Jongfriezen jouwe tolfde Fryske stêd Appingedam fontein fan Opstalsbeam

Jongfriezen jouwe tolfde Fryske stêd Appingedam fontein fan Opstalsbeam

🕔09:27, 22.Oct 2018

Efter de tsjerke yn Appingedam stiet sûnt sneontemoarn 20 oktober 2018 in replika fan de Opstalsbeam by Aurich/Auerk yn Dútslân. De tydelike fontein is in geskink fan de Jongfryske Mienskip. Alle jierren giet de Jongfryske Mienskip op besite nei in

Lês it folsleine artikel
Tattoo & Ceramics om reden fan súkses ferlinge

Tattoo & Ceramics om reden fan súkses ferlinge Fernijd

🕔09:02, 22.Oct 2018

De útstalling Tattoo & Ceramics yn Keramykmuseum Prinsessehôf yn Ljouwert is om reden fan súkses ferlinge oant en mei 25 novimber 2018. Njoggen foaroprinnende tatoeaazjeartysten út binnen- en bûtenlân wurkje mei in nije ûndergrûn: keramyk. Yn de útstalling toane de

Lês it folsleine artikel
Sinnepont Suwâld hellet rekôroantal oersettingen

Sinnepont Suwâld hellet rekôroantal oersettingen

🕔07:00, 22.Oct 2018

Stichting traktearret de frijwilligers as blyk fan wurdearring Sinnepont Schalkediep hat dit jier mar leafst 20.000 fytsers en kuierders oer it Prinses Margrytkanaal set. De pont fart tusken Suwâld en Garyp en wurdt al mear as tweintich jier troch in

Lês it folsleine artikel
Ensafh oer de hieltyd lytsere merk foar Fryske boeken

Ensafh oer de hieltyd lytsere merk foar Fryske boeken

🕔00:13, 22.Oct 2018

It lêste nûmer fan it Frysktalich literatuertydskrift Ensafh fan 2018 sil wijd wêze oan it Fryske proaza, mei dêryn ferheljend proaza, besprekken en essees. It nûmer kriget as titel ‘It geheim fan Fryslân’. It ‘geheime’ slacht op de sakjende ferkeapsifers

Lês it folsleine artikel
De Nacht fan Quatrebras

De Nacht fan Quatrebras

🕔09:20, 21.Oct 2018

Op freed 2 novimber fersoarget Tresoar in jûn dy’t jin meinimt nei de wrâld fan Quatrebras, it tydskrift dat yn de jierren ’50 en ’60 in wichtige bydrage levere oan de fernijing fan de Fryske literatuer. It bysûndere fan Quatrebras

Lês it folsleine artikel
Ljouwert hat no in stânbyld fan Wigle fan Aytta

Ljouwert hat no in stânbyld fan Wigle fan Aytta

🕔09:15, 20.Oct 2018

troch Jabik van der Bij Freed 19 oktober 2018 hat Herman van Rompuy, de eardere foarsitter fan de Ried fan Europa, in stânbyld fan Wigle fan Aytta foar de Kânselarij ûntbleate. Earst 511 jier nei syn berte op Barrahûs –

Lês it folsleine artikel
As de juf gjin Frysk ken …

As de juf gjin Frysk ken …

🕔14:57, 19.Oct 2018

Fryske les op skoalle moat tenei mar jûn wurde troch frijwilligers. Op tefolle skoallen binne de juffen en masters fan betinken dat hja dat sels net goed genôch kinne. Dêrom dogge ûnderwiisstipetsjinst Cedin en it Sintrum Frysktalige Berne-opfang in oprop

Lês it folsleine artikel
Fryske taal yn ’e knipe troch weryndielings

Fryske taal yn ’e knipe troch weryndielings

🕔14:49, 19.Oct 2018

De weach fan gemeentlike weryndielings yn Fryslân hat foar it Frysk net goed útpakt. De Fryske taal komt yn ‘e knipe. Dêr’t twa gemeenten fusearje, sykje se om kompromissen. Yn in soad gefallen betsjut dat dat foarhinne Frysksinnige gemeenten wetter

Lês it folsleine artikel
Komplekse yngrepen by holle-halskanker yn MCL no ek mei operaasjerobot

Komplekse yngrepen by holle-halskanker yn MCL no ek mei operaasjerobot

🕔08:21, 19.Oct 2018

De Da Vinci-operaasjerobot yn it MCL wurdt sûnt 10 oktober mei súkses brûkt troch trije ferskillende spesjalismen yn it Medysk Sintrum Ljouwert. KNO-dokter en holle-halsonkolooch Noortje Schwandt fierde op 10 oktober 2018 mei súkses twa yngrepen (fuortheljen fan in tonge-amandel)

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 21 oktober 2018

Frysktalige tsjerketsjinsten 21 oktober 2018 Fernijd

🕔07:00, 19.Oct 2018

Fiifde snein fan de hjerst De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 o., H. Giliam  Drachten Fermanje, 10.00 o., sr. I. van der Ploeg Gruttsjerke, 11.00 o., ds. H. Post-Knol Driezum Grifformeerde tsjerke, 9.30 o., drs. T.R.A. Simonides Eastermar De Hege Stins, 9.30

Lês it folsleine artikel