Pier Bergsma: Oer plofhinnen en firussen

Pier Bergsma: Oer plofhinnen en firussen

🕔10:42, 25.Feb 2021

Skôging Hinnen, kalkoenen en oare bisten yn de bioyndustry sitte yn ûnfoarstelber grutte oantallen byinoar opproppe. Dy miljoenen dieren binne foar it grutste part klonen faninoar. Se binne fokt om in sa grut mooglike produksje te heljen. By hinnen giet

Lês it folsleine artikel
Ta de neitins fan Roel Falkena 1936-2021

Ta de neitins fan Roel Falkena 1936-2021

🕔19:24, 24.Feb 2021

Ta de neitins fan Roel Falkena 1936-2021 Yn 2009 freget foarsitter Roel Falkena my om meitinke te wollen yn it bestjoer fan de Stifting Slach by Warns. Wy koenen inoar al fan de tiid dat wy beide in sit hienen

Lês it folsleine artikel
Strukturele taaldiskriminaasje ryksoerheid

Strukturele taaldiskriminaasje ryksoerheid

🕔10:08, 18.Feb 2021

De Ryksoerheid docht struktureel oan taaldiskriminaasje en hâldt de ûngelikensens tusken it Frysk en Nederlânsk yn stân. Dat hat de Jongfryske Mienskip fêststeld op basis fan de foarriedige kabinetsreaksje op de 7e Hânfestrapportaazje foar it Europeesk Hânfest foar regionale talen

Lês it folsleine artikel
Fannijs parlemintsmearderheid foar ûnôfhinklik Kataloanië

Fannijs parlemintsmearderheid foar ûnôfhinklik Kataloanië

🕔23:51, 16.Feb 2021

De partijen dy’t foarstanner binne fan in ûnôfhinklik Kataloanië hawwe by de ferkiezings fan snein in mearderheid yn it Katalaanske parlemint krige. De partijen Junts, ERC, CUP en Podem hawwe no 51 persint fan de sitten. De grutte ferskowing wie

Lês it folsleine artikel
Skoallen kinne Fryske les ferbetterje, de provinsje betellet

Skoallen kinne Fryske les ferbetterje, de provinsje betellet

🕔17:52, 16.Feb 2021

Skoallen dy’t de lessen Frysk net op oarder hawwe, hawwe gjin ekskús mear om dat sa te litten. De provinsje hat goed trije miljoen euro apart lein om it ûnderwiis yn de Fryske taal te ferbetterjen. Skoallen kinne dêr de

Lês it folsleine artikel
Bywurke: kabinet yn berop tsjin ferbod jûnsklok

Bywurke: kabinet yn berop tsjin ferbod jûnsklok

🕔10:55, 16.Feb 2021

De jûnsklok moat fuortdaliks ôfskaft wurde. Dat hat de rjochtbank yn De Haach kediisd yn in saak dy’t oanspand wie troch de stifting Viruswaarheid. Neffens de rjochter makket de jûnsklok in fiergeande ynbreuk op it rjocht op bewegingsfrijheid en de

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It Noardlik Listlûkersdebat

Aant Mulder: It Noardlik Listlûkersdebat

🕔07:00, 16.Feb 2021

Kollum It Noardlik Listlûkersdebat fan moandei 8 febrewaris wie net botte noardlik. Dat debat dat de foarige kear yn de stêd Grins holden waard, soe diskear yn Ljouwert wêze. Dat is him net wurden. De koroana hie dat fan gefolgen

Lês it folsleine artikel
Wetten en draachflak

Wetten en draachflak

🕔07:00, 15.Feb 2021

Skôging troch Jabik van der Bij Al hiel wat jierren helje ik ien kear yn ’e wike fisk by de Urkervishal yn Snits. De eigeners wenje op Urk en ride alle dagen nei Snits mei farske fisk. Har ûnderlinge omgongstaal

Lês it folsleine artikel
Meksikaanske migranten meie asyloanfraach yn FS ôfwachtsje

Meksikaanske migranten meie asyloanfraach yn FS ôfwachtsje Fernijd

🕔08:50, 14.Feb 2021

It regear Biden wol tsientûzenen migranten dy’t no yn Meksiko harren asyloanfraach ôfwachtsje, de Feriene Steaten ynlitte. It giet om likernôch 25.000 minsken fan wa’t yn de Feriene Steaten al in asyloanfraach rint, mar dy’t fan it regear Trump earder

Lês it folsleine artikel
Dútslân en Denemarken prate ôf: regionale identiteit moat fersterke wurde

Dútslân en Denemarken prate ôf: regionale identiteit moat fersterke wurde

🕔19:49, 11.Feb 2021

Jonge minsken yn Noard-Dútslân en Súd-Denemarken moatte folle mear it gefoel krije dat se byinoar hearre. It ‘mienskiplik kultureel erfskip’ moat foar harren folle sichtberder wude. Net allinne skoallen moatte dêr harres foar dwaan, mar ek biblioteken en museums. Boppedat

Lês it folsleine artikel