjonaal Park ‘De Alde Feanen’ en IVN Natueredukaasje in iepen dei. Dat bart yn it ramt fan de Dei fan de Nasjonale Parken. Fan tolven oant fjouweren is der dan yn en

Lês it folsleine artikel
Sintrale ferwaarming wurdt ôfskaft

Sintrale ferwaarming wurdt ôfskaft

🕔20:44, 17.May 2022

Yn 2026 meie der yn Fryslân en de oare Nederlânske provinsjes gjin nije sintrale ferwaarmings mear ynstallearre wurde. It Nederlânske regear hat besletten dat dy fan dat jier ôf ferfongen wurde moatte troch ferwaarmings dy’t net sa min binne foar

Lês it folsleine artikel
Folle minder jild foar Fryske taal en kultuer

Folle minder jild foar Fryske taal en kultuer

🕔20:00, 17.May 2022

De provinsje Fryslân wol de kommende jierren struktureel 7,2 miljoen euro besunigje. Neffens deputearre Friso Douwstra is dat nedich om foar te kommen dat de provinsje yn de reade sifers bedarret. Besunigje betsjut ek pynlike besluten nimme, lykas 1,6 miljoenen

Lês it folsleine artikel
Koroanawet komt yn it jiskefet

Koroanawet komt yn it jiskefet

🕔19:47, 17.May 2022

Fryslân en de oare Nederlânske provinsjes krije wer gewoane wetten. De tydlike koroanawet is fan 1 juny ôf net langer jildich. De Nederlânske Earste Keamer wol him net ferlingje. De wet makket sûnder tastimming fan it parlemint in protte yngripende

Lês it folsleine artikel
Hast ien op de fjouwer wenten yn Fryslân hat sinnepanielen

Hast ien op de fjouwer wenten yn Fryslân hat sinnepanielen

🕔08:30, 17.May 2022

Friezen kieze hieltyd faker foar sinnepanielen. Underwilens binne op 24,8% fan de Fryske wenningdakken panielen te finen. De provinsje telt neffens de resintste data sa’n 74.900 wenten mei sinnepanielen, in stiging fan 181% neffens 2017. Ynwenners fan Eaststellingwerf binne yn

Lês it folsleine artikel
Hillichferklearring Titus Brandsma

Hillichferklearring Titus Brandsma

🕔18:19, 16.May 2022

Pater-karmelyt Titus Brandsma (1881-1942) is opnommen yn de kanon fan de hilligen fan de Roomsk-Katolike tsjerke. Paus Franciscus spruts de hillichferklearring fan de Fryske pryster, en dy fan njoggen oare religieuzen, sneintemoarn út op it Sint-Pitersplein yn Rome. Tûzenen belangstellenden,

Lês it folsleine artikel
Foar it earst planten kweekt yn moannegrûn

Foar it earst planten kweekt yn moannegrûn Fernijd

🕔08:27, 16.May 2022

Amerikaanske wittenskippers hawwe foar it earst planten groeie litten yn grûn dy’t fan de moanne ôfkomstich is. De ûntdekking dat planten útsprute kinne yn bûtenierdske boaiem kin fan grut belang wêze foar takomstige romtemissys, mar kin faaks ek op ierde

Lês it folsleine artikel
Stipe foar FNP-pleit kontenerfeiligens op polityk kongres Gran Canaria

Stipe foar FNP-pleit kontenerfeiligens op polityk kongres Gran Canaria

🕔20:07, 15.May 2022

Alle moasjes fan de FNP op it jierlikse kongres fan de European Free Alliance (EFA) binne oannommen. De Europeeske regionale partijen fan de EFA wiene benammen te sprekken oer de moasje foar mear kontenerfeiligens nei oanlieding fan de ramp mei

Lês it folsleine artikel