Teater nei de Dam op 3, 4 en 5 maaie

Teater nei de Dam op 3, 4 en 5 maaie

🕔08:51, 18.Apr 2021

Alle jierren meitsje teatermakkers op 4 maaie spesjaal foar Theater Na de Dam in foarstelling yn it ramt fan de Twadde Wrâldoarloch. By De Lawei bestiet dy tradysje út koarte foarstellingen yn de bûtenlucht. Op 3, 4 en 5 maaie

Lês it folsleine artikel
Fryslân DOK: 210 Joadske smokkelbern yn Fryslân

Fryslân DOK: 210 Joadske smokkelbern yn Fryslân Fernijd

🕔08:49, 16.Apr 2021

Yn de lêste jierren fan de Twadde Wrâldoarloch binne hûnderten Joadske bern yn it geheim nei Fryslân smokkele. By Fryske famyljes fûnen se in feilich ûnderkommen en oerlibben se de oarloch. De fiifdielige Fryslân DOK-searje ‘Smokkelbern’ fertelt de ferhalen fan

Lês it folsleine artikel
Nije webside mei oarlochsskriften lansearre op Fryske Befrijingsdei

Nije webside mei oarlochsskriften lansearre op Fryske Befrijingsdei

🕔09:00, 15.Apr 2021

Op 15 april, de Fryske Befrijingsdei, lansearret it Frysk Fersetsmuseum de fernijde webside oorlogsschriften.nl. De oarlochsskriften binne tsien deiboeken fan jongfaam To Hofstra út Snits, skreaun tusken maaie 1940 en maart 1946. De deiboeken meitsje diel út fan it Frysk

Lês it folsleine artikel
Omrop Fryslân fiert en betinkt 75+1 jier frijheid

Omrop Fryslân fiert en betinkt 75+1 jier frijheid

🕔08:49, 15.Apr 2021

Op 15 april is it presys 76 jier lyn dat Fryslân befrijd waard. Dit jier wurdt de frijheid grut betocht en fierd yn ús provinsje, ûnder de neamer 75+1. Omrop Fryslân jout oant en mei 6 maaie rom omtinken oan

Lês it folsleine artikel
Harkje nei ferhalen út de Twadde Wrâldoarloch op Atlantikwall-lokaasjes

Harkje nei ferhalen út de Twadde Wrâldoarloch op Atlantikwall-lokaasjes

🕔08:51, 14.Apr 2021

Mei it yn gebrûk nimmen fan saneamde ‘harkplakken’ binne de provinsjes Grinslân, Fryslân en Noard-Hollân offisjeel oansletten by Liberation Route Europe (LRE). Ynformaasjepanielen en audioferhalen fertelle yn trije talen oer wat him op dy plakken yn de Twadde Wrâldoarloch ôfspile

Lês it folsleine artikel
Weriepening eksposysje ‘Wy kinne der noch wol ien by ha’

Weriepening eksposysje ‘Wy kinne der noch wol ien by ha’ Fernijd

🕔08:44, 14.Apr 2021

Soe ik myn bern oan frjemdfolk meijaan? Soe ik mei gefaar foar eigen libben in bern opnimme yn myn húshâlding? Mei dy dilemma’s waarden Joadske famyljes en Fryske pleechâlden konfrontearre yn de Twadde Wrâldoarloch. Yn de besettingstiid waarden hûnderten Joadske

Lês it folsleine artikel
Plan foar Dútske skoallen: Friezen moatte by elk fak behannele wurde

Plan foar Dútske skoallen: Friezen moatte by elk fak behannele wurde

🕔14:06, 13.Apr 2021

By Ingelsk moat yn it Ingelsk praat wurde oer de Friezen, by Frânsk yn it Frânsk en by ierdrykskunde moat ferteld wurde wêr’t de Fryske minderheid wennet. Dútsk, ekonomy, skiednis, wrâldoriïntaasje – alle fakken krije in taak as it giet

Lês it folsleine artikel
De Hollânske taal: soms in bytsje Frysk en soms in bytsje Dútsk

De Hollânske taal: soms in bytsje Frysk en soms in bytsje Dútsk

🕔19:45, 10.Apr 2021

De klank n wurdt troch de noas makke, wylst de measte oare taalklanken troch de mûle komme. Dy aparte noasklank is ek net sa stabyl: talen wurkje him der gauris út. Dat is te sjen yn it Frânsk, Italiaansk, Ingelsk

Lês it folsleine artikel
It Grinzer Museum earet Ploeglid Alida Pott

It Grinzer Museum earet Ploeglid Alida Pott

🕔09:25, 8.Apr 2021

Ferfine akwarellen, libbene lânskippen en bysûndere portretten. De Grinzer keunstneresse Alida Pott (1888-1931) wie ien fan de meast talintearre keunstners fan De Ploeg. De eksposysje Alida Pott, te sjen fan 7 maaie 2021 ôf, lit yn tritich wurken har ekspressiviteit

Lês it folsleine artikel
Bysûndere fynst yn Warns

Bysûndere fynst yn Warns

🕔10:27, 3.Apr 2021

Op de lêste dei fan de archeologyske opgraving by de stinswier fan Jelmer Ottes Sytzama en Ats Bonningha yn Warns hawwe de ûndersikers noch in bysûndere fynst dien: trije heakbussen. Dat binne primitive gewearen, dy’t foaral yn de fyftjinde en

Lês it folsleine artikel