Limburchske berne-opfang docht kennis op yn Fryslân

Limburchske berne-opfang docht kennis op yn Fryslân Fernijd

🕔08:18, 18.Apr 2024

Op tongersdei 18 april komt in groep fan likernôch achttjin pedagogysk en beliedsmeiwurkers fan twa berne-opfangorganisaasjes út Limburch nei Fryslân. Se sille op njoggen ferskillende lokaasjes fan Skik, Doomijn en Thuishuis yn en om De Jouwer sjen hoe’t yn de

Lês it folsleine artikel
Feestlike oanbieding lêskisten mei Fryske boeken

Feestlike oanbieding lêskisten mei Fryske boeken

🕔08:14, 15.Apr 2024

Moandei 8 april en tongersdei 11 april krigen ‘De Klimstien’ yn Noardburgum  (Tytsjerksteradiel) en ‘De Lichtbron’ yn Bûtenpost (Achtkarspelen) út hannen fan wethâlder Tytsy Willemsma fan Tytsjerksteradiel, wethâlder Tjibbe Brinkman fan Achtkarspelen en Tialda Hoogeveen, berneboeke-ambassadeur fan Fryslân, in earste

Lês it folsleine artikel
Posthumus Konferinsje: Regionale skiednis yn in mondiale kontekst

Posthumus Konferinsje: Regionale skiednis yn in mondiale kontekst Fernijd

🕔08:16, 12.Apr 2024

It N.W. Posthumus Ynstitút en de Fryske Akademy organisearje de Posthumus Conference 2024. Dy wurdt op tongersdei 23 en freed 24 maaie holden yn Ljouwert by de Ryksuniversiteit Grins, Kampus Fryslân. It tema is regionale skiednis yn in mondiale kontekst.

Lês it folsleine artikel
Subsydzjeregeling foar Frysk ûnderwiis opnij iepen

Subsydzjeregeling foar Frysk ûnderwiis opnij iepen

🕔08:14, 5.Apr 2024

Alle skoallen yn Fryslân kinne fan 9 april oant en mei 1 oktober 2024 subsydzje oanfreegje foar it fuortsterkjen fan de posysje fan de Fryske taal en kultuer. Der is € 600.000,- beskikber. Op is op. De subsydzjeregeling is ûnderdiel

Lês it folsleine artikel
Presintasy fan de Grammatica van het Bildts

Presintasy fan de Grammatica van het Bildts

🕔09:44, 2.Apr 2024

De Grammatica van het Bildts is bij De Bildtse Boekerij ferskenen as dârde deel in de bekinde taal-sery. In overlêg met de Fryske Akademy het Sytse Buwalda de grammatika skreven. ’t Is ’n waardefolle anfulling op ’t Woordeboek fan ’t

Lês it folsleine artikel
Rynlanners leare it Sealterfrysk

Rynlanners leare it Sealterfrysk

🕔08:25, 30.Mar 2024

Yn it wykein fan 23 en 24 maart hawwe sân nigethawwers út Keulen en omkriten har ferdjippe yn de Fryske talen en benammen it Sealterfrysk. Yn in wurkatelier fia ynternet learden se oer de skiednis en aktuele situaasje fan de

Lês it folsleine artikel
Nij berneboek: ‘Ik wol in bosk op ’e jierdei’

Nij berneboek: ‘Ik wol in bosk op ’e jierdei’

🕔08:13, 29.Mar 2024

Ik wol in bosk op ’e jierdei is in fleurich printeboek fan auteur en yllustrator Linda de Haan oer de magy fan beammen en dreamen dy’t útkomme. Linda waard ynspirearre troch it projekt BOSK yn Ljouwert, dêr’t mear as 1000

Lês it folsleine artikel
Minister Mariëlle Paul by Fryske les oer planeten yn Jirnsum

Minister Mariëlle Paul by Fryske les oer planeten yn Jirnsum Fernijd

🕔08:15, 21.Mar 2024

Moandeitemoarn 18 maart die minister Mariëlle Paul mei oan in Fryske les op de Sint Radboudskoalle yn Jirnsum. Sa koe se sjen hoe’t de Fryske kearndoelen, dy’t koartby presintearre binne, tapast wurde. Frou Paul, minister foar Underwiis, siet op ien

Lês it folsleine artikel
Bernebiënnale no yn it Grinzer Museum te sjen

Bernebiënnale no yn it Grinzer Museum te sjen Fernijd

🕔08:14, 14.Mar 2024

Nei it grutte sukses fan de earste edysje is de Bernebiënnale no wer yn it Grinzer Museum te sjen. Diskear mei it aktuele tema ‘A better place’. De útstalling nûget bern en folwoeksenen út om diel te nimmen oan in

Lês it folsleine artikel
Subsydzjeregeling ‘Frysk foar no en letter’ 18 maart wer iepen

Subsydzjeregeling ‘Frysk foar no en letter’ 18 maart wer iepen

🕔08:11, 13.Mar 2024

Alle skoallen yn Fryslân kinne fan 18 maart ôf wer in subsydzje oanfreegje foar de regeling ‘Frysk foar no en letter’ by Taalplan Frysk 2030 fan de provinsje Fryslân. Der is subsydzje beskikber foar (nei)skoalling fan learkrêften en it oanskaffen

Lês it folsleine artikel