Wêrom’t boeren De Haach hjoed demonstratyf skouderje

Wêrom’t boeren De Haach hjoed demonstratyf skouderje

🕔10:14, 22.Jun 2022

Yn it Gelderske Stroe protestearje woansdei Nederlânske boeren manmachtich tsjin it belied fan harren lânsregear. Dat wol de útstjit fan stikstof beheine troch de buorkerij yngeand te feroarjen. De boeren eangje dat hja harren bedriuw oerjaan moatte. De organisaasje ferwachtet

Lês it folsleine artikel
Mear lûd om provinsjale diken yn Fryslân hinne

Mear lûd om provinsjale diken yn Fryslân hinne

🕔09:55, 22.Jun 2022

De provinsje Fryslân hat in nije lûdsbelêstingkaart 2021 fêststeld. Dy jout op basis fan berekkeningen it lûd yn ’e omkriten fan provinsjale diken yn Fryslân wer en ferfangt de kaart fan 2016. Oan ’e hân fan de nije kaart komt

Lês it folsleine artikel
Promoasjekampanje TopDutch set Noard-Nederlân op ’e kaart

Promoasjekampanje TopDutch set Noard-Nederlân op ’e kaart

🕔09:19, 22.Jun 2022

Der komt in nije TopDutch-kampanje dy’t Noard-Nederlân oanpriizget as fêstigingsklimaat foar ynternasjonale bedriuwen. Dat is it foarnimmen fan de provinsjes Grinslân, Fryslân en Drinte. Mei TopDutch sette de provinsjes harren mei-inoar yn om de noardlike ekonomyske struktuer te fersterkjen. It

Lês it folsleine artikel
CDA Fryslân wol gjin nije N2000-gebieten yn Fryslân

CDA Fryslân wol gjin nije N2000-gebieten yn Fryslân

🕔08:45, 22.Jun 2022

It CDA Fryslân wol gjin nije ekstra stikstofgefoelige Natura2000-gebieten yn Fryslân. Yn de keamerbrief fan 10 juny lêstlyn binne plannen opnommen om ekstra stikstofgefoelige natuer ta te heakjen yn it gebiet de Aldegeasterbrekken, Fluezen en omkriten. It aktualisearjen fan de

Lês it folsleine artikel
Prokkelkoar Ljouwert slút Lokaal Vocaal ôf

Prokkelkoar Ljouwert slút Lokaal Vocaal ôf

🕔17:31, 21.Jun 2022

Prokkelkoar Ljouwert sjongt op snein 26 juny yn it ramt fan Lokaal Vocaal. Dat is fan 13.00 oant 18.00 ore yn de Prinsetún op het podium fan it koepeltsje. It Prokkelkoar fersoarget dêr fan 17.30 oant 17.55 oeren de ôfsluting.

Lês it folsleine artikel
Start bou Cambuurstadion Ljouwert

Start bou Cambuurstadion Ljouwert

🕔09:25, 21.Jun 2022

Ein wike 26 set Van Wijnen útein mei it heien fan de peallen fan it Cambuurstadion yn Ljouwert. It stadion sil in thúsbasis biede oan SC Cambuur, ROC Friese Poort en ferskate ûndernimmers. De tariedende wurksumheden foar de bou fan

Lês it folsleine artikel
NASA sil ufo’s ûndersykje

NASA sil ufo’s ûndersykje

🕔09:12, 21.Jun 2022

NASA sil ûndersyk dwaan nei ufo’s, fleanende objekten dêr’t it komôf ûndúdlik fan is. De Amerikaanske romtefeartorganisaasje jout ta dat it in omstriden ûnderwerp is, troch de assosjaasje mei bûtenierdsk libben, mar is net bang dat it ûndersyk de eigen

Lês it folsleine artikel
‘Andere tijden’ op ’e fyts

‘Andere tijden’ op ’e fyts

🕔08:47, 20.Jun 2022

It skiednisprogramma Andere Tijden komt moandei mei in spesjaal argyfprogramma oer ús trouste ferfiermiddel: de fyts. De Nederlanner en de fyts binne nau mei-inoar ferbûn. It is ús ferfiermiddel by útstek en fansels meie dierberen en bern efterop. Op ’e

Lês it folsleine artikel
Goed helte fan alle Fryske snelheidsboeten by trajektkontrôle N381

Goed helte fan alle Fryske snelheidsboeten by trajektkontrôle N381

🕔08:44, 20.Jun 2022

Yn 2021 waarden sa’n 109.000 snelheidsboeten yn Fryslân útskreaun. Yn ’e provinsje waarden ferkearsdielnimmers it faakst op de N381 tusken Drachten en Donkerbroek beboete. De trajektkontrôle smiet dêr ferline jier goed 57.000 faasjeboeten op, wat delkomt op 51,8% fan alle

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De skepping fan Chagall (2)

Doede Wiersma: De skepping fan Chagall (2)

🕔07:13, 19.Jun 2022

Oertinking It driuwtsjil op it skilderij ‘De skepping’ fan Marc Chagall jaget dat wat fan God komt nei de wrâld. Chagall makket it sichtber yn de menorah (sân-earmige kandler), Mozes mei de Tora (boekrol mei de earste fiif Bibelboeken), David

Lês it folsleine artikel