Underwiis: nuttich of nijsgjirrich?

Underwiis: nuttich of nijsgjirrich?

🕔22:35, 17.Apr 2018

Troch Henk Wolf Skoallen dogge net safolle mei it Frysk. Okkerdeis waard dúdlik dat in protte skoallen lang net dogge wat se dwaan moatte. Dat hat de ûnderwiisynspeksje yn 2010 ek al beskreaun. Yn de tuskentiid ha de provinsje, Cedin

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Utfanhûs yn de frijsteat Lân fan Taal

Aant Mulder: Utfanhûs yn de frijsteat Lân fan Taal

🕔20:00, 16.Apr 2018

Kollum Wy ha der in frijsteat by. Dat is de frijsteat Lân fan Taal yn Ljouwert. As ik oer dat wurd ‘frijsteat’ neitink, foldocht dat wurd my eins mar min. In frijsteat hat ommers mei polityk, mei bestjoer of mei

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Taal

Simone Djurrema: Taal

🕔20:00, 14.Apr 2018

Kollum De earste kear dat wy yn Sweden wiene, soene we pankoeken bestelle yn in pankoekrestaurant. Der stie fan alles op ’e kaart dêr’t wy net safolle fan snapten, mar doe lies ik ‘skinka’. “Skinka! Skinka! Snapst it?”, rôp ik

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk:  Ingelsk nei de Breksit

Feie Fonyk: Ingelsk nei de Breksit

🕔19:16, 12.Apr 2018

Saterdei 21 april hâldt de Feriening BON, Beter Onderwijs Nederland syn jiergearkomste yn it IVA, de autofakskoalle yn Driebergen. Op de wurklist stiet it Ingelsk yn it heger ûnderwiis. Fan it begjin ôf oan, no sa’n tolve jier lyn, is

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: de Friezen, in begrutlik folk

Aant Mulder: de Friezen, in begrutlik folk

🕔20:00, 9.Apr 2018

Kollum Dat de Friezen in begrutlik folk binne, ha we sa faak heard, dat we it sels leauwe. It begûn mei de Romeinen en hieltyd binne der wer oaren dy’t sa oer ús prate en skriuwe. Wy lûke ús dat

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: wachtwurd

Jan Willem Zwart: wachtwurd

🕔20:00, 7.Apr 2018

Kollum It is net samar klear om it ynternet op te gean en jin yn te loggen yn it systeem fan it wurk of e-mail. It is ek net ienfâldich om in account op Facebook, Twitter of Instagram te hâlden.

Lês it folsleine artikel
Sa grutsk as in stoaterske hoanne

Sa grutsk as in stoaterske hoanne

🕔07:56, 2.Apr 2018

Kollum troch Aant Mulder Fan it begjin fan de ferkiezingstiid ôf foelen twa ferkiezingsbuorden daliks op. Dat wiene de buorden mei de affysjes fan PvdA en FNP. Ik neam dat fan de PvdA as earste, om’t dy affysjes yn ús

Lês it folsleine artikel
Fryslân: Skjinnerlân 12

Fryslân: Skjinnerlân 12

🕔07:00, 1.Apr 2018

Neat dwaan is gjin opsje, dêrom is der… de Alvewegetocht! Kollum troch Bouwe de Boer Wy libje yn in gekke wrâld. Der is (hast) gjinien dy’t noch twivelet oan de opwaarming fan de ierde, mar dochs binne wy allegear mei-inoar

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Goedfreed

Feie Fonyk: Goedfreed

🕔14:04, 29.Mar 2018

Ik haw neat mei al dy Passys of Passions dy’t ús dizze wike it libben soer meitsje. Ik bedoel, jo hoege de radio of telefyzje mar oan te setten of der klinkt de safolste senuweftige muzyk fan Bach en konsorten.

Lês it folsleine artikel
Marijke Muoi

Marijke Muoi

🕔15:14, 26.Mar 2018

Kollum fan Aant Mulder Yn it ramt fan LF2018 wurde 32 ‘Under de toer’-projekten organisearre. Wy ha nei sa’n foarstelling ta west. Dat wie ‘Marijke Muoi’ yn de Grutte Tsjerke yn Ljouwert. De namme ‘foarstelling’ foldocht net. It binne ferhalen

Lês it folsleine artikel