Feie Fonyk: Kanarje yn de myn

Feie Fonyk: Kanarje yn de myn

🕔17:55, 4.Mar 2021

Kollum Op 31 desimber 1974 waard de lêste stienkoal by Heerlen út de grûn helle. De Oranje-Nassau gie ticht. Hynders giene al jierren net mear mei nei ûnderen. Tusken 1866 en 1938 waarden sa’n 140 hynders ynset om de ûndergrûnse

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Wêrom prate se gjin Platdútsk?

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Wêrom prate se gjin Platdútsk?

🕔21:45, 3.Mar 2021

Kollum Okkerdeis siet ik yn in gearkomste fan allegear organisaasjes dy’t har dwaande hâlde mei it Nederdútsk. As “fertsjintwurdiger” fan it Sealterfrysk wie ik wat in frjemde ein yn it byt. Der wienen ek in pear fertsjintwurdigers fan it ûnderwiis

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wappy, ús Fryske Loesje

Aant Mulder: Wappy, ús Fryske Loesje

🕔07:00, 2.Mar 2021

Kollum De ynternasjonale memmetaledei is alwer âld nijs. Dy dei, ynsteld troch de UNESCO wie op snein 21 febrewaris. It is goed dat der sa omtinken foar memmetalen is, mar oft it folle seadden oan ‘e dyk set, dat betwivelje

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 48

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 48

🕔06:58, 1.Mar 2021

Diel jo miening… en de auto? Kollum De belangstelling foar dielauto’s nimt hurd ta. Yn Nederland dielden ferline jier al mear as in heal miljoen minsken in auto. Yn Fryslân binne no fiif lytse ynisjativen, mar de belangstelling groeit fluch.

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Keunstfûgels?

Jan Schokker: Keunstfûgels?

🕔20:00, 27.Feb 2021

Kollum Wat is it libben sûnder ambachtlike keunst? De skilders, de houtbewurkers, de bouwers, de byldhouwers en alle oare keunstners fan eardere generaasjes, de anonime ambachtslju dy’t ús safolle trefliks neilitten hawwe. Wat binne wy tsjintwurdich eins stumpers, ûnhandige dowen,

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Oer plofhinnen en firussen

Pier Bergsma: Oer plofhinnen en firussen

🕔10:42, 25.Feb 2021

Skôging Hinnen, kalkoenen en oare bisten yn de bioyndustry sitte yn ûnfoarstelber grutte oantallen byinoar opproppe. Dy miljoenen dieren binne foar it grutste part klonen faninoar. Se binne fokt om in sa grut mooglike produksje te heljen. By hinnen giet

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Gewoan Frysk

Aant Mulder: Gewoan Frysk

🕔07:28, 23.Feb 2021

Kollum Jawis, sa soe it moatte: Gewoan Frysk prate yn gewoane Fryske situaasjes. It liket sa maklik, mar likegoed is it fan en ta in hiel o-heden. Dat begjint al by de taal sels. Wat de iene gewoan Frysk fynt,

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Betaaste, beknipe en bestrike

Feie Fonyk: Betaaste, beknipe en bestrike

🕔14:55, 18.Feb 2021

Kollum It seit himsels dat it foar in soad minsken op it stuit ûnmooglik is om de kost te fertsjinjen. De hoareka, it teäter, de bioskoop en in grut part fan de winkels, it leit allegearre stil. Dy Willem Engel

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It Noardlik Listlûkersdebat

Aant Mulder: It Noardlik Listlûkersdebat

🕔07:00, 16.Feb 2021

Kollum It Noardlik Listlûkersdebat fan moandei 8 febrewaris wie net botte noardlik. Dat debat dat de foarige kear yn de stêd Grins holden waard, soe diskear yn Ljouwert wêze. Dat is him net wurden. De koroana hie dat fan gefolgen

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Kâld!

Simone Djurrema: Kâld! Fernijd

🕔20:00, 13.Feb 2021

Kollum De dagen wurde al wer hiel wat langer. Ik haw efkes op in rychje set hoe’t dat der útsjocht fergelike mei Fryslân.* Sa hiele grut is it ferskil net iens, of net! Wy krije der alle dagen wat mear

Lês it folsleine artikel