Jan Schokker: Mastersfûgel

Jan Schokker: Mastersfûgel Fernijd

🕔07:02, 23.Oct 2021

Kollum Wy binne foar ús wurk yn La Rochelle, mar sjogge as nijsgjirrige reizgers om ús hinne. De havenstêd mei sa’n 70.000 ynwenners leit yn it westen fan Frankryk, oan de Golf fan Biskaje, en is ien en al histoarje.

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Rôze saterdei, in fleurige boel, mar net foar it Frysk

Feie Fonyk: Rôze saterdei, in fleurige boel, mar net foar it Frysk

🕔12:00, 21.Oct 2021

Kollum Grut feest foar de LHBTI‘ers saterdei 16 oktober yn Ljouwert. It bygeande filmke is makke op de Prins Hendrikbrêge by it stasjon. Dêr kamen sechtjin boaten del mei muzyk en fleurige minsken. Foar it grutste part gjin heteroseksuelen, mar

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Flechtlingebern? Flechtlingsbern?

Henk Wolf: Flechtlingebern? Flechtlingsbern?

🕔14:32, 20.Oct 2021

Kollum Op de site fan Omrop Fryslân stiet op it stuit in artikeltsje mei de titel ‘Alde Snitser skoalle giet opnij iepen foar flechtlingebern’. Dy kop, dêr seach ik al wat nuver tsjin oan. Dat wie net om de ynhâld

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryske fytsers yn Porto

Bouwe de Boer: Fryske fytsers yn Porto

🕔06:54, 16.Oct 2021

Kollum Wy binne no hast trije moanne yn Portugal. Tachtich persint fan ús tiid sit derop. Wy hawwe no op trije adressen fia www.workaway.info wurke. Dat hat ús skoan foldien. Fervje, túnkje, timmerje en sa, alles foar kost en ûnderdak.

Lês it folsleine artikel
Nazy-fassinaasje

Nazy-fassinaasje

🕔07:05, 9.Oct 2021

Kollum In edukatyf doel! Jawis, hoe koe ik dêroan twivelje? Dat is de betsjutting dy’t de organisatoaren fan de Militariabeurs yn Houten deroan tafoege hawwe. Dolken mei heakkekrusen, en SS-biedwurden, bústes fan Hitler, en folle net genôch. En wat moat

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Memmetaal

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Memmetaal

🕔20:12, 6.Oct 2021

Yn it westen fan Dútslân komt it mear as sporadysk foar dat minsken ek Nederlânsk prate. Se fine it gauris moai om dat wer ris te oefenjen, dat ik brûk as ik yn Dútslân bin ek gauris de Nederlânske taal.

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Mear, mar minder hie better west

Aant Mulder: Mear, mar minder hie better west

🕔07:00, 5.Oct 2021

Kollum Alle dagen weroan, sneins útsûndere, falt moarns ier en betiid de Ljouwerter Krante op ’e matte. Somtiden wurde we der wekker fan. Lêzen komme we net folle earder oan ta as om kofjetiid hinne. No ja, dan blêdzje we

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Hûs keapje

Simone Djurrema: Hûs keapje

🕔13:05, 2.Oct 2021

Kollum Ja, it is wier, ien fan de redenen dat wy nei Sweden ferhuze binne is dat de hûzeprizen hjir folle leger leine as yn Fryslân. Mar komt der feroaring yn? Ik begûn dizze kollum te skriuwen om’t ik in

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Druk

Binne Mosk: Druk

🕔12:00, 30.Sep 2021

Wolle jimme begjinne mei sjampanje? Lekker. Ik moat noch ride. Foar my fris, sûnder sitroen. Ferdomme, wat lekker. Spitich datst sa ferstannich bist. Sa begjint de trailer fan de Oscarwinnende film “Druk” oer alkohol(misbrûk) fan de Deenske regisseur Thomas Vinterberg.

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: As in lús op in tarre presinning

Aant Mulder: As in lús op in tarre presinning

🕔09:38, 28.Sep 2021

Kollum Dy útdrukking komt my de lêste wiken gauris yn ’t sin as ik op de telefyzje sjoch hoe’t it yn it Haachske om en ta giet. Foar wa’t de útdrukking net bekend foarkomt: ‘Eine as in lús op in

Lês it folsleine artikel