LF2028 jout mei triënnales ferfolch oan Kulturele Haadstêd

LF2028 jout mei triënnales ferfolch oan Kulturele Haadstêd

🕔09:26, 16.Jul 2019

Mear as sechtich projekten, trije triënnales en folop romte foar regionale en ynternasjonale talintûntwikkeling. Ofrûne tongersdei presintearre Ljouwert-Fryslân 2028 it programmaboek Generatie 2028 dat de Fryske kultuer de kommende jierren fersterkje moat. “En dat slagget as wy ambisjeus doarre te

Lês it folsleine artikel
Grut dûnsfeest Snits giet net troch

Grut dûnsfeest Snits giet net troch

🕔06:47, 15.Jul 2019

Alle opskuor dy’t yn Snits ûntstie om de plannen foar in grut dûnsfeest (njoggen jûnen lang) hat derta laat dat Garden of Dance net trochgiet. Yn de Stedhústún koe it dit jier net fanwegen de ferbouwing fan de gemeentekantoaren. Om

Lês it folsleine artikel
Edwin Meijer nije kommissaris Omrop Fryslân

Edwin Meijer nije kommissaris Omrop Fryslân

🕔09:49, 14.Jul 2019

Edwin Meijer fan De Jouwer is beneamd ta lid fan de Ried fan Kommissarissen (RfK) fan Omrop Fryslân. Meijer hat finânsjes as oandachtsgebiet yn de RfK. Ger Jaarsma is de nije foarsitter. De RfK bestiet fierder út Saakje Mulder en

Lês it folsleine artikel
Besite CDA-fraksje Noardeast-Fryslân oan Ruurd Wiersmahûs

Besite CDA-fraksje Noardeast-Fryslân oan Ruurd Wiersmahûs

🕔15:57, 13.Jul 2019

Justermiddei krige it Ruurd Wiersmahûs yn Burdaard de CDA-riedsfraksje fan Noardeast-Fryslân op besite. De fraksje liet him foarljochtsje troch it museumbestjoer. Foarsitter Sybren van Tuinen fertelde hoe’t it mei it museum om en ta giet en hoe’t it derfoar stiet.

Lês it folsleine artikel
Hynstedobbe Marrum kriget keunstwurk

Hynstedobbe Marrum kriget keunstwurk

🕔12:16, 13.Jul 2019

Woansdei 17 july wurdt midden yn de hynstedobbe by Marrum in fotokeunstwurk fan visual artist Marcel van Luit ynstallearre. It sil diel útmeitsje fan de kuierrûte Dobbehynders – in inisjatyf fan Sense of Place, It Fryske Gea en Doarpsbelang Marrum

Lês it folsleine artikel
Waadhoeke nimt advys wurkgroep húsfêsting arbeidsmigranten oer

Waadhoeke nimt advys wurkgroep húsfêsting arbeidsmigranten oer

🕔10:49, 13.Jul 2019

De gemeenteried fan Waadhoeke hat tongersdei 11 july besletten om it advys fan de wurkgroep húsfêsting arbeidsmigranten (sjoch ek dit berjocht en dit berjocht fan It Nijs) oer te nimmen. De ried stelt foar de kommende jierren € 275.000,- beskikber.

Lês it folsleine artikel
Gemeente leart fan proses ‘Dreesleantsje’

Gemeente leart fan proses ‘Dreesleantsje’

🕔09:05, 13.Jul 2019

It proses fan de ynrjochting fan it gemeentepark om it nije gemeentehûs rûn net soepel. De gemeente woe dêrfan leare en liet in ûnôfhinklik buro it proses mei de wurkgroep evaluearje. Woansdei waarden de útkomsten oan de wurkgroep presintearre. Foarnaamste

Lês it folsleine artikel
Weardebonregeling foar bedriuwsûntwikkeling yn mkb ophege

Weardebonregeling foar bedriuwsûntwikkeling yn mkb ophege

🕔19:36, 12.Jul 2019

Der is ekstra jild beskikber foar bedriuwen yn Fryslân dy’t harren bedriuw fierder ûntwikkelje of groeie litte wolle. Foar it ûnderdiel bedriuws-ûntwikkeling fan de weardebonregeling foar it mkb wie de pot foar dit jier yn maaie al leech. Dêr komt

Lês it folsleine artikel
Tagong Harns by Koetille renovearre

Tagong Harns by Koetille renovearre

🕔19:17, 12.Jul 2019

In romme farwei, in nije wâl, in better útsicht foar de bewenners en it takomstich bedriuweterrein Oostpoort kin fia it Van Harinxmakanaal berikt wurde. Dat is it resultaat fan ’e gearwurking tusken de gemeente Harns en de Provinsje Fryslân yn

Lês it folsleine artikel
Nije hutte om fûgels te bestrunen yn Alde Feanen

Nije hutte om fûgels te bestrunen yn Alde Feanen

🕔11:05, 12.Jul 2019

Juster is yn Nasjonaal Park De Alde Feanen in nije hutte, De Ielgoes, iepene as opfolger fan de hutte dy’t ferline jier ôfbrânde. Hy stiet op peallen midden yn it wetter by in ielgoeskoloanje en is, krekt as syn foargonger,

Lês it folsleine artikel