Aldste Nederlânsk is eins Iersk

Aldste Nederlânsk is eins Iersk

🕔16:48, 20.Oct 2018

De ôfrûne dagen berjochte It Nijs oer in wurd dat oantroffen wie yn in Ierske tekst: blinn auga. Neffens taalkundige Peter Alexander Kerkhof wie dat in Aldnederlânsk wurd út de sânde ieu. Taalkundige Gertjan Postma wie it dêr net mei iens.

Lês it folsleine artikel
As de juf gjin Frysk ken …

As de juf gjin Frysk ken …

🕔14:57, 19.Oct 2018

Fryske les op skoalle moat tenei mar jûn wurde troch frijwilligers. Op tefolle skoallen binne de juffen en masters fan betinken dat hja dat sels net goed genôch kinne. Dêrom dogge ûnderwiisstipetsjinst Cedin en it Sintrum Frysktalige Berne-opfang in oprop

Lês it folsleine artikel
Fryske taal yn ’e knipe troch weryndielings

Fryske taal yn ’e knipe troch weryndielings

🕔14:49, 19.Oct 2018

De weach fan gemeentlike weryndielings yn Fryslân hat foar it Frysk net goed útpakt. De Fryske taal komt yn ‘e knipe. Dêr’t twa gemeenten fusearje, sykje se om kompromissen. Yn in soad gefallen betsjut dat dat foarhinne Frysksinnige gemeenten wetter

Lês it folsleine artikel
Is it âldste Nederlânsk eins folle nijer Noarsk?

Is it âldste Nederlânsk eins folle nijer Noarsk?

🕔13:29, 18.Oct 2018

In pear wike lyn stiene de kranten der fol mei: der wie yn in âlde Ierske tekst in wurd ûntdutsen yn it Nederlânsk: blinn auga. Dat soe sânde-ieusk Nederlânsk wêze foar ‘blyn’ of ‘blyn each’. Dat skriuwt er op neerlandistiek.nl Net

Lês it folsleine artikel
Nederlanner easket dat Sry Lankanen harren ferbrekke

Nederlanner easket dat Sry Lankanen harren ferbrekke Fernijd

🕔08:12, 15.Oct 2018

In Nederlanner dy’t al jierren yn Sry Lanka wennet, troud is mei in Sry Lankaanske en yn it lân ûnbetelle wurk docht, hat syn skoanfamylje drige om harren út de auto te setten, om’t hja ûnderinoar Sry Lankaansk prate. De

Lês it folsleine artikel
Jan Renkema freget om omtinken foar de spaasje

Jan Renkema freget om omtinken foar de spaasje

🕔16:25, 13.Oct 2018

“De spatie verdient veel meer aandacht.” Dat skriuwt taalkundige Jan Renkema, bekend fan syn boek Schrijfwijzer, op it taalwebstee Neerlandistiek. Renkema lit sjen dat in spaasje brûkt wurde kin om grutte ferskillen yn betsjutting oan te jaan. Sa is der in

Lês it folsleine artikel
Radio-argyf Omrop Fryslân no online beskikber

Radio-argyf Omrop Fryslân no online beskikber

🕔10:34, 13.Oct 2018

De Alvestêdetocht yn 1987, de reportaazje yn eigen doarp of it petear mei omke. Fan snein 14 oktober ôf binne 2300 oeren oan âlde radio-opnamen fan Omrop Fryslân online te finen. Yn gearwurking mei Tresoar en de Fryske Akademy is

Lês it folsleine artikel
Trilogy Wytze Brandsma folslein

Trilogy Wytze Brandsma folslein

🕔09:23, 13.Oct 2018

Brâning Fan Wytze Brandsma is okkerdeis de tredde bondel – Brâning – fan syn trilogy mei koarte gedichten útkommen. Dy telt, lykas de beide oare, fjirtich aforistyske, libbensbeskôchlike teksten, allegear yn it Frysk en yn it Nederlânsk. Dat lêste benammen

Lês it folsleine artikel
Online Frysk leare foar Dútsktaligen

Online Frysk leare foar Dútsktaligen

🕔20:32, 12.Oct 2018

Dútsktaligen koenen sûnt ferline jier al Frysk leare út it Lehrbuch Frysk fan Wolter Jetten, dat útkommen is by de Afûk. No kinne se ek alfêst in begjin meitsje mei in koarte fideokursus. Dy is ûnder de namme Friesisch – Audiokurs für

Lês it folsleine artikel
Bernedeiferbliuw ‘Bernefleur’ yn Balk op ‘e nij sertifisearre foar twatalich wurkjen

Bernedeiferbliuw ‘Bernefleur’ yn Balk op ‘e nij sertifisearre foar twatalich wurkjen

🕔08:17, 12.Oct 2018

Bernedeiferbliuw Bernefleur wurket sûnt 2012 mei in twatalich belied. Yn it ferline hat it dêr it sertifikaat ‘bernedeiferbliuw foar meartalige ûntwikkeling’ foar behelle. Dat hâldt yn dat neffens in tal rjochtlinen wurke wurdt om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern

Lês it folsleine artikel