Simulearre Marsmisje op Hawaii stillein

Simulearre Marsmisje op Hawaii stillein

🕔09:44, 25.Feb 2018

Ferline wike begûn op Hawaii de HI-SEAS VI-misje. Fjouwer wittenskippers ferruilen harren wente foar in koepelfoarmich gebou by de Mauna Loa-fulkaan dêr’t se acht moanne sabeare op Mars wêze soene. Mar de misje is nei in pear dagen al stillein.

Lês it folsleine artikel
Ljouwerter studinten wolle mei strie in Alvestêdetocht ôftwinge

Ljouwerter studinten wolle mei strie in Alvestêdetocht ôftwinge

🕔14:29, 24.Feb 2018

Neffens meteorologen kin it net, in Alvestêdetocht op termyn fan in pear dagen. Sels as fan hjoed ôf tafriest, is dat net realistysk. Waarman Marco Verhoef seit tsjin ‘e NOS: “De hele route vriest niet in drie dagen dicht. Onmogelijk.”

Lês it folsleine artikel
Wittenskipskafee ‘Citizen Science’ yn Ljouwert

Wittenskipskafee ‘Citizen Science’ yn Ljouwert

🕔10:23, 23.Feb 2018

Op tiisdei 6 maart organisearret RUG/Kampus Fryslân yn gearwurking mei Lân fan Taal, in wittenskipskafee mei as ûnderwerp: ‘De ûndersykjende boarger helpt: de wittenskip efter Citizen Science’. It wittenskipskafee sil wêze yn it Oranje Bierhuis yn Ljouwert. Ien fan de

Lês it folsleine artikel
Allinnich de aktive meartalige prater hat foardiel fan syn meartaligens

Allinnich de aktive meartalige prater hat foardiel fan syn meartaligens

🕔21:00, 22.Feb 2018

Dat meartaligens goed is foar it brein, hat bliken dien út ferskate stúdzjes. Dy lieten sjen dat meartalige bern makliker leare en dat meartalige minsken op jierren letter yn ‘e bernskens komme. Dochs is de werklikheid wat komplekser as oant

Lês it folsleine artikel
Ridende rjochter hat net folle te dwaan yn Fryslân

Ridende rjochter hat net folle te dwaan yn Fryslân

🕔19:06, 22.Feb 2018

21% fan de Nederlanners hat wolris rûzje hân mei de buorlju. Dat blykt út ûndersyk fan tsjinstferliener Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum, dêr’t goed 1800 respondinten by ûnderfrege waarden. Top 5 oarsaken rûzje De measte rûzje komt troch lûdsoerlêst fan muzyk. Goed

Lês it folsleine artikel
Lytse talen binne komplekser as grutte

Lytse talen binne komplekser as grutte

🕔22:39, 16.Feb 2018

As talen mear sprekkers krije, wurdt de grammatika nei in skoftsje ek ienfâldiger. Lytse talen binne dêrtroch grammatikaal komplekser as talen mei in protte sprekkers. Foar wurdskat jildt it omkearde: grutte talen hawwe faak in grutter tal wurden as lytse.

Lês it folsleine artikel
Hoe neame jo dit bistje?

Hoe neame jo dit bistje?

🕔08:56, 12.Feb 2018

Hoe neame jo it ynsekt op ‘e foto hjirnêst? Taalkundige Miet Ooms siket foar in taal-en-dialektatlas safolle mooglik nammen foar it bistje dy’t yn gebrûk binne yn Nederlân en Flaanderen. De Fryske nammen meie fansels net oerslein wurde. Folje dêrom

Lês it folsleine artikel
Skimerljocht makket dom

Skimerljocht makket dom

🕔15:10, 9.Feb 2018

Rotten dy’t in protte tiid ferbringe yn rûmten mei swak ljocht, wurde dommer. Om’t harren dei-en-nachtritme dat fan minsken gâns beliket, leit it yn ‘e reden dat soks foar dyen net botte oars is. It ûndersyk is útfierd troch Joel

Lês it folsleine artikel
Fryske kultuerferieningen fergriizgje

Fryske kultuerferieningen fergriizgje

🕔12:47, 6.Feb 2018

Ien op de trije leden is âlder as 65 en dêrmei kin de takomst foar Fryske kultuerferieningen yn ‘e knipe komme as der mar sa’n bytsje nije leden bykomme. Dat blykt út de earste kultuerferieningsmonitor fan it Fries Sociaal Planbureau

Lês it folsleine artikel
Fryske premjêre ‘Mijn Huis’ yn de Lawei

Fryske premjêre ‘Mijn Huis’ yn de Lawei

🕔08:27, 2.Feb 2018

Fan woansdei 14 oant en mei tongerdei 22 febrewaris kin men in De Lawei omdoarmje yn in wrâld dêr’t twa regels jilde: alles is mooglik en fantasy is wier. Byldzjend teätermakker Judith Nab lit yn Mijn huis, de rest van

Lês it folsleine artikel