Yn Ljouwert en Achtkarspelen wenje measte smokers fan Fryslân

Yn Ljouwert en Achtkarspelen wenje measte smokers fan Fryslân Fernijd

🕔08:18, 29.Sep 2023

Yn ferhâlding wenje de measte Fryske smokers yn de gemeente Ljouwert. 18,2% fan de folwoeksen ynwenners stuts dêr ferline jier geregeld in sigaretsje op, in heger persintaazje as de lanlike trochsneed. Yn Achtkarspelen en Waadhoeke wenje ek relatyf in protte

Lês it folsleine artikel
‘Etyske ynbraak’ lit sjen dat Siuwsk provinsjehûs net goed befeilige is

‘Etyske ynbraak’ lit sjen dat Siuwsk provinsjehûs net goed befeilige is

🕔08:16, 27.Sep 2023

It provinsjehûs yn Seelân is net goed tsjin ynbrekkers befeilige. Dat docht bliken út ûndersyk fan de Rekkenkeamer Seelân. Dy frege in sabeare gast om it provinsjehûs yn Middelburch yn te gean. Troch efter in meiwurker oan te rinnen, koe

Lês it folsleine artikel
Streektaalatlas 2022: ferskillen regionale talen binne grut

Streektaalatlas 2022: ferskillen regionale talen binne grut

🕔08:28, 26.Sep 2023

Freedtemoarn presintearre deputearre Eke Folkerts fan de Provinsje Fryslân op de Streektaalkonferinsje Fryslân yn Frjentsjer de Streektaalatlas 2022. Yn Fryslân wurde mar leafst sechstjin streektalen sprutsen. Mei-inoar hawwe 8.172 Friezen in fragelist ynfolle. Goed de helte fan harren jout oan

Lês it folsleine artikel
IG Nobelpriis foar ûndersyk nei landerige studinten

IG Nobelpriis foar ûndersyk nei landerige studinten Fernijd

🕔08:16, 26.Sep 2023

Wijnand van Tilburg, in Nederlânske ûndersiker dy’t yn it Britske Essex wurket, hat in IG Nobelpriis yn de kategory edukaasje wûn. Hy die ûndersyk nei ferfeling ûnder studinten en dosinten en ûntduts dat dy by studinten taslacht as se fernimme

Lês it folsleine artikel
Piloat miste F-35 skille 911

Piloat miste F-35 skille 911 Fernijd

🕔08:18, 24.Sep 2023

De Amerikaanske piloat dy’t ferline wike snein syn strieljager kwytrekke nei it brûken fan syn sjitstoel, blykt alarmnûmer 911 skille te hawwen om help te krijen. It telefoanpetear mei de fernuvere sintralist is troch de plysje frijjûn. “Mefrou, der is

Lês it folsleine artikel
Dinosaurus Barry wurdt feild: ‘Tige goed bewarre bleaun’

Dinosaurus Barry wurdt feild: ‘Tige goed bewarre bleaun’ Fernijd

🕔08:16, 20.Sep 2023

Hy hjit fan Barry, is 150 miljoen jier âld, goed twa meter heech en fiif meter lang. Hjoed giet er yn in feilinghûs ûnder de hammer. Barry is in kamptosaurus, in plante-itende dinosauriër dy’t yn it Juratiidrek libbe. Syn bonkerak

Lês it folsleine artikel
Eise Eisinga Planetarium kriget Wrâlderfgoedstatus

Eise Eisinga Planetarium kriget Wrâlderfgoedstatus

🕔11:34, 19.Sep 2023

It is feest yn Frjentsjer, want fan hjoed ôf hat it Eise Eisinga Planetarium in Unesco Wrâlderfgoed-erkenning. In prestaasje fan wrâldklasse dêr’t al tsientallen jierren oan wurke is. Fan de trettjin Nederlânske Unesco Wrâlderfgoederkenningen binne no trije yn Fryslân te

Lês it folsleine artikel
Nederlanners wolle dat wolfeart earliker ferdield wurdt

Nederlanners wolle dat wolfeart earliker ferdield wurdt

🕔10:44, 19.Sep 2023

Der is yn Nederlân in breed dielde winsk om de wolfeart yn it lân earliker te ferdielen. Dat docht bliken út in represintatyf ûndersyk fan Ipsos yn opdracht fan de NOS. Hast twatredde fan de Nederlanners (64 persint) fynt it

Lês it folsleine artikel
Swamdei yn Natuermuseum Fryslân

Swamdei yn Natuermuseum Fryslân Fernijd

🕔08:17, 17.Sep 2023

Op snein 24 septimber 2023 fiert de Poddestuollewurkgroep Fryslân, ferbûn oan it Natuermuseum Fryslân, syn tritichjierrich jubileum. De wurkgroep bestiet út in tweintichtal leden dy’t har entûsjast dwaande hâlde mei it ûndersyk nei poddestuollen yn Fryslân. Dy feestlike dei organisearret

Lês it folsleine artikel
Wetterbedriuwen: Maas wurdt smoarger troch lossingen en klimaatferoaring

Wetterbedriuwen: Maas wurdt smoarger troch lossingen en klimaatferoaring Fernijd

🕔08:17, 15.Sep 2023

De wetterkwaliteit fan de Maas is ferline jier gâns ôfnommen. Der binne mear skealike stoffen yn de Maas lost en de rivier komt hieltyd drûger te stean troch klimaatferoaring. Dêr warskôget it gearwurkingsferbân fan Nederlânske en Belgyske drinkwetterbedriuwen RIWA-Maas foar.

Lês it folsleine artikel