Keramykmuseum Prinsessehof organisearret rûnlieding yn gebeartetaal

Keramykmuseum Prinsessehof organisearret rûnlieding yn gebeartetaal Fernijd

🕔08:11, 18.Apr 2024

Spesjaal foar minsken mei in auditive beheining organisearret Keramykmuseum Prinsessehof yn Ljouwert rûnliedingen troch it museum yn Nederlânske gebeartetaal. Op sneon 20 april jout museumdosint Bea Bouwmeester in rûnlieding troch de útstalling Porseleinkoorts. Yn dy útstalling ûntdekke besikers alles oer

Lês it folsleine artikel
Rjochtbank stelt Frysk as funksje-eask

Rjochtbank stelt Frysk as funksje-eask

🕔08:20, 17.Apr 2024

De rjochtbank Noard-Nederlân leveret yn Assen, Grins en Ljouwert de rjochtspraak yn earste oanlis yn de trije noardlike provinsjes. De rjochtbank is yn 2013 troch in wetswiziging ûntstien en bout fierder op in rike skiednis fan trije aparte rjochtbanken yn

Lês it folsleine artikel
Oant 1 maaie noch ynstjoere foar de Rely

Oant 1 maaie noch ynstjoere foar de Rely

🕔08:13, 17.Apr 2024

It is de santichste kear dat de Rely Jorritsmapriisfraach útskreaun wurdt. Wa’t gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 1 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy’t de ynstjoeringen anonym hifket, kin op

Lês it folsleine artikel
Twa see-earnepiken!

Twa see-earnepiken!

🕔22:36, 16.Apr 2024

De beide aaien fan de see-earnen yn de Alde Feanen binne in pear dagen lyn útkommen en no sitte der twa pluzige see-earnepiken yn it nust. Besjoch filmkes fan de ôfrûne dagen hjirûnder. Klik hjir foar de streekrjochte bylden en

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Oldtimers hat in nij dropke!

De Fryske flogger: Oldtimers hat in nij dropke! Fernijd

🕔08:16, 16.Apr 2024 Lês it folsleine artikel
Foarbyld Waadhoeke laat ta meartalichheidskoördinatoaren foar hiel Fryslân

Foarbyld Waadhoeke laat ta meartalichheidskoördinatoaren foar hiel Fryslân

🕔08:16, 16.Apr 2024

It Ryk stelt mei-inoar 18 miljoen euro beskikber om nije ôfspraken foar it fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer út te fieren. Mei in moai sukses foar gemeente Waadhoeke: der wurdt € 1.7 miljoen útlutsen foar in meartalichheidskoördinator foar

Lês it folsleine artikel
Feestlike oanbieding lêskisten mei Fryske boeken

Feestlike oanbieding lêskisten mei Fryske boeken

🕔08:14, 15.Apr 2024

Moandei 8 april en tongersdei 11 april krigen ‘De Klimstien’ yn Noardburgum  (Tytsjerksteradiel) en ‘De Lichtbron’ yn Bûtenpost (Achtkarspelen) út hannen fan wethâlder Tytsy Willemsma fan Tytsjerksteradiel, wethâlder Tjibbe Brinkman fan Achtkarspelen en Tialda Hoogeveen, berneboeke-ambassadeur fan Fryslân, in earste

Lês it folsleine artikel
Wieke Bosch en Esmée van Eeghen oan fersetsmonumint taheakke

Wieke Bosch en Esmée van Eeghen oan fersetsmonumint taheakke Fernijd

🕔08:14, 14.Apr 2024

Fersetsfroulju Wieke Bosch (1882-1945) en Esmée van Eeghen (1918-1944) wurde taheakke oan it monumint foar fallen fersetsstriders yn it Frysk Fersetsmuseum yn Ljouwert. Op it monumint wurdt eare betoand oan persoanen dy’t ferstoarn binne as gefolch fan harren fersetswurk yn

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Blokje om op Beurs Vrouw! 2024

De Fryske flogger: Blokje om op Beurs Vrouw! 2024

🕔10:53, 13.Apr 2024 Lês it folsleine artikel
Konsert troch Americana-muzikant Timo de Jong yn Doarpstsjerke Huzum

Konsert troch Americana-muzikant Timo de Jong yn Doarpstsjerke Huzum Fernijd

🕔08:17, 13.Apr 2024

De Tsjerketour is ta stân kommen troch it gearwurkjen fan Popfabryk en Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT). Popfabryk sjocht de âlde tsjerken yn Fryslân as in bysûnder en wiidferspraat poadium om syn lytsskalige produkjes foar in faak nij publyk út

Lês it folsleine artikel