Drinte wol it splitsen fan wenten yn provinsje stimulearje mei subsydzje

Drinte wol it splitsen fan wenten yn provinsje stimulearje mei subsydzje Fernijd

🕔08:13, 16.Maaie 2024

De provinsje Drinte wol it splitsen fan wenten fierder stimulearje en lûkt dêr de ponge foar. Sa hopet de provinsje de wenningneed tsjin te gean, docht ûnder mear bliken út antwurden op fragen fan de VVD-fraksje yn Provinsjale Steaten. De

Lês it folsleine artikel
Nije taalnotysje ‘Fansels Frysk’

Nije taalnotysje ‘Fansels Frysk’

🕔11:46, 15.Maaie 2024

In fanselssprekkend plak foar it Frysk op skoalle, op it wurk en yn de iepenbiere romte. Dat is ien fan de ambysjes yn de provinsjale taalnota Fansels Frysk, dy’t hjoed troch it kolleezje fan Deputearre Steaten presintearre is. Yn de

Lês it folsleine artikel
EU-ferkiezingsjûn ‘Fryslân yn Europa – Europa yn Fryslân’ op 23 maaie

EU-ferkiezingsjûn ‘Fryslân yn Europa – Europa yn Fryslân’ op 23 maaie Fernijd

🕔08:07, 15.Maaie 2024

Yn petear mei trije kânsrike kandidaten út Fryslân foar it Europeesk Parlemint Yn ’e oanrin nei de ferkiezingen foar it Europeesk Parlemint op tongersdei 6 juny organisearret it EBLT op tongersdeitejûn 23 maaie in iepen petear mei de trije meast

Lês it folsleine artikel
‘Kiespijn’ oer de Europeeske ferkiezingen

‘Kiespijn’ oer de Europeeske ferkiezingen Fernijd

🕔08:11, 11.Maaie 2024

Takom moanne is it wer tiid foar de Europeeske ferkiezingen. Fan snein 12 maaie ôf is it programma Kiespijn oer de ferkiezingen te sjen, mei de ferkiezingskwis fan Nederlân. Presintator Diederik Ebbinge fertelt: “As ik hiel earlik bin, begryp ik

Lês it folsleine artikel
De Jongfryske Mienskip sprekt him út tsjin opkommend antysemitisme

De Jongfryske Mienskip sprekt him út tsjin opkommend antysemitisme

🕔10:55, 6.Maaie 2024

Ynstjoerd De Jongfryske Mienskip wie sneontemiddei oanwêzich by de jierlikse betinking op it Joadske begraafplak yn Teakesyl. De JFM sprekt him út tsjin opkommend antysemitisme. Antysemitisme is gjin ynsidint mar in iuwenâlde foarm fan rasisme dy’t, as wy neat dogge,

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: MinskDOM

Jaap Slager: MinskDOM

🕔08:00, 4.Maaie 2024

Kollum Om’t ik it net oan tiid haw, folgje ik langer it nijs net op ’e foet. Mar men hoecht it nijs ek net te folgjen as der yn tûzenen jierren neat wêzentliks feroaret … Jawis, efkes like it minskdom

Lês it folsleine artikel
Janna’s fotoferhaaltsjes (13)

Janna’s fotoferhaaltsjes (13)

🕔08:00, 3.Maaie 2024

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by. Wêrom sjochst sa faak froulju yn it ferset tsjin Poetin? De fraach wurdt steld oan Anastasia Sjevtsjenko.

Lês it folsleine artikel
Sorbysk? Fansels.

Sorbysk? Fansels.

🕔08:11, 29.Apr 2024

Al fjirtjin iuwen wenje de Sorben yn ’e Lausitz, in gebiet yn de eardere DDR tusken Berlyn, Görlitz en Dresden. De Sorben – ek wol Wenden neamd – binne in West-Slavysk folk sûnder eigen nasjonale steat. Krektlyk as de Friezen

Lês it folsleine artikel
Oanskerpe maatregelpakketten jouwe sicht op útfiering FPLG

Oanskerpe maatregelpakketten jouwe sicht op útfiering FPLG Fernijd

🕔08:14, 24.Apr 2024

Fryslân hopet fan ’t hjerst oan ’e slach te kinnen mei maatregels yn it lanlik gebiet. De provinsje makket oanspraak op € 150 miljoen foar it Feangreideprogramma, foar ynvestearringen yn stikstofreduksje troch de lânbou en foar beammen en greidefûgels. Dy

Lês it folsleine artikel
Kultuernotysje 2025-2028 bekend makke

Kultuernotysje 2025-2028 bekend makke

🕔08:15, 21.Apr 2024

De kultuernotysje 2025-2028 fan de Provinsje Fryslân hat de titel ‘Tosken yn in nije tiid’ meikrigen. De fokus leit op it jaan fan kânsen oan de jongerein. En op in brede tagonklikheid fan kultuer yn Fryslân foar elkenien, yn ’e

Lês it folsleine artikel