3 op Reis: reizgje yn en om Nederlân

3 op Reis: reizgje yn en om Nederlân

🕔09:46, 17.Aug 2019

Yn it trettjinde seizoen fan reisprogramma 3 op Reis gean presintators Chris Zegers, Geraldine Kemper, Nienke de la Rive Box, Maurice Lede en Evi Hanssen nei in plak dêr’t 3 op Reis noch nea west hat: Nederlân. En in lyts

Lês it folsleine artikel
45e Fryske Bûsboekje leit yn ’e winkels

45e Fryske Bûsboekje leit yn ’e winkels

🕔09:18, 17.Aug 2019

“Ik libje wol twa libbens, en kom dus tiid tekoart” (J.D. de Jong, 1977) 45e Fryske Bûsboekje mei poëzy oer “tiid”           It nije Fryske Bûsboekje (2020) leit yn ‘e winkels! Dit jier is it tema: “tiid”. In moai tema

Lês it folsleine artikel
Anneke Harting en Hiske Wiersma eksposearje by Galery Bax Kunst

Anneke Harting en Hiske Wiersma eksposearje by Galery Bax Kunst

🕔09:07, 17.Aug 2019

De Fryske keunstneresse Hiske Wiersma eksposearret foar it earst solo yn Snits, wylst it foar Anneke Harting in waarm wersjen is. Keramyk, tûzenen jierren âld en tagelyk ivich jong Al fan jongs ôf hat Anneke Harting har oanlutsen field ta

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (80)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (80)

🕔08:09, 17.Aug 2019

Wat in widdo jout Ik set my foar de kollektebus del en sjoch mei oandacht hoe’t de minsken har jild deryn dogge. In protte riken dogge der in protte yn. Dan komt der in earme widdo en se docht der

Lês it folsleine artikel
Sosjolooch neamt Songfestival bûten de Rânestêd bespotlik

Sosjolooch neamt Songfestival bûten de Rânestêd bespotlik

🕔15:10, 16.Aug 2019

As it net yn ‘e Rânestêd dien wurdt, hat it neat om ‘e hakken. Dat liket Mark van Ostaijen te sizzen. Van Ostaijen wurket as sosjolooch oan de universiteit fan Tilburch. Neffens him hie Amsterdam yn ‘e reden lein as

Lês it folsleine artikel
Mei pream op syk nei Sytze en Maaike

Mei pream op syk nei Sytze en Maaike

🕔13:08, 16.Aug 2019

Sneintemiddei 25 augustus fart der in pream troch it natuergebiet Nasjonaal Park de Alde Feanen. De tocht begjint om 13.30 oere yn Warten by it Earmhûs fan Museum Warten. Dat museum fertelt it ferhaal it ferhaal fan it libjen en

Lês it folsleine artikel
Freerk Siekmans: fisker en fûgelflapper. Iepenloftspul en eksposysje yn Grou

Freerk Siekmans: fisker en fûgelflapper. Iepenloftspul en eksposysje yn Grou

🕔12:35, 16.Aug 2019

Op ien fan de moaiste teaterlokaasjes fan Fryslan, it Wilhelminapark yn Grou, wurdt fan ’t simmer it teaterstik ‘Freerk Siekmans: fisker en fûgelflapper’ opfierd. Oer it libben fan ien fan de markantste en tagelyk nuveraardichste Grousters út de foarige iuw.

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Oarloch fan de Blokken ferfangt mondiaal gearwurkjen

Sybren Singelsma: Oarloch fan de Blokken ferfangt mondiaal gearwurkjen

🕔08:30, 16.Aug 2019

Skôging Alle Trump-tweets oer de hannel mei Sina en Europa beynfloedzje de stimming op de finansjele merken. Dy suchtsje om in posityf sinjaal. Yn in globalisearre wrâld kostje hannelskonflikten in protte jild en op in stuit moat der dochs in

Lês it folsleine artikel
Fertochten yn Brussel minder swier straft troch gedoch mei fiertaal

Fertochten yn Brussel minder swier straft troch gedoch mei fiertaal Fernijd

🕔09:00, 15.Aug 2019

In rjochtbank yn Brussel behannelet in saak dêr’t tweintich Frânsktaligen en twa Nederlânsktaligen by behelle binne yn it Nederlânsk. Sokke situaasjes komme mear foar, mar meastentiids moatte de Nederlânsktaligen it belije en wurdt foar it Frânsk as fiertaal keazen. Dat

Lês it folsleine artikel
Sweden: it lân dêr’t de Jiddyske taal opbloeit

Sweden: it lân dêr’t de Jiddyske taal opbloeit

🕔20:45, 14.Aug 2019

Yn it ferline wie it Jiddysk in taal dy’t praat waard troch 12 miljoen minsken. Yn hiele buerten yn Antwerpen, Krakow en Odessa wie it hast it iennichste wat op strjitte te hearren wie: de tige op it Dútsk lykjende

Lês it folsleine artikel