CDA: ‘Bring de nije Rembrandt nei Fryslân’

CDA: ‘Bring de nije Rembrandt nei Fryslân’

🕔10:29, 28.Jan 2022

Koartlyn hat it Ryk it skilderij ‘De Findeldrager’ fan Rembrandt oankocht. Steatelid Wieke Wiersma fan it CDA Fryslân seit dat it skilderij op toernee troch Nederlân gean moatte soe, sadat elkenien it sjen kin. It Frysk Museum yn Ljouwert soe

Lês it folsleine artikel
Grutte Gedichtejûn op freed 4 febrewaris yn Dokkum

Grutte Gedichtejûn op freed 4 febrewaris yn Dokkum

🕔10:15, 28.Jan 2022

Bliid as in protter kin de redaksje fan Frysk literêr tydskrift Ensafh oankondigje dat fanwegen de nije koroanamaatregels de Grutte Gedichtejûn diskear wer yn it echt plakhat. Ferline jier wie it folslein digitaal, dichters hawwe doe filmkes ynstjoerd, mar dit

Lês it folsleine artikel
Finansiering foar ûntwikkeling lokale duorsume enerzjy-inisjativen

Finansiering foar ûntwikkeling lokale duorsume enerzjy-inisjativen

🕔09:36, 28.Jan 2022

Om de ûntwikkeling fan lokale duorsume enerzjyproduksje te stimulearjen, hat de provinsje de ûntwikkelfinansiering LEI-Fryslân (Lokale Enerzjy Inisjativen) opset. Dêrmei kinne enerzjykoöperaasjes yn de ûntwikkelfaze fan harren projekt stipe krije. It giet om projekten op it mêd fan sinne- en

Lês it folsleine artikel
Wêrom’t minsken Noard-Frysk leare

Wêrom’t minsken Noard-Frysk leare

🕔14:33, 27.Jan 2022

Wat bekrûpt minsken dat se Noard-Frysk leare? Op syn heechst seis persint fan de ynwenners fan Noard-Fryslân prate dy foarm fan it Frysk, dy’t ek nochris út in pear tige ferskillende dialekten bestiet. It tal sprekkers wurdt rûsd op acht-

Lês it folsleine artikel
Earste Kultuerjûn fan 2022 mei skriuwster Marijke Huisman

Earste Kultuerjûn fan 2022 mei skriuwster Marijke Huisman

🕔08:47, 27.Jan 2022

It Kultuerkollektyf Ljouwert stelt Marijke Huisman graach foar. Yn de twadde wike fan de krystfakânsje hat sy by it Kultuerkollektyf yn residinsje west. Dêr is se oan ’e slach gien mei de folgjende útdaging: betink in presintaasje dy’t koroanaferantwurde is.

Lês it folsleine artikel
Rie fan Steat seit goed foar grutskalige gaswinning yn Fryslân, Grinslân en Drinte

Rie fan Steat seit goed foar grutskalige gaswinning yn Fryslân, Grinslân en Drinte

🕔13:00, 26.Jan 2022

It plan fan de NAM om te gaswinnen út alve gasfjilden yn Drinte, Fryslân en Grinslân is goedkard troch de Rie fan Steat. Gemeenterieden fan ferskate gemeenten, de wurkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu en de stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe

Lês it folsleine artikel
Premjêre ‘Baas giele taksy’ útsteld nei oktober

Premjêre ‘Baas giele taksy’ útsteld nei oktober

🕔10:09, 26.Jan 2022

Troch alle ûnwissens bliek 28 jannewaris foar de ploech fan Baas giele taksy as premjêredatum net te heljen. It stik wurdt no oer de simmer hinne tild. De premjêre sil no op 7 oktober 2022 yn De Harmonie yn Ljouwert

Lês it folsleine artikel
Cote Create yn 2022 ek stedskeunstner fan Ljouwert

Cote Create yn 2022 ek stedskeunstner fan Ljouwert

🕔09:52, 26.Jan 2022

It kolleezje fan B&W fan de gemeente Ljouwert hat besletten dat it stedskeunstnerskip fan Cote Create mei ien jier ferlinge wurdt. Cote Create is begjin 2020 foar twa jier ta stedskeunstner beneamd. Hja bliuwt dat no oant en mei 2022.

Lês it folsleine artikel
Skilderijen en keramyk yn earste eksposysje 2022 by Bax Kunst

Skilderijen en keramyk yn earste eksposysje 2022 by Bax Kunst Fernijd

🕔08:37, 25.Jan 2022

Galery Bax Kunst yn Snits is tige lokkich no’t gau wer fysyk besite ûntfongen wurde mei. Sneon 22 jannewaris is in nije eksposysje iepene mei keunstwurken fan Sonja Steensma fan Warns en Jacqueline Tijssen fan Nieuwegein. Beide keunstneressen hawwe spesjaal

Lês it folsleine artikel
Ynspraakjûnen oer winsken en ambysjes Fryske Iselmarkust

Ynspraakjûnen oer winsken en ambysjes Fryske Iselmarkust

🕔07:55, 24.Jan 2022

Winsken en ambysjes oer de Fryske Iselmarkust binne foar de kommende tritich jier formulearre. Se binne yn gearwurking mei provinsje Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de mienskip ta stân kommen. Op fjouwer ynspraakjûnen komme

Lês it folsleine artikel