Frysk Museum krijt 17de-iuwske glês-yn-lead ruten

Frysk Museum krijt 17de-iuwske glês-yn-lead ruten Fernijd

🕔08:41, 25.Jun 2019

Tanksij in skinking hat it Frysk Museum twa glês-yn-lead ruten oan syn kolleksje tafoege. De 17de-iuwske ruten komme út Wiarda State yn Goutum. Op de ruten binne de nammen en famyljewapens fan Bauck fan Eminga en Aelcke fan Galama te

Lês it folsleine artikel
It Ryk is wat al te optein oer syn eigen taalbelied

It Ryk is wat al te optein oer syn eigen taalbelied

🕔22:40, 24.Jun 2019

Troch Henk Wolf De Nederlânske Ryksoerheid is net fan doel om folle hurder te wurkjen foar de lytse talen lykas it Frysk. Dat is rûchwei it boadskip fan it ferslach dat it Ministearje fan Binnenlânske Saken dizze wike skreaun hat

Lês it folsleine artikel
Monumintale biografy oer tragyske libben Gerhard Fockens

Monumintale biografy oer tragyske libben Gerhard Fockens

🕔09:00, 14.Jun 2019

Hjoed 14 juny ferskynt by Utjouwerij Matrijs De hemelvorser. Gerhard Fockens (1810-1870) troch prefester Mart van Lieburg. Prefester dr. Mart van Lieburg skreau in monumintale biografy oer it tragyske libben fan Gerhard Fockens. De dûmnyssoan waard in súksesfol stjerrekundige yn

Lês it folsleine artikel
Frysk Oera Lindaboek mooglik ynspiraasje foar oanslach Keninginnedei 2009

Frysk Oera Lindaboek mooglik ynspiraasje foar oanslach Keninginnedei 2009

🕔23:22, 13.Jun 2019

Yn 2009 ried Karst Tates mei syn Suzuki Swift yn op in kliber minsken yn Apeldoarn, dêr’t de keningsfamylje diel fan útmakke. Hja wiene yn it Feluwske plak om keninginnedei te fieren. Fan ‘e Oranjes rekke net ien ferwûne, mar

Lês it folsleine artikel
Jensma en Wolf warskôgje foar efterútgong stúdzje Frysk

Jensma en Wolf warskôgje foar efterútgong stúdzje Frysk

🕔22:02, 8.Jun 2019

De Fryske taal, literatuer en skiednis wurde hieltiten minder bestudearre. Der wie in tiid dat deroer praat waard dat eins alle grutte Nederlânske universiteiten in stúdzjerjochting Frysk ha moasten, wylst de stúdzjes Frysk no hast allegear opgien binne yn gruttere

Lês it folsleine artikel
Wêrom’t heiten wurkje en memmen itensiede

Wêrom’t heiten wurkje en memmen itensiede

🕔21:04, 7.Jun 2019

It wurdt wol in tradisjoneel rollepatroan neamd: heiten dy’t alle dagen fuort binne om te wurkjen en memmen dy’t de bern grutbringe, húshimmelje en itensiede. It is ek wol in tradysje, mar net ienris sa’n âldenien. Heiten binne yn ’e

Lês it folsleine artikel
11 juny: Friezemoeting by de Opstalsbeam

11 juny: Friezemoeting by de Opstalsbeam

🕔07:42, 4.Jun 2019

Op de tiisdei nei de Pinkster moetsje alle jierren ynwenners fan de trije Fryslannen inoar by de Opstalsbeam by Auwerk (Aurich) by Rahe yn East-Fryslân. Dat giet werom op de midsiuwen, doe’t ôffurdigen fan de sân frije Fryslannen dêr gearkamen

Lês it folsleine artikel
Bou Kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert

Bou Kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert

🕔10:03, 21.May 2019

Woansdei 22 maaie sil yn it eardere stedhûs fan Boalsert bekend makke wurde hokker boubedriuw it kultuerhistorysk sintrum De Tiid bouwe sil. De bou-oerienkomst mei de oannimmer sil út namme fan gemeente Súdwest-Fryslân tekene wurde troch boargemaster Jannewietske de Vries

Lês it folsleine artikel
Frysk Fersetsmuseumpriis 2018/2019 útrikt

Frysk Fersetsmuseumpriis 2018/2019 útrikt

🕔10:40, 11.May 2019

De Frysk Fersetsmuseumpriis wurdt alle twa jier útrikt oan jonge minsken dy’t wat dogge om de oantinkens oan oarloch, besetting en ferfolging libben te hâlden. Dit jier hawwe de sjueryleden de skriuwers fan twa profylwurkstikken oanwiisd as winner. Woansdei 8

Lês it folsleine artikel
Oerlibbers Utøya fertelle harren ferhaal yn slotôflevering ‘Terreur’

Oerlibbers Utøya fertelle harren ferhaal yn slotôflevering ‘Terreur’

🕔09:27, 7.May 2019

Woansdei 8 maaie, 20.25 oere, NPO 2 De seisde en lêste ôflevering yn de dokumintêresearje Terreur hat de titel: ‘It eilân’ en giet oer Utøya. 22 july 2011. Anders Breivik lit in bom ûntploffe yn de regearingswyk fan Oslo. Middenmank

Lês it folsleine artikel