Doede Wiersma: In politikus dy’t foar frede is

Doede Wiersma: In politikus dy’t foar frede is

🕔07:18, 10.Dec 2023

Oertinking Wat wie it in opluchting foar de minsken doe’t der in ein kaam oan it skrikbewâld fan diktators as Stalin, Hitler, Ceausescu, Milosovic, SaddamHoessein en mear fan dat soarte. Earst as sokken fan it toaniel ferdwine, is der romte

Lês it folsleine artikel
Ferlinging subsydzjeregeling enerzjykoöperaasjes Fryslân

Ferlinging subsydzjeregeling enerzjykoöperaasjes Fryslân Fernijd

🕔08:10, 9.Dec 2023

Enerzjykoöperaasjes yn Fryslân kinne subsydzje oanfreegje foar it lokaal opwekjen en it besparjen fan enerzjy. Mei de dêrfoar ornearre tegoedbonregeling foar enerzjykoöperaasjes yn Fryslân kinne se foar elk projekt maksimaal € 5.000,- krije. De subsydzje is bedoeld foar it ynhieren

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Wynmûnen en stroomopslach: de motoaren fan de energetyske revolúsje

Bouwe de Boer: Wynmûnen en stroomopslach: de motoaren fan de energetyske revolúsje Fernijd

🕔08:00, 9.Dec 2023

Kollum Foar de aardichheid haw ik foar dizze ôflevering in opdracht oan Chat GPT jûn: skriuw in column fan 300 wurden mei as titel: ‘Hoe belangryk binne wynmûnen foar de enerzjytransysje en hoe sit it mei stroomopslach?’ It resultaat fûn

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 9 en 10 desimber 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 9 en 10 desimber 2023 Fernijd

🕔10:20, 8.Dec 2023

Sneon 9 desimber Snits Messiaanske Mienskip 10.00 oere, ds. H. Strubbe Snein 10 desimber De Gaastmar Pieltsjerke 9.30 oere, ds. L.H. Westra Eksmoarre Jehannes de Dopertsjerke 9.10 oere, hr. H. Gileam Hjerbeam Niklaastsjerke 9.30 oere, ds. J. van der Meer

Lês it folsleine artikel
‘Utstoarne’ eamelstikelbaarch nei 62 jier filme

‘Utstoarne’ eamelstikelbaarch nei 62 jier filme

🕔09:43, 8.Dec 2023

In ynternasjonale groep fan wittenskippers hat by in ekspedysje op Nij-Guinea foar it earst bylden fan de Attenborough-fachtstikelbaarch makke. Dêrmei is nei goed sechstich jier ek bewiisd dat de bistesoarte net útstoarn is, sa’t tocht waard. It iennige eksimplaar dat

Lês it folsleine artikel
FeRstival fiert jubileum: 80 jier foardrage yn it Frysk

FeRstival fiert jubileum: 80 jier foardrage yn it Frysk

🕔09:10, 8.Dec 2023

Fan de edysje 2023 fan FeRstival hawwe 28 fan de 75 foardragers de foarwedstriden oerlibbe. Hja stride sneon 9 desimber yn it Posthûs Teäter op It Hearrenfean om de prizen. De FeRstival-organisaasje stiet sneon ek stil by it 80-jierrige jubileum.

Lês it folsleine artikel
Temajûn ‘De grutte omslach’ mei Jan Rotmans yn Boalsert

Temajûn ‘De grutte omslach’ mei Jan Rotmans yn Boalsert

🕔08:57, 8.Dec 2023

Op moandei 11 desimber wurdt yn Hotel De Groene Weide yn Boalsert in temajûn oer transysjes en duorsumens holden. Jan Rotmans sprekt dêr oer syn misje: ‘Wy libje net yn in tiidrek fan feroaring, mar yn in feroaring fan tiidrek.’

Lês it folsleine artikel
Seis Keamerleden lizze ûnthjit yn it Frysk ôf

Seis Keamerleden lizze ûnthjit yn it Frysk ôf

🕔08:34, 8.Dec 2023

Seis Friezen hawwe woansdei 6 desimber by harren ynstallaasje as Keamerlid yn de nije Twadde Keamer it ûnthjit yn it Frysk ôflein: “Dat ferklearje en ûnthjit ik.” It giet om Max Aardema en Martine van der Velde fan de PVV,

Lês it folsleine artikel
Frysk, Nedersaksysk, Limburchsk en Papiamintsk krije ekstra jild

Frysk, Nedersaksysk, Limburchsk en Papiamintsk krije ekstra jild

🕔09:09, 7.Dec 2023

It ministearje fan BZK jout dizze moanne foar ien kear in bydrage fan € 75.000 foar de erkende talen Limburchsk, Nedersaksysk en Papiamintsk. Foar it Frysk is in bedrach fan € 200.000 beskikber. It jild is ornearre foar befoardering en

Lês it folsleine artikel
FryslânDOK ‘It smelle paad’: kuierrûte by tsjerken lâns

FryslânDOK ‘It smelle paad’: kuierrûte by tsjerken lâns Fernijd

🕔08:16, 7.Dec 2023

Yn Fryslân en Grinslân rint in proef om doarpstsjerken it middelpunt te meitsjen fan besinningstoerisme. It Ziltepad, in nije kuierrûte, besiket de tsjerken in nij plak te jaan yn in tiid dêr’t tsjerkegong al jierren yn weromrint, mar der wol

Lês it folsleine artikel