Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (101)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (101)

🕔07:05, 18.Jan 2020

Haadstik 12 De Goede libbet yn ús Yn linnen mei mirre en aloëe As it jûn wurden is, giet Jozef fan Arimateä, ien fan ’e autoriteiten dy’t mei Jezus sympatisearret, nei Pontius Pilatus ta en freget him om de lea

Lês it folsleine artikel
Feestlike ynstallaasje fan Lida Dykstra as Berneboeke-ambassadeur

Feestlike ynstallaasje fan Lida Dykstra as Berneboeke-ambassadeur

🕔11:55, 17.Jan 2020

Lida Dykstra sil woansdei 22 jannewaris feestlik ynstallearre wurde as Berneboeke-ambassadeur. It feest fan takom wike is foar har it offisjele startsein as Bernboeke-ambassadeur fan Fryslân. De kommende twa jier sil sy de promoasje fan Fryske berneboeken en de Fryske

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (100)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (100)

🕔08:14, 11.Jan 2020

Sjoch Gods Soan Nei de bespotting lûke se My it poarper kleed ôf en dogge My myn eigen klean wer oan. Se presje in foarbygonger om myn krús te dragen. It is Simon fan Cyrene, dy’t krekt fan it lân

Lês it folsleine artikel
In oare wei – mei oare eagen

In oare wei – mei oare eagen

🕔19:25, 9.Jan 2020

In earlik en inspirearjend ferhaal fan in sterke frou dy’t de moed hat, har eigen wei te gean Op in dei, as Willemien op har wurk dwaande is mei in folder, giet it net sa’t se wol. Se makket in

Lês it folsleine artikel
Studinten Frysk meitsje harkspul ‘De sulveren rinkelbel’

Studinten Frysk meitsje harkspul ‘De sulveren rinkelbel’

🕔22:30, 7.Jan 2020

Studinten Frysk fan hegeskoalle NHL Stenden hawwe in harkspul makke fan it boek De sulveren rinkelbel fan de ferneamde Fryske skriuwer Waling Dykstra. Dat diene hja ûnder begelieding fan dosinte Babs Gezelle Meerburg. By it harkspul heart ek in fideo, dêr’t

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (99)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (99)

🕔07:00, 4.Jan 2020

Sjoch de minske! Pontius Pilatus jout him wer nei bûten ta en seit tsjin ’e prysters en de minskeklibers dy’t dêr gearklofte binne: “Neffens my hat er neat ferkeards dien. Mar jim binne wend dat ik alle jierren mei Peaske

Lês it folsleine artikel
Nije Frysktalige roman fan Rients Faber

Nije Frysktalige roman fan Rients Faber Fernijd

🕔08:56, 29.Dec 2019

By útjouwerij Brave New Books is de roman Helia en har wrâld mei Chopin fan Rients Faber ferskynd. It boek is yn ’e boekhannel en fia ynternet te keap. 1952. As Sierd mei syn mem útfanhûs is, rekket er yn

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (98)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (98)

🕔07:35, 28.Dec 2019

Wat is wierheid? Ik wurd foar Pontius Pilatus brocht, de Romeinske gûverneur. Hy freget My: “Jo neame Josels kening?” Ik jou as antwurd: “Sa’t Jo sizze.” De prysters bringe noch in protte oare beskuldigingen tsjin My yn, want se wolle

Lês it folsleine artikel
It Bilt yn byld

It Bilt yn byld

🕔09:46, 26.Dec 2019

De streek It Bilt yn doarpsgesichten, lânskippen, portretten en de taal… Yn harren boek Mooie Plaatsys registrearren fotograaf Baukje Venema en sjoernalist Gitte Brugman de wichtichste skaaimerken fan dat bysûndere gebiet. In part fan de foto’s is makke mei âlderwetske

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (97)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (97)

🕔07:39, 21.Dec 2019

Ferrie op ferrie Wylst Ik dat sis, komt Judas der al oan, ien fan ’e tolve, mei in swier bewapene plysjemacht, stjoerd op advys fan ’e timpelautoriteiten. De ferrieder hat mei de plysjes in teken ôfpraat. Hy hat tsjin har

Lês it folsleine artikel