Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (63)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (63)

🕔06:42, 20.Apr 2019

Wa is goed? In ferslachjouwer en in populist sieten beide yn ’e synagoge te bidden. De ferslachjouwer sei tsjin God: “Hear, ik tankje Jo dat ik net sa bin as de oare minsken: jildwolven, dieven, troubrekkers, ferslaafden of ek as

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (62)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (62) Fernijd

🕔07:00, 13.Apr 2019

Wêrom’t gjin letter fan ’e wet falle mei Gjinien kin twa hearen tsjinje. Wat minsken geweldich fine, fynt God grouwélich. Tink der goed om wêr’tst fan dreamst en wêr’tst dyn skatten garrest. By de wet en de geboaden is no

Lês it folsleine artikel
Fiifhûnderste útjefte fan de KFFB

Fiifhûnderste útjefte fan de KFFB

🕔10:51, 9.Apr 2019

Sneon 6 april belibbe de KFFB de Fryske boekeklub in hichtepunt yn syn 85-jierrich bestean: doe waard nammentlik de fiifhûndertste útjefte presintearre: Foar dy 20 bibelferhalen. Dy presintaasje wie yn de IJsherberg yn Dokkum. Jong en âld kaam dêrop ôf.

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Stêd fan Boeken

Aant Mulder: Stêd fan Boeken

🕔07:00, 9.Apr 2019

Kollum City of Literature, Stêd fan Boeken, de boekewike, it is my suver allegearre mar wat ûntkommen. De boekewike mei it tema ‘De moeder de vrouw’ dy’t duorre fan sneon 23 maart oant en mei snein 31 maart wol ik

Lês it folsleine artikel
Simke Kloostermanpriis foar ‘Tomkes foarlêsfeest’

Simke Kloostermanpriis foar ‘Tomkes foarlêsfeest’

🕔16:29, 8.Apr 2019

It berneboek Tomkes foarlêsfeest fan de skriuwsters Auck Peanstra (1954-2016) en Riemkje Pitstra en fan yllustrator Luuk Klazenga, is de winner fan de Simke Kloostermanpriis 2019, sa makket it Simke Kloostermanlien bekend. It winnende boek is yn 2016 útkaam by Utjouwerij Afûk ta neitins oan Auck Peanstra. Sy

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (61)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (61)

🕔07:20, 6.Apr 2019

De Samaritaan wit wa’t syn meiminske is In teolooch besiket my te hifkjen troch te freegjen: “Wat moat ik dwaan om ien mei God te wêzen en it ivige libben te hawwen?” Ik freegje werom: “Wat stiet dêroer skreaun yn

Lês it folsleine artikel
Marko van der Wal winner oersetwedstriid Dichter fan Fryslân

Marko van der Wal winner oersetwedstriid Dichter fan Fryslân

🕔08:33, 31.Mar 2019

Ut hast santich ynstjoeringen keas de sjuery de oersetting fan Marko van der Wal as bêste Nederlânsktalige oersetting fan it gedicht ‘De redens fan it wurd’, skreaun troch de Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga. Neffens de sjuery is it foar in

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan it hielmaster’ (60)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan it hielmaster’ (60)

🕔07:22, 30.Mar 2019

Baas en boekhâlder witte wat linigens is De learlingen bekritisearje inoar hieltyd en nimme inoar de maat. Wylst de geboaden mar de helte fan it ferhaal binne. Dêrom kom ik mei in teltsje. In ryk man hie in boekhâlder. Dy

Lês it folsleine artikel
Frysk-Skotske gearwurking op it Soutar Festival of Words yn Perth

Frysk-Skotske gearwurking op it Soutar Festival of Words yn Perth Fernijd

🕔08:39, 28.Mar 2019

De Fryske dichter Geart Tigchelaar sil medio april op ’e fyts nei it Soutar Festival of Words yn Perth, Skotlân. Oanlieding dêrta is de gearwurking mei de Skotske dichter David Eyre. Hja hawwe inoar ferline jier op it ynternasjonale poëzyfestival

Lês it folsleine artikel
Boekewikegeskink ek yn it Frysk

Boekewikegeskink ek yn it Frysk

🕔18:36, 27.Mar 2019

Sneon 30 maart o.s. is der in Literêre jûn mei Jan Siebelink (auteur Boekewikegeskink), Jetske Bilker (oersetter Boekewikegeskink), Tsead Bruinja (Dichter des Vaderlands) en Eeltsje Hettinga (Dichter fan Fryslân). It begjint om 20.00 oere yn dûnsskoalle Saco Velt yn Ljouwert. Tagongskaarten

Lês it folsleine artikel