Tegelwiisheid

Tegelwiisheid

🕔15:40, 24.Feb 2018

 

Lês it folsleine artikel
Wittenskipskafee ‘Citizen Science’ yn Ljouwert

Wittenskipskafee ‘Citizen Science’ yn Ljouwert

🕔10:23, 23.Feb 2018

Op tiisdei 6 maart organisearret RUG/Kampus Fryslân yn gearwurking mei Lân fan Taal, in wittenskipskafee mei as ûnderwerp: ‘De ûndersykjende boarger helpt: de wittenskip efter Citizen Science’. It wittenskipskafee sil wêze yn it Oranje Bierhuis yn Ljouwert. Ien fan de

Lês it folsleine artikel
Basisskoalle De Fluessen is in trijetalige skoalle

Basisskoalle De Fluessen is in trijetalige skoalle

🕔06:50, 23.Feb 2018

Basisskoalle De Fluessen yn Aldegea (De Fryske Marren) is tongersdei 22 febrewaris offisjeel sertifisearre as Trijetalige Skoalle. Op in spesjale feestmiddei foar bern, âlden, learkrêften, ynwenners en belangstellenden is dat fierd. Bûtendoar hongen trije flaggen, de Ingelske, de Nederlanske en

Lês it folsleine artikel
Leden Bernlef ferbetterje harren Frysk

Leden Bernlef ferbetterje harren Frysk

🕔22:43, 22.Feb 2018

De leden fan F.F.J. Bernlef, de Fryske studinteferiening yn Grins, binne drok dwaande om harren memmetaal noch better yn ’e macht te krijen. Under lieding fan twa leden dy’t tige goed binne yn it Frysk krije se les yn de

Lês it folsleine artikel
Allinnich de aktive meartalige prater hat foardiel fan syn meartaligens

Allinnich de aktive meartalige prater hat foardiel fan syn meartaligens

🕔21:00, 22.Feb 2018

Dat meartaligens goed is foar it brein, hat bliken dien út ferskate stúdzjes. Dy lieten sjen dat meartalige bern makliker leare en dat meartalige minsken op jierren letter yn ‘e bernskens komme. Dochs is de werklikheid wat komplekser as oant

Lês it folsleine artikel
Striid foar dúdlike taal yn Fryslân

Striid foar dúdlike taal yn Fryslân

🕔07:12, 22.Feb 2018

Fryslân docht mei yn de striid tsjin it min lêze en skriuwe kinnen. Allegearre mei-inoar kinne minsken mei in lege taalbehearsking holpen wurde om te winnen troch te stimmen op it plan fan de taalswakken yn Fryslân dy’t meidogge oan

Lês it folsleine artikel
Aksjedei en stimburo’s yn Fryslân foar Minority SafePack Initiative

Aksjedei en stimburo’s yn Fryslân foar Minority SafePack Initiative

🕔09:31, 21.Feb 2018

De memmetaaldei fan de Feriene Naasjes hat dit jier yn Fryslân it karakter fan in aksjedei foar it Europeeske boargerinisjatyf Minority SafePack MSPI. It doel fan it MSPI is om de Europeeske Uny der ta oan te setten om tenei

Lês it folsleine artikel
Undersyk Omrop Fryslân nei memmetalen yn Fryslân

Undersyk Omrop Fryslân nei memmetalen yn Fryslân

🕔08:57, 21.Feb 2018

Op woansdei 21 febrewaris, de ynternasjonale dei fan de memmetaal, docht Omrop Fryslân ûndersyk nei it tal memmetalen dat sprutsen wurdt yn Fryslân. Om it ferskaat oan memmetalen dat yn Fryslân sprutsen wurdt, hearre te litten freget de omrop jo

Lês it folsleine artikel
Tekenje foar it Frysk

Tekenje foar it Frysk

🕔06:00, 20.Feb 2018

Woansdei 21 febrewaris is it Unesco memmetaaldei. Wolle lytse talen oerlibje, dan sil der mear barre moatte as in berop te dwaan op minskerjochten of wetten. De Friezen moatte sels yn aksje komme. Foar it ûnderwiis, mar dat net allinne.

Lês it folsleine artikel
Aksjewike foar it Frysk

Aksjewike foar it Frysk

🕔06:00, 19.Feb 2018

Woansdei 21 febrewaris ha we ús ynternasjonale memmetaaldei. Diskear falt dy yn de perioade fan de Europeeske hantekeninge-aksje foar minderheden en minderheidstalen fan it MSPI (Minority SafePack Initiative). It leit dêrom yn ’e reden om fan de memmetaaldei in aksjedei

Lês it folsleine artikel