Eksposysje oer Joast Halbertsma yn Museum Hert fan Fryslân, Grou

Eksposysje oer Joast Halbertsma yn Museum Hert fan Fryslân, Grou

🕔08:46, 20.Jun 2018

Wrâldboarger út Grou, eksposysje oer Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en syn ynternasjonale ynteresses, te sjen fan 1 april o/m 30 novimber 2018 yn Museum Hert fan Fryslân yn Grou. Joast, menistedûmny en taalgelearde, wie ien fan de fjouwer soannen fan

Lês it folsleine artikel
‘Oaze Oranjewâld’ – aktiviteiten natuer en fokus

‘Oaze Oranjewâld’ – aktiviteiten natuer en fokus

🕔09:04, 19.Jun 2018

Rûnliedings fan Steatsboskbehear troch it Museumpark Steatsboskbehear fersoarget yn de útstallingsperioade fan Oaze Oranjewâld in oantal rûnliedings. In deskundige gids fertelt wat der bloeit en libbet yn it beskade bûtengebiet. In rûnlieding duorret oardel oere en kostet fyftjin euro. De

Lês it folsleine artikel
Twataligens bliuwt probleem foar Belgyske amtners

Twataligens bliuwt probleem foar Belgyske amtners

🕔00:33, 19.Jun 2018

Amtners yn tsjinst fan ‘e Belgyske sintrale oerheid moatte twatalich wêze. Hja moatte it Nederlânsk en Frânsk beide op in heech nivo behearskje. Dat wie al lang de regel, mar dy waard amper hanthavene. Dat feroare in jier lyn. Doe

Lês it folsleine artikel
Plom foar twa bedriuwen om brûken Frysk

Plom foar twa bedriuwen om brûken Frysk

🕔18:11, 18.Jun 2018

De Ried fan de Fryske Beweging hat ferline wike oan twa bedriuwen in plom jûn foar it ûnderskiedend brûken fan de Fryske taal. It is te rêden om Noordenbos Leanbedriuw yn Wyns en om Pankoekrestaurant De Duivelsberg yn Berg en

Lês it folsleine artikel
De Fryske taal: taak fan de skoalle of fan de âldelju?

De Fryske taal: taak fan de skoalle of fan de âldelju?

🕔00:49, 18.Jun 2018

Friezen moatte harren folle bewuster wêze fan it belang fan ús taal. As we net genôch út ússels it Frysk brûke, dan ferdwynt de taal op termyn. Dat is de ferwachting fan minsken dy’t harren dwaande hâlde mei it Frysk

Lês it folsleine artikel
Skiednis Redbad op ‘e nij skreaun

Skiednis Redbad op ‘e nij skreaun

🕔20:45, 17.Jun 2018

Senarioskriuwer Alex van Galen fan de film ‘Redbad de legende’ wol ha dat histoarisy de midsiuwske kening Redbad yn de top trije fan grutste helden yn de Nederlânske skiednis pleatse, njonken Michiel de Ruyter en Willem van Oranje. “Iksels hie

Lês it folsleine artikel
Midsimmerjûn Poëzij yn Slauerhofftún 21 juny 2018

Midsimmerjûn Poëzij yn Slauerhofftún 21 juny 2018

🕔08:48, 17.Jun 2018

Tongersdeitejûn 21 juny is der in poëzij- en muzykprogramma yn de Slauerhofftún efter boekhannel Van der Velde yn Ljouwert. Midsimmerjûn Poëzij: in moai, gesellich, mar foaral nijsgjirrich evenemint mei dichters en muzikanten. Erika de Stercke wennet yn Gint yn België.

Lês it folsleine artikel
‘Oaze Oranjewâld’ – natuer en fokus yn Museum Belvédère

‘Oaze Oranjewâld’ – natuer en fokus yn Museum Belvédère

🕔09:52, 16.Jun 2018

Fan 23 juny o/m 23 septimber 2018 te sjen Oaze Oranjewâld is in ferrassende en fariearre útstalling oer natuer en natuerbelibbing, dy’t te sjen is yn Museum Belvédère en Bûten Oranjewâld. Yn it museumgebou wurdt omtinken jûn oan moderne en

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (20)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (20)

🕔08:19, 16.Jun 2018

Hâld fan dyn fijân Dat is gjin kwesje fan: each om each, tosk om tosk. It is net oan dy en nim wraak en betelje kwea mei gelikense munt werom. Doch dysels dat geweld net oan. Slacht ien dy op

Lês it folsleine artikel
Escher yn it nôt

Escher yn it nôt

🕔15:55, 15.Jun 2018

Fan 20 juny ôf komme grutskalige keunstwurken ynspirearre op it wurk fan M.C. Escher yn nôtlân op it Bildt. It platswâde nôt foarmet figueren dy’t in oade bringe oan de wrâldferneamde grafikus. Inisjatyfnimmer Henk Rusman arbeidet op mei seis oare

Lês it folsleine artikel