FNP kriget antwurd út Brussel oer de wolf

FNP kriget antwurd út Brussel oer de wolf

🕔10:35, 28.Mar 2023

De FNP-Steatefraksje hat ferline wike antwurd krige fan de Europeeske Kommisje op it fersyk om de beskermingsstatus fan de wolf oan te passen. Wiidweidich wurdt yngien hokker mooglikheden it EU-belied jout om feehâlders te stypjen om it fee te beskermjen

Lês it folsleine artikel
Ferkenner Chris Stoffer praat fierder mei seis partijen

Ferkenner Chris Stoffer praat fierder mei seis partijen

🕔09:57, 28.Mar 2023

De petearen foar in nij kolleezje fan Deputearre Steaten foar Fryslân geane dizze wike de twadde omgong yn. Ferkenner Chris Stoffer nûget dêr seis partijen foar út. Mei elk fan dy partijen sil er yn petear, ien foar ien. It

Lês it folsleine artikel
Fryslân hat net folle sportskoallen neffens rest fan Nederlân

Fryslân hat net folle sportskoallen neffens rest fan Nederlân Fernijd

🕔08:25, 28.Mar 2023

Yn Fryslân moat men in goed ein fytse foar in lichaamlike oefensesje. Yn de provinsje is op eltse 16,5 kante kilometer in sportskoalle te finen. Op oare plakken yn Nederlân is de drompel om geregeld te bewegen gâns leger: lanlik

Lês it folsleine artikel
Nationaal Groeifonds draacht by oan ynnovaasje Fryske feangreideprogramma

Nationaal Groeifonds draacht by oan ynnovaasje Fryske feangreideprogramma

🕔11:36, 27.Mar 2023

Yn it lanlik kennisprogramma NL2120 is 12,5 miljoen euro reservearre foar in ynnovaasjeboerebedriuw yn de Hegewarren en foar it koöperatyf feangreidebûten it ‘Akkrumer Goedland’. It binne beide ynnovaasjeprojekten út it Fryske feangreideprogramma 2021-2030. Ynwenners, ûndernimmers, organisaasjes en oerheden ûntwikkelje dêr

Lês it folsleine artikel
Stipe om wenmooglikheden yn doarpen te ferbetterjen

Stipe om wenmooglikheden yn doarpen te ferbetterjen

🕔09:50, 27.Mar 2023

Yn Koudum, Buren (Amelân) en Reduzum hawwe ynwenners har mei dwaande holden mei fraachstikken oangeande wenjen. Dat barde ûnder begelieding fan buro Polyfern (eartiids NOHNIK). Mei tekeningen fan dat buro binne der mooglikheden foar ferbetteringen besprutsen. Dy metoade fan Untwerpend

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Blokje om Ljouwert

De Fryske flogger: Blokje om Ljouwert Fernijd

🕔09:00, 27.Mar 2023 Lês it folsleine artikel
Quokka-populaasje is de lêste jierren tanommen op Australysk eilân

Quokka-populaasje is de lêste jierren tanommen op Australysk eilân Fernijd

🕔08:32, 27.Mar 2023

De quokka waard mei útstjerren bedrige, mar op it Australyske Rottnest Island is de populaasje de lêste jierren gâns tanommen. De lytse wallaby, dy’t allinnich yn Súdwest-Australië foarkomt, hat it dreech. Op it fêstelân wurdt er bedrige troch rôfbisten en

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Efkes nei de Skrâns yn Ljouwert

De Fryske flogger: Efkes nei de Skrâns yn Ljouwert Fernijd

🕔09:00, 26.Mar 2023 Lês it folsleine artikel
2022 wie goed wynjier yn Nederlân

2022 wie goed wynjier yn Nederlân

🕔08:15, 26.Mar 2023

Nederlânske wynboeren hawwe yn 2022 in rekôr oan druven rispe. Hja koene der goed 9800 hektoliter wyn fan meitsje, tritich persint mear as yn 2021. De kwaliteit fan de wyn wie ek poerbêst. Dat lei benammen oan de waarme maitiid,

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Ezeltsje-ride

Doede Wiersma: Ezeltsje-ride Fernijd

🕔07:00, 26.Mar 2023

Oertinking Wa’t wolris yn it paleis fan ’e ‘Sinnekening’ yn Versailles west hat, dy seach dêr oan ’e muorren it iene grutte skilderij nei it oare fan ruters op hynders. Yn grutte stêden sjogge wy ruterstânbylden fan keningen en oare

Lês it folsleine artikel