Slút Fryslân net ôf, meitsje ferbining!

Slút Fryslân net ôf, meitsje ferbining!

🕔10:18, 29.Nov 2022

Ynstjoerd Okkerdeis wie ik by de Fedde Schurerlêzing. Schurer wie in tige betûft sjoernalist mei in brede blik, fier oer de grinzen fan ús moaie provinsje hinne, haw ik my fertelle litten. Soe er út en troch net meilydsum skodholle

Lês it folsleine artikel
Skriuwster Karin Sitalsing en Keamerlid Judith Tielen winne Grut Diktee

Skriuwster Karin Sitalsing en Keamerlid Judith Tielen winne Grut Diktee

🕔09:43, 29.Nov 2022

By it Grut Diktee fan de Nederlânske Taal op NPO Radio 1 binne by de pommeranten twa dielnimmers op in dield earste plak telâne kaam. Skriuwster Karin Sitalsing en VVD-Keamerlid Judith Tielen hiene beide mar twa flaters. Streekrjocht út it

Lês it folsleine artikel
Gearkomste oer Mienskiplik Lânboubelied yn Snits op 14 desimber

Gearkomste oer Mienskiplik Lânboubelied yn Snits op 14 desimber

🕔09:30, 29.Nov 2022

It Mienskiplik Lânboubelied (GLB) feroaret mei yngong fan 1 jannewaris 2023. It rjochtet him op it fierder ferduorsumjen fan it buorkjen. Boeren kinne beleanne wurde foar ekologyske maatregels yn harren bedriuw. Der sil wol wat feroarje yn ’e betingsten dy’t

Lês it folsleine artikel
Antsje Speerstra wint Bolletongersdei Fotokwis

Antsje Speerstra wint Bolletongersdei Fotokwis

🕔09:08, 29.Nov 2022

Omdat se alles goed hie by de Bolletongersdei-fotokwis ‘Wêr lizze dizze brêgen yn Súdwest-Fryslân’, krige winner Antsje Speerstra-Breeuwsma út Folsgeare ferline wike in moai pakket Fryske streekprodukten. De fotokwis, organisearre troch FNP Súdwest-Fryslân, is elk jier in grut sukses; dit

Lês it folsleine artikel
Kabinet komt op 19 desimber mei slavernij-ekskuzen op acht plakken wrâldwiid

Kabinet komt op 19 desimber mei slavernij-ekskuzen op acht plakken wrâldwiid

🕔08:25, 28.Nov 2022

De oankundige ekskuzen fan it kabinet foar it Nederlânske slavernijferline wurde op moandei 19 desimber útsprutsen. Dat sizze boarnen yn De Haach. Dêr reizgje sân leden fan it kabinet foar nei Suriname en it Karibyske diel fan it keninkryk. Hja

Lês it folsleine artikel
Sanne Kabalt nije residint Keunsthûs SYB

Sanne Kabalt nije residint Keunsthûs SYB Fernijd

🕔08:46, 27.Nov 2022

Sanne Kabalt ferbliuwt fan 18 novimber o/m 23 desimber as residint yn Keunsthûs SYB yn Beetstersweach. Sanne rjochtet har yn har wurkperioade op widzelietsjes, dy’t yn hast alle tiden en kultueren brûkt wurde om poppen en lytse bern yn ’e

Lês it folsleine artikel
37,9% mear digitale misdriuwen yn Fryslân

37,9% mear digitale misdriuwen yn Fryslân Fernijd

🕔08:33, 27.Nov 2022

Hieltyd mear Friezen hawwe te krijen mei digitale misdriuwen lykas fiskjen, hacken en WhatsApp-fraude. It ôfrûne healjier is it tal meldingen fan ynternetkriminaliteit fiks tanommen, nammentlik mei 37,9% neffens deselde perioade in jier earder. Yn Harns wie de kâns op

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Is SJALOOM in oar wurd foar God?

Doede Wiersma: Is SJALOOM in oar wurd foar God? Fernijd

🕔07:00, 27.Nov 2022

Oertinking Mei advint hearre wy fan hiel grutte idealen: heil, glâns, gloarje, geunst, trou, gerjochtichheid èn IT GOEDE. Elk fan dy wurden seit wat oer it wêzen fan de God út de Bibel. Alle wurden mei-inoar folje it begryp SJALOOM.

Lês it folsleine artikel
Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 3)

Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 3) Fernijd

🕔13:30, 26.Nov 2022

Der stie moandei 21 novimber al in lyts ferslach fan de Fedde Schurerlêzing 2022 op It Nijs, mei oangeande de tredde sprekker: “Sijbe Knol, Steatelid foar de FNP, fynt dat de plannen fan Fokkens gjin takomstfyzje sjen litte. It jild

Lês it folsleine artikel
Amerikaan dy’t fan cruiseskip foel nei 24 oeren út see rêden

Amerikaan dy’t fan cruiseskip foel nei 24 oeren út see rêden

🕔10:07, 26.Nov 2022

Yn de Golf fan Meksiko is in drinkeling nei 24 oeren út see rêden. De Amerikaan wie de jûns derfoar fan in cruiseskip fallen. De man wie mei syn suster oan board fan de Carnival Valor dy’t út New Orleans

Lês it folsleine artikel