FNP kriget antwurd út Brussel oer de wolf

FNP kriget antwurd út Brussel oer de wolf

🕔10:35, 28.Mar 2023

De FNP-Steatefraksje hat ferline wike antwurd krige fan de Europeeske Kommisje op it fersyk om de beskermingsstatus fan de wolf oan te passen. Wiidweidich wurdt yngien hokker mooglikheden it EU-belied jout om feehâlders te stypjen om it fee te beskermjen

Lês it folsleine artikel
Ferkenner Chris Stoffer praat fierder mei seis partijen

Ferkenner Chris Stoffer praat fierder mei seis partijen

🕔09:57, 28.Mar 2023

De petearen foar in nij kolleezje fan Deputearre Steaten foar Fryslân geane dizze wike de twadde omgong yn. Ferkenner Chris Stoffer nûget dêr seis partijen foar út. Mei elk fan dy partijen sil er yn petear, ien foar ien. It

Lês it folsleine artikel
Wike fol popkultuer fan Fryske boaiem

Wike fol popkultuer fan Fryske boaiem

🕔08:31, 28.Mar 2023

De Friese Lente is de wike fan de Fryske popkultuer. Fan 3 o/m 9 april is op ferskate lokaasjes yn de provinsje te sjen wat de Fryske popkultuer te bieden hat. Hast alle programma-ûnderdielen binne fergees. It festival lit sjen

Lês it folsleine artikel
Nationaal Groeifonds draacht by oan ynnovaasje Fryske feangreideprogramma

Nationaal Groeifonds draacht by oan ynnovaasje Fryske feangreideprogramma

🕔11:36, 27.Mar 2023

Yn it lanlik kennisprogramma NL2120 is 12,5 miljoen euro reservearre foar in ynnovaasjeboerebedriuw yn de Hegewarren en foar it koöperatyf feangreidebûten it ‘Akkrumer Goedland’. It binne beide ynnovaasjeprojekten út it Fryske feangreideprogramma 2021-2030. Ynwenners, ûndernimmers, organisaasjes en oerheden ûntwikkelje dêr

Lês it folsleine artikel
Stipe om wenmooglikheden yn doarpen te ferbetterjen

Stipe om wenmooglikheden yn doarpen te ferbetterjen

🕔09:50, 27.Mar 2023

Yn Koudum, Buren (Amelân) en Reduzum hawwe ynwenners har mei dwaande holden mei fraachstikken oangeande wenjen. Dat barde ûnder begelieding fan buro Polyfern (eartiids NOHNIK). Mei tekeningen fan dat buro binne der mooglikheden foar ferbetteringen besprutsen. Dy metoade fan Untwerpend

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Blokje om Ljouwert

De Fryske flogger: Blokje om Ljouwert Fernijd

🕔09:00, 27.Mar 2023 Lês it folsleine artikel
Bestrún de see-earnen op harren nust

Bestrún de see-earnen op harren nust

🕔15:24, 26.Mar 2023

It spantsje see-earnen yn de Alde Feanen is der fan ‘t jier betiid by. Op tongersdeitejûn 2 maart waard it earste aai al lein. Dat is tolve dagen earder as ferline jier. It twadde aai folge fjouwer dagen letter op

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Efkes nei de Skrâns yn Ljouwert

De Fryske flogger: Efkes nei de Skrâns yn Ljouwert Fernijd

🕔09:00, 26.Mar 2023 Lês it folsleine artikel
Stabat Mater fan Pergolesi op passykonsert yn Grou

Stabat Mater fan Pergolesi op passykonsert yn Grou

🕔16:16, 25.Mar 2023

Op snein 2 april organisearret de konsertkommisje fan de Sint-Pitertsjerke yn Grou in passykonsert. Dat sil jûn wurde troch in ensemble fan profesjonele musisy ûnder lieding fan de Grinzer oargelist Mannes Hofsink. Dit jier is 2 april de lêste snein

Lês it folsleine artikel
Eksposysje fan keunstskilder Hendrik Elings yn Doarpstsjerke Huzum

Eksposysje fan keunstskilder Hendrik Elings yn Doarpstsjerke Huzum Fernijd

🕔08:33, 25.Mar 2023

Hendrik Elings (1967, Sint-Anne) is as skilder in produkt fan de yn it noarden fan it lân noch sa djip woartele, ambachtlike en figurative skilderkeunst. Syn lânskipsskilderijen tsjûgje fan in djippe bining mei it lân foar en efter de seedyk.

Lês it folsleine artikel