Regionale Enerzjystrategy Fryslân stap fierder

Regionale Enerzjystrategy Fryslân stap fierder

🕔19:41, 16.Apr 2021

Troch it Fryske jonkje Jelte in sinne oer te langjen presintearren deputearre Sietske Poepjes en wethâlder Bert Wassink fan de gemeente Ljouwert op freed 16 april de Regionale Enerzjystrategy Fryslân (RES 1.0). Dêr stiet yn beskreaun hoe’t de regio Fryslân

Lês it folsleine artikel
Learlingen Achtkarspelen dogge ‘Tour de poep’

Learlingen Achtkarspelen dogge ‘Tour de poep’

🕔08:49, 16.Apr 2021

De learlingen fan groep 7 en 8 fan ’t Holdersnêst út De Harkema en De Wâldiik út Boelensloane binne beneamd ta beliedsadviseurs fan de provinsje Fryslân. De learlingen krigen fan deputearre Klaas Fokkinga de opdracht ûndersyk te dwaan nei omrinlânbou

Lês it folsleine artikel
Fryslân DOK: 210 Joadske smokkelbern yn Fryslân

Fryslân DOK: 210 Joadske smokkelbern yn Fryslân Fernijd

🕔08:49, 16.Apr 2021

Yn de lêste jierren fan de Twadde Wrâldoarloch binne hûnderten Joadske bern yn it geheim nei Fryslân smokkele. By Fryske famyljes fûnen se in feilich ûnderkommen en oerlibben se de oarloch. De fiifdielige Fryslân DOK-searje ‘Smokkelbern’ fertelt de ferhalen fan

Lês it folsleine artikel
Set in hantekening foar “it behâld fan de eigenheid fan regio’s”

Set in hantekening foar “it behâld fan de eigenheid fan regio’s”

🕔15:21, 15.Apr 2021

Lytse folken lykas Friezen binne soms de mearderheid yn ien regio, mar de minderheid yn it hiele lân. Omdat de regio minder te fertellen hat as it lân, is it lestich om jild te krijen dat ornearre is foar spesifike

Lês it folsleine artikel
Omrop Fryslân fiert en betinkt 75+1 jier frijheid

Omrop Fryslân fiert en betinkt 75+1 jier frijheid

🕔08:49, 15.Apr 2021

Op 15 april is it presys 76 jier lyn dat Fryslân befrijd waard. Dit jier wurdt de frijheid grut betocht en fierd yn ús provinsje, ûnder de neamer 75+1. Omrop Fryslân jout oant en mei 6 maaie rom omtinken oan

Lês it folsleine artikel
Priisfraach: toerisme sûnder barriêres yn Nederlânsk en Dútsk Waadgebiet

Priisfraach: toerisme sûnder barriêres yn Nederlânsk en Dútsk Waadgebiet

🕔08:46, 15.Apr 2021

Om de ûntjouwing fan toerisme sûnder barriêres yn it projektgebiet fan it ynterregionaal projekt Waadaginda te fersterkjen, kundigje de projektpartners in grinskrusende toeristyske priis oan yn in part fan it Nederlânske en Dútske Waadgebiet. De priisfraach ‘Toerisme Award Barriêrefrij’ is

Lês it folsleine artikel
Fryske Previnsje-oanpak kriget erkenning fan VWS

Fryske Previnsje-oanpak kriget erkenning fan VWS

🕔08:43, 15.Apr 2021

Fryslân hat in poerbêste sûnenssoarch. Dat is benammen dúdlik wurden trochdat it ministearje fan Folkssûnens, Wolwêzen en Sport (VWS) okkerdeis subsydzje takend oan de Fryske Previnsje-oanpak. By dat inisjatyf wurkje tal fan organisaasjes mei-inoar gear yn it belang fan in

Lês it folsleine artikel
Fjouwer âldste bern Ruinerwold spanne sivile saak tsjin heit oan

Fjouwer âldste bern Ruinerwold spanne sivile saak tsjin heit oan

🕔08:26, 15.Apr 2021

De fjouwer âldste bern fan Gerrit Jan van D. spanne in boargerrjochtsaak tsjin harren heit oan. De strafsaak tsjin de man dy’t jierrenlang mei syn bern ferburgen siet yn in pleats yn Ruinerwold waard foarige moanne stopset fanwege syn minne

Lês it folsleine artikel
Harkje nei ferhalen út de Twadde Wrâldoarloch op Atlantikwall-lokaasjes

Harkje nei ferhalen út de Twadde Wrâldoarloch op Atlantikwall-lokaasjes

🕔08:51, 14.Apr 2021

Mei it yn gebrûk nimmen fan saneamde ‘harkplakken’ binne de provinsjes Grinslân, Fryslân en Noard-Hollân offisjeel oansletten by Liberation Route Europe (LRE). Ynformaasjepanielen en audioferhalen fertelle yn trije talen oer wat him op dy plakken yn de Twadde Wrâldoarloch ôfspile

Lês it folsleine artikel
Boaiemfertichting grutte útdaging foar boeren

Boaiemfertichting grutte útdaging foar boeren Fernijd

🕔08:44, 14.Apr 2021

It tichter wurden fan de grûn besoarget in protte agrariërs kopsoargen. Der binne no handige tsjeklistjes beskikber foar boeren en leanwurkers yn de trije noardlike provinsjes om dat mei-inoar tsjin te gean. Dy binne ûntwikkele troch LTO Noard, Cumela Nederlân,

Lês it folsleine artikel