In minske sûnder hûs is as in fûgel sûnder nêst

In minske sûnder hûs is as in fûgel sûnder nêst Fernijd

🕔07:00, 20.Jun 2021

Oertinking Yn ús wrâld binne 35 miljoen flechtlingen. Yn elk plak dêr’t in AZC is, sjogge wy se op strjitte. Se falle op: krekt wat oars yn ’e klean, wat donkerder fan hûd en hier, froulju mei holdoekjes. Wat giet

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Arcadia, it bêste lân fan de ierde

Bouwe de Boer: Arcadia, it bêste lân fan de ierde Fernijd

🕔07:00, 19.Jun 2021

Kollum Fryslân wie yn 2018 Europeeske Kulturele Haadstêd. Wy kinne der noch lang fan neigenietsje. It goede nijs is ommers dat de organisaasje yn 2018 al besletten hat dat der yn 2022, yn 2026 en tsien jier nei dato 2028

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: In nij en soarchlik Deltaplan

Pier Bergsma: In nij en soarchlik Deltaplan

🕔17:14, 17.Jun 2021

Skôging Op 8 maaie 1958 waard de Wet op het Deltaplan troch Keninginne Juliana ûndertekene. Der wie net ien dy’t oan nut en needsaak twivele. By myn witen is der nea oer tocht om de befolking te freegjen wat dy

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: in steurende flater

Pier Bergsma: in steurende flater Fernijd

🕔22:00, 15.Jun 2021

Yn it lêste nûmer fan DE NIJE stiet op side 43 yn it stikje oer De Blauwe Seilbokse in steurende flater. Ik skriuw dêr oer de boargemaster fan Wymbritseradiel dat hy de heit wie fan de hjoeddeiske boargemaster fan Ljouwert.

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #19: Wat is ‘famkelok’?

Taalfilmke #19: Wat is ‘famkelok’? Fernijd

🕔15:00, 15.Jun 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar giene de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: alles wat

Henk Wolf: alles wat

🕔07:54, 15.Jun 2021

Kollum Meastal kin ik foar myn taalsnipels sels betinke wat ik skriuw, mar diskear krige ik it fersyk om te reagearjen op in kollum fan Pieter de Groot yn de Ljouwerter Krante, in krante dy’t ik sûnt myn ferhuzing nei

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Elektrysk libje

Aant Mulder: Elektrysk libje

🕔07:00, 15.Jun 2021

Kollum De stoommasine makke yn de achttjinde iuw hieltyd mear opgong. Dy makke it mooglik om mei minder minsken mear wurk te fersetten. Dat wie belangryk foar fabriken, foar skippen en foar it spoar. De minsken diene minder, de apparaten

Lês it folsleine artikel
It Deltaplan foar de wenningbou, in planologysk ûnding

It Deltaplan foar de wenningbou, in planologysk ûnding

🕔19:02, 14.Jun 2021

Skôging troch Sybren Singelsma It Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) wie in grut ynternasjonaal platfoarm dat yn de earste helte fan ’e tweintichste iuw in wichtige ynfloed hie yn it debat oer arsjitektuer. It bestie fan 1928 oant 1959. Ien

Lês it folsleine artikel
Alde yn ’e berm

Alde yn ’e berm

🕔10:39, 13.Jun 2021

Lês ek dit berjocht en dit berjocht fan It Nijs.

Lês it folsleine artikel
Skelkjes

Skelkjes Fernijd

🕔07:00, 13.Jun 2021

Oertinking Ha jo en ik it ferkeard dien? Noait ien kear! It is altyd de oare dy’t it ferkeard sjocht en docht. En as wy al betrape wurde op in fout, dan ha wy ús fromme ferlechjes. As Adam en

Lês it folsleine artikel