Takomst Hegewarren

Takomst Hegewarren

🕔13:29, 18.Jun 2021

De Hegewarren is in polder yn it feangreidegebiet yn Smellingerlân. Der wurdt neitocht oer de takomst fan dat gebiet, want de boaiem sakket, it wetterbehear wurdt komplekser en der komt troch it delgeande fean in protte CO2 frij. Troch legere

Lês it folsleine artikel
Steaten fine folbouwen fan Fryslân gjin min idee

Steaten fine folbouwen fan Fryslân gjin min idee

🕔11:26, 17.Jun 2021

De measte partijen yn Provinsjale Steaten sjogge it ‘deltaplan foar it noarden’ yn it foarste plak as in kâns foar Fryslân. Se stypje de lobby fan de noardlike provinsjes om in flugge spoarline oan te lizzen, yn kombinaasje mei in

Lês it folsleine artikel
Pleit foar panieleprotokol by sinnepanielebrân

Pleit foar panieleprotokol by sinnepanielebrân

🕔12:50, 16.Jun 2021

De brân op 20 maaie yn Noardburgum – dêr’t in dak mei 1.600 sinnepanielen by ferlern gie mei grutte skea yn it omlizzende gebiet – wie foar de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, LTO Noard en de Feilichheidsregio Fryslân oanlieding

Lês it folsleine artikel
Nije subsydzjeregeling foar ynnovative ûndernimmers

Nije subsydzjeregeling foar ynnovative ûndernimmers

🕔07:45, 16.Jun 2021

Fryske ûndernimmers kinne opnij stipe krije foar ynnovaasje yn harren bedriuw. Se kinne dat ynsette foar nije fertsjinnersmodellen om dêrmei de gefolgen fan de koroanapandemy op te fangen. De regeling is in ûnderdiel fan it provinsjale twadde helppakket ‘Lok op

Lês it folsleine artikel
Kaartsje foar romteflecht mei Jeff Bezos foar 28 miljoen dollar feile

Kaartsje foar romteflecht mei Jeff Bezos foar 28 miljoen dollar feile

🕔08:37, 15.Jun 2021

In kaartsje foar de earste toeristyske romteflecht fan Blue Origin is sneon foar 28 miljoen dollar (sa’n 23 miljoen euro) feile. Dat skriuwt CNN op basis fan ynformaasje fan minsken dy’t by de feiling wiene. It is net bekend wa’t

Lês it folsleine artikel
Scheepvaartatelier Makkum

Scheepvaartatelier Makkum

🕔07:07, 15.Jun 2021

Om misferstannen foar te kommen, it Scheepvaartatelier hat net te krijen mei de skipfeart, mar mei Jan Scheepvaart. Foar de Keninklike keatsferiening KNKB wurkje twa minsken om benammen keatsballen en ‑wanten te meitsjen. De iene is Reinder Triemstra yn Sint-Jabik,

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Elektrysk libje

Aant Mulder: Elektrysk libje

🕔07:00, 15.Jun 2021

Kollum De stoommasine makke yn de achttjinde iuw hieltyd mear opgong. Dy makke it mooglik om mei minder minsken mear wurk te fersetten. Dat wie belangryk foar fabriken, foar skippen en foar it spoar. De minsken diene minder, de apparaten

Lês it folsleine artikel
Feriene Keninkryk stelt ferrommingen nei alle gedachten fjouwer wike út

Feriene Keninkryk stelt ferrommingen nei alle gedachten fjouwer wike út

🕔09:29, 14.Jun 2021

De ferrommingen fan de koroanamaatregels yn it Feriene Keninkryk wurde nei alle gedachten mei fjouwer wike útsteld. Ferwachte wurdt dat premier Johnson dat moandei bekend makket. Reden dêrfoar is de noed om it te fluch tanimmende tal ynfeksjes mei de

Lês it folsleine artikel
Autobesit yn Fryslân ôfrûne fyftjin jier mei 18,7% tanommen

Autobesit yn Fryslân ôfrûne fyftjin jier mei 18,7% tanommen

🕔08:51, 13.Jun 2021

Tusken 2005 en 2020 is it autobesit op it tal húshâldens yn Fryslân mei 18,7% tanommen. Dat is twa kear safolle as de lanlike stiging fan 9,1%. Op provinsjaal en lanlik nivo wie de grutste stiging op Skylge te sjen:

Lês it folsleine artikel
Amtners hawwe mei sin ynformaasje benefterhâlden yn taslagge-affêre

Amtners hawwe mei sin ynformaasje benefterhâlden yn taslagge-affêre

🕔12:09, 11.Jun 2021

De Nederlânske Belestingtsjinst hat al yn 2017 it advys fan in hege juridysk meiwurkster krigen om de slachtoffers fan ‘e taslagge-affêre in finansjele kompensaasje te jaan. De topamtners fan de Belestingtsjinst en it ministearje fan finânsjes wisten fan dat advys,

Lês it folsleine artikel