Baudet listlûker-ôf by FvD út protest tsjin ‘trial by media’

Baudet listlûker-ôf by FvD út protest tsjin ‘trial by media’

🕔19:21, 23.Nov 2020

Thierry Baudet docht in stapmannich tebek yn ‘e partij Forum voor Democratie. De politikus jout sawol it listlûkerskip as it foarsitterskip fan ‘e partij deroan, sa hat er moandei buorkundich makke. Baudet is it net iens mei gâns partijpommeranten dy’t de

Lês it folsleine artikel
Koade read: fjouwer Frysksinnige toppers op ’e wip

Koade read: fjouwer Frysksinnige toppers op ’e wip

🕔16:36, 23.Nov 2020

Skôging troch Abe de Vries Net elk hat it al yn ’t snotsje, mar de kommende twa, trije jier komt it derop oan wat de Frysktalige kultuer oanbelanget. Leafst fjouwer kaaiposysjes yn de Fryske kulturele ynfrastruktuer moatte in nije ynfolling

Lês it folsleine artikel
Nije Skotske partij striidt tsjin ferbod op gebrûk Gaelic

Nije Skotske partij striidt tsjin ferbod op gebrûk Gaelic

🕔20:50, 22.Nov 2020

Scotia Future, in nije politike partij yn Skotlân, is by de earste ferkiezings dêr’t er oan meidocht al oanrûn tsjin taaldiskriminaasje. De partij, dy’t in útsprutsen foarstanners is fan in ûnôfhinklik Skotlân, woe op it stimbiljet in biedwurd yn it

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Se moatte dea, ôflevering 2

Feie Fonyk: Se moatte dea, ôflevering 2

🕔09:52, 19.Nov 2020

Sûnt desimber 1905 hat Frankryk ‘laïcité’, skieding tusken tsjerke en steat. De beweging om it safier te krijen is mei de Frânske revolúsje yn 1789 begûn, “Ni Dieu, ni maître”, gjin god en gjin master. Kinst yn Frankryk leauwe watst

Lês it folsleine artikel
Fragen FNP oer útklaaien akute soarch

Fragen FNP oer útklaaien akute soarch

🕔09:14, 14.Nov 2020

De FNP hat noed oer de plannen fan it Ryk mei de driuwende soarch yn Nederlân. Mei it mooglik útklaaien fan de saneamde ‘acute zorg’, konsintraasje en opskaling kin dat in negative ynfloed hawwe op de berikberens fan de soarch

Lês it folsleine artikel
Lânboumuseum ferbredet aktiviteiten

Lânboumuseum ferbredet aktiviteiten Fernijd

🕔08:51, 14.Nov 2020

It Frysk Lânboumuseum wol in stevigere rol yn it maatskiplik debat oer lânbou en plattelânsûntwikkeling hawwe. It wol net allinne eksposysjes biede, mar ek petearen en lêzingen fasilitearje. Mei dy stap reagearret it museumbestjoer op de fuortfallen provinsjale subsydzje foar

Lês it folsleine artikel
FNP: Mear wurk meitsje fan sichtberens Frysk

FNP: Mear wurk meitsje fan sichtberens Frysk

🕔10:06, 12.Nov 2020

De FNP wol dat de Provinsje Fryslân de Fryske gemeenten, it Wetterskip, supermerken, ynstellingen en bedriuwen mear aktyf ynformearret en stimulearret om it Frysk sichtber te meitsjen. Ut in nij rapport ‘Frysk yn de Ekonomy’ docht bliken dat der genôch

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wy wolle net fersûpe

Aant Mulder: Wy wolle net fersûpe

🕔07:00, 10.Nov 2020

Kollum Noch hûndert jier en dan ha we gjin feangrûnen mear, lies ik earne. Dat liket moai, mar dat is it net. Dan binne we aardich de djipte yn sakke mei alle skea en bedrigingen dy’t dêr wer by hearre

Lês it folsleine artikel
Hoera! In hurde breksit!

Hoera! In hurde breksit!

🕔07:00, 9.Nov 2020

Skôging troch Sybren Singelsma It wie in staaltsje diplomatyk earmkedrukken okkerdeis yn it dossier fan de breksit. Jo witte noch wol, dat giet oer it feit dat Grut-Brittannië út de EU stapt is, wat de oare EU-lannen neffens Boris Johnson

Lês it folsleine artikel
Joe Biden (77) nije presidint Feriene Steaten

Joe Biden (77) nije presidint Feriene Steaten

🕔10:23, 8.Nov 2020

Joe Biden joech ôfrûne nacht syn oerwinningstaspraak, dêr’t er yn ûnthjitte om it lân te ferbinen yn plak fan te ferdielen. Hy ferwiisde nei de kleuren fan de Demokraten en Republikeinen en sei: “Ik bin der net foar de blauwe

Lês it folsleine artikel