Aant Mulder: Deselde wurden, oare dingen

Aant Mulder: Deselde wurden, oare dingen

🕔07:29, 22.Oct 2019

Kollum Immen frege my hoe’t it no krekt sit mei wurden as ‘klaai’ yn klaai-ierappel en yn ik klaai my oan.  Hy neamde tagelyk it tiidwurd ‘kleie’ dat mei ei skreaun wurdt, mar faak as klaaie (mei aai) útsprutsen wurdt.

Lês it folsleine artikel
Utrikking Gysbert Japicxpriis 2019

Utrikking Gysbert Japicxpriis 2019

🕔09:04, 21.Oct 2019

Op sneon 16 novimber krijt Aggie van der Meer de Gysbert Japicxpriis foar har folsleine wurk, út hannen fan deputearre Sietske Poepjes. Jo wurde fan herte útnûge om de priisútrikking by te wenjen yn de Martinitsjerke yn Boalsert. De priisútrikking

Lês it folsleine artikel
‘Escher op reis’ hellet 2e plak by Museumtijdschrift-útstallingspriis 2019

‘Escher op reis’ hellet 2e plak by Museumtijdschrift-útstallingspriis 2019

🕔08:59, 21.Oct 2019

De útstalling Escher op reis fan it Frysk Museum is twad wurden yn ’e striid om de Museumtijdschrift- útstallingspriis 2019. Dat waard freed bekendmakket yn it Keunstmuseum De Haach. It Drintsk Museum wist de measte stimmen yn ’e wacht te

Lês it folsleine artikel
Start kaartferkeap foar spesjale Liet

Start kaartferkeap foar spesjale Liet

🕔09:00, 19.Oct 2019

Frysk sjongfestival yn nij jaske De kaartferkeap foar sjongfestival Liet op freed 15 novimber giet sneon 19 oktober fia de side www.liet.frl fan start. De kriich foar it Frysktalige liet, dy’t yn Neushoorn yn Ljouwert holden wurdt, is dit jier

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (88)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (88) Fernijd

🕔07:00, 19.Oct 2019

De foarsizzing fan it grutte ferrie “Ien dy’t myn brea yt, wol My fertraapje. Ik sis it earder as dat it barre sil. As it safier is, sille jim oan myn foarsizzing weromtinke en it fertrouwen yn My bewarje.” Ik

Lês it folsleine artikel
Coole Kidsnacht yn Fryslân

Coole Kidsnacht yn Fryslân

🕔09:28, 18.Oct 2019

Nei in súksesfolle earste edysje is der op freed 25 oktober in nije Coole Kidsnacht yn Fryslân. Op syn minst tweintich musea bliuwe dy deis nei slutingstiid iepen foar bern yn de basisskoalleâldens. Alden, paken, beppen en begelieders binne ek

Lês it folsleine artikel
Gemeente Waadhoeke wiis mei nij meartalich lesmateriaal

Gemeente Waadhoeke wiis mei nij meartalich lesmateriaal

🕔14:06, 16.Oct 2019

Foar de basisskoallen yn de gemeente Waadhoeke is troch de ‘De Kemissy Meertalighyd’ nij (digitaal) lesmateriaal ûntwikkele yn meardere talen. De basisskoallen yn Waadhoeke krije fergees in saneamde lesbrief en leskiste oanbean. Wethâlder Jan Dijkstra is tige te sprekken oer

Lês it folsleine artikel
Bysûndere Wytsingplasse yn Frysk Museum

Bysûndere Wytsingplasse yn Frysk Museum

🕔10:29, 15.Oct 2019

It Frysk Museum kriget in bysûnder brûklien út Sweden foar de útstalling Wij Vikingen. Ut it Gotlands Museum yn Visby komt in plasse fan in Sweedske Wytsing út de 9e-11e iuw. De foartosken fan de plasse binne file, in typysk

Lês it folsleine artikel
Kolleezjerige ‘Wytsingen yn Frisia’

Kolleezjerige ‘Wytsingen yn Frisia’

🕔09:05, 15.Oct 2019

Stifting Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG) biedt kolleezjerigen oan dy’t jûn wurde troch studint-dosinten. Sûnt koart is dy stifting ek aktyf yn de noardlike provinsjes. Op de earste fjouwer freedtemiddeis yn novimber is fan 13.30 oant 15.30 oere in kolleezje

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De kâlde hjerst

Aant Mulder: De kâlde hjerst

🕔07:08, 15.Oct 2019

Kollum It is hjerst. De datums dy’t dêrby hearre binne we al foarby. De meteorologyske hjerst begûn op 1 en de astronomyske op 23 septimber. Hawar dat binne mar datums. Dat it hjerst is, dat is ek gewoan oan it

Lês it folsleine artikel