Toeristebelesting yn Fryslân mei 4% omheechgien

Toeristebelesting yn Fryslân mei 4% omheechgien Fernijd

🕔08:16, 4.Mar 2024

Toeristen dy’t yn in hotel oernachtsje, betelje dit jier yn Fryslân yn trochsneed € 1,98 toeristebelesting de persoan de nacht. Dat bedrach leit 4% heger as yn 2023. Der binne grutte lokale ferskillen: yn guon Fryske gemeenten naam dat bedrach

Lês it folsleine artikel
Grutskalich boargerwittenskiplik ûndersyk nei ôffal op Nederlânske strannen

Grutskalich boargerwittenskiplik ûndersyk nei ôffal op Nederlânske strannen

🕔11:35, 2.Mar 2024

Trijehûndert frijwilligers dogge de kommende twa wike strânôffalûndersyk oan de Nederlânske Noardseekust. Hja binne boargerwittenskippers fan it nije ûndersykprogramma Meet Mee voor een Schone Noordzee, in inisjatyf fan Stichting De Noordzee. Foar it earst wurde de Nederlânske strannen troch hûnderten

Lês it folsleine artikel
Tinktank foar ynternasjonale nearlandistyk presintearret praktykfoarbylden

Tinktank foar ynternasjonale nearlandistyk presintearret praktykfoarbylden

🕔08:11, 1.Mar 2024

De Tinktank foar de ynternasjonale nearlandistyk fan de Taalunie bestiet út saakkundigen út alle wynstreken fan de nearlandistyk. Underwilens hat de Tinktank ferskate kearen byinoar west en dielt de groep de earste taastbere resultaten yn ’e foarm fan in rige

Lês it folsleine artikel
Wêrom’t hieltyd minder auto’s en motoaren stellen wurde

Wêrom’t hieltyd minder auto’s en motoaren stellen wurde Fernijd

🕔08:12, 29.feb 2024

Al jierren rint it tal dieverijen fan auto’s en motoaren tebek. Begjin dit jier set dy trend ek troch. Stellen reau wurdt ek faker weromfûn. Yn dit artikel wurdt antwurd jûn op de fraach hoe’t dat kin. De dieverijsifers wurde

Lês it folsleine artikel
Erfgoedfrijwilligers Fryslân yn kaart brocht

Erfgoedfrijwilligers Fryslân yn kaart brocht

🕔08:12, 27.feb 2024

Yn Fryslân binne 7.050 minsken, ferspraat oer 275 inisjativen op frijwillige basis dwaande mei erfgoed. Yn 2023 is foar it earst sawol lanlik as provinsjaal ûndersyk dien om dat yn kaart te bringen. Frijwilligers binne ûnmisber foar it behearen, behâlden

Lês it folsleine artikel
Yn ferhâlding net folle falûngelokken ûnder âlderen yn Fryslân

Yn ferhâlding net folle falûngelokken ûnder âlderen yn Fryslân

🕔08:48, 25.feb 2024

Yn Fryslân hoege 65-plussers dy’t fallen binne minder faak yn it sikehûs opnommen te wurden as dat lanlik it gefal is. It skeelt 9%. Zuster Jansen hat dat op basis fan de resintste CBS-data útsocht. Falle is in grut probleem

Lês it folsleine artikel
Nij Akademylid foardrage

Nij Akademylid foardrage

🕔08:17, 24.feb 2024

As wittenskiplik ynstitút hat de Fryske Akademy al sûnt syn oprjochting leden. Akademyleden binne persoanen fan rûnom op ‘e wrâld, dy’t dy ûnderskieding wurdich binne op grûn fan fertsjinsten op it mêd fan de Fryske wittenskip, fertsjinsten foar de Fryske

Lês it folsleine artikel
Dokumintêre oer de wûndere wrâld fan bijen te sjen op 8 maart

Dokumintêre oer de wûndere wrâld fan bijen te sjen op 8 maart Fernijd

🕔08:12, 24.feb 2024

Mei de tichtplicht ûntdekt natuerfilmregisseur Martin Dohrn yn syn eigen eftertún de bjusterbaarlike wrâld fan bijen. Hy dokumintearret it libben fan de bistkes op in nivo sa’t noch nea earder te sjen wie. Martin Dohrn, in natuerfilmmakker út Bristol, beslút

Lês it folsleine artikel
Test mei djoere raket fan Britske ûnderseeër ôf mislearre

Test mei djoere raket fan Britske ûnderseeër ôf mislearre Fernijd

🕔08:16, 22.feb 2024

Foar de eastkust fan de Feriene Steaten is in test mei in raketlansearring fan in Britske nukleêre ûnderseeër ôf misgien. Troch in steuring foel it projektyl yn see werom, net fier fan de ûnderseeër ôf. Neffens Britske media waard de

Lês it folsleine artikel
Jelske Dijkstra nije projektlieder fan Mercator

Jelske Dijkstra nije projektlieder fan Mercator

🕔07:57, 22.feb 2024

Syn funksje as projektlieder fan it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen brocht Cor van der Meer de hiele wrâld oer. Tweintich jier lang sette er him yn foar regionale en minderheidstalen en brûkte dêr graach de Fryske situaasje

Lês it folsleine artikel