Werom nei 't begjin

kaaiwurd "nijsbrief"

Fryske húseigner kin noch foardieliger ferduorsumje

Fryske húseigner kin noch foardieliger ferduorsumje Fernijd

🕔08:16, 22.Mar 2023

Fryske eigner-bewenners en ferieningen fan eigners (VvE’s) kinne sûnt 1 febrewaris noch foardieliger jild liene om te ferduorsumjen. Troch in ekstra finansjele bydrage fan de provinsje Fryslân betelje eigener-bewenners minder rinte foar de lanlike enerzjybesparliening fan it Nationaal Warmtefonds. De

Lês it folsleine artikel
Stikken Pier21 wurde opfierd yn Mauritanië en Udine (It.)

Stikken Pier21 wurde opfierd yn Mauritanië en Udine (It.)

🕔08:36, 21.Mar 2023

Trije toanielstikken fan it teäterselskip Pier21 sille meikoarten yn it bûtenlân spile wurde. It jeugdteäterstik Kanoet wurdt yn april yn Mauritanië opfierd. Wat soesto! wurdt yn it Friulysk oerset en yn Udine (Italië) troch pleatslike akteurs spile. Dêr sil de

Lês it folsleine artikel
Oersetwedstriid Randy Newman

Oersetwedstriid Randy Newman

🕔21:59, 20.Mar 2023

Ferslach fan Pier Bergsma Foar de tredde kear organisearre de Ried fan de Fryske Beweging yn gearwurking mei magazine DE NIJE in oersetwedstriid. Dizze kear as opjefte om in oersetting te meitsjen fan nei kar ‘Sail Away’, ‘Birmingham’ of ‘Old

Lês it folsleine artikel
Goedfreed begjint mei iepenheid fan klank

Goedfreed begjint mei iepenheid fan klank

🕔22:31, 18.Mar 2023

Ynstjoerd Goedfreed 7 april wurdt de passy In frjemdling yn Jeruzalem yntegraal útstjoerd troch Omrop Fryslân. Dêr binne komponist Gerben van der Veen en ik as librettist tige mei fergulde. En it kin net op: alles wurdt Frysk ûndertitele. Ik

Lês it folsleine artikel
Natura 2000-behearsplan foar Fryske Marregebiet leit op besjen

Natura 2000-behearsplan foar Fryske Marregebiet leit op besjen

🕔09:32, 18.Mar 2023

Der is in nij Natura 2000-behearsplan foar it Fryske Marregebiet makke. Under it Fryske Marregebiet falle de Natura 2000-gebieten it Snitsermargebiet, de Aldegeaster Brekken, de Fluezen en omkriten en de Wite en Swarte Brekken. Fan 17 maart oant 1 maaie

Lês it folsleine artikel
Undersyk provinsje: Friezen fine kultuer wichtich

Undersyk provinsje: Friezen fine kultuer wichtich

🕔09:26, 18.Mar 2023

In muzykfoarstelling bywenje, films sjen, kultuer snuve yn stêd of doarp: Friezen binne aktyf en ynteressearre yn kultuer. Dat docht bliken út in ûndersyk dat ein 2022 holden is om ynsjoch te krijen yn kultuerpartisipaasje yn Fryslân. Om te witten

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Helden en slachtoffers

Jan Bosgraaf: Helden en slachtoffers

🕔07:00, 18.Mar 2023

Kollum No wol ik net beweare, dat ik ferstân fan polityk haw. Want dêr ha ’k net foar trochleard. Mar as earder gemeente-amtner haw ik der wol wat ûnderfining mei opdien. En bytiden tocht ik ek, dat ik it politike

Lês it folsleine artikel
Rely Jorritsmapriisfraach 2023 iepensteld

Rely Jorritsmapriisfraach 2023 iepensteld

🕔09:20, 17.Mar 2023

De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten is wer iepensteld. It is de 69ste kear dat de priisfraach útskreaun wurdt. Wa’t gading meitsje wol, kin in ferhaal en/of fers ynstjoere. In ûnôfhinklike sjuery hifket de ynstjoeringen anonym en kin

Lês it folsleine artikel
Willem Verf, skriuwer

Willem Verf, skriuwer

🕔19:14, 16.Mar 2023

As wy de mobile telefoan mei rekkenje, waard der miskien wol nea safolle lêzen as tsjintwurdich, mar it lêzen fan in boek, en benammen fan fiksje, rint al jierren tebek. Dochs waard op sneontemiddei 11 maart oan it begjin fan

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Sjoernaliste-Frysk en it ferfal fan de skriuwtaal – in foarbyld

Henk Wolf: Sjoernaliste-Frysk en it ferfal fan de skriuwtaal – in foarbyld

🕔17:39, 16.Mar 2023

Ik krij geregeld fan kunde, mar ek fan ûnbekenden, de fraach oft ik in wurd of útdrukking út it Nederlânsk yn it Frysk oersette kin. As sokken as reden ha dat se in tekst oersette wolle, dan freegje ik almeast

Lês it folsleine artikel