Anne-Goaitske Breteler: De (ûn)frije Fries

Anne-Goaitske Breteler: De (ûn)frije Fries

🕔09:30, 2.Oct 2023

Skôging Sneon foar in wike wie ik by de seisensantichste Betinking fan de Slach by Warns, dêr ‘t de winst yn de Fryske frijheidsstriid út 1345 fierd wurdt. It wie de earste kear dat ik it Reaklif seach, want de

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Aktualisearje

Doede Wiersma: Aktualisearje

🕔07:00, 1.Oct 2023

Oertinking As in dominy oer in tekst út de Bibel preket, dan belûkt er dy wurden op ’e aktualiteit. Sa aktualisearre de ‘preker’ fan Deuteronomium alderhande âlde wetten en wize advizen dy’t yn Spreuken 10-31 of yn it Ferbûnsboek (Exodus

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut – Swiete prommen, soere prommen

Arjan Hut – Swiete prommen, soere prommen

🕔19:15, 30.Sep 2023

Kollum Freedtemiddeis komme de studinten foar Skriuwtraining A byinoar yn dBieb te Ljouwert. Efter de traaljes fan de âlde finzenis, dêr’t lokalen nammen ha as De Lik en De Nor, begjinne we altyd mei in gedicht. Diskear ha ik in

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Is der wier in Fryske paradoks ?

Pier Bergsma: Is der wier in Fryske paradoks ?

🕔12:00, 28.Sep 2023

Skôging De ‘Academie van Franeker’ iepene woansdeitejûn 13 septimber foar de seisde kear syn akademysk jier yn de Martinitsjerke yn Frjentsjer. By dy gelegenheid spruts prof. dr. Karen van Oudenhoven. Sy is direkteur fan it Sociaal en Culturel Planbureau. Yn

Lês it folsleine artikel
Redbad-regisseur Roel Reiné komt mei heldeferhaal oer Marco Kroon

Redbad-regisseur Roel Reiné komt mei heldeferhaal oer Marco Kroon

🕔19:25, 27.Sep 2023

Filmbesprek Yn 2018 kaam de film Redbad út. Ik seach him mei oaren dy’t der ek nijsgjirrich nei wiene op in grut doek op it Saailân yn Ljouwert, yn oanwêzigens fan cast en crew. It wie in grutte teloarstelling, ek

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Fan ’e nút hân ha

Anne Dykstra: Fan ’e nút hân ha Fernijd

🕔08:00, 27.Sep 2023

Kollum Unfoech praat (47) As in frou fan ’e nút hân hat, dan hat se it liif fol. Sels ken ik nút, as it om it seksuele giet, eins allinne yn de betsjutting fan tylbal. Meast wurdt nút dan yn

Lês it folsleine artikel
Briefkje (84): Betsjutting sykje en útdrukke

Briefkje (84): Betsjutting sykje en útdrukke Fernijd

🕔08:00, 26.Sep 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn foarige brief. Bêste Jan, wat in geskriuw om in pear wurdsjes! Jawis, mar do en ik hâlde derfan om út te sykjen hoe’t it krekt sit. Mar wêrom dan? Omdat it om betsjutting

Lês it folsleine artikel
Hein Jaap Hilarides: De klimaatferwachting

Hein Jaap Hilarides: De klimaatferwachting

🕔08:00, 25.Sep 2023

Stikky In Franeker waar weer ’n aven foor ondernimmers in de gemeente Waadhoeke. Tradisygetrou fynt die netwerkburrel plak in Theater De Koornbeurs met anslúttend ’n programma. As klaine selsstannige krij ik ok alle jaren ’n útnoadiging fan de gemeente. ’t

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Absurde fijânsbylden

Doede Wiersma: Absurde fijânsbylden Fernijd

🕔07:00, 24.Sep 2023

Oertinking In man wol in skilderij ophingje. De hammer kin er sa gau net fine. Buorman mar efkes freegje, tinkt er. Dan sjit him yn ’t sin dat buorman juster gjin goedei tsjin him sei. En syn kopke giet op

Lês it folsleine artikel
Dûbelde Fryske Paradoks

Dûbelde Fryske Paradoks

🕔16:41, 23.Sep 2023

Ynstjoerd De Fryske Paradoks, sa’t dy troch it Frysk Sosjaal Planburo (SCP) definiearre wurdt, hâldt yn dat Friezen gemiddeld lokkiger binne as oare Nederlanners, wylst se ekonomysk sjoen earmer binne. No lies ik koartlyn yn de krante dat yn Nederlân

Lês it folsleine artikel