P10 reagearret op miljoenenota

P10 reagearret op miljoenenota

🕔08:51, 23.Sep 2022

Tritich grutte Nederlânske plattelânsgemeenten hawwe har feriene yn it netwurk  P10. Dat behertiget de plattelânsbelangen yn De Haach en yn Brussel. De organisaasje is bliid dat de Kening tiisdei yn de Troanrede sei: “Er moet perspectief zijn voor alle mensen,

Lês it folsleine artikel
Provinsjebestjoer Fryslân reagearret op troanrede

Provinsjebestjoer Fryslân reagearret op troanrede

🕔10:13, 21.Sep 2022

Deputearre Steaten: “Erkenne fan de ûnrêst set de doar nei it petear iepen.” ‘Net fan ’e flier op ’e souder’, dy siswize rûn as in reade tried troch de troanrede 2022. Mei it oanheljen fan alle problemen dy’t har foardogge

Lês it folsleine artikel
Boeren mei trekkers yn De Haach

Boeren mei trekkers yn De Haach

🕔09:18, 20.Sep 2022

De plysje yn De Haach hat trekkers yn beslach nommen. Yn ’e stêd jildt mei Prinskesdei in needbefel, mar in stikmannich boeren hold him dêr net oan en besocht mei trekkers it sintrum yn te riden. Hja protestearje tsjin de

Lês it folsleine artikel
Fryslân bout 17.500 wenten

Fryslân bout 17.500 wenten

🕔08:38, 18.Sep 2022

Oant 2030 wol de provinsje 17.500 wenten bybouwe, mar wol yn oerlis mei de Fryske partners en neffens de Fryske oanpak. Dat lit de provinsje witte yn in brief oan minister De Jonge fan Folkshúsfêsting. De provinsje wurket dy ambysje

Lês it folsleine artikel
Poll foar Fryske autonomy

Poll foar Fryske autonomy

🕔12:28, 17.Sep 2022

De Jongfryske Mienskip (JFM) hat in online poll makke mei de fraach oft de ynwenners fan Fryslân foar de heechste graad fan autonomy binne. De ynliedende tekst fan de poll sjocht der sa út: Skotlân, Kataloanië, Flaanderen en de Dútske

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Gebrek oan macht lit Grinslân skodzje

Sybren Singelsma: Gebrek oan macht lit Grinslân skodzje

🕔12:39, 16.Sep 2022

Skôging De parlemintêre enkête oer de Grinslanner gaswinning jout ús in treflik ynsjoch yn hoe’t de polityk wurket. It gehiel fan petearen is bysûnder nijsgjirrich. It muoit elkenien no o sa, en “met de kennis van nu” en “achteraf ferwijt

Lês it folsleine artikel
Dútske partij SPD makket Frysktalich ferkiezingsstruibrief

Dútske partij SPD makket Frysktalich ferkiezingsstruibrief

🕔22:26, 11.Sep 2022

De partijen yn Dútslân ûntdekke stadichoan dat der njonken it Dútsk ek oare talen yn dielen fan it lân praat wurde. In minderhedepartij lykas de SSW, dy’t opkomt foar de Deensk- en Frysktaligen yn de dielsteat Sleeswyk-Holstein, brûkt fansels geregeldwei

Lês it folsleine artikel
Keninginne Elizabeth is dea

Keninginne Elizabeth is dea

🕔19:44, 8.Sep 2022

Elizabeth de twadde, de keninginne fan ûnder oaren Skotlân, Ingelân en Australië, is tongersdeitejûn ferstoarn. Yn de rin fan tongersdei waard al buorkundich makke dat se siik wie. De deis foar’t se ferstoar, hat Elizabeth noch de nije premier Liz

Lês it folsleine artikel
Feriene Keninkryk hat wer in frommes oan it roer

Feriene Keninkryk hat wer in frommes oan it roer

🕔13:47, 7.Sep 2022

Nei Margaret Thatcher en Theresa May is Liz Truss de tredde frou dy’t minister-presidint fan it Feriene Keninkryk wurden is. Tiisdeitejûn waard hja yn Skotlân offisjeel beëdige troch keninginne Elisabeth. Frau Truss is lid fan de Britske konservative partij en

Lês it folsleine artikel
Slagge besite Japanske delegaasje oan Fryslân

Slagge besite Japanske delegaasje oan Fryslân Fernijd

🕔08:41, 4.Sep 2022

Gemeente Súdwest-Fryslân, de provinsje, bedriuwen en kulturele ynstellingen sjogge mei in goed gefoel tebek op ’e besite fan in delegaasje út de Japanske stêd Kurobe. De delegaasje ûnder lieding fan boargemaster Takekuma wie dêr op útnûging fan de kommisaris fan

Lês it folsleine artikel