Finansiering foar ûntwikkeling lokale duorsume enerzjy-inisjativen

Finansiering foar ûntwikkeling lokale duorsume enerzjy-inisjativen

🕔09:36, 28.Jan 2022

Om de ûntwikkeling fan lokale duorsume enerzjyproduksje te stimulearjen, hat de provinsje de ûntwikkelfinansiering LEI-Fryslân (Lokale Enerzjy Inisjativen) opset. Dêrmei kinne enerzjykoöperaasjes yn de ûntwikkelfaze fan harren projekt stipe krije. It giet om projekten op it mêd fan sinne- en

Lês it folsleine artikel
Rie fan Steat seit goed foar grutskalige gaswinning yn Fryslân, Grinslân en Drinte

Rie fan Steat seit goed foar grutskalige gaswinning yn Fryslân, Grinslân en Drinte

🕔13:00, 26.Jan 2022

It plan fan de NAM om te gaswinnen út alve gasfjilden yn Drinte, Fryslân en Grinslân is goedkard troch de Rie fan Steat. Gemeenterieden fan ferskate gemeenten, de wurkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu en de stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe

Lês it folsleine artikel
Ynspraakjûnen oer winsken en ambysjes Fryske Iselmarkust

Ynspraakjûnen oer winsken en ambysjes Fryske Iselmarkust

🕔07:55, 24.Jan 2022

Winsken en ambysjes oer de Fryske Iselmarkust binne foar de kommende tritich jier formulearre. Se binne yn gearwurking mei provinsje Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de mienskip ta stân kommen. Op fjouwer ynspraakjûnen komme

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer de findeldrager fan Rembrandt

Feie Fonyk oer de findeldrager fan Rembrandt

🕔19:45, 21.Jan 2022

Kollum In foto of kopy op wiere grutte hie goedkeaper west, mar ús regear hat yn (heal)wysheid oars besletten. De famylje Rothschild hoecht no net nei de fiedselbank. Yn 1634 troude Rembrandt mei Saskia Uylenburgh, dochter fan de boargemaster fan

Lês it folsleine artikel
Hoe’t it komt dat Nederlân der yn in moanne tiid 120 tûzen wurkleazen by krige hat

Hoe’t it komt dat Nederlân der yn in moanne tiid 120 tûzen wurkleazen by krige hat

🕔09:36, 20.Jan 2022

Yn novimber ferline jier sochten neffens it CBS 251 tûzen minsken yn Nederlân om wurk. Yn desimber wiede dat hast 120 tûzen mear: 369 tûzen. Binne der yn in moanne tiid safolle banen ferlern gien? It is wier: yn ’e

Lês it folsleine artikel
Paad frij foar ûntwikkeling wentebou op Spaansenterrein Harns

Paad frij foar ûntwikkeling wentebou op Spaansenterrein Harns

🕔09:46, 17.Jan 2022

Spaansen Holden BV en de gemeente Harns binne wat it Spaansenterrein oangiet ta in skikking kommen. De gemeente betellet in skikkingsbedrach fan € 4,95 miljoen. Mei de oerienkomst is it paad frij om it terrein foar wenteboulokaasje te ûntwikkeljen. De

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Kreatyf diel-deale

Bouwe de Boer: Kreatyf diel-deale

🕔09:17, 15.Jan 2022

Kollum Seis jier lang hawwe wy as húshâlding in auto dield mei… de buorlju! In perioade dêr’t ik noch hieltyd mei alle wille op weromsjoch. Ta myn fernuvering waard de relaasje mei de buorlju der allinne mar better op. Wy

Lês it folsleine artikel
Fryslân siket mear Europeeske gearwurking op wei nei in sirkulêre takomst

Fryslân siket mear Europeeske gearwurking op wei nei in sirkulêre takomst

🕔08:39, 14.Jan 2022

Yn Fryslân wurdt al langer gearwurke oan de transysje nei in sirkulêre ekonomy. Dat bart ek yn gearwurking mei oare Europeeske regio’s. Koartlyn is út de Poalske regio Łódźkie wei in nij Europeesk projekt úteinset mei de namme ‘Frontsh1p’. Dat

Lês it folsleine artikel
Reagearje op it nije nasjonale lânbouplan

Reagearje op it nije nasjonale lânbouplan

🕔12:22, 13.Jan 2022

It Europeeske Mienskiplike Lânboubelied (GLB) wurdt hieltyd konkreter. Elke lidsteat fan de Europeeske Uny is ferplichte om op basis fan dit GLB in Nasjonaal Strategysk Plan (NSP) op te stellen foar de perioade 2023-2027. Nederlân hat ein desimber in konsept

Lês it folsleine artikel
Minder leechstân trochdat winkels yn wenten feroarje

Minder leechstân trochdat winkels yn wenten feroarje Fernijd

🕔08:49, 9.Jan 2022

De leechstân fan winkels is yn 2021 tebekrûn fan 7,5 nei 6,8 persint. Der stiene yn Nederlân goed 1750 minder gebouwen leech as it jier derfoar, berjochtet ûndersyksburo Locatus. Yn fjouwer gemeenten is it tal leechsteande gebouwen sels mei mear

Lês it folsleine artikel