Werom nei 't begjin

Nijs út de Benelúks

Grutte selskippen en teäters toane wykliks online teäterfoarstellingen

Grutte selskippen en teäters toane wykliks online teäterfoarstellingen

🕔10:12, 6.Apr 2020

Troch de koroanakrisis binne de teäters ticht, mar dat betsjut net dat dy sektor ûnderwilens stil sit. Njonken in protte inisjativen fan yndividuele organisaasjes en ynstellingen is der no it kollektive inisjatyf: Donderdag Verwonderdag. Alle njoggen rykssubsidiearre saneamde BIS-selskippen fan

Lês it folsleine artikel
Vroege Vogels jout omtinken oan Fryske fûgelnammen

Vroege Vogels jout omtinken oan Fryske fûgelnammen

🕔12:04, 5.Apr 2020

It radioprogramma Vroege Vogels hie fan ‘e moarn in fraachpetear mei biolooch Sake P. Roodbergen oer Fryske fûgelnammen. Dat nei oanlieding fan de foarrige ôflevering yn in rige telefyzjedokumintêres fan Vroege Vogels, dy’t him yn de Alde Feanen ôfspile. It

Lês it folsleine artikel
Oerisel hanthavenet net tsjin boeren dy’t PAS-melding diene

Oerisel hanthavenet net tsjin boeren dy’t PAS-melding diene

🕔08:42, 5.Apr 2020

Boeren en túnkers yn Oerisel kinne foarearst feromme sykhelje. De provinsje hat besletten om net te hanthavenjen tsjin in stikmannich bedriuwen dy’t in PAS-melding diene. Troch de útspraak fan de Steatsrie ferline jier binne alle PAS-meldings ferneatige. De bedriuwen sille

Lês it folsleine artikel
Wurkplak Claudy Jongstra tydlik yn Frysk Museum

Wurkplak Claudy Jongstra tydlik yn Frysk Museum Fernijd

🕔08:41, 5.Apr 2020

Unike gearwurking Claudy Jongstra, Museum De Lakenhal en Frysk Museum yn tiden fan it koroanafirus Claudy Jongstra hat foar de tiid fan koroanakrisis in wurkplak fûn yn it Frysk Museum om dêr troch te wurkjen oan de monumintale ynstallaasje NINE

Lês it folsleine artikel
Alle wurkeldagen praatsje oer it Drintsk yn it Drintsk

Alle wurkeldagen praatsje oer it Drintsk yn it Drintsk

🕔23:14, 4.Apr 2020

Streektaalkenner Jan Germs fertelt tenei alle dagen wat oer it Drintsk. Dat docht er yn in fideo op it YouTube-kanaal fan it Huus van de taol. Dy’t fragen hat, mei Germs sels skilje, hy jout yn it earste filmke syn 06-nûmer.

Lês it folsleine artikel
MartiniPlaza lansearret online talintejacht

MartiniPlaza lansearret online talintejacht

🕔10:08, 4.Apr 2020

Wa’t altyd al op in poadium stean wollen hie, kriget no de kâns! Elkenien dy’t de stjerren fan de himel sjongt of op prachtige wize in ynstrumint bespylje kin, wurdt oproppen mei te dwaan oan de online talintejacht fan MartiniPlaza.

Lês it folsleine artikel
Certe: “Tsjinstferliening op peil hâlde, mei beskerming en kreativiteit”

Certe: “Tsjinstferliening op peil hâlde, mei beskerming en kreativiteit”

🕔09:35, 4.Apr 2020

Yn de koroanakrisis dogge Certe en HAL Fryslân der alles oan om akute en needsaaklike medyske diagnostyk salang mooglik biede te kinnen, mei de soms beheinde middels dy’t se ta harren beskikking hawwe. Dan komt it derop oan om kreatyf

Lês it folsleine artikel
Hoe binne it Frysk en it Nederlânsk ûntstien? (en in soad oare kolleezjes)

Hoe binne it Frysk en it Nederlânsk ûntstien? (en in soad oare kolleezjes)

🕔22:07, 3.Apr 2020

Op ’e universiteiten en hegeskoallen is it op it stuit trankyl. De dosinten meie de kolleezjesealen net brûke en sitte út ‘e need gauris thús. Dêre, op ’e pôle, fine se wat út. Guon nimme harren harkkolleezjes mar mei in

Lês it folsleine artikel
Gjin yntinsive soarch mear foar 70-plussers

Gjin yntinsive soarch mear foar 70-plussers

🕔21:18, 3.Apr 2020

De ôfdielings yntinsive soarch fan ‘e Nederlânske sikehuzen krije net mear as 2400 bêden. It personiel kin de soarch foar mear pasjinten net oan. Dat hawwe de sikehûzen freed te hearren krige. As der krapte ûntstiet, dan moat it personiel

Lês it folsleine artikel
MKB-voucherregeling no ek foar oplieding personiel

MKB-voucherregeling no ek foar oplieding personiel

🕔09:21, 2.Apr 2020

Undernimmers kinne fan freed 3 april ôf de MKB-voucherregeling ek brûke foar it ekstra oplieden fan harren personiel. De leechdrompelige regeling komt ûndernimmers temjitte yn kosten foar bedriuwsûntwikkeling, ynnovaasje en strategysk personielsbelied. Undernimmers kinne oant 50% fan de kosten fan

Lês it folsleine artikel