It is sa drûch dat we de greidefûgelpiken boarne moatte

It is sa drûch dat we de greidefûgelpiken boarne moatte

🕔14:33, 19.Apr 2019

Mei de Peaske komme rûnom ljippe-aaien út. De piken moatte harren fretten sels fine, mar dat is der te min om’t der troch de drûchte amper ynsekten binne. Fryske fûgelwachters sjogge dat in protte piken sadwaande fertoastgje en ferhongerje. De

Lês it folsleine artikel
Nasjonale Bijetelling op Ekopark De Wierde

Nasjonale Bijetelling op Ekopark De Wierde

🕔13:31, 15.Apr 2019

Ofrûne sneon hat in groep fan tritich minsken by Omrin op Ekopark De Wierde op it Hearrenfean it fjild yn west om wylde bijen te tellen yn it ramt fan de Nasjonale Bijetelling. Omrin hat him koartlyn oansletten by it

Lês it folsleine artikel
Drylts bout earste sinnepanielepark fan Súdwest-Fryslân

Drylts bout earste sinnepanielepark fan Súdwest-Fryslân

🕔09:12, 14.Apr 2019

It giet oan! Wethâlder Erik Faber fan Súdwest-Fryslân en foarsitter Gerrit van de Leeuw fan de Enerzjykoöperaasje Drylts hawwe it pachtkontrakt ûndertekene fan it nije sinnepanielepark yn Drylts. Dat wurdt it grutste troch frijwilligers realisearre sinnepark fan Súdwest-Fryslân. Mear as

Lês it folsleine artikel
Skoalbern en einekoaien

Skoalbern en einekoaien

🕔13:24, 12.Apr 2019

Dizze maitiid geane sawat trijehûndert skoalbern mei de klasse op ekskurzje nei in einekoai. Dat dogge se yn it ramt fan it nije lesprogramma ‘Einekoai foar de groepen 7 en 8’. Dat is ûntwikkele nei in opknapprojekt fan einekoaien by

Lês it folsleine artikel
Walfisk mei fjouwer poaten ûntdutsen

Walfisk mei fjouwer poaten ûntdutsen

🕔08:27, 8.Apr 2019

Undersikers hawwe yn sediminten by de kust fan Peru lâns oerbliuwsels ûntdutsen fan in walfisk mei fjouwer poaten dy’t sa’n 42,6 miljoen jier lyn libbe. In gearfetting fan harren ûndersyk stiet yn it tydskrift Current Biology. De walfisk hat de

Lês it folsleine artikel
Ulepeallen by Sintrale As lâns

Ulepeallen by Sintrale As lâns

🕔08:29, 5.Apr 2019

Omdat der op autodiken altyd in soad ûlen dea reitsje binne koartlyn op de hektometerbuordsjes oan de Sintrale As tusken Dokkum en de Westereen rôlers befêstige. Dêr wurdt mei tefoaren kommen dat ûlen dêrop sitten geane. Se fine in feiliger

Lês it folsleine artikel
Mienskiplike lansearring kampanje Visit Wadden

Mienskiplike lansearring kampanje Visit Wadden

🕔07:48, 5.Apr 2019

By it drokbesochte sympoasium Wij, Waddenzee Werelderfgoed op tongersdei 4 april yn stedsskouboarch de Harmonie yn Ljouwert waard de offisjele ôftraap jûn oan de nije kampanje Visit Wadden. Lutz Jacobi, direkteur fan de Waadferiening, droech it stokje fan de kampanje

Lês it folsleine artikel
Trije nije minuskule kikkertsoarten ûntdutsen

Trije nije minuskule kikkertsoarten ûntdutsen

🕔12:23, 3.Apr 2019

Op Madagaskar binne trije nije tige lytse kikkertsoarten ûntdutsen. It amfiby is astronomysk lyts en hat harsens sa lyts as in spjeldekop. De trije soarten mei de wittenskiplike nammen Mini mum, Mini ature en Miniscule binne “astronomysk lyts”, neffens wittenskipper

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 25

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 25

🕔07:00, 1.Apr 2019

Kollum Klimaatmigraasje Minsklike migraasje is de geografyske ferpleatsing fan minsken fan ien plak nei in oar plak ta mei de bedoeling om har op ’e nije lokaasje tydlik of foargoed nei wenjen te setten, sa leart ús de Wikipedy. In protte minsken tinke dat

Lês it folsleine artikel
Yntinsivere gearwurking troch ‘Natuer mei de Mienskip’

Yntinsivere gearwurking troch ‘Natuer mei de Mienskip’

🕔11:23, 23.Mar 2019

Njoggen organisaasjes* dy’t belutsen binne by it lanlik gebiet, stelle de provinsje foar om mei-inoar te wurkjen oan de Fryske natuer. Mei as doel om natuer te meitsjen foar elkenien, dêr’t it belang fan bioferskaat by foarop stiet. Deputearre Steaten

Lês it folsleine artikel