Nije minsken moetsje yn de midsiuwen yn it Frysk Museum

Nije minsken moetsje yn de midsiuwen yn it Frysk Museum Fernijd

🕔08:34, 29.Sep 2022

Op freed 30 septimber organisearret it Frysk Museum, yn it ramt fan de Wike tsjin Iensumheid, in nije edysje fan MuseumMetgezel. Minsken kinne in ûnbekende fan in oare generaasje of eftergrûn moetsje. Tegearre kinne se de nije útstalling Frijheid, Fjochterij,

Lês it folsleine artikel
Hoe’t weardefol toerisme en rekreaasje in nij fûnemint foar in leefbere regio wurde

Hoe’t weardefol toerisme en rekreaasje in nij fûnemint foar in leefbere regio wurde Fernijd

🕔08:00, 29.Sep 2022

Skôging troch Martin Cnossen* Fryslân hie al betiid toerisme. Sawol op de Waadeilannen as om marren en bosken hinne ûntstiene om 1900 hinne de earste foarsjenningen, hotels, campings, havens en sels attraksjes lykas musea en boarterstunen. Mar it wie lytsskalich

Lês it folsleine artikel
Fryske begrutting 2023 realistysk en weromhâldend

Fryske begrutting 2023 realistysk en weromhâldend

🕔10:30, 28.Sep 2022

Ynvestearje yn de Fryske mienskip en it stribjen nei Lok op 1 steane sintraal yn de provinsjale begrutting foar 2023. Dy útgongspunten binne wichtich yn de hjoeddeiske útsûnderlike en ûnwisse tiden dy’t ynwenners, bedriuwen en maatskiplike organisaasjes reitsje. Stigende kosten

Lês it folsleine artikel
Stroom op hiel Kuba útfallen troch orkaan

Stroom op hiel Kuba útfallen troch orkaan

🕔09:16, 28.Sep 2022

Orkaan Ian hat safolle skea feroarsake oan it elektrisiteitsnet op Kuba, dat gjin stroom mear levere wurde kin. Neffens de behearder fan it Kubaanske net besykje monteurs de problemen sa gau mooglik te ferhelpen. Yn de haadstêd Havanna hawwe in

Lês it folsleine artikel
Doarpskwis yn Burgum

Doarpskwis yn Burgum

🕔08:17, 28.Sep 2022

Op woansdei 28 desimber 2022 wurdt de earste Burgumer Doarpskwis organisearre. Ploegen yn alle soarten kinne har oaninoar mjitte. Hokker ploech wit it measte oer Burgum? Hokker orizjinele namme kriget in ploech en wa wurdt dêr de oanfierder fan? Der

Lês it folsleine artikel
Politike partijen krije oanrekommandaasjes oer it Frysk foar harren ferkiezingsprogramma’s

Politike partijen krije oanrekommandaasjes oer it Frysk foar harren ferkiezingsprogramma’s

🕔06:46, 28.Sep 2022

Hjoed organisearret it Steatekomitee Frysk – in fêste wurkgroep fan Provinsjale Steaten dy’t him mei de Fryske taal dwaande hâldt – in gearkomste dêr’t ynsprutsen wurde kin. De Ried fan de Fryske Beweging nimt syn trekken waar om in grut

Lês it folsleine artikel
Enerzjy yn Fryslân: geotermyprojekt Boalsert

Enerzjy yn Fryslân: geotermyprojekt Boalsert

🕔10:43, 27.Sep 2022

Skôging troch Ynze Salverda* Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF) is oprjochte troch bewenners en docht ûndersyk nei de mooglikheden om geotermy ta te passen foar ferwaarming fan wenningen yn Fryslân. As earste lokaasje is Boalsert útkeazen en yntusken rint der

Lês it folsleine artikel
Online enkête oer de streektalen yn Fryslân

Online enkête oer de streektalen yn Fryslân

🕔09:39, 27.Sep 2022

De provinsje Fryslân is útein set mei in online enkête oer de streektalen yn Fryslân. Wa’t dêr niget oan hat, en yn in gemeente mei streektalen wennet, kin de enkête oant 15 oktober online ynfolje. It makket dêrby net út

Lês it folsleine artikel
Mear grien troch Geveltúndei en Aksje Stienbrek yn Noardeast-Fryslân

Mear grien troch Geveltúndei en Aksje Stienbrek yn Noardeast-Fryslân

🕔08:39, 27.Sep 2022

Minder stoepetegels, mear blommen en planten. Dat wie it doel fan Geveltúndei en Aksje Steenbreek, dy’t op tongersdei 22 septimber holden waarden. Op ferskate plakken yn Noardeast-Fryslân waarden troch bewenners geveltúntsjes oanlein en tegels ynruile foar grien, mei help fan

Lês it folsleine artikel
Hûnderten buorlju by boeren en túnkers op ’e kofje

Hûnderten buorlju by boeren en túnkers op ’e kofje

🕔08:38, 27.Sep 2022

Ofrûne sneon ûntfongen in protte boeren en túnkers troch hiel Nederlân harren buorlju. Boeren Buren rôp earder boeren en túnkers op om in moaie dei mei de buorlju te organisearjen, buorlju by harren thús út te nûgjen en yn petear

Lês it folsleine artikel