Google wurdt stranger foar politike advertearders

Google wurdt stranger foar politike advertearders

🕔09:18, 21.Nov 2019

Google sil it politike partijen lestiger meitsje om advertinsjes foar kiezers te publisearjen. Advertearders kinne aanst allinnich noch op basis fan âldens, geslacht en lokaasje in doelgroep kieze. No krije politike partijen ek ynformaasje oer it ynternetgedrach fan brûkers en

Lês it folsleine artikel
Katalaanske presidint tsjin rjochter: ik wurkje net mei oan sensuer

Katalaanske presidint tsjin rjochter: ik wurkje net mei oan sensuer

🕔21:34, 18.Nov 2019

Yn Madrid stie hjoed de Katalaanske presidint Joaquim Torra foar de rjochter. Hy wurdt derfan beskuldige dat er offisjele ynstruksjes net útfierd hat. Torra krige yn maaie by de ferkiezings foar it Europeesk parlemint de opdracht om pro-Katalaanske symboalen lykas

Lês it folsleine artikel
Provinsjaal geurbelied foar bedriuwen

Provinsjaal geurbelied foar bedriuwen

🕔15:34, 14.Nov 2019

Fryslân hat geurregels foar bedriuwen opsteld. Dêrmei kin de provinsje de tastiene stankoerlêst troch bedriuwen yn ’e gaten hâlde. Dat moat besteande stankoerlêst tebekkringe en takomstige problemen foarkomme. Neffens it Ryksbelied stelle gemeenten en provinsjes fêst wat in akseptabel stanknivo

Lês it folsleine artikel
Ferslach fan de aktuele situaasje yn Libanon

Ferslach fan de aktuele situaasje yn Libanon

🕔09:51, 9.Nov 2019

Danny Ghosen komt in healjier nei syn twalûk oer Libanon mei in aktueel en meislepend ferfolch. Yn in ekstra  – ynlaske – ôflevering fan De Slag om Libanon, oankommende moandei op NPO 2, is Danny werom yn syn bertelân dat

Lês it folsleine artikel
Petearen mei Fryslân oer stikstoftûkelteammen

Petearen mei Fryslân oer stikstoftûkelteammen

🕔09:36, 9.Nov 2019

Yn de kommende twa wike sil de provinsje Fryslân mei belanghawwende sektoaren redendiele oer de stikstoftûkelteammen. Yn dizze faze hat de provinsje petearen mei fertsjintwurdigers út ’e lânbou, natuer, bou, ferfier en bedriuwslibben. Dy petearen binne in earste oanset nei

Lês it folsleine artikel
Mear jild en fernijingsplicht foar Fryske Akademy

Mear jild en fernijingsplicht foar Fryske Akademy

🕔09:28, 8.Nov 2019

Mear jild foar de Fryske Akademy. Mar ek ekstra ferplichtings. Sa wol it kolleezje fan Deputearre Steaten de Akademy helpe om harsels fuort te sterkjen en in nije wei op te gean. De Fryske Akademy (FA) sit yn swier waar.

Lês it folsleine artikel
Spanje in plysjesteat?

Spanje in plysjesteat?

🕔09:50, 7.Nov 2019

Ynstjoerd De situaasje yn Kataloanië liket folslein út ’e hân te rinnen, no’t it Spaanske Heechgerjochtshôf njoggen Katalaanske lieders ta lange finzenisstraffen feroardiele hat. Ien fan de finzenen, Oriol Junqueras, waard keazen as Europarlemintariër, mar hy mocht fan de Spaanske

Lês it folsleine artikel
Provinsjale en gemeentlike stipe foar nominaasje wrâlderfgoed Planetarium

Provinsjale en gemeentlike stipe foar nominaasje wrâlderfgoed Planetarium

🕔08:47, 5.Nov 2019

Mei it beskikber stellen fan € 50.000 hat de gemeenteried fan Waadhoeke ferline wike tongersdeitejûn symboalysk it startskot jûn foar de foardracht fan it Keninklik Eise Eisinga Planetarium as Unesco wrâlderfgoed. De provinsje Fryslân stelde earder ferline wike ek €

Lês it folsleine artikel
Universiteiten en hegeskoallen kinne ûnwettich gebrûk Ingelsk net goed útlizze

Universiteiten en hegeskoallen kinne ûnwettich gebrûk Ingelsk net goed útlizze

🕔16:39, 3.Nov 2019

Universiteiten en hegeskoallen yn Nederlân kinne net goed útlizze wêrom’t hja op kolleezje safolle Ingelsk brûke. De wet skriuwt foar dat de ûnderwiistaal Nederlânsk is. In ûnderwiisynstelling dy’t fan dy regel ôfwike wol, moat dêr in goede reden foar hawwe.

Lês it folsleine artikel
Woansdei dochs grutte leararestaking

Woansdei dochs grutte leararestaking

🕔16:12, 3.Nov 2019

Juster berjochte It Nijs oer it akkoart tusken de grutte ûnderwiisfakbûnen en it Ryk oer mear jild foar it ûnderwiis. De bûnen hiene om dat akkoart de plende staking ôfsein. Guon lytse fakbûnen woene al stake. No makket it grutste

Lês it folsleine artikel