Wat dogge wy mei de Kim’s ?

Wat dogge wy mei de Kim’s ?

🕔08:29, 10.Jul 2017

Noard-Korea kin no mei in raket al oan Alaska ta komme en se wurde yn Amearika aardich benaud. Se hoopje dat Sina ekonomyske druk útoefenet, mar dêr sille se har ek wol net sa noflik fiele mei harren frjemde kammeraat,

Lês it folsleine artikel
Friezen binne oars!

Friezen binne oars!

🕔15:18, 9.Jul 2017

Koartlyn waarden de resultaten bekend fan it earste ûndersyk fan Panel Fryslân, in represintative stekproef fan it Frysk Sosjaal Planburo ûnder 4000 Friezen. Tema wie fertrouwen yn de polityk. Nuver genôch hawwe de resultaten yn de medianet folle omtinken krige,

Lês it folsleine artikel
De motor fan it moslim-ekstremisme

De motor fan it moslim-ekstremisme

🕔19:12, 30.Jun 2017

De earste grutte utering fan moslim-ekstremisme wie de oanfal mei in kaapte fleanmesine op ’e Twin Towers yn New York mei hast 3000 deaden op 11 septimber 2001. Dêrefter siet de organisaasje Al Qaida, yn 1988 ûntstien út in fersetsgroep

Lês it folsleine artikel
VVD’er Halbe Zijlstra wie kollega dowemelker fan Prins Bernhard

VVD’er Halbe Zijlstra wie kollega dowemelker fan Prins Bernhard

🕔17:44, 30.Jun 2017

VVD-fraksjefoarsitter Halbe Zijlstra is of wie njonken syn wurk as politikus ek noch leafhawwer fan sportwedstriden mei dowen. Doe’t de redaksje fan Plein 2 yn deiblêd Trouw dat ferline wike bekend makke, wie de moaiepakkepartij VVD “not amused”, stiet dêr

Lês it folsleine artikel
Frysk yn alle steaten

Frysk yn alle steaten

🕔22:02, 22.Jun 2017

Ik begjin sa stadichoan wurch te wurden fan lju dy’t neat fan it Frysk ha moatte ûnder it motto: werom brûke se net gewoan Nederlânsk! Hja begripe net dat wy as Friezen rjocht hawwe om ús eigen taal op elts

Lês it folsleine artikel
Omrop Fryslân foar Friezen om Utens

Omrop Fryslân foar Friezen om Utens

🕔08:30, 31.May 2017

As it oan de KPN leit giet de stekker út de Omrop foar Friezen om utens dy’t bûten Fryslân en buorprovinsjes wenje. Mei yngong fan 4 july is it sinjaal fan regionale omroppen allinnich noch mar yn de eigen en

Lês it folsleine artikel
Formaasje – in pripper

Formaasje – in pripper

🕔15:18, 29.May 2017 Lês it folsleine artikel
It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (3)

It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (3) Fernijd

🕔07:00, 27.May 2017

As ferfolch op it oersicht fan 20 maaie l.l. fan reaksjes fan Keamerleden op myn brief oer it praktysk en prinsipieel net byinoar passen fan Passend Underwiis en de ôfrekkenkultuer fan skoallen mei Eintoetsen jou ik hjirûnder nije berjochten fan

Lês it folsleine artikel
Kursus Sintrale As

Kursus Sintrale As

🕔13:00, 26.May 2017

Ik tocht earst oan in aprilgrap, mar nee, it blykt in serieus berjocht (19 maaie): de provinsje organisearret in kursus om minsken better op wei te helpen op de Sintrale As. It is bekend dat de Sintrale As gâns rebûlje

Lês it folsleine artikel
It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (2)

It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (2)

🕔10:02, 20.May 2017

Keamerleden en FNP-steateleden reagearje op brief oer ûnderwiis dat past, mar in systeem dat knypt… Op 12 maaie stie op dit plak myn opinystik oer de ynderlike tsjinstelling tusken Passend Underwiis en it ôfrekkenjen fan basisskoallen op de ‘opbringsten’ fan

Lês it folsleine artikel