Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: de Beddoloog

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: de Beddoloog Fernijd

🕔15:00, 28.Jun 2022

Filmke út 2012.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (19)

Briefkje oer taal (19)

🕔08:00, 28.Jun 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief (sjoch Briefkje oer taal (18) | It Nijs) Bêste Ed, Do leist my ferline wike in pear kwestjes foar. De earste hie mei taalgefoel te meitsjen: wêrom is it yn it

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Indexus

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Indexus

🕔15:00, 21.Jun 2022

Filmke út 2013.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (18)

Briefkje oer taal (18)

🕔08:01, 21.Jun 2022

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch Briefkje oer taal (17) | It Nijs) Bêste Jan, Do hast my wer wat wizer makke: de funksje yn it digitale wurdboek mei it stjerke (*) plus in tiidwurd koe

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Frysk Fakwurk yn Snits

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Frysk Fakwurk yn Snits Fernijd

🕔15:00, 14.Jun 2022

Filmke út 2016.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (17)

Briefkje oer taal (17) Fernijd

🕔08:00, 14.Jun 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief (sjoch Briefkje oer taal (16) | It Nijs) Bêste Ed, Wy hiene it de lêste kearen oer ‘los en fêst’, it wol of net oaninoar skriuwen fan gearstalde wurden. Do neamdest

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Seilmakkerij Sterk Snits

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Seilmakkerij Sterk Snits Fernijd

🕔15:00, 7.Jun 2022

Filmke út 2016.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (16)

Briefkje oer taal (16)

🕔08:00, 7.Jun 2022

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch Briefkje oer taal (15) | It Nijs) Bêste Jan, yngean op dyn fraach oer al of net in n efter sokke hoech ik eins net, want Henk Wolf hat dêr

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Sinneskynwaar & sinnepanielen

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Sinneskynwaar & sinnepanielen Fernijd

🕔15:00, 31.May 2022

Filmke út 2016.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (15)

Briefkje oer taal (15) Fernijd

🕔08:00, 31.May 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief (sjoch Briefkje oer taal (14) | It Nijs) Bêste Ed, Gewoanwei heakje do en ik op it briefke fan de foarige kear yn, mar dizze kear wol ik earst noch efkes

Lês it folsleine artikel