Doede Wiersma: Bidde

Doede Wiersma: Bidde Fernijd

🕔07:00, 23.Jan 2022

Oertinking Hoe kostlik bidden is, learde ik yn 1981 troch it lêzen fan Het verstoorde leven fan Etty Hillesum. Se neamde harsels it famke dat net op ’e knibbels koe en it dochs learde op ’e rûge kokosmatte yn de

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De Heit en de beide soannen

Doede Wiersma: De Heit en de beide soannen

🕔07:10, 16.Jan 2022

Oertinking Ta de lêste skilderijen fan Rembrandt hearre ‘Simeon’ (No kin ik yn frede gean) en ‘De ferlerne soan’. Yn syn jonge jierren wie Rembrandt grutsk, arrogant en eigenwiis. Hy smiet mei jild, sprong út ’e bân en libbe him

Lês it folsleine artikel
Jezus lit sjen wa’t God is

Jezus lit sjen wa’t God is Fernijd

🕔07:00, 9.Jan 2022

Oertinking Ien fan ús bern fersuchte ris: “Wat kostet it my in tiid om te sykjen wat ik kwyt bin.” Wy sykje geregeld om ark, in boek, de bril, de kaaien. Wy witte net mear wêr’t wy se kwytrekke binne.

Lês it folsleine artikel
Do bist de muoite wurdich!

Do bist de muoite wurdich! Fernijd

🕔07:07, 2.Jan 2022

Oertinking Dooptsjinsten wiene foar my feesten! Want ik wie derfan oertsjûge dat God yn dy doop tsjin it bern sei: “Myn ynleaf jonkje/famke, foar My bisto de muoite wurdich!” Wêr hat in bern mear ferlet fan as fan befêstiging en

Lês it folsleine artikel
BB

BB

🕔15:52, 27.Dec 2021

By it hearren fan de ôfkoarting BB tinke minsken fan de âldere generaasje mooglik oan Brigitte Bardot of de Big Ben, mar tsjintwurdich mear oan bêd en brochje. Yn Grou stiet yn de lijte fan de autobaan in nijsgjirrich gebou

Lês it folsleine artikel
As in mem by de widze

As in mem by de widze Fernijd

🕔07:00, 26.Dec 2021

Oertinking It krystfeest jout my it besef dat Immen him oer de ierde bûcht lykas in mem oer de widze. Jesaja beskriuwt God tige gefoelich as mem: “Lykas in bern treast fynt by de mem, sa krije jimme treast by

Lês it folsleine artikel
Dit is de dei… (ferhaal)

Dit is de dei… (ferhaal)

🕔07:05, 25.Dec 2021

Sara en Simon folgje Jezus troch Foekje-Fleur Fink Sara en Simon belibje – mei harren grutte broer Daniël, heit en mem, pake en oare famylje – de ferhalen fan ‘Dit is de dei…’. De hiele famylje is doopt yn de

Lês it folsleine artikel
Grutte blydskip om de sjaloom

Grutte blydskip om de sjaloom Fernijd

🕔07:00, 25.Dec 2021

Oertinking Alles wat wy yn de fjouwer advintswiken oer Jezus en syn besieling (dat is IT EARSTE TESTAMINT) heard hawwe, mei hjoed belibbe wurde. Albert Einstein sei oer Jezus: “Ik bin Joad, mar de útstrieling fan de Man út Nazaret

Lês it folsleine artikel
It oerslachplak foar frede tusken himel en ierde

It oerslachplak foar frede tusken himel en ierde Fernijd

🕔07:00, 19.Dec 2021

Oertinking Wat hat God yn syn winkel? Grif frede (Psalm 85)! Om dy frede nei de ierde te krijen hat God ferlet fan in oerslachplak om frede te lossen en om it dêrút wei út te suteljen. De bibelske tradysje

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinst 19 desimber 2021

Frysktalige tsjerketsjinst 19 desimber 2021

🕔06:50, 18.Dec 2021

Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere, fr. A. Plantinga mei koperkwartet Glrius Brass      

Lês it folsleine artikel