Joana Duarte nije lektor meartaligens

Joana Duarte nije lektor meartaligens

🕔16:14, 16.Jun 2019

Joana Duarte wurdt de nije lektor foar meartaligens en skriftlike taalbehearsking by hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert. In lektor is lieder fan in groep ûndersikers. Frou Duarte nimt de lieding oer fan twa ûndersyksgroepen: ‘Frysk en meartaligens’ fan Alex Riemersma

Lês it folsleine artikel
Omrop Fryslân en NH Media folgje ferbouwing Ofslútdyk

Omrop Fryslân en NH Media folgje ferbouwing Ofslútdyk

🕔09:03, 16.Jun 2019

De kommende fjouwer jier ûndergiet de Ofslútdyk in yngreven ferbouwing. De ikoanyske dyk wurdt fersterke en ferhege om Nederlân ek yn de takomst te beskermjen tsjin it seewetter. De regionale omroppen NH Media en Omrop Fryslân sille de wurksumheden folgje

Lês it folsleine artikel
Dirk Bruins nije foarsitter LTO Noard

Dirk Bruins nije foarsitter LTO Noard

🕔08:58, 16.Jun 2019

Freedtemiddei 14 juny is de hear Dirk Bruins (44) beneamd as nije foarsitter fan Lân- en Túnbou-organisaasje Noard. Bruins, melkfeehâlder yn Dwingeloo, nimt mei yngong fan 1 july oansteande de foarsittershammer oer fan Jakob Bartelds. Trochbouwe op stevich fûnemint “Dirk

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Paradoksen

Frâns Kuipers: Paradoksen Fernijd

🕔20:00, 15.Jun 2019

Kollum It libben sit fol mei paradoksen. Alle oeren fan de dei kin ik derfoar komme te stean. Moarns wekker wurde en dan tinke: ik bliuw noch efkes lizzen, it reint en neat sit my efter. Jûns haw ik folle

Lês it folsleine artikel
Earste mis yn Notre Dame nei grutte brân

Earste mis yn Notre Dame nei grutte brân

🕔12:22, 15.Jun 2019

Sa’n tritich minsken meie hjoed 14 juny in mis bywenje yn de skansearre Notre Dame. Se moasten dêrby wol in bouhelm drage, want der is noch hieltyd ynstoartingsgefaar. Yn de katedraal yn Parys wurdt hjoed de earste mis opdroegen sûnt

Lês it folsleine artikel
Nije speedboat PW 5 foar mear kontrôles op it wetter

Nije speedboat PW 5 foar mear kontrôles op it wetter

🕔12:07, 15.Jun 2019

Mei it jitten fan in glês sjampanje oer it dek is fan freedtemiddei de PW 5 offisjeel doopt troch Regina Bouius-Riemersma (algemien direkteur Provinsje Fryslân). De nije speedboat set de provinsje foar ferskate kontrôles yn op en om it wetter. Sa

Lês it folsleine artikel
Ministerried beneamt nije bestjoersleden advysorgaan DINGtiid

Ministerried beneamt nije bestjoersleden advysorgaan DINGtiid

🕔12:02, 15.Jun 2019

De ministerried beneamt Jan Koster mei yngong fan 1 juny as foarsitter fan it advysorgaan DINGtiid. Hy wie oant begjin 2018 direkteur fan Omrop Fryslân. Hedzer Klarenbeek waard beneamd ta nij bestjoerslid. Klarenbeek wurke by de jeugd- en sedeplysje fan

Lês it folsleine artikel
Friezen pikke it net mear

Friezen pikke it net mear

🕔11:39, 15.Jun 2019

Nei fjirtich jier ûnderwiis binne de measte Friezen noch altyd analfabeet yn de eigen taal. Sy reitsje it betrouwen yn de bestjoersoerienkomsten kwyt. Papier is geduldich. Oanlieding foar de Fêste Keamerkommisje Ynlânske Saken om op 26 juny mei mefrou Kajsa

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (71)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (71)

🕔07:32, 15.Jun 2019

Haadstik 9 De nôtkerl moat stjerre As de nôtkerl net stjert Twa Griken geane nei Filippus ta dy’t sy út Betsaïda kenne en freegje him: “Filippus, wy soene graach Jezus moetsje wolle.” Filippus seit it tsjin Andreäs en tegearre freegje

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 16 juny 2018

Frysktalige tsjerketsjinsten 16 juny 2018

🕔07:10, 14.Jun 2019

Snein Trinitatis Boksum Sint-Margryttsjerke, 9.30 o., ds. H. Post-Knol Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 o., P. Fortuin De Hommerts Johannes de Dopertsjerke, 11.00 o., ds. L.H. Westra Drylts Mauritiustsjerke, 9.30 o., H. Giliam Feanwâlden Fermanje, 9.30 o., Br. A. Kobus Hantumhuzen Sint-Annatsjerke,

Lês it folsleine artikel