Coole Kidsnacht yn Fryslân

Coole Kidsnacht yn Fryslân

🕔09:28, 18.Oct 2019

Nei in súksesfolle earste edysje is der op freed 25 oktober in nije Coole Kidsnacht yn Fryslân. Op syn minst tweintich musea bliuwe dy deis nei slutingstiid iepen foar bern yn de basisskoalleâldens. Alden, paken, beppen en begelieders binne ek

Lês it folsleine artikel
Gemeente Waadhoeke wiis mei nij meartalich lesmateriaal

Gemeente Waadhoeke wiis mei nij meartalich lesmateriaal

🕔14:06, 16.Oct 2019

Foar de basisskoallen yn de gemeente Waadhoeke is troch de ‘De Kemissy Meertalighyd’ nij (digitaal) lesmateriaal ûntwikkele yn meardere talen. De basisskoallen yn Waadhoeke krije fergees in saneamde lesbrief en leskiste oanbean. Wethâlder Jan Dijkstra is tige te sprekken oer

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Lit de grutte fisken de lytse net opite

Feie Fonyk: Lit de grutte fisken de lytse net opite

🕔22:18, 10.Oct 2019

Kollum Foar de tredde kear waard der op woansdei 9 oktober in Fryslândei yn Brussel holden. Kommissaris fan de Kening Arno Brok prate al fan in tradysje. De dei wie neffens him dizze kear bedoeld “om talen libje te litten

Lês it folsleine artikel
Swalkje troch Klankryk yn de hjerstfakânsje

Swalkje troch Klankryk yn de hjerstfakânsje Fernijd

🕔09:01, 10.Oct 2019

It wurdt dit jier in muzikale hjerstfakânsje yn it Natuermuseum Fryslân yn Ljouwert. Bern kinne dêr muzyk hearre, fiele en sjen, sels muzykynstruminten meitsje en ûntdekke hoe’t bisten gelûd meitsje. Yn gearwurking mei CityProms wurde der kreative workshops organisearre mei

Lês it folsleine artikel
Rjochtssaak oer Frânsktalich ûnderwiis yn Kanada

Rjochtssaak oer Frânsktalich ûnderwiis yn Kanada

🕔07:44, 6.Oct 2019

Hoe hurd is it rjocht fan Frânsktalige bern yn Kanada op ûnderwiis yn ‘e memmetaal? Dy fraach moat de heechste rjochtbank yn it lân ynkoarten beänderje. De saak is oanspand troch Frânsktalige ynwenners fan Ingelsktalige provinsjes, dy’t it net slagge

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Wurdearring basisûnderwiis

Frâns Kuipers: Wurdearring basisûnderwiis

🕔20:01, 5.Oct 2019

Kollum De politike striid is folop oan de gong. De PvdA lit de stipe oan Rutte-III ôfhingje fan mear jild foar it ûnderwiis. In bettere beleaning foar learkrêften is noch lang útiten, safolle is wol dúdlik. FNV-learkrêften binne op ’e

Lês it folsleine artikel
Piter de Groot nei lanlike dei foar berneboargemasters

Piter de Groot nei lanlike dei foar berneboargemasters

🕔08:52, 3.Oct 2019

Wylst eltsenien noch yn djippe rêst wie, wie berneboargemaster fan Waadhoeke, Piter Murk de Groot, ôfrûne sneontemoarn om 7.30 oere al op wei nei Maarssen. Hy waard nammentlik om healwei tsienen ferwachte op de lanlike dei fan berneboargemasters, om dêr

Lês it folsleine artikel
30 jier Master Frankeskoalle – Gearwurkingsskoalle

30 jier Master Frankeskoalle – Gearwurkingsskoalle

🕔09:20, 29.Sep 2019

Dit jier bestiet de Master Frankeskoalle tritich jier. De Master Frankeskoalle yn Earnewâld wie de earste formele gearwurkingsskoalle fan Nederlân. De skoalle hat dat fierd troch in moanne lang mei de learlingen keunst te belibjen. Tongersdei 26 septimber koene de

Lês it folsleine artikel
Meiprate oer it skoalfak Frysk?

Meiprate oer it skoalfak Frysk?

🕔07:59, 24.Sep 2019

Wat moat der barre om de lessen Frysk op alle skoallen yn Fryslân yn 2030 op it wetlike nivo te krijen? Wat is it wichtichste doel fan lessen Frysk? En hoe kin de ynhâld fan it fak Frysk oanpast wurde

Lês it folsleine artikel
Wettertaappunten foar fuortset ûnderwiis Achtkarspelen

Wettertaappunten foar fuortset ûnderwiis Achtkarspelen

🕔15:14, 17.Sep 2019

Op alle skoallen foar fuortset ûnderwiis yn Achtkarspelen is it taapjen fan wetter no noch makliker. It Lauwers Kolleezje en it Nordwin Kolleezje yn Bûtenpost skonken 16 septimber de earste bidons fol nei de iepening fan de wettertaappunten yn beide

Lês it folsleine artikel