Utrikking Libris Literatuerpriis by ‘Nieuwsuur’

Utrikking Libris Literatuerpriis by ‘Nieuwsuur’

🕔08:48, 6.May 2021

Op moandeitejûn 10 maaie makket sjueryfoarsitter Lilianne Ploumen yn Nieuwsuur de winner fan de Libris Literatuerpriis 2021 bekend. Dat docht se streekrjocht út Felix Meritis yn Amsterdam wei. De nominearre skriuwers komme earst oan it wurd yn in reportaazje. Dêrnei

Lês it folsleine artikel
Boek fol oarlochsoantinkens skonken oan it Frysk Fersetsmuseum

Boek fol oarlochsoantinkens skonken oan it Frysk Fersetsmuseum

🕔09:00, 1.May 2021

Ofrûne wike ûntfong it Frysk Fersetsmuseum it bysûndere boek Noorderbreedte viert de vrijheid. It boek, makke troch de Fryske soarchgroep Noorderbreedte, stean 44 portretten fan bewenners sintraal. Bewenners diele ek har dierberste oantinkens oan de befrijing 76 jier lyn. Moaie

Lês it folsleine artikel
‘Tolef bryfkes’ mei Súdwesthoekske poëzy

‘Tolef bryfkes’ mei Súdwesthoekske poëzy

🕔14:03, 26.Apr 2021

In nij tydskrift foar poëzy útbringe, dat klinkt as in grutte opjefte. Tolef bryfkes sil deroan begjinne, mar dan yn in beskieden foarm. Elk nûmer bestiet út tolve briefkes. It tydskrift ferskynt yn it Frysk fan ’e Súdwesthoeke. Sûnt in

Lês it folsleine artikel
Nije poëzijfideo fan de Dichter fan Fryslân: ‘Spegel’

Nije poëzijfideo fan de Dichter fan Fryslân: ‘Spegel’

🕔08:59, 26.Apr 2021

It gedicht ‘Spegel’ is troch Nyk de Vries skreaun foar de ôftraap fan it projekt ‘Wjerspegelje’ fan Merk Fryslân en Ljouwert City of Literature. Spegel dêr stean ik wer mei de hannen ûnder de kraan inkeld in pear tellen duorret

Lês it folsleine artikel
Ljouwert mei syn ferantwurdlikens net ôfskowe!

Ljouwert mei syn ferantwurdlikens net ôfskowe!

🕔16:34, 14.Apr 2021

Ynstjoerd Sûnt in diel fan de gemeente Littenseradiel opgie yn de gemeente Ljouwert is B&W fan Ljouwert ek it bestjoer fan it Rely-Jorritsmafûns. Earder foarme B&W fan Littenseradiel it bestjoer, en dy gemeente soarge foar in trochstrings treflike organisaasje fan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wat in wetter

Aant Mulder: Wat in wetter

🕔07:08, 13.Apr 2021

Kollum De peaskedagen binne foarby. Dy binne we hast alwer fergetten, it waar noch net. In brede stoarm mei huzehege weagen kaam út it hege noarden wei delsetten en makke dat te uzes stikken strân en strântinten it belije moasten.

Lês it folsleine artikel
Krekt ferskynd: ‘Bertekrêft’ fan Willem Tjerkstra

Krekt ferskynd: ‘Bertekrêft’ fan Willem Tjerkstra

🕔08:43, 12.Apr 2021

Bertekrêft is it fyfde boek yn de rige fan In Fryske Odyssee. Dêr is it libbensferhaal fan Bouke Blomhof yn opnommen, boer oan de Fluezen by It Heidenskip. Dit ferhaal is in ûnderdiel fan tal fan oare ferhalen, libbensbeskriuwingen, mytyske

Lês it folsleine artikel
Oant 9 maaie noch ynstjoere foar de Rely

Oant 9 maaie noch ynstjoere foar de Rely

🕔09:38, 10.Apr 2021

Wa’t gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 9 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy’t de ynstjoeringen anonym hifket, kin op syn meast fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal

Lês it folsleine artikel
Baukje Wytsma fiert har 75ste jierdei mei nije dichtbondel

Baukje Wytsma fiert har 75ste jierdei mei nije dichtbondel

🕔11:09, 3.Apr 2021

Baukje Wytsma fiert har 75ste jierdei mei nije dichtbondel  Skriuwster en dichteres Baukje Wytsma (Reduzum, 1946) is 1 april 75 jier wurden. Ta eare fan har 75ste jierdei wie al ôfpraat dat yn april har tsiende dichtbondel mei de titel

Lês it folsleine artikel
Tiny Mulder hie hjoed hûndert wurden

Tiny Mulder hie hjoed hûndert wurden

🕔21:26, 2.Apr 2021

Hjoed is it presys hûndert jier lyn dat fersetsfrou, sjoernaliste en skriuwster Tiny Mulder (1921-2010) berne waard. Dat is foar Tresoar oanlieding omtinken te jaan oan libben en wurk fan de skriuwster, yn de foarm fan in dossier op literatuerwebside

Lês it folsleine artikel