Foarsitter Domowina hat syn nocht fan ‘geveltsje-sorbysk’ en ropt op: “Praat de taal”

Foarsitter Domowina hat syn nocht fan ‘geveltsje-sorbysk’ en ropt op: “Praat de taal”

🕔22:06, 5.Mar 2021

De Nederlânske minister fan ynlânske saken sei it yn 2018 al tsjin de Friezen: yn Fryslân is it Fryskpraten in rjocht en it soe ek fanselssprekkend wêze moatte dat it dien wurdt. De Sorbyske organisaasje Domowina yn East-Dútslân sei it

Lês it folsleine artikel
Amper omtinken foar Frysk yn partijprograms

Amper omtinken foar Frysk yn partijprograms

🕔16:23, 5.Mar 2021

Moandeitemiddei 6 febrewaris waard it ‘Noordelijk Lijsttrekkersdebat’ holden. Dêr koene fragen foar ynstjoerd wurde. Fan dy gelegenheid hat de Ried fan de Fryske Beweging gebrûk makke, mar dêr waard neat mei dien. Geeske Krol-Benedictus De Ried stjoerde in fraach yn

Lês it folsleine artikel
Mei Ljouwert neffens it Ramtferdrach wol in oerrinplak fan de Rânestêd wurde?

Mei Ljouwert neffens it Ramtferdrach wol in oerrinplak fan de Rânestêd wurde?

🕔11:58, 5.Mar 2021

Der is in grutte hûzekrapte yn Nederlân. Dy spilet benammen yn ‘e Rânestêd. De gemeente Ljouwert hat útsteld om tusken de fiif- en tsientûzen wenten te bouwen, benammen yn it spoargebiet efter it stasjon. De Ljouwerter Krante hat praat mei

Lês it folsleine artikel
Berneboeken Dr. Seuss út de hannel nommen: lêste eksimplaren binne rôversguod

Berneboeken Dr. Seuss út de hannel nommen: lêste eksimplaren binne rôversguod

🕔11:26, 5.Mar 2021

De boeken fan Theodor Seuss Geisel binne yn mear as tweintich talen oerset. Under de skriuwersnamme Dr. Seuss makke de Amerikaanske skriuwer goed sechtich berneboeken fol humoristyske plaatsjes en ûnsinrymkes. De kat met de hoed, ien fan syn bekendste boeken helle

Lês it folsleine artikel
Hoe hjit de dei dat alles wer normaal is?

Hoe hjit de dei dat alles wer normaal is?

🕔11:00, 5.Mar 2021

Yn jannewaris fregen wy ús lêzers hoe’t de dei hjitte moat dat alles wer normaal is: de winkels wer iepen, de skoallen wer iepen, gjin jûnsklok, gjin grut gefaar om siik te wurden as jo de doar út geane. Dat

Lês it folsleine artikel
NNO-konsert foar hobo en orkest by Omrop Fryslân

NNO-konsert foar hobo en orkest by Omrop Fryslân

🕔08:54, 5.Mar 2021

Konserten foar hobo binne net faak te hearren. It Noord Nederlands Orkest spilet ien fan de moaiste hobo-konserten mei solist Albrecht Mayer. Dêrnjonken binne ek wurken te hearren fan de komponisten Nordheim en Dvorák. It NNO-konsert is freed 5 maart

Lês it folsleine artikel
Boekpresintaasje nije roman ‘Om’ fan Geart Tigchelaar

Boekpresintaasje nije roman ‘Om’ fan Geart Tigchelaar

🕔18:03, 4.Mar 2021

Freedtemiddei 5 maart om 16.00 oere is de boekpresintaasje fan de nije roman Om fan Geart Tigchelaar. De presintaasje is te sjen op it YouTube-kanaal fan ’e Afûk. Sjoch foar mear ynformaasje op: afuk.frl/agenda/online-boekpresintaasje-geart-tigchelaar en websjop.afuk.frl/frl/winkel/om-roman. Foar elk besteld boek

Lês it folsleine artikel
Frankryk stelt offisjeel eksamen foar behearsking Oksitaansk yn

Frankryk stelt offisjeel eksamen foar behearsking Oksitaansk yn

🕔12:11, 4.Mar 2021

Sels yn Frankryk, dat net bekend stiet om syn sterk belied foar minderheidstalen, is der gjin ûntkommen oan: sprekkers fan lytse talen en harren regionale en pleatslike oerheden wolle de eigen taal brûke kinne. Dêrtroch ûntstiet in ferlet fan minsken

Lês it folsleine artikel
Koroana sit taalwet foar Noard-Ierlân yn it paad

Koroana sit taalwet foar Noard-Ierlân yn it paad

🕔11:44, 4.Mar 2021

Hoewol’t der al sûnt begjin 2020 in wetsûntwerp leit, liket it derop dat Noard-Ierlân de kommende jierren gjin taalwet krijt. Dat hat by Ierske taalbewegingsorganisaasjes foar in protte argewaasje soarge. Neffens de oerheid is it opûnthâld it gefolch fan de

Lês it folsleine artikel
Toaniel gjin literatuer?

Toaniel gjin literatuer?

🕔09:57, 4.Mar 2021

Skôging Is toaniel gjin literatuer? It antwurd is fansels: jawis, toaniel is ek literatuer. Soe it antwurd ‘nee’ wêze, dan soe bygelyks Shakespeare fan it toaniel ferdwine moatte. Untinkber! Dochs hâldt de fraach my dwaande. Soe it sa wêze kinne,

Lês it folsleine artikel