Studinten Friesland College eksposearje eigen kreaasjes yn Keramykmuseum Prinsessehof

Studinten Friesland College eksposearje eigen kreaasjes yn Keramykmuseum Prinsessehof Fernijd

🕔08:32, 6.feb 2023

Earstejiers studinten fan de oplieding kreatyf fakman fan it Friesland College presintearje eigen wurk yn Keramykmuseum Prinsessehof. De studinten lieten har ynspirearje troch in besite oan de útstallingen Feest! en Handle with Care. Sa makken in stikmannich studinten wurk op

Lês it folsleine artikel
Amerikaansk jonkje (6) bestelt foar tûzen dollar oan iten mei heit syn snoadfoan

Amerikaansk jonkje (6) bestelt foar tûzen dollar oan iten mei heit syn snoadfoan

🕔08:42, 5.feb 2023

In heit út de Amerikaanske steat Michigan sil him tenei wol twa kear betinke foar’t er syn snoadfoan oan syn soantsje jout om foar it sliepen noch efkes in spultsje te dwaan. Yn stee dêrfan bestelde de lytse Mason (6)

Lês it folsleine artikel
Utrikking LF2028-prizen by Iepen Mienskipfûnsjûn

Utrikking LF2028-prizen by Iepen Mienskipfûnsjûn

🕔08:41, 5.feb 2023

Op tongersdei 2 febrewaris waard de grutte Iepen Mienskipsfûnsjûn holden yn it Posthûs Teater op It Hearrenfean. In feestlike jûn dêr’t de krêft fan de Fryske frijwilliger sintraal stie. Op dy jûn rikte deputearre Klaas Fokkinga de LF2028-prizen út. De

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De berchrede as troanrede op ’e tredde tiisdei fan septimber

Doede Wiersma: De berchrede as troanrede op ’e tredde tiisdei fan septimber

🕔07:04, 5.feb 2023

Oertinking Leden fan de Steaten Generaal, Mei hert en siel sil it regear him ynsette foar minsken dy’t har rie te’n ein binne fanwegen earmoed. Yn ús lân is der in earme kant, benammen yn efterstânswiken. Mondiaal is der grutte

Lês it folsleine artikel
‘De letterfretter’ is it nijste berneboek fan Lida Dykstra

‘De letterfretter’ is it nijste berneboek fan Lida Dykstra

🕔09:39, 4.feb 2023

By de Afûk is ferskynd: De letterfretter fan Lida Dykstra. Yn dat berneboek is de skriuwster oan ’e slach gien mei alle lûden dy’t yn de Fryske taal foarkomme. Elk lûd hat syn eigen gedicht dêr’t it lûd sa faak

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 5 febrewaris 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 5 febrewaris 2023 Fernijd

🕔10:00, 3.feb 2023

Drachten Fermanje, 10.00 oere., sr. I. van der Ploeg Grutte Tsjerke, 10.30 oere, ds. O. Reitsma De Gaastmar Pieltsjerke, 11.00 oere, ds. H.T. Wagenaar Jorwert Radboudtsjerke, 9.30 oere, ds. H.T. Wagenaar Raard Martatsjerke, 9.30 oere, ds. B.G. Keizer    

Lês it folsleine artikel
Bernekolleezjes oer feesten fan eartiids en no

Bernekolleezjes oer feesten fan eartiids en no

🕔08:33, 3.feb 2023

Fan in jierdeifeestje oant Ketikoti en fan karnaval oant Sineesk nijjier: yn Nederlân wurde in protte ferskillende feesten fierd. Mar wat betsjutte al dy feesten eins? Wêrom wurde se fierd, en troch wa? Fan 19 febrewaris ôf ûntdekke bern alles

Lês it folsleine artikel
Bywurke: Braziliaanske marine hat spûkskip sinke litten

Bywurke: Braziliaanske marine hat spûkskip sinke litten

🕔08:32, 3.feb 2023

De Braziliaanske marine wol in ôftanke fleandekskip ta sinken bringe, nettsjinsteande grutte noed en beswieren fan miljeu-organisaasjes en it Braziliaanske Iepenbier Ministearje. It rustige skip fan sechstich jier âld, mei de namme São Paulo, dobberet al moannen om. It mei

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Begripend lêzen begjint mei begryplik skriuwen

Feie Fonyk: Begripend lêzen begjint mei begryplik skriuwen

🕔12:00, 2.feb 2023

Kollum Tsien jier lyn hat de Underwiisynspeksje foar it lêst in grut ûndersyk dien nei de lêsfeardigens fan Nederlânske bern. Yn ferliking dêrmei foelen de resultaten ôf. Nederlân sakket al jierren op de ynternasjonale ranglist as it giet om basisfeardigens

Lês it folsleine artikel
België set twadde kearnreaktor definityf stil

België set twadde kearnreaktor definityf stil

🕔10:02, 2.feb 2023

Yn België is kearnreaktor Tihange 2 definityf stillein. It is de twadde dy’t stopset wurdt. België hat sân kearnreaktoaren. Fiif dêrfan moatte op syn lêst yn 2025 útskeakele wêze. It Federaal Agintskip foar Nukleêre Kontrôle (FANC) seach op it útskeakeljen

Lês it folsleine artikel