Dútsktalige bern hoege gjin Sorbyske lessen mear te folgjen

Dútsktalige bern hoege gjin Sorbyske lessen mear te folgjen

🕔12:34, 24.Nov 2017

Moatte Dútsktalige bern op skoalle Sorbysk leare? Oer dy fraach wurdt op it stuit fûleindich hottefile yn ‘e Dútske dielsteat Brandenburch. It ministearje fan ûnderweis fynt fan net, tritichtûzen heiten, memmen en taalbewegers fine fan wol. De diskusje giet om

Lês it folsleine artikel
Bern demonstrearje robotkennis yn biblioteek

Bern demonstrearje robotkennis yn biblioteek Fernijd

🕔11:38, 24.Nov 2017

It tema fan de lanlike biblioteekaksje ‘Nederland Leest’ is dit jier robotika. Elkenien kriget dêrom it boek Ik, robot fan de biblioteek kado. De biblioteek noege learlingen fan De Mienskip en It Skriuwboerd út om sjen te litten wat sy

Lês it folsleine artikel
Effekten opheffingsnoarm foar basisskoallen yn kaart brocht

Effekten opheffingsnoarm foar basisskoallen yn kaart brocht

🕔13:18, 22.Nov 2017

Troch gemeentlike weryndielings kinne nije opheffingsnoarmen effekt hawwe op it basisûnderwiis. Elk bern, yn de stêd en op it plattelân, hat rjocht op goed en berikber ûnderwiis. Dêrom hat de provinsje Fryslân, op fersyk fan de gemeente en de skoalbestjoeren,

Lês it folsleine artikel
Krije Provinsjale Steaten de Swarte Pyt?

Krije Provinsjale Steaten de Swarte Pyt?

🕔14:36, 20.Nov 2017

Al jierren wurdt der by de yntocht fan Sinteklaas omraak demonstrearre tsjin de oanwêzichheid fan syn trouwe swarte helper. Mar de leden fan de Dochgroep Sis Tsiis soe syn funksje yn oerdrachtlike sin wol misse. Sy hawwe de oankomst dan

Lês it folsleine artikel
Pjutteboartersplak Ychtenbrêge hellet sertifikaat twatalich wurkjen

Pjutteboartersplak Ychtenbrêge hellet sertifikaat twatalich wurkjen

🕔16:11, 16.Nov 2017

Op pjutteboartersplak ‘De Veenscheiding’ yn Ychtenbrêge hat it feest west. Dy lokaasje fan organisaasje Doomijn wurket sûnt maaie 2014 mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. De liedsters hawwe it sertifisearringstrajekt

Lês it folsleine artikel
Universiteit Delft stiet by promoasje gjin piratepak ta

Universiteit Delft stiet by promoasje gjin piratepak ta

🕔12:37, 16.Nov 2017

In Israelyske wittenskipper dy’t yn Delft promovearje sil, mei by de plechtichheid gjin piratepak oanhawwe. Dat hat de universiteit besletten. De man, Michael Afanasyev, is lid fan de tsjerke fan it fleanende spagettymûnster, in sabeare religieuze organisaasje dy’t deselde rjochten

Lês it folsleine artikel
De Provinsje hat earder de fûgel oer it net fleane litten

De Provinsje hat earder de fûgel oer it net fleane litten

🕔23:50, 13.Nov 2017

Kollum fan Jabik van der Bij Dat it Frysk yn it ûnderwiis der op de measte skoallen mar wat byhinget is algemien bekend. De Provinsje ûndersiket op it stuit hoe’t it lân der krekt hinne leit. Neffens it provinsjale webstee

Lês it folsleine artikel
Minister Slob: Fryslân moat sels foar bettere Fryske lessen soargje

Minister Slob: Fryslân moat sels foar bettere Fryske lessen soargje

🕔23:30, 12.Nov 2017

It Ryk jout de provinsje Fryslân jild om it plak fan it Frysk te ferbetterjen. Dy ferbettering is in taak fan de provinsje, ek yn it ûnderwiis. Boppedat hawwe skoallen sels in protte frijheid om mear of minder mei it

Lês it folsleine artikel
Fryske Toskpoetswike foar sa’n 1500 basisskoallebern

Fryske Toskpoetswike foar sa’n 1500 basisskoallebern

🕔08:32, 7.Nov 2017

Fan 6 oant en mei 10 novimber 2017 organisearret GGD Fryslân yn gearwurking mei de oplieding foar toskedoktersassistint fan ROC Friese Poort foar de fjirde kear op rige de Fryske Toskpoetswike. Yn dy wike sille treddejiers studinten fan dy oplieding

Lês it folsleine artikel
Fryske basisskoalle-learkrêften leare om te programmearjen

Fryske basisskoalle-learkrêften leare om te programmearjen

🕔08:01, 7.Nov 2017

Learkrêften fan 51 basisskoallen yn Fryslân binne fan ’e wike dwaande om yn twa dagen alles te learen oer Computational Thinking en programmearjen. Dy DigiLearKrêftoplieding wurdt organisearre troch it lanlik ekspertiseburo VHTO. De oplieding is fergees en wurdt mooglik makke

Lês it folsleine artikel