Pleit foar panieleprotokol by sinnepanielebrân

Pleit foar panieleprotokol by sinnepanielebrân

🕔12:50, 16.Jun 2021

De brân op 20 maaie yn Noardburgum – dêr’t in dak mei 1.600 sinnepanielen by ferlern gie mei grutte skea yn it omlizzende gebiet – wie foar de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, LTO Noard en de Feilichheidsregio Fryslân oanlieding

Lês it folsleine artikel
Krityk Jongfryske Mienskip op provinsjebestjoer

Krityk Jongfryske Mienskip op provinsjebestjoer

🕔11:13, 16.Jun 2021

De Jongfryske Mienskip (JFM) is min te sprekken oer de gong fan saken om it plan ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’ hinne. Foardat Deputearre Avine Fokkens dat op 19 april nei de Steateleden stjoerde hie se it trije dagen dêrfoar al

Lês it folsleine artikel
It Deltaplan foar de wenningbou, in planologysk ûnding

It Deltaplan foar de wenningbou, in planologysk ûnding

🕔19:02, 14.Jun 2021

Skôging troch Sybren Singelsma It Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) wie in grut ynternasjonaal platfoarm dat yn de earste helte fan ’e tweintichste iuw in wichtige ynfloed hie yn it debat oer arsjitektuer. It bestie fan 1928 oant 1959. Ien

Lês it folsleine artikel
Feriene Keninkryk stelt ferrommingen nei alle gedachten fjouwer wike út

Feriene Keninkryk stelt ferrommingen nei alle gedachten fjouwer wike út

🕔09:29, 14.Jun 2021

De ferrommingen fan de koroanamaatregels yn it Feriene Keninkryk wurde nei alle gedachten mei fjouwer wike útsteld. Ferwachte wurdt dat premier Johnson dat moandei bekend makket. Reden dêrfoar is de noed om it te fluch tanimmende tal ynfeksjes mei de

Lês it folsleine artikel
Pieter Omtzigt is út it CDA stapt

Pieter Omtzigt is út it CDA stapt

🕔17:41, 12.Jun 2021

Pieter Omtzigt is gjin lid fan it CDA mear. Hy sil ek net langer diel útmeitsje fan de CDA-fraksje yn ‘e Twadde Keamer. Ynstee wol er as selsstannich Keamerlid fierder. Tongersei waard in tige kritysk ferslach fan Omtzigt oer it

Lês it folsleine artikel
Provinsjaal ekologysk bermbehear ûnder fjoer

Provinsjaal ekologysk bermbehear ûnder fjoer

🕔10:36, 12.Jun 2021

Der binne klachten oer it meanen fan de bermen oan de provinsjale diken. De iene helte wol dat alles ‘netsjes’ en keal is, de oare helte steurt him deroan dat de ekologyske blomme- en plantestripen ûnmeilydsum plat meand wurde en

Lês it folsleine artikel
Provinsje skouderet advys Dingtiid om ferbettering lessen Frysk te ferplichtsjen (rektifikaasje)

Provinsje skouderet advys Dingtiid om ferbettering lessen Frysk te ferplichtsjen (rektifikaasje)

🕔15:35, 11.Jun 2021

De provinsje Fryslân stribbet dernei om it foech oer de lessen Frysk op skoalle fan it Ryk oer te nimmen. Dat stiet yn it saneamde Bestjoersakkoart fan de provinsje Fryslân. De provinsje wol dat foech lykwols net brûke om de

Lês it folsleine artikel
Amtners hawwe mei sin ynformaasje benefterhâlden yn taslagge-affêre

Amtners hawwe mei sin ynformaasje benefterhâlden yn taslagge-affêre

🕔12:09, 11.Jun 2021

De Nederlânske Belestingtsjinst hat al yn 2017 it advys fan in hege juridysk meiwurkster krigen om de slachtoffers fan ‘e taslagge-affêre in finansjele kompensaasje te jaan. De topamtners fan de Belestingtsjinst en it ministearje fan finânsjes wisten fan dat advys,

Lês it folsleine artikel
Neffens útlekt ferslach Pieter Omtzigt is der by it CDA aardich wat mis

Neffens útlekt ferslach Pieter Omtzigt is der by it CDA aardich wat mis

🕔11:56, 11.Jun 2021

Teringhond, eikel en psychopaat binne in pear fan ‘e skelwurden dy’t Pieter Omtzigt fia WhatsApp fan leden en meiwurkers fan it CDA nei de holle slingere krigen hat. Syn op betide sosjalistyske affysjes basearre ferkiezingsposters waarden “naziposters” neamd. Fierder is

Lês it folsleine artikel
Sjoernalisten Ljouwerter Krante hoffenje nij mediabelied Arno Brok ôf

Sjoernalisten Ljouwerter Krante hoffenje nij mediabelied Arno Brok ôf

🕔16:36, 10.Jun 2021

“Wat een poppenkast” skriuwt Irene Overduin, neffens har Twitterprofyl ûnder oaren ekonomysjoernaliste by de Ljouwerter Krante, oer de oankundiging fan it nije mediabelied fan de provinsje. Kommissaris fan de kening Arno Brok hat oankundige dat it provinsjebestjoer de parse tenei

Lês it folsleine artikel