Amerikanen wolle wer nei de moanne

Amerikanen wolle wer nei de moanne

🕔09:10, 12.Dec 2017

De Amerikanen wolle wer in romtemisje útfiere nei de moanne en úteinlik ek nei Mars. Presidint Trump hat moandei in dokumint tekene dêr’t de plannen yn stean, hat it Wite Hûs witte litten. De NASA kriget dêrfoar in nije opdracht.

Lês it folsleine artikel
Ymmúnterapy docht fertuten tsjin kanker

Ymmúnterapy docht fertuten tsjin kanker

🕔08:06, 11.Dec 2017

De previnsje en bestriding fan kanker krije in soad omtinken yn ‘e medyske ûndersykswrâld en dat docht fertuten. Kanker is lang net mear altyd in deafonnis. In nij effektyf middel om de sykte te bestriden is ymmúnterapy. Op in medysk

Lês it folsleine artikel
Fryslân jout mei feestdagen foarkar oan sinnefakânsje boppe famyljekrystmiel

Fryslân jout mei feestdagen foarkar oan sinnefakânsje boppe famyljekrystmiel

🕔16:11, 7.Dec 2017

De helte fan de Friezen is yn de winter leaver op in sinnich plak as yn eigen lân Sawat fjouwer op de tsien Nederlanners fiere de feestdagen leaver op in wintersk sinneplak as mei de famylje oan it krystmiel. By

Lês it folsleine artikel
Subsydzje foar wittenskiplik ûndersyk nei histoaryske ûntjouwing Frysk rjocht

Subsydzje foar wittenskiplik ûndersyk nei histoaryske ûntjouwing Frysk rjocht

🕔16:23, 6.Dec 2017

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) kriget yn in gearwurkingsferbân mei de Fryske Akademy in subsydzje fan € 200.000 fan de provinsje Fryslân. De VU docht dêrfoar ûndersyk nei de ynfloed fan tsjerklik en Romeinsk rjocht op de ûntwikkeling fan it

Lês it folsleine artikel
Psychososjale problemen by Fryske jongerein nimme ta

Psychososjale problemen by Fryske jongerein nimme ta

🕔16:15, 3.Dec 2017

It tal jongelju mei in risiko op psychyske problemen is de lêste jierren yn Fryslân omheech rûn. Hieltyd mear jongelju fiele har ek iensum. Dat blykt út it ûndersyk ‘Psychososjale sûnens fan jongerein yn Fryslân’ dat it Fries Sociaal Planbureau

Lês it folsleine artikel
FSP: MBU 2-oplieding ûnfoldwaande as startkwalifikaasje

FSP: MBU 2-oplieding ûnfoldwaande as startkwalifikaasje

🕔09:27, 29.Nov 2017

In MBU 2-oplieding wurdt sjoen as in startkwalifikaasje dy’t foldwaande perspektyf biedt op wurk. Fryske skoalferlitters mei in oplieding op MBU 2-nivo hawwe lykwols minder kâns op in baan as skoalferlitters mei in oplieding op nivo MBU 3 en MBU

Lês it folsleine artikel
Studinten kampe mei prestaasjedruk

Studinten kampe mei prestaasjedruk Fernijd

🕔11:11, 28.Nov 2017

Mar leafst 62 persint fan de studinten ûnderfynt faak oant tige faak slimme prestaasjedruk yn it deistich libben. Dat docht bliken út in ûndersyk ûnder goed 1800 studinten fan Windesheim Hegeskoalle yn Swol. Foaral froulju Foaral froulike studinten kampe mei

Lês it folsleine artikel
Sombyeamelder wurdt net fia it brein bestjoerd

Sombyeamelder wurdt net fia it brein bestjoerd

🕔13:40, 10.Nov 2017

Yn 2011 berjochte It Nijs alris oer sombyeamelders. It artikel is hjirûnder nochris opnommen. Oer sombyeamelders is wilens wat nijs bekend: harren brein wurdt net oernommen, mar harren lichem wol. De skimmel dy’t de bestjoering oer de eamelder oernimt, leit

Lês it folsleine artikel
Spiraaltsje behoedet froulju foar limoerhalskanker

Spiraaltsje behoedet froulju foar limoerhalskanker

🕔13:29, 10.Nov 2017

Froulju dy’t in spiraaltsje yn hawwe, krije folle minder faak limoerhalskanker as froulju sûnder dat hoedmiddel. Dat hat bliken dien út in ûndersyk fan de universiteit fan Súd-Kalifornië yn Los Angeles. De ûndersikers hawwe de medyske gegevens fan tolvetûzen froulju

Lês it folsleine artikel
Wittenskippers kweke folslein nije hûd foar slim sike jonge

Wittenskippers kweke folslein nije hûd foar slim sike jonge

🕔11:51, 9.Nov 2017

In sânjierrich jonkje yn Dútslân is troch genterapy genêzen fan in deadlike hûdsykte. In Italiaanske wittenskipper hat mei sukses in eksperimintele oanpassing dien oan it DNA fan de jonge. Dêrtroch koe sûne hûd kweekt wurde. Dy is transplantearre en ferfangt

Lês it folsleine artikel