Twataligens bliuwt probleem foar Belgyske amtners

Twataligens bliuwt probleem foar Belgyske amtners

🕔00:33, 19.Jun 2018

Amtners yn tsjinst fan ‘e Belgyske sintrale oerheid moatte twatalich wêze. Hja moatte it Nederlânsk en Frânsk beide op in heech nivo behearskje. Dat wie al lang de regel, mar dy waard amper hanthavene. Dat feroare in jier lyn. Doe

Lês it folsleine artikel
Plom foar twa bedriuwen om brûken Frysk

Plom foar twa bedriuwen om brûken Frysk

🕔18:11, 18.Jun 2018

De Ried fan de Fryske Beweging hat ferline wike oan twa bedriuwen in plom jûn foar it ûnderskiedend brûken fan de Fryske taal. It is te rêden om Noordenbos Leanbedriuw yn Wyns en om Pankoekrestaurant De Duivelsberg yn Berg en

Lês it folsleine artikel
De Fryske taal: taak fan de skoalle of fan de âldelju?

De Fryske taal: taak fan de skoalle of fan de âldelju?

🕔00:49, 18.Jun 2018

Friezen moatte harren folle bewuster wêze fan it belang fan ús taal. As we net genôch út ússels it Frysk brûke, dan ferdwynt de taal op termyn. Dat is de ferwachting fan minsken dy’t harren dwaande hâlde mei it Frysk

Lês it folsleine artikel
680 minsken dogge mei oan rekôr Grut Frysk Diktee

680 minsken dogge mei oan rekôr Grut Frysk Diktee

🕔15:16, 15.Jun 2018

Yn totaal dogge der 680 dielnimmers mei oan it Grut Frysk Diktee op tongersdei 21 juny. It diktee hat dit jier yn it ramt fan LF2018 in oare opset. It wurdt holden op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert en elkenien kin

Lês it folsleine artikel
FUEN-kongres WestCord WTC Hotel 20-24 juny

FUEN-kongres WestCord WTC Hotel 20-24 juny

🕔11:02, 15.Jun 2018

De Ried fan de Fryske Beweging (RFFB) is fan woansdei 20 oant en mei snein 24 juny gasthear fan it 63ste jierkongres fan de Federal Union of European Nationalities (FUEN) dat yn it WestCord WTC Hotel yn Ljouwert holden wurdt.

Lês it folsleine artikel
Taalferoaring

Taalferoaring

🕔11:41, 13.Jun 2018

De lêste pear wiken haw ik ris opskreaun wat my opfoel by Omrop Fryslân, dêr’t grif in trochsneed fan it Fryske publyk by oan it wurd komt. En dan giet it oer de wurden dy’t oars binne as sa’t se

Lês it folsleine artikel
Garypster berne-opfang sertifisearre foar twatalich wurk

Garypster berne-opfang sertifisearre foar twatalich wurk

🕔20:04, 12.Jun 2018

Op freed 8 juny wie it feest by ‘Kinderopvang’ Garyp. De lokaasje fan Freerk en Lynke Reitsma wurket sûnt 2015 mei in belied dat der op rjochte is de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Sy hawwe it sertifisearringstrajekt

Lês it folsleine artikel
Taletún lûkt tûzenen skoalbern nei Lân fan taal yn Ljouwert

Taletún lûkt tûzenen skoalbern nei Lân fan taal yn Ljouwert

🕔12:33, 8.Jun 2018

Dit jier is de Prinsetún yn Ljouwert omtsjoend ta in Taletún. De ôfrûne wiken hawwe mear as 3.000 skoalbern in besite brocht oan de Taletún yn Lân fan taal. De kommende tiid sille yn alle gefallen noch goed 1.500 bern

Lês it folsleine artikel
Lijn trije of line trije?

Lijn trije of line trije?

🕔11:37, 4.Jun 2018

Yn it Frysk is der in ferskil tusken ‘lijn’ en ‘line’. Sa sizze Friezen meast ‘lijn trije’ en net ‘line trije’. Opfallend is dat it Grinslânsk itselde ûnderskied hat. Henk Wolf fertelt deroer yn in kollum op it webstee fan

Lês it folsleine artikel
Mazzelshop ‘Camping Totaal’ yn Ljouwert wint 17e telefyzjereklamepriis

Mazzelshop ‘Camping Totaal’ yn Ljouwert wint 17e telefyzjereklamepriis

🕔16:30, 3.Jun 2018

Ofrûne freed is bekendmakke dat de telefyzjereklamspot ‘Foar écht goed materiaal’ fan Mazzelshop ‘Camping Totaal’ yn Ljouwert de winner wurden is fan de 17e telefyzjereklamepriis. Hûnderten stimmers hawwe harren stim útbrocht en koene in kar meitsje út trije nominearren. Njonken

Lês it folsleine artikel