Doede Wiersma: Te boadskipjen

Doede Wiersma: Te boadskipjen Fernijd

🕔07:00, 25.feb 2024

Oertinking In frou gie derop út om wetter te putten. Dat klinkt as: in frou is nei de winkel om boadskippen. Der wurdt wat ôfsjoud! Yn súdlike lannen mei wetter, en by ús mei boadskippen. Der is sa’n soad nedich!

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 25 febrewaris 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 25 febrewaris 2023 Fernijd

🕔10:00, 23.feb 2024

Bitgummole Tsjerke, 9.30 oere ds. U. Tjallingii Boksum Sint-Margryttsjerke, 11.00 oere ds. R Reitsma Dronryp Sint-Salviustsjerke, 9.30 oere ds. R. Reitsma Ferwert Liudgertsjerke, 9.30 oere ds. P. Beintema Goaiïngea Tsjerke, 9.30 oere fr. H. Dijkstra Heech Sint-Joazeftsjerke, 11.00 oere hr.

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Sûnder mystyk gjin sosjale beweging

Doede Wiersma: Sûnder mystyk gjin sosjale beweging Fernijd

🕔07:00, 18.feb 2024

Oertinking Neffens de Joadsk-Russyske skilder Marc Chagall soe der sûnder mystyk net in sosjale beweging yn ’e wrâld west ha. Jezus wie in grut sosjaal beweger, dy’t hieltyd wer sosjale bewegers en bewegingen yn it libben rôp en ropt. It

Lês it folsleine artikel
Dissipels ‘The Passion’ bekend makke

Dissipels ‘The Passion’ bekend makke

🕔08:19, 17.feb 2024

Nei de haadrolspilers hat KRO-NCRV ek de nammen fan de dissipels fan The Passion foar de kommende edysje bekend makke. Aktrises Tamara Brinkman, Jolijn Henneman, Anna Speller, Sterre van Woudenberg, kabaretier Steven Brunswijk, beynfloeder Vera Camilla en acteurs Julian Ras

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 18 febrewaris 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 18 febrewaris 2023 Fernijd

🕔10:00, 16.feb 2024

Damwâld Benediktustsjerke 9.30 oere fr. G. van der Galiën Hantumhuzen Sint-Annatsjerke 9.30 oere hr. W. Feddema Hjerbeam Niklaastsjerke 9.30 oere hr. P. Speelman Wâlterswâld Grifformearde Tsjerke 9.30 oere hr. G.H. Visser

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Sâlt… sâlt…!

Doede Wiersma: Sâlt… sâlt…! Fernijd

🕔07:00, 11.feb 2024

Oertinking Doe’t ik jong wie, makke ik geregeld de berte fan in kealtsje mei. Soms rochele sa’n keal slim troch slimen yn ’e kiel. “Sâlt, sâlt!” rôp ús heit dan. En stroffeljend oer de klompen stode ien fan ús nei

Lês it folsleine artikel
Haadrolspilers ‘The Passion 2024’ bekend

Haadrolspilers ‘The Passion 2024’ bekend

🕔08:18, 5.feb 2024

Angela Schijf (Maria), William Spaaij (Jezus), Matteo van der Grijn (Petrus), Keizer (Judas) en Gaia Aikman (Maria Magdalena) spylje de haadrollen yn The Passion 2024. Dit jier stjoert KRO-NCRV op Wite Tongersdei it muzikale passyevenemint streekrjocht út Zeist wei út.

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Der boppe-út tild wurde

Doede Wiersma: Der boppe-út tild wurde Fernijd

🕔07:00, 4.feb 2024

Oertinking De pedagooch Adolf Reichwein (1898-1944) waard om syn ferset tsjin Hitler oppakt en ta de dea feroardiele. Yn in brief oan syn frou skriuwt er dat er fan 5 july oant syn dea yn oktober 1944 alle dagen it

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 4 febrewaris 2024

Frysktalige tsjerketsjinsten 4 febrewaris 2024 Fernijd

🕔10:00, 2.feb 2024

Boksum Sint-Margryttsjerke, 11.00 oere ds. H.T. Wagenaar De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 oere pastor H. Gileam Drachten Grute Tsjerke, 10.30 oere drs. T.R.A. Simonides Drylts Mauritiustsjerke, 9.30 oere ds. T.T. Osinga Droegeham Jakobtsjerke, 9.30 oere ds. B.G. Keizer Hallum De Hoekstien,

Lês it folsleine artikel
Muzikale lêzing yn Oentsjerk troch Frits de Lange en Eessa Frieman

Muzikale lêzing yn Oentsjerk troch Frits de Lange en Eessa Frieman Fernijd

🕔08:13, 29.Jan 2024

Op freed 2 febrewaris 2024, om 20.00 oere wurdt in muzikale lêzing holden troch Frits de Lange en sjongeres Eessa Frieman yn Pro Rege yn Oentsjerk. Frits de Lange, mjirkes heechlearaar etyk, hâldt him al jierren dwaande mei fragen oangeande

Lês it folsleine artikel