Nije haadredakteur foar histoarysk tydskrift ‘Fryslân’

Nije haadredakteur foar histoarysk tydskrift ‘Fryslân’

🕔08:19, 25.Jun 2022

Herman Broers wurdt begjin 2023 de nije haadredakteur fan Fryslân, it histoarysk tydskrift fan it Keninklik Frysk Genoatskip. Dat wurdt op 29 juny offisjeel buorkundich makke op de algemiene ledegearkomste fan it Genoatskip yn it Fries Museum yn Ljouwert. De

Lês it folsleine artikel
Ungetiidzjen eartiids (ferhaal)

Ungetiidzjen eartiids (ferhaal)

🕔08:00, 25.Jun 2022

In protte lju sille net mear witte wat dermei bedoeld wurdt, haaie, it hea ynhelje. Mar foardat it safier wie, kamen earst de hantsjemieren, meast út it Dútske West-Falen, om it gers mei de seine te meanen. Hja hiene in

Lês it folsleine artikel
Skiednisles yn de natuer

Skiednisles yn de natuer

🕔10:24, 24.Jun 2022

Fan it Fryske Gea Goed twahûndert bern út de groepen 7 en 8 fan seis skoallen hawwe in bysûndere skiednisles yn it Ketliker Skar hân. De bern krigen net allinne nijsgjirrige ferhalen oer de Twadde Wrâldoarloch te hearren, mar der

Lês it folsleine artikel
Nijsgjirrige leafdesskiednis út de 19de iuw

Nijsgjirrige leafdesskiednis út de 19de iuw

🕔10:52, 23.Jun 2022

Jan Dirk Wassenaar, dy’t yn 1999 promovearre op it proefskrift Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografie van een kerkvader oer de teolooch dr. Oepke Noordmans (Easterein 1871-Lunteren 1956), krige in jier of seis lyn, doe’t er in lêzing oer

Lês it folsleine artikel
‘Andere tijden’ op ’e fyts

‘Andere tijden’ op ’e fyts

🕔08:47, 20.Jun 2022

It skiednisprogramma Andere Tijden komt moandei mei in spesjaal argyfprogramma oer ús trouste ferfiermiddel: de fyts. De Nederlanner en de fyts binne nau mei-inoar ferbûn. It is ús ferfiermiddel by útstek en fansels meie dierberen en bern efterop. Op ’e

Lês it folsleine artikel
27 juny ferskynt ‘Fryslân yn de Gouden Iuw’ fan Philippus Breuker

27 juny ferskynt ‘Fryslân yn de Gouden Iuw’ fan Philippus Breuker

🕔09:26, 18.Jun 2022

Hoe seach Fryslân der yn de Gouden Iuw út? Wat hat tusken 1585 en 1685 it ûnderskiedende west fan Fryslân binnen de Republyk? Fryslân ûnderskate him fan de oare gewesten troch in eigen steedhâlder, in bloeiende akademy en troch in

Lês it folsleine artikel
Krookjekongres 2022: in ferslach

Krookjekongres 2022: in ferslach

🕔08:41, 12.Jun 2022

Op 7 maaie 2022 koe einliks it jierlikse kongres fan de Fryske studinten wer plakhawwe: it Krystkongres. Troch it mei in jier útstellen fan it kongres foar de tiid fan it jier tapaslik omdoopt ta ‘Krookjekongres’. Dit 89e kongres wie

Lês it folsleine artikel
FryslânDOK ‘In oseaan fan dreamen’ – it ferhaal fan Sterke Yerke

FryslânDOK ‘In oseaan fan dreamen’ – it ferhaal fan Sterke Yerke Fernijd

🕔08:46, 10.Jun 2022

Fjouwer Fryske jonges stutsen yn 1979 op it selsboude flot Sterke Yerke de Atlantyske Oseaan oer, om ûnderweis de oaljefersmoarging te ûndersykjen. Mei in nij flot wurdt no omtinken frege foar plestiksop. De twadielige FryslânDOK ‘In oseaan fan dreamen’ is

Lês it folsleine artikel
It Bearenburchevangeelje neffens Piter Wilkens

It Bearenburchevangeelje neffens Piter Wilkens

🕔08:58, 7.Jun 2022

Sjonger-ferskeskriuwer Piter Wilkens hat net allinnich in passy foar muzyk, mar ek foar bearenburch. Yn it boek fan Harry de Jong giet er op syk nei de oarsprong fan de drank. De tocht begjint yn Amsterdam, oan de Stromarkt nûmer

Lês it folsleine artikel
Prinsessehof siket fierders Selamatan

Prinsessehof siket fierders Selamatan Fernijd

🕔08:36, 6.Jun 2022

Foar in grutte útstalling oer ferskate feesten siket Keramykmuseum Prinsessehof minsken dy’t Selamatan fiere. Wa’t meikoarten in Selamatan organisearret of dêrfoar útnûge is, kin har of syn ferhaal diele en ûnderdiel fan de útstalling Feest! wurde. Dy sil fan 15

Lês it folsleine artikel