Freddy de Haan fraksjefoarsitter FNP-Tytsjerksteradiel

Freddy de Haan fraksjefoarsitter FNP-Tytsjerksteradiel

🕔09:38, 21.Sep 2021

De FNP yn Tytsjerksteradiel kriget in tydlike fraksjefoarsitter. Mei yngong fan 1 oktober leit Piet Reitsma dy funksje del, omdat er nei 12 jier ophâldt as riedslid. oer. Freddy de Haan sil foarearst oant de riedsferkiezingen yn 2022 de fraksjefoarsitter

Lês it folsleine artikel
Ferdwaalde walrus sjoen op sânplaat by Skiermûntseach

Ferdwaalde walrus sjoen op sânplaat by Skiermûntseach

🕔08:40, 21.Sep 2021

Op sânplaat Simonssân njonken Skiermûntseach is in walrus sjoen. It is in bysûndere waarnimming, want walrussen libje trochgeans op driifiis yn de Noardlike Iissee. It giet om in wyfke dat earder al by Denemarken en Dútslân opdûkte. De waarnimming is

Lês it folsleine artikel
Keramykmuseum Prinsessehof siket feesttafels foar útstalling

Keramykmuseum Prinsessehof siket feesttafels foar útstalling

🕔08:31, 21.Sep 2021

It Prinsessehof yn Ljouwert presintearret yn ’e hjerst fan 2022 in grutte útstalling dy’t sjen lit hoe’t se yn Nederlân feestfiere mei iten. Dêrom is it museum op syk nei de feesttafels (mei servys) en persoanlike ferhalen fan feestfierders yn

Lês it folsleine artikel
Fryske Beweging wer libbensliif warber

Fryske Beweging wer libbensliif warber

🕔12:01, 20.Sep 2021

No’t it derop liket dat de koroanaweach wat belunet, is it foar it Deistich Bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging lang om let mooglik om wer in tal aktiviteiten op priemmen te setten dy’t – as it heal

Lês it folsleine artikel
Tomkes jierdeifeestje: in slagge feest foar lyts en grut

Tomkes jierdeifeestje: in slagge feest foar lyts en grut

🕔09:00, 20.Sep 2021

Tomke bestiet dit jier 25 jier. Alle reden foar in feestje. Likernôch 250 entûsjaste pjutten en harren begelieders wiene dêrom sneon 18 septimber op Tomkes jierdeifeestje fan ’e partij op it prachtige hiem fan paviljoen MeM yn Bûtenpost. Om safolle

Lês it folsleine artikel
Bernekolleezjes oer ikoanen yn it Frysk Museum

Bernekolleezjes oer ikoanen yn it Frysk Museum

🕔08:51, 20.Sep 2021

Fan ’t hjerst stiet de MuseumJeugdUniversiteit (MJU) yn it teken fan de grutte útstalling Icons. Fan 9 oktober ôf jouwe eksperts fjouwer kolleezjes oer ikoanyske persoanen, spesjaal foar bern. Sa fertelt de boargemaster fan Ljouwert, Sybrand van Haersma Buma, mear

Lês it folsleine artikel
SLAH ferwolkommet Amara van der Elst en Myron Hamming

SLAH ferwolkommet Amara van der Elst en Myron Hamming Fernijd

🕔08:47, 19.Sep 2021

Nei in jier fan stilte kinne de skriuwersjûnen yn Museum Belvédère wer úteinsette. Op tiisdei 5 oktober ferwolkommet de SLAH (Stifting Literêre Aktiviteiten Hearrenfean) Amara van der Elst en Myron Hamming yn it museum. Op in jûn fan it sprutsen

Lês it folsleine artikel
Gjin organisearre betinking op it Reaklif

Gjin organisearre betinking op it Reaklif

🕔07:04, 19.Sep 2021

Sneon 25 septimber, de sneon fuortby Leaffrouwedei, is de dei fan de betinking fan de  Slach by Warns (26 septimber 1345). Hoewol’t op dy dei wer nije koroanamaatregels yngeane, wurdt it der foar de organisatoaren fan de jierlikse betinking op

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinst 19 septimber 2021

Frysktalige tsjerketsjinst 19 septimber 2021

🕔13:22, 18.Sep 2021

Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere, sr. L. Ammerlaan-Ruinen, mei Arie Goud, oargel, Ineke van Slageren, dwersfluit en Hans Oosterhof, hobo        

Lês it folsleine artikel
Kommissaris Brok langet lespakket ‘Pake syn skûtsje’ oer

Kommissaris Brok langet lespakket ‘Pake syn skûtsje’ oer

🕔08:57, 18.Sep 2021

Skûtsjesilen gie dan wol net troch, dochs hat skûtsjeleafhawwend Fryslân net stilsitten. ‘Pake syn skûtsje’ is klear, in fergees lespakket foar groep 1 o/m 8. Dêrmei wurdt in unyk stikje Fryske kultuerhistoarje oan folgjende generaasjes trochjûn. Op sneon 25 septimber,

Lês it folsleine artikel