Gjin ferset natuerorganisaasjes tsjin boartersplak op Hege Gerzen

Gjin ferset natuerorganisaasjes tsjin boartersplak op Hege Gerzen

🕔12:16, 18.Sep 2019

Stichting Gaasterlân Natuerlân, Steatsboskbehear, Natuermonuminten en It Fryske Gea kinne ynstimme mei de plannen om it Riister boarterspark fan Sybrandy nei de Hege Gerzen by Aldemardum fuort te setten. Mei garânsjes dat fersteuring fan it gebiet út ’e wei gien

Lês it folsleine artikel
Lanlik ynvestearringsfûns jout Fryslân kânsen

Lanlik ynvestearringsfûns jout Fryslân kânsen

🕔09:42, 18.Sep 2019

De provinsje reagearret posityf op de Troanrede en de Miljoenenota. Dy biede in soad oanknopingspunten. It regear set yn op plannen dy’t de leefberens fan it plattelân fersterkje en ekonomyske kânsen benutte. Der komt in ynvestearringsfûns foar kennis, ynfrastruktuer en

Lês it folsleine artikel
ING-graaiers

ING-graaiers

🕔08:22, 18.Sep 2019

Ynstjoerd De âlderen ûnder ús kenne noch wol de Postbank, dy’t bekend stie as in betroubere mar ek wat saaie bank. It wie in echte folksbank sûnder megalomane salarissen foar de top en mei in earlike sparrinte foar de klant.

Lês it folsleine artikel
Startskot Fryske kampanje ‘modder op ’e dyk’

Startskot Fryske kampanje ‘modder op ’e dyk’

🕔07:41, 18.Sep 2019

It is wer risptiid. Dat bestjut dat der geregeld grut lânboureau op ’e dyk te finen is. Dêrtroch kin der modder op ’e dyk lizze. Foaral yn kombinaasje mei rein feroarsaket dat glêdens, wat ta gefaarlike situaasjes liede kin. Om

Lês it folsleine artikel
Wettertaappunten foar fuortset ûnderwiis Achtkarspelen

Wettertaappunten foar fuortset ûnderwiis Achtkarspelen

🕔15:14, 17.Sep 2019

Op alle skoallen foar fuortset ûnderwiis yn Achtkarspelen is it taapjen fan wetter no noch makliker. It Lauwers Kolleezje en it Nordwin Kolleezje yn Bûtenpost skonken 16 septimber de earste bidons fol nei de iepening fan de wettertaappunten yn beide

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Hoanne, hâld dy de snaffel

Aant Mulder: Hoanne, hâld dy de snaffel

🕔07:00, 17.Sep 2019

Kollum Hoanne hâld dy de snaffel! De tiid dat hast elkenien yn en om de doarpen op it plattelân wol in pear hinnen mei in hoanne hie, is foarby. It wie sa’n aardichheid en men hie aaien. Hinnen waarden net

Lês it folsleine artikel
Tal skieden ynwenners yn Fryslân flink omheech

Tal skieden ynwenners yn Fryslân flink omheech

🕔12:56, 16.Sep 2019

It oandiel skieden ynwenners yn Fryslân is yn tsien jier tiid mei goed 36% omheech gien. Yn 2019 is sa’n 9% fan de Friezen skieden, sa docht bliken út sifers fan it Sintraal Buro foar de Statistyk. De ferskillen mei

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (84)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (84)

🕔10:38, 16.Sep 2019

Wês wach Ik sis tsjin ’e learlingen: “Moai net, al dy prachtige gebouwen hjir. Mar der bliuwt gjin stien op ’e oare en alle tekens fan wolfeart binne fergonklik. Garje dyn wolfeart yn ’e himel troch fan dyn meiminske te

Lês it folsleine artikel
Publykssesje Waadhoeke op 1 oktober oer duorsumens yn de takomst

Publykssesje Waadhoeke op 1 oktober oer duorsumens yn de takomst

🕔08:53, 16.Sep 2019

De gemeente Waadhoeke hat noch gjin duorsumheidsbelied, mar is dêr op tal fan gebieten al wol mei dwaande. De gemeente docht bygelyks mei oan in pilot ierdgasfrij wenjen, stimulearret sirkulariteit, hat meidien oan de duorsume Alvewegetocht en skiftet it ôffal.

Lês it folsleine artikel
Boargemaster gemeente Waadhoeke slút drugsperseel

Boargemaster gemeente Waadhoeke slút drugsperseel

🕔10:39, 14.Sep 2019

De boargemaster fan de gemeente Waadhoeke hat freed yn Frjentsjer in perseel sletten fanwege it oantreffen fan ferdôvjende middels. Op tiisdei 30 july hat de plysje in ynfal dien by in wenpleats yn Frjentsjer. Dêrby waarden ferskate kweekromten oantroffen. Yn

Lês it folsleine artikel