Arjan Hut – Swiete prommen, soere prommen

Arjan Hut – Swiete prommen, soere prommen

🕔19:15, 30.Sep 2023

Kollum Freedtemiddeis komme de studinten foar Skriuwtraining A byinoar yn dBieb te Ljouwert. Efter de traaljes fan de âlde finzenis, dêr’t lokalen nammen ha as De Lik en De Nor, begjinne we altyd mei in gedicht. Diskear ha ik in

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Fan ’e nút hân ha

Anne Dykstra: Fan ’e nút hân ha Fernijd

🕔08:00, 27.Sep 2023

Kollum Unfoech praat (47) As in frou fan ’e nút hân hat, dan hat se it liif fol. Sels ken ik nút, as it om it seksuele giet, eins allinne yn de betsjutting fan tylbal. Meast wurdt nút dan yn

Lês it folsleine artikel
Hein Jaap Hilarides: De klimaatferwachting

Hein Jaap Hilarides: De klimaatferwachting

🕔08:00, 25.Sep 2023

Stikky In Franeker waar weer ’n aven foor ondernimmers in de gemeente Waadhoeke. Tradisygetrou fynt die netwerkburrel plak in Theater De Koornbeurs met anslúttend ’n programma. As klaine selsstannige krij ik ok alle jaren ’n útnoadiging fan de gemeente. ’t

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Philipsfûgels

Jan Schokker: Philipsfûgels

🕔08:00, 23.Sep 2023

Kollum It moast der in kear fan komme: ôfskied nimme fan myn âlde fertroude Philips radiomeubel. Sa retro en vintage as hjoed oan de dei mar mooglik is. In deeglike ikenhouten kast, moaie rûne hoeken, poerbêst yn ’e lak en

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Plasse

Anne Dykstra: Plasse Fernijd

🕔08:00, 20.Sep 2023

Kollum Unfoech praat (46) Joast Halbertsma (1789-1869) hie in bulte niget oan folksleauwe en hy ferwurke it ek yn syn ferhalen en stikjes, bygelyks yn ’e Flotgaerzen fan 1854. Dêr stiet te lêzen: ‘Ien jongwiif, dy ien jier mannich sonder

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut – Blokkearje de Molkwei!

Arjan Hut – Blokkearje de Molkwei!

🕔12:30, 16.Sep 2023

Kollum Mei stjerrekunde-studint Alex Hin kuierje ik by Boerum mei in groep minsken nachts oer in betonpaadsje it tsjuster yn. Miskien sille we de Molkwei sjen, en Saturnus en Jupiter steane ek op it programma. De kuier makket diel út

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf:  De skiednis bart wer

Jan Bosgraaf:  De skiednis bart wer Fernijd

🕔07:00, 16.Sep 2023

Kollum “Waar we heen gaan, Jelle zal wel zien.” Dat song Wim Kan silger yn syn ferneamde âldjierskonferense fan 1966. Dit efkes as ynformaasje foar de jongere lêzers fan It Nijs. De âldere generaasje heucht it as de dei fan

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Fuort mei it gymnasium

Feie Fonyk: Fuort mei it gymnasium

🕔19:28, 14.Sep 2023

Kollum Ofrûne simmer wiene der op ’e nij lûden om it gymnasium no mar ris ôf te skaffen. “Fuort mei dat wite elite bolwurk”, skreau Sarah de Gruyter op 27 augustus yn de Volkskrant.   It is mar ien fan

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Aaikoer

Anne Dykstra: Aaikoer Fernijd

🕔08:00, 13.Sep 2023

Kollum Unfoech praat (45) Foardat der aanst gjin aaien mear binne, earst mar efkes in sechje út Waling Dykstra syn Uit Frieslands Volksleven (1896): Dy har koer mei aaien koe wol ris brekke. Dykstra syn útlis dêrfan fyn ik wat

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Nei de Denen om te trainen

Bouwe de Boer: Nei de Denen om te trainen

🕔08:00, 9.Sep 2023

Kollum Denemarken liket yn in protte opsichten op Nederlân. Yn alle gefal wat it klimaat oangiet en it skynt dat it foar de mentaliteit fan de befolking ek opgiet. De krisis In grut ferskil mei Nederlân is, dat Denemarken gjin

Lês it folsleine artikel