Pjutten ûntwikkelje har op simmerskoalle Kids First

Pjutten ûntwikkelje har op simmerskoalle Kids First Fernijd

🕔08:47, 27.Jul 2021

De earste trije wike fan de simmerfakânsje iepenet Kids First de doarren fan syn simmerskoalle. Bern fan twa oant fjouwer jier binne wolkom om boartsjendewei te learen, oare bern te moetsjen en wille te hawwen mei de ferskate aktiviteiten. Op

Lês it folsleine artikel
Simmer yn Súdwest fan start

Simmer yn Súdwest fan start

🕔09:04, 20.Jul 2021

Op moandei 12 july joegen wethâlders Mark de Man en Bauke Dam it startskot foar in simmerfakânsje lang fergeze aktiviteiten yn gemeente Súdwest-Fryslân. Sa drumden se yn Penjum op de Buertkemping SoCo, toanden se harren aktearkeunsten yn in toanielwurkatelier fan

Lês it folsleine artikel
Gemeente Noardeast-Fryslân stipet streektalen

Gemeente Noardeast-Fryslân stipet streektalen

🕔08:57, 16.Jul 2021

Njonken it Frysk en it Nederlânsk wurde der yn de gemeente Noardeast-Fryslân ek in pear streektalen praat: it Dokkumersk en it Kollumersk (Stedfrysk). Dêrneist wurdt yn in oantal doarpen Súd-Lauwerslânsk praten. De ferskillende streektalen meitsje de gemeente unyk en dêrom

Lês it folsleine artikel
Nij printeboek fan Mirjam van Houten

Nij printeboek fan Mirjam van Houten

🕔06:44, 13.Jul 2021

By de Afûk is ferskynd it nije berneboek By beppe útfanhûs skreaun én yllustrearre troch Mirjam van Houten fan De Himrik (1977, Beetstersweach).  Mem moat fuort en Maaike sil by beppe útfanhûs. Beppe fynt fan alles út, mar wat letter

Lês it folsleine artikel
Keimpe de Krokodil leart gasten yn Waadhoeke Frysk, Biltsk en Frjentsjertersk

Keimpe de Krokodil leart gasten yn Waadhoeke Frysk, Biltsk en Frjentsjertersk

🕔08:08, 10.Jul 2021

Mei help fan Keimpe de Krokodil komme de gasten fan goed fyftjin Fryske restaurants fan ’t simmer yn ’e kunde mei it rike taalferskaat yn Fryslân. De Afûk biedt restaurants ûnderlizzers fol meartalige spultsjes en in meartalich lêsboekje IIs foar

Lês it folsleine artikel
Lanlike staking berne-opfang, mar net folle lokaasjes dogge mei

Lanlike staking berne-opfang, mar net folle lokaasjes dogge mei

🕔07:53, 8.Jul 2021

Yn ’e berne-opfang is hjoed in lanlike staking. Neffens organisator FNV stake wurknimmers op 538 lokaasjes troch hiel Nederlân, dat is sa’n trije persint fan it totaal. Hoefolle lokaasjes oft yndied ticht bliuwe, hinget ôf fan it tal minsken dat

Lês it folsleine artikel
Ryksuniversiteit Grins en provinsje Fryslân hakketakje oer stúdzje Frysk

Ryksuniversiteit Grins en provinsje Fryslân hakketakje oer stúdzje Frysk

🕔12:18, 1.Jul 2021

Der moat wer in stúdzje Frysk oan de Ryksuniversiteit komme. Fierders moat der in perfester Frysk bliuwe dy’t wier in bân hat mei de Fryske taal. Dat seit deputearre Sietske Poepjes. Hja hat de Grinzer universiteit te witten dien dat

Lês it folsleine artikel
Earste skoallen oan ’e slach mei ferbetterjen Fryske les

Earste skoallen oan ’e slach mei ferbetterjen Fryske les

🕔11:02, 30.Jun 2021

De subsydzjeregeling ‘Frysk foar no en letter’ hie in foarsichtige start. Yn de earste omloop tsjinnen 39 skoallen in oanfraach yn. Dêrtroch is der minder subsydzje oanfrege as der beskikber wie. Troch de koroanamaatregels soene skoallen gjin tiid hân hawwe

Lês it folsleine artikel
Presintaasje ‘Sipke op it keatsfjild’

Presintaasje ‘Sipke op it keatsfjild’

🕔08:22, 29.Jun 2021

Op freed 2 july presintearje de Afûk en Rubinstein yn gearwurking mei it Keninklik Nederlânsk Keatsbûn it Gouden Boekje: Sipke op het kaatsveld / Sipke op het keatsfjild. Topkeatser Tjisse Steenstra en auteur Lida Dijkstra jouwe it boekje kado oan

Lês it folsleine artikel
“Universiteit Stellenbosch yntimidearret Afrikaansk pratende studinten”

“Universiteit Stellenbosch yntimidearret Afrikaansk pratende studinten”

🕔23:26, 24.Jun 2021

Studinten oan de universiteit fan Stellenbosch yn Súd-Afrika sizze dat se yntimidearre wurde as se Afrikaansk prate. Dy nau oan it Hollânsk besibbe taal wie altyd de wichtichste fiertaal oan de universiteit, mar yn 2016 is it Ingelsk de earste

Lês it folsleine artikel