Audiofrysk jout Sweltsjeboeken op papier út

Audiofrysk jout Sweltsjeboeken op papier út

🕔12:59, 25.Apr 2017

  Foar it earst yn syn bestean bringt Audiofrysk papieren boeken op de merk. En dan daliks ek mar seis tagelyk. Foar begjinnende lêzers binne der sadwaande seis Fryske boeken om te oefenjen op it lêzen. De rige biedt in

Lês it folsleine artikel
N-VA wil mear Nederlânsk op Brusselske skoallen

N-VA wil mear Nederlânsk op Brusselske skoallen

🕔15:46, 23.Apr 2017

Brussel is offisjeel in twatalige stêd, mar de Frânsktalige ynwenner behearskje it Nederlânsk hieltyd minder goed. Dat docht de Belgyske krante La Libre Belgique te witten. Skoallen yn Brussel binne net twatalich. Sa’n tweintich persint fan ’e bern folget Nederlânsktalich ûnderwiis. Frânske

Lês it folsleine artikel
Heechste leanen foar it basisûnderwiis

Heechste leanen foar it basisûnderwiis

🕔19:07, 21.Apr 2017

troch Frâns Kuipers De lêste tiid wurdt in protte skreaun oer ferheging fan salarissen yn it ûnderwiis. Fierder komt de oerdreaune sucht ta kontrolearjen fan de oerheid breedút oan bar. Dy wurdt sjoen as ien fan de oarsaken fan de

Lês it folsleine artikel
Dûbelspan út Boazum wint Himmelwikebokaal

Dûbelspan út Boazum wint Himmelwikebokaal

🕔10:35, 21.Apr 2017

Op woansdei 19 april hat wethâlder Bram Bonnema de Himmelwikebokaal útrikt oan de learlingen fan it Dûbelspan yn Boazum. Yn de Himmelwike leare bern hoe skealik swalkôffal is foar mins en miljeu en wat sy der sels tsjin dwaan kinne.

Lês it folsleine artikel
Iepen petearen binne goed foar de taalûntwikkeling

Iepen petearen binne goed foar de taalûntwikkeling

🕔23:49, 20.Apr 2017

Bern leare taal troch te harkjen, mar ek troch te praten. By dat praten makket it in soad út hoe’t in petear ferrint. Op skoallen wurde faak it ferkearde soart petearen fierd. Dat seit taalkundige Carolien Frijns fan ‘e katolike

Lês it folsleine artikel
Basisskoallen nimme eintoets ôf

Basisskoallen nimme eintoets ôf

🕔09:43, 18.Apr 2017

In spannende dei foar bern yn groep acht. Sa’n 178.000 learlingen begjinne tiisdei oan de eintoets. De toets mjit it taal- en rekkennivo fan de learlingen en is in helpmiddel foar skoallen om fêst te stellen oft foar it fuortset

Lês it folsleine artikel
Sorbysk ûnderwiis yn gefaar

Sorbysk ûnderwiis yn gefaar

🕔16:09, 17.Apr 2017

Yn it easten fan Dútslân wurdt fanâlds de taal Sorbysk praat. It is in Slavyske taal, lykas it Poalsk en Russysk. Foar Dútsktaligen is er net nei te kommen. De Sorben wiene altyd in ridlik beskerme minderheid. Doe’t it easten

Lês it folsleine artikel
Omrop Fryslân wint wichtige Europeeske priis

Omrop Fryslân wint wichtige Europeeske priis

🕔17:15, 11.Apr 2017

Prix Circom Regional Award foar Kening Hert & Harry Hazze It berneprogramma Kening Hert & Harry Hazze fan Omrop Fryslân hat in Prix Circom Regional Award wûn. Dat is op 11 april bekend wurden. De Prix Circom Awards binne de

Lês it folsleine artikel
Frysk yn it middelber beropsûnderwiis

Frysk yn it middelber beropsûnderwiis

🕔18:37, 6.Apr 2017

ROC Friese Poort hat yn 2016 it inisjatyf nommen om in kardiel ‘Fries in de beroepscontext’ te ûntwikkeljen foar MBU-opliedingen. Mei de ynset fan it kardiel Frysk yn alle opleidingen fan it MBU wurdt in grutte stap foarút set yn it

Lês it folsleine artikel
Mear as 1500 skoallen nei bûten ta op Nasjonale Bûtenlesdei

Mear as 1500 skoallen nei bûten ta op Nasjonale Bûtenlesdei Fernijd

🕔19:27, 5.Apr 2017

Tiisdei 11 april is de twadde Nasjonale Bûtenlesdei. Learkrêften hawwe har dêr massaal foar oanmeld: learlingen fan mear as 1500 skoallen troch it hiele lân krije op dy dei bûtendoar les. Yn Fryslân dogge mear as 75 skoallen mei. Bûtenles

Lês it folsleine artikel