Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in Dokter’ (12)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in Dokter’ (12)

🕔09:39, 21.Apr 2018

Ien mei in ferskronfele hert   De snein geane wy wer nei de synagoge fan Kafarnaüm. Dêr is ien mei in ferskronfele hân. Hy hat in protte pine. Guon fine him fanwegen syn hân in minderweardich minske, oaren sjogge it

Lês it folsleine artikel
Jabik van der Bij: Ferplichte koekjes

Jabik van der Bij: Ferplichte koekjes

🕔15:35, 19.Apr 2018

Earder krige ik it jieroersjoch fan myn pensjoen fan it ABP oer de post tastjoerd. Yn Heerlen ha se no útfûn dat soks foardieliger kin mei MijnABP. Op himsels bin ik it der wol mei iens dat minder papier goed

Lês it folsleine artikel
Underwiis: nuttich of nijsgjirrich?

Underwiis: nuttich of nijsgjirrich?

🕔22:35, 17.Apr 2018

Troch Henk Wolf Skoallen dogge net safolle mei it Frysk. Okkerdeis waard dúdlik dat in protte skoallen lang net dogge wat se dwaan moatte. Dat hat de ûnderwiisynspeksje yn 2010 ek al beskreaun. Yn de tuskentiid ha de provinsje, Cedin

Lês it folsleine artikel
Puigdemont as polityk finzene

Puigdemont as polityk finzene

🕔20:09, 17.Apr 2018

It finzen setten fan presidint Puigdemont fan Kataloanië is foar it Spaanske regear in wiere obsesje wurden. De Spaanske rjochter wol him feroardielje op basis fan wetten út de tiid fan diktator Franco. De kâns bestiet dat Puigdemont inkelde tsietallen jierren

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Utfanhûs yn de frijsteat Lân fan Taal

Aant Mulder: Utfanhûs yn de frijsteat Lân fan Taal

🕔20:00, 16.Apr 2018

Kollum Wy ha der in frijsteat by. Dat is de frijsteat Lân fan Taal yn Ljouwert. As ik oer dat wurd ‘frijsteat’ neitink, foldocht dat wurd my eins mar min. In frijsteat hat ommers mei polityk, mei bestjoer of mei

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔13:00, 15.Apr 2018

Lês ek ús berjocht oer de wolf.

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Taal

Simone Djurrema: Taal

🕔20:00, 14.Apr 2018

Kollum De earste kear dat wy yn Sweden wiene, soene we pankoeken bestelle yn in pankoekrestaurant. Der stie fan alles op ’e kaart dêr’t wy net safolle fan snapten, mar doe lies ik ‘skinka’. “Skinka! Skinka! Snapst it?”, rôp ik

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in Dokter’ (11)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in Dokter’ (11)

🕔13:50, 14.Apr 2018

Ien mei in hûdsykte De geast is de poarte nei de lea. Minsken wurde better as har fouten har ferjûn wurde. Sadwaande komt ien mei in hûdsykte nei my ta om myn wurksume oanwêzichheid te fiellen. It omsteand laach skrillet

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk:  Ingelsk nei de Breksit

Feie Fonyk: Ingelsk nei de Breksit

🕔19:16, 12.Apr 2018

Saterdei 21 april hâldt de Feriening BON, Beter Onderwijs Nederland syn jiergearkomste yn it IVA, de autofakskoalle yn Driebergen. Op de wurklist stiet it Ingelsk yn it heger ûnderwiis. Fan it begjin ôf oan, no sa’n tolve jier lyn, is

Lês it folsleine artikel
Bildts in ’t taalpaviljoen: wer’t ’n klaine taal groat in weze kin

Bildts in ’t taalpaviljoen: wer’t ’n klaine taal groat in weze kin

🕔19:24, 11.Apr 2018

Troch Jan de Groot Mînsen, wat hewwe wij ôns in de eerste week fan april op ’e kaart set! En met ‘wij’ wort ’t Bildt en de Bilkerts bedoeld. Bildts Aigene had ’n hússy ‘huurd’ in Luwt. Men wou d’r

Lês it folsleine artikel