Wêrom’t it Belgyske regear hjoed fallen is

Wêrom’t it Belgyske regear hjoed fallen is

🕔23:58, 18.Dec 2018

It is dien mei it regear fan it Belzelân. Foarste minister Charles Michel hat kening Filip frege om it folsleine kabinet dien te jaan. De koälysjepartijen yn it regear-Michel hawwe sûnt 9 desimber net mear in mearderheid yn it Belgyske

Lês it folsleine artikel
Famke deasketten op skoalle yn Rotterdam

Famke deasketten op skoalle yn Rotterdam

🕔23:49, 18.Dec 2018

Op in skoalle yn Rotterdam is tiisdeitemiddei in learlinge deasketten. It famke wie sechtjin jier âld. De wierskynlike dieder is in man dy’t earder har feint wie. Hja is yn it fytsehok by de skoalle besketten. Tsjûgen sizze dat der

Lês it folsleine artikel
Petysje docht fuort al fertuten: ChristenUnie wol twatalige plysjeweinen

Petysje docht fuort al fertuten: ChristenUnie wol twatalige plysjeweinen

🕔13:35, 18.Dec 2018

Fan ’e middei healwei twaen hat de Ried fan de Fryske Beweging yn De Haach in petysje oanbean oan de fêste kommisje foar Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes yn de Twadde Keamer. De petysje opsteld nei oanlieding fan de Bestjoersôfspraak Fryske Taal

Lês it folsleine artikel
Brede koälysje foar Noardeast-Fryslân

Brede koälysje foar Noardeast-Fryslân

🕔12:15, 18.Dec 2018

De nije gemeente Noardeast-Fryslân kriget nei alle gedachten in koälysje fan CDA, FNP, S!N, ChristenUnie en VVD. Dat advys brocht ynformateur Theo Joosten út nei beried mei alle acht fraksjes. Ynhâldlike oerienkomsten, de ferkiezingsútslach en de winsk om in kolleezje

Lês it folsleine artikel
Rommert Dijk hâldt op as wethâlder Tytsjerksteradiel

Rommert Dijk hâldt op as wethâlder Tytsjerksteradiel

🕔08:47, 18.Dec 2018

Rommert Dijk (FNP) giet op 1 febrewaris ôf as wethâlder fan Tytsjerksteradiel. “Yn juny bin ik dizze nije útdaging oangien, mar spitigernoch moat ik konkludearje dat dizze jas my net goed past”, sei Dijk, dy’t sels dy stap nimt. Hy

Lês it folsleine artikel
Bestjoersleden Sis Tsiis stappe op om giele heskes

Bestjoersleden Sis Tsiis stappe op om giele heskes

🕔22:15, 17.Dec 2018

Bestjoersleden Friduwih Riemersma en Abe de Vries hawwe harren by de Keamer fan Keaphannel útskriuwe litten as bestjoersleden fan aksjegroep Sis Tsiis. Dat docht frou Riemersma te witten op it webstee fers2. Sis Tsiis wurdt yn 2016 oprjochte as aksjegroep

Lês it folsleine artikel
FNP: fragen oer problemen TopDutch 

FNP: fragen oer problemen TopDutch 

🕔12:27, 17.Dec 2018

De FNP-steatefraksje hat skriftlike fragen yntsjinne oer de problemen by TopDutch. Oan de iene kant binne der grutte fraachtekens oer de resultaten fan de kampanje en it ‘ferbaarnen’ fan jild. Oan de oare kant fynt de FNP it nuver dat

Lês it folsleine artikel
Fjoerwurkkontrôles Fryslân foar in feilige jierwiksel

Fjoerwurkkontrôles Fryslân foar in feilige jierwiksel

🕔10:42, 17.Dec 2018

Noch in skoftke en der mei wer fjoerwurk ôfstutsen wurde. Ferkeapers meitsje harren fjoerwurkbewarplakken op oarder en krije harren earste ladingen fjoerwurk binnen. De FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) fiert dêrom sûnt koart wer kontrôles út om te sjen

Lês it folsleine artikel
Beweging foar mear twataligens by Malteeske oerheid

Beweging foar mear twataligens by Malteeske oerheid

🕔15:18, 16.Dec 2018

Hoewol’t it Malteesk de nasjonale taal fan Malta is en boppedat de foarste offisjele taal, is de rol fan it Malteesk by de oerheid folle lytser as dy fan it Ingelsk – de twadde offisjele taal. Dat moat oars, seine

Lês it folsleine artikel
Annet Bouma wint Fryske foardrachtswedstriid FeRstival

Annet Bouma wint Fryske foardrachtswedstriid FeRstival

🕔13:53, 16.Dec 2018

Annet Bouma fan Surhuzum hat de 76e edysje fan FeRstival wûn, de Fryske foardrachtswedstriid foar learlingen út it fuortset ûnderwiis. Yn it Posthuis Theater op It Hearrenfean makke se mei har foardracht fan it gedicht ‘Dyn namme’ fan Tsjitske Sijtsma de measte yndruk

Lês it folsleine artikel