Werom nei 't begjin

Nijs út de Benelúks

Fjouwerdielige telefyzjesearje en sân podwalks oer Wettersneedramp 1953

Fjouwerdielige telefyzjesearje en sân podwalks oer Wettersneedramp 1953

🕔11:01, 5.Dec 2022

Yn ’e nacht fan 31 jannewaris op 1 febrewaris 1953 bart in grutte ramp yn Nederlân. Troch in swiere stoarm yn kombinaasje mei springfloed bart it skynber ûnmooglike: yn Seelân, West-Brabân, Súd-Hollân en op Teksel brekke de diken troch. Grutte

Lês it folsleine artikel
Húsdokterspost Fryslân min te berikken

Húsdokterspost Fryslân min te berikken

🕔10:09, 3.Dec 2022

Wa’t op in sneontejûn driuwend in húsdokter nedich hat, moat yn Fryslân yn trochsneed fyftjin minuten wachtsje oant de tsjinstdwaande húsdokterspost de telefoan opnimt. Allinnich yn de provinsje Flevolân duorret it yn trochsneed langer oant men ien oan ’e line

Lês it folsleine artikel
Romme mearderheid Nederlanners hat neat tsjin Swarte Pyt

Romme mearderheid Nederlanners hat neat tsjin Swarte Pyt

🕔12:52, 2.Dec 2022

Fan alle ynwenners fan Nederlân wol 33 persint it leafst dat alle helpers fan Sinteklaas swart binne. 25 persint sjocht it leafst swarte, kleurige en oare piten trochinoar hinne. Dy 58 persint foarmet in romme mearderheid fan minsken dy’t gjin

Lês it folsleine artikel
Ellen Nauta nije foarsitter P10

Ellen Nauta nije foarsitter P10

🕔10:31, 1.Dec 2022

Op de jierlikse wintergearsit fan P10 – netwurk fan tritich plattelânsgemeenten – dy’t juster op de Wageningen Universiteit holden waard, is Ellen Nauta de nije foarsitter fan it Algemien Bestjoer wurden. Frou Nauta folget Harry Scholten op, dy’t waarnimmend foarsitter

Lês it folsleine artikel
NTR slút lykas wenst it jier ôf mei de ‘Top 2000 a gogo’

NTR slút lykas wenst it jier ôf mei de ‘Top 2000 a gogo’

🕔09:49, 1.Dec 2022

Goed nijs foar muzykleafhawwers: dit jier slút de Top 2000 a gogo it jier wer op muzikale wize ôf. Foar’t it safier is, wurdt ôftrape mei Top 2000: De Opening, folge troch nije ôfleveringen fan Top 2000: The Untold Stories

Lês it folsleine artikel
Moasje ferankerjen Frysk wittenskiplik ûnderwiis troch mearderheid 2e Keamer oannommen

Moasje ferankerjen Frysk wittenskiplik ûnderwiis troch mearderheid 2e Keamer oannommen

🕔10:02, 30.Nov 2022

In bysûnder wapenfeit yn de Twadde Keamer: de moasje fan de Keamerleden Habtamu de Hoop (PvdA) en Harry van der Molen (CDA) foar it wetlik ferankerjen fan wittenskiplik ûnderwiis fan it Frysk, waard tiisdei mei de grutst mooglike mearderheid oannommen:

Lês it folsleine artikel
Skriuwster Karin Sitalsing en Keamerlid Judith Tielen winne Grut Diktee

Skriuwster Karin Sitalsing en Keamerlid Judith Tielen winne Grut Diktee

🕔09:43, 29.Nov 2022

By it Grut Diktee fan de Nederlânske Taal op NPO Radio 1 binne by de pommeranten twa dielnimmers op in dield earste plak telâne kaam. Skriuwster Karin Sitalsing en VVD-Keamerlid Judith Tielen hiene beide mar twa flaters. Streekrjocht út it

Lês it folsleine artikel
37,9% mear digitale misdriuwen yn Fryslân

37,9% mear digitale misdriuwen yn Fryslân

🕔08:33, 27.Nov 2022

Hieltyd mear Friezen hawwe te krijen mei digitale misdriuwen lykas fiskjen, hacken en WhatsApp-fraude. It ôfrûne healjier is it tal meldingen fan ynternetkriminaliteit fiks tanommen, nammentlik mei 37,9% neffens deselde perioade in jier earder. Yn Harns wie de kâns op

Lês it folsleine artikel
Minister Bruins Slot lilk op universiteit om lege learstoel Frysk

Minister Bruins Slot lilk op universiteit om lege learstoel Frysk

🕔15:01, 25.Nov 2022

It is net fetsoenlik dat de Ryksuniversiteit Grins de learstoel Fryske taal- en letterkunde yn Grins net op ‘e nij beset hat nei’t perfester Goffe Jensma mjirkes woarn is. It koe sels wolris yn striid wêze mei de ôfspraken tusken

Lês it folsleine artikel
Twadde Keamer praat oer mear jild foar Fryske les

Twadde Keamer praat oer mear jild foar Fryske les

🕔14:51, 25.Nov 2022

Der moat mear Ryksjild brûkt wurde om de lessen Frysk te ferbetterjen. De Rie fan Europa jout nammentlik al tsientallen jierren krityk op it Nederlânske belied op dat mêd. Dat is it betinken fan de fraksjes fan CDA, PvdA, D66,

Lês it folsleine artikel