Nije streekdichter moetet âld-streekdichter yn boekhannel Van der Velde

Nije streekdichter moetet âld-streekdichter yn boekhannel Van der Velde Fernijd

🕔08:29, 24.Mar 2023

Op snein 2 april trede de streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Pieter van der Zwaag, en Geart Tigchelaar tegearre op yn boekhannel Van der Velde te Dokkum. Sa kin elkenien yn ’e kunde komme mei Van der Zwaag en mei de bondel

Lês it folsleine artikel
Slagge gearkomste Obe Postma Selskip mei skriuwer Oek de Jong

Slagge gearkomste Obe Postma Selskip mei skriuwer Oek de Jong Fernijd

🕔12:00, 23.Mar 2023

It Postmaselskip like my op stjerren nei dea, mar dat pakte oars út. Sneontemiddei 18 maart waard yn Tresoar in nijsgjirrige middei organisearre mei skriuwer Oek de Jong. Geart de Vries hold in fraachpetear mei him oer it Fryske lânskip

Lês it folsleine artikel
Oersetwedstriid Randy Newman

Oersetwedstriid Randy Newman

🕔21:59, 20.Mar 2023

Ferslach fan Pier Bergsma Foar de tredde kear organisearre de Ried fan de Fryske Beweging yn gearwurking mei magazine DE NIJE in oersetwedstriid. Dizze kear as opjefte om in oersetting te meitsjen fan nei kar ‘Sail Away’, ‘Birmingham’ of ‘Old

Lês it folsleine artikel
Anna Maria van Schurmanlêzing troch Annette Nobuntu Mul op 6 april

Anna Maria van Schurmanlêzing troch Annette Nobuntu Mul op 6 april

🕔08:32, 19.Mar 2023

De Anna Maria van Schurmanlêzing 2023 yn Ljouwert ûnthjit tige ynspirearjend te wurden. Dy wurdt dit jier nammentlik fersoarge troch Annette Nobuntu Mul, oprjochtster fan de Ubunty Society. De titel fan har lêzing is in Súd-Afrikaanske: ‘Opsoek naar Ubuntu’. Ubuntu,

Lês it folsleine artikel
Rely Jorritsmapriisfraach 2023 iepensteld

Rely Jorritsmapriisfraach 2023 iepensteld

🕔09:20, 17.Mar 2023

De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten is wer iepensteld. It is de 69ste kear dat de priisfraach útskreaun wurdt. Wa’t gading meitsje wol, kin in ferhaal en/of fers ynstjoere. In ûnôfhinklike sjuery hifket de ynstjoeringen anonym en kin

Lês it folsleine artikel
‘Pinkeltje in Friesland’ no ek yn it Frysk

‘Pinkeltje in Friesland’ no ek yn it Frysk

🕔09:16, 17.Mar 2023

Nei ûnder oaren de Efteling, Diergaarde Blijdorp, Texel, it Dolfinarium, it Spoorwegmuseum en it Rijksmuseum wie it ferline jier tiid foar Pinkeltje om ôf te reizgjen nei Fryslân: Pinkeltje in Friesland. It boek fan Studio Dick Laan is no troch

Lês it folsleine artikel
Willem Verf, skriuwer

Willem Verf, skriuwer

🕔19:14, 16.Mar 2023

As wy de mobile telefoan mei rekkenje, waard der miskien wol nea safolle lêzen as tsjintwurdich, mar it lêzen fan in boek, en benammen fan fiksje, rint al jierren tebek. Dochs waard op sneontemiddei 11 maart oan it begjin fan

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut: Fan Boomsma en de Bom

Arjan Hut: Fan Boomsma en de Bom

🕔12:38, 15.Mar 2023

foar my oer in echt pear op jierren: 70 likernôch in petear yn sêfte wurden, mei fingerwizen en in roltsje king achter it glês gliedt de skieding tusken grins- en fryslân ûngemurken by ús lâns ‘Maak van uw scheet een

Lês it folsleine artikel
Nije roman ‘Swiet & Bitter’ fan Jikke Olivier presintearre

Nije roman ‘Swiet & Bitter’ fan Jikke Olivier presintearre Fernijd

🕔08:32, 15.Mar 2023

Sneontemiddei 11 maart 2023 wie de presintaasje fan de nije roman Swiet & Bitter fan Jikke Olivier. Mids famylje en freonen krige sy it earste eksimplaar út hannen fan Martsje de Jong fan útjouwerij KFFB. It tankwurd fan de skriuwster

Lês it folsleine artikel
‘Lampje’ giet no ek as ‘Lampke’ troch it libben

‘Lampje’ giet no ek as ‘Lampke’ troch it libben

🕔08:41, 14.Mar 2023

By útjouwerij Afûk is de Fryske oersetting fan Lampje, it populêre berneboek fan Annet Schaap, ferskynd. De bysûndere dochter fan de fjoertoerwachter hjit yn it Frysk Lampke. De Fryske oersetting fan it boek is makke troch Rymke Zijlstra. “Mei Lampje

Lês it folsleine artikel