Boargemaster It Amelân wol gau oplossing problemen farrûte

Boargemaster It Amelân wol gau oplossing problemen farrûte

🕔13:58, 25.Jul 2017

Der moat gau in oplossing komme foar de problemen mei de farrûte nei It Amelân, seit de boargemaster fan it eilân, Albert de Hoop. It far nei It Amelân wurdt hieltyd lestiger begeanber, trochdat it tichtsliket mei sân en grint.

Lês it folsleine artikel
Bachkonsert yn de Sint Pitertsjerke fan Grou

Bachkonsert yn de Sint Pitertsjerke fan Grou Fernijd

🕔20:00, 24.Jul 2017

Op de stjerdei fan Johann Sebastian Bach – 28 july – jout Carl Visser, kantor-oargelist fan de Sint Pitertsjerke yn Grou, in konsert mei in kar út it oeuvre fan de ferneamde komponist, dy’t stoar yn 1750 yn Leipzig. Behalven

Lês it folsleine artikel
Ferskining boek ‘Kunst met een opdracht’

Ferskining boek ‘Kunst met een opdracht’

🕔18:41, 24.Jul 2017

By it projekt Kunst met een opdracht, kunst en gemeenschap is yn opdracht fan Tresoar in boek ferskynd. It ryk yllustrearre Kunst met een opdracht; Jaap van der Meij, monumentaal kunstenaar uit de Wederopbouw fan auteur Erik Betten telt 244 siden en

Lês it folsleine artikel
HCL-programma op UITfestival

HCL-programma op UITfestival Fernijd

🕔17:01, 23.Jul 2017

Op it UITfestival op snein 3 septimber 2017 binne der tal fan kulturele aktiviteiten yn en om de Prinsetún hinne. Yn it Histoarysk Sintrum Ljouwert (HCL) en de oan it HCL ferbûne Aldehou, it Pier Pander Museum en de Pier

Lês it folsleine artikel
Earme bern kinne mear dwaan mei tank oan Kânsefûns

Earme bern kinne mear dwaan mei tank oan Kânsefûns Fernijd

🕔20:00, 22.Jul 2017

Alle bern, earm of ryk, moatte oan sport dwaan kinne of in muzykynstrumint leare te bespyljen. Mei dy doelstelling set Kindpakket Fryslân útein mei in projekt om mear bern út earme húshâldingen oan aktiviteiten meidwaan litte te kinnen. Der komt

Lês it folsleine artikel
Fryske Akademy organisearret Frysk Geasteswittenskiplik Kongres

Fryske Akademy organisearret Frysk Geasteswittenskiplik Kongres Fernijd

🕔19:00, 22.Jul 2017

De Fryske Akademy organisearret it earste Frysk Geasteswittenskiplik Kongres (Conference on Frisian Humanities), yn Stedsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert, fan 23 o/m 26 april 2018, as ûnderdiel fan it projekt Lân fan Taal fan Ljouwert-Fryslân 2018. It kongres is in

Lês it folsleine artikel
Natuerynklusive lânbou fan papier nei praktyk

Natuerynklusive lânbou fan papier nei praktyk Fernijd

🕔18:00, 22.Jul 2017

Hoe is natuerynklusive greidbuorkerij fierder yn de suvelstring te yntrodusearjen? De Stifting Natuerlik Melke 2050 (NM 2050) sil dat yn de praktyk ûndersykje. Dêr drage de provinsjes Fryslân, Grinslân en Drinte elk € 36.300 foar by. Mei-inoar € 108.900. De

Lês it folsleine artikel
Frijwilligers ride âlderen rûn yn riksja’s

Frijwilligers ride âlderen rûn yn riksja’s

🕔17:00, 22.Jul 2017

Projekt Fytsersbûn kriget stipe Elkenien hat it rjocht om de wyn troch it hier te fielen, is it Fytsersbûn fan betinken. Dat organisearret dêrom dat âlde minsken dy’t sels net mear fytse kinne, in rûntsje yn in riksja ride kinne.

Lês it folsleine artikel
Ympuls foar kwaliteit basisûnderwiis

Ympuls foar kwaliteit basisûnderwiis

🕔16:00, 22.Jul 2017

It ûnderwiisprojekt Boppeslach hat in positive bydrage oan de ûnderwiiskwaliteit fan de dielnimmende skoallen levere. Dat konkludearret de Fryske Akademy yn it ûndersyk nei de effekten fan it projekt. Yn 2006 wiene der relatyf in soad swakke en tige swakke

Lês it folsleine artikel
Lyk fûn yn Dokkumer Ie

Lyk fûn yn Dokkumer Ie

🕔13:22, 22.Jul 2017

De plysje hat sneontemoarn in lyk fûn yn ‘e Dokkumer Ie yn Dokkum. It omskot waard om healwei achten hinne oantroffen yn it wetter oan ‘e Altenastreek, tusken de rûnwei en de Dokkumer binnenstêd. In dûkersploech fan ‘e brânwacht hat

Lês it folsleine artikel