Film: 75 jier Betinking Slach by Warns

Film: 75 jier Betinking Slach by Warns

🕔10:39, 27.Sep 2020

Juster organisearre de Stifting Slach by Warns omreden fan de koroanagoarre gjin betinking. As alternatyf hat it stiftingsbestjoer in koart telefyzjeprogramma gearstald mei as titel 75 jier Betinking Slach by Warns. Dat waard juster om 13.45 oere útstjoerd op Omroep

Lês it folsleine artikel
David Attenborough brekt rekôr op Instagram

David Attenborough brekt rekôr op Instagram Fernijd

🕔08:57, 27.Sep 2020

De 94-jierrige biolooch en telefyzjepresintator David Attenborough hat yn krapoan oardel dei 3,2 miljoen folgers krige op Instagram. Tongersdei wie er al de fluchste ea mei ien miljoen folgers, nammentlik yn fjouwer oeren en 44 minuten. Yn syn earste fideo

Lês it folsleine artikel
Gau

Gau

🕔07:12, 27.Sep 2020

Boppe Snits leit it gebiet de Lege Geaen. In streek mei in oantal lytse doarpen dy’t in soarte fan keatling foarmje fan Offenwier oant Poppenwier en dêr tuskenyn Goaiïngea, Gau, Sibrandabuorren en Tersoal. Yn ’e midden leit Gau. Eartiids wennen

Lês it folsleine artikel
Jubileumútstjoering ‘Het Uur van de Wolf’

Jubileumútstjoering ‘Het Uur van de Wolf’

🕔09:05, 26.Sep 2020

De oere fan de wolf, it momint dat de nacht yn ’e moarnsskimer oergiet, it tiidstip dat de measte measte poppen berne wurde, de grins tusken waan en werklikheid ferdizenet. In momint dat fan alles mooglik is. Het Uur van

Lês it folsleine artikel
Earste edysje The Trip yn Neushoorn

Earste edysje The Trip yn Neushoorn

🕔08:34, 26.Sep 2020

Fan ’t hjerst organisearret popsintrum Neushoorn yn Ljouwert ûnder de neamer The Trip in rige minyfestivals yn gearwurking mei ferskate lokale inisjativen en organisaasjes. Fjouwer optredens op in jûn en koroanafeilich foar publyk. De earste edysje is op sneon 3

Lês it folsleine artikel
Alternative Warnsbetinkingen

Alternative Warnsbetinkingen

🕔16:58, 25.Sep 2020

De betinking fan de Slach by Warns sil dit jier net trochgean omreden fan de koroanagoarre. Mar it bestjoer fan de Stifting Slach by Warns wie fan miening dat de 75e betinking net samar foarby gean koe. Dêrom is der

Lês it folsleine artikel
Earste edukative escaperoom oer pesten no beskikber foar basisskoallen

Earste edukative escaperoom oer pesten no beskikber foar basisskoallen Fernijd

🕔08:52, 25.Sep 2020

Mei-inoar yn stee fan tsjininoar, dat is de iennige manier wêrop’t learlingen mei it ynteraktive spul út de greep fan hacker Anno N. komme kinne. Anno N. fersus skoalbern is in nij ûntwikkele edukatyf escape(class)roomspul foar it basisûnderwiis. Mei dat

Lês it folsleine artikel
Deputearre Poepjes: Ryk moat flink ynvestearje yn Frysk op skoalle

Deputearre Poepjes: Ryk moat flink ynvestearje yn Frysk op skoalle

🕔12:20, 24.Sep 2020

“In tik op ‘e fingers”, sa neamt deputearre Sietske Poepjes de oanrekommandaasjes fan de Ried fan Europa oan Nederlân as it giet om it Frysk op skoalle. Ut namme fan de Ried fan Europa hat in groep saakkundigen ûndersyk dien

Lês it folsleine artikel
Dochs noch in feestje mei ‘Kleintje CityProms’

Dochs noch in feestje mei ‘Kleintje CityProms’

🕔08:53, 24.Sep 2020

De jubileumedysje fan CityProms gong fan ’t simmer fanwegen koroana net troch. Dochs wurdt it fan ’t hjerst in bytsje feest mei ‘Kleintje CityProms’: in spesjaal programma mei bysûndere optredens fan klassike topstjerren, fergees tagonklik foar elkenien, yn Ljouwert. “Sa

Lês it folsleine artikel
Nederlânsk Blazers Ensemble en Bart Moeyaert wer op toernee

Nederlânsk Blazers Ensemble en Bart Moeyaert wer op toernee

🕔08:32, 24.Sep 2020

Mei de trije oratoaria fan Franz Joseph Haydn (Die Schöpfung, Die Jahreszeiten en Die Sieben letzten Worte) as útgongspunt kreëarre it Nederlânske Blazers Ensemble (NBE) mei de Flaamske skriuwer Bart Moeyaert in trilogy: earst wie der De Schepping (2004), dêrnei

Lês it folsleine artikel