Frysktalige tsjerketsjinsten 18 novimber 2018

Frysktalige tsjerketsjinsten 18 novimber 2018 Fernijd

🕔07:00, 16.Nov 2018

Njoggende snein fan de hjerst Aldeboarn Doelhoftsjerke, 9.30 o., L. van der Ven Berltsum Krústsjerke, 9.30 o., ds. A. Wiebenga Gau Tsjerke, 9.30 o., dr. G.W. Abma Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 o., fr. A. Plantinga, mei Canto Libre û.l.f. Dineke Spoelstra-Riemersma

Lês it folsleine artikel
FNP wol grutte romte foar it lytse

FNP wol grutte romte foar it lytse

🕔22:29, 15.Nov 2018

Yn in tiid fan sterke ekonomyske opgong wol de FNP de kommende jierren ynsette op kwaliteit fan libjen, wenjen en wurkjen. Yn it konsept-ferkiezingsprogram 2019-2023 kiest de partij perfoast net foar ‘mear’, mar foar ‘better’. Dêr heart in oare oanpak

Lês it folsleine artikel
Gaskraan iepen yn trije noardlike provinsjes

Gaskraan iepen yn trije noardlike provinsjes

🕔10:56, 15.Nov 2018

De NAM mei oant 2027 gas winne yn alve fjilden yn Fryslân, Grinslân en Drinte. Minister Wiebes fan Ekonomyske Saken hat dêr grien ljocht foar jûn. It giet om it ‘winningsplan Westerveld’. De minister wol nei dy regio’s útwreidzje om’t

Lês it folsleine artikel
Tagong natuergebiet Diakonievene by Nijeberkeap opknapt

Tagong natuergebiet Diakonievene by Nijeberkeap opknapt

🕔07:36, 15.Nov 2018

By Nijeberkeap is de fernijde yntree ta it natuergebiet Diakonievene juster yn gebrûk nommen. Mei mear parkearplakken oan de Alberdaleane, in nij ynformaasjepaniel en lanlike (picknick)bankjes is it gebiet tagonkliker makke. Dat koe troch de finansjele stipe fan it Groen

Lês it folsleine artikel
Nij wike kontrôle op oerheidsbelied oangeande de Friezen

Nij wike kontrôle op oerheidsbelied oangeande de Friezen

🕔23:19, 14.Nov 2018

Nije wike moat de Nederlânske oerheid mei it wetter foar de dokter. Ut namme fan de Ried fan Europa besjogge trije saakkundigen dan oft Nederlân de Friezen wol goed genôch behannelet. De trije saakkundigen binne Aliona Grossu fan de Joadske

Lês it folsleine artikel
Diamant ‘Pink Legacy’ feild foar 44 miljoen euro

Diamant ‘Pink Legacy’ feild foar 44 miljoen euro

🕔08:20, 14.Nov 2018

De feiling fan in grutte rôze diamant mei de namme Pink Legacy hat yn de Switserske stêd Genève in bedrach fan goed fyftich miljoen dollar (goed 44 miljoen euro) opbrocht. De rôze stien fan in bytsje minder as 19 karaat

Lês it folsleine artikel
Boargemastersbeneaming út de grûnwet

Boargemastersbeneaming út de grûnwet

🕔07:50, 14.Nov 2018

De wize dêr’t boargemasters op oansteld wurde, wurdt út de grûnwet helle. De Earste Keamer sil takom wike foar in foarstel dêrta fan D66-fraksjefoarsitter yn de Twadde Keamer Jetten stimme. Nei it debat dat de senaat tiisdei de hiele dei

Lês it folsleine artikel
Flower Power Merk groeit

Flower Power Merk groeit

🕔07:36, 14.Nov 2018

Ynformaasje & ynspiraasje foar in duorsume, sûne en kleurrike libbensstyl Wa’t him ynformearje en ynspirearje litte wol oer in duorsume, sûne en kleurrike libbensstyl, kin snein 18 novimber terjochte op de Flower Power Merk yn Keunstesintrum Atrium yn Snits. Dat

Lês it folsleine artikel
Soarchpreemjes bekend: priisferskillen hieltyd grutter

Soarchpreemjes bekend: priisferskillen hieltyd grutter

🕔16:30, 13.Nov 2018

Mear as de helte fan de soarchfersekerders hat de preemjes foar de soarchfersekeringen fan 2019 bekendmakke. Uterlik moandei 12 novimber, om 12 oere nachts moatte alle preemjes bekend makke wêze. Mei 59% fan alle preemjes bekend, makket Independer – op grûn fan

Lês it folsleine artikel
Boubedriuw Swart út Eastermar kriget 10e finjet Mei-inoar Meidwaan

Boubedriuw Swart út Eastermar kriget 10e finjet Mei-inoar Meidwaan

🕔16:21, 13.Nov 2018

Moandei 12 novimber waard troch wethâlder Gelbrig Hoekstra-Mozes oan boubedriuw Swart it finjet Mei-inoar Meidwaan útrikke. It finjet waard foar de tsiende kear úrikt en is bedoeld foar bedriuwen dy’t kânsen en mooglikheden biede foar minsken mei ôfstân ta de arbeidsmerk.

Lês it folsleine artikel