Britten lilk oer omseagjen ferneamde ‘Robin Hood-beam’

Britten lilk oer omseagjen ferneamde ‘Robin Hood-beam’ Fernijd

🕔08:19, 2.Oct 2023

It wie ien fan de ferneamdste beammen fan Grut-Brittannië, de Sycamore Gap Tree, ek wol de Robin Hood-beam neamd. Tongersdeitemoarn ûntdutsen kuierders ta har fernuvering dat de twahûndert jier âlde esk omseage wie. In jonge fan sechstjin en in sechstichjierrige

Lês it folsleine artikel
Jier ekstra wissichheid foar 36 Fryske kulturele ynstellingen

Jier ekstra wissichheid foar 36 Fryske kulturele ynstellingen

🕔08:16, 2.Oct 2023

Provinsje Fryslân ferlinget de subsydzje fan 36 kulturele organisaasjes yn Fryslân mei in jier, oant en mei 31 desimber 2025. De hjoeddeistige subsydzjeregeling musea & keunstynfrastruktuer, dêr’t de measte fan dy ynstellingen no út finansiere wurde, rint op 31 desimber

Lês it folsleine artikel
Definitive fergunning drinkwetterwinning Lúkswâld

Definitive fergunning drinkwetterwinning Lúkswâld

🕔08:16, 1.Oct 2023

Yn harren gearkomste fan 26 septimber hawwe Deputearre Steaten it beslút nommen om Vitens in fergunning te jaan. By de wetterwinlokaasje yn Lúkswâld kin 6.500.000 kubike meter yn it jier wûn wurde. Utwreiding fan de winkapasiteit yn Fryslân is nedich

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Aktualisearje

Doede Wiersma: Aktualisearje

🕔07:00, 1.Oct 2023

Oertinking As in dominy oer in tekst út de Bibel preket, dan belûkt er dy wurden op ’e aktualiteit. Sa aktualisearre de ‘preker’ fan Deuteronomium alderhande âlde wetten en wize advizen dy’t yn Spreuken 10-31 of yn it Ferbûnsboek (Exodus

Lês it folsleine artikel
Ynspiraasjedei oer boargerskip en meartaligens yn it mbû op 11 oktober

Ynspiraasjedei oer boargerskip en meartaligens yn it mbû op 11 oktober

🕔09:58, 30.Sep 2023

Nei it sukses fan de ynspiraasjedagen ‘Wy binne mbû en boargerskip’ yn 2022, wurdt dit jier in mienskiplik ferfolch organisearre. Dat sil wêze op tiisdei 11 oktober fan 13.00 oant 18.00 oere yn Neushoorn, Ljouwert. It wurdt in middei fol

Lês it folsleine artikel
Provinsje stipet sjonger Joost Klein om nei Eurofyzje Sjongfestival

Provinsje stipet sjonger Joost Klein om nei Eurofyzje Sjongfestival

🕔08:59, 30.Sep 2023

De 25-jierrige sjonger Joost Klein fan Britsum giet derfoar: hy wol takomme jier foar Nederlân nei it Eurofyzje Sjongfestival yn Sweden. Deputearre fan kultuer Sijbe Knol wol de sjonger helpe. Dêrfoar spruts er tiisdei 26 septimber syn stipe út by

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Strjitpraat Ljouwert XXL

De Fryske flogger: Strjitpraat Ljouwert XXL Fernijd

🕔08:30, 30.Sep 2023 Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 1 oktober 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 1 oktober 2023

🕔09:50, 29.Sep 2023

Aldegea (S) It Ljochtbeaken, 10.00 oere, ds. A.H. Boschma Deinum Sint-Janstsjerke , 9.30 oere, ds. J.H. Strubbe Earnewâld Agnestsjerke, 9.30 oere, fr. J. Mulder-Vogelzang Hegebeintum Tsjerke, 9.30 oere, fr. drs. J. Kerkhof Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, fr. A.M. Dijkstra-van der

Lês it folsleine artikel
Yn Ljouwert en Achtkarspelen wenje measte smokers fan Fryslân

Yn Ljouwert en Achtkarspelen wenje measte smokers fan Fryslân Fernijd

🕔08:18, 29.Sep 2023

Yn ferhâlding wenje de measte Fryske smokers yn de gemeente Ljouwert. 18,2% fan de folwoeksen ynwenners stuts dêr ferline jier geregeld in sigaretsje op, in heger persintaazje as de lanlike trochsneed. Yn Achtkarspelen en Waadhoeke wenje ek relatyf in protte

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Is der wier in Fryske paradoks ?

Pier Bergsma: Is der wier in Fryske paradoks ?

🕔12:00, 28.Sep 2023

Skôging De ‘Academie van Franeker’ iepene woansdeitejûn 13 septimber foar de seisde kear syn akademysk jier yn de Martinitsjerke yn Frjentsjer. By dy gelegenheid spruts prof. dr. Karen van Oudenhoven. Sy is direkteur fan it Sociaal en Culturel Planbureau. Yn

Lês it folsleine artikel