Spanje fan 120 nei 110

Spanje fan 120 nei 110

🕔14:46, 27.feb 2011

Wylst yn Nederlân automobilisten 130 kilometer ride meie sille se yn Spanje minder hurd ride. De maatregel giet al op 7 maart yn. Alle ferkearsbuorden wurde oerplakt. It regear hat freed ta de ferleging  besletten fanwege de hege oaljepriis. De

Lês it folsleine artikel
DI-FERS Henk Veenstra:Thialf

DI-FERS Henk Veenstra:Thialf

🕔11:39, 27.feb 2011 Lês it folsleine artikel
1 maart: boek & borrel

1 maart: boek & borrel

🕔10:00, 27.feb 2011 Lês it folsleine artikel
De Omrop en it Frysk

De Omrop en it Frysk

🕔20:21, 26.feb 2011

De fiertaal fan Omrop Fryslân is it Frysk. Dat wit elts. Dat jo op radio wat mear ‘sprektaal’ kieze, as skriuwtaal, dat kinne wy ek noch benei komme, mar somtiden raast it brûkte Frysk oan’e protters. Dêr komme by de

Lês it folsleine artikel
Keunstich filmke: de boekekast

Keunstich filmke: de boekekast Fernijd

🕔17:30, 26.feb 2011 Lês it folsleine artikel
Sjiraffen kinne swimme

Sjiraffen kinne swimme

🕔16:32, 26.feb 2011

ALBERTA – Wan een Giraffe in’t Woater faalt, is dät Diert inne Loage, sik uur Woater tou hoolden. Dät häbe kanadiske Wietenskuppere biwiesd. Giraffen wuden truch hiere loodige Faanderbeene un Skulleren in’t Woater n bitje ätter foare faale. Deertruch moasten

Lês it folsleine artikel
Noch in pear dagen en dan kinne jo kieze. Wat sille jo stimme?

Noch in pear dagen en dan kinne jo kieze. Wat sille jo stimme?

🕔12:45, 26.feb 2011

Fryslân hat kar-út, it kin kieze út in hiel soad partijen: D66, PVV, CDA, FNP, PvdA, VVD, SP, Kristenuny, GrienLinks, PBF, Partij foar it Noarden, 50+ en Feriene Lofts. Hokker partij sille jo stimme en hokker partij beliven net. Wat

Lês it folsleine artikel
PvdNA

PvdNA

🕔11:08, 26.feb 2011

Ik kom út it reade doarp en ús pake wie ien fan ‘e reade boeren. Sa bin ik polityk grut wurden mei de PvdA en ideeën fan lykweardigens. Al dy tiid dêrnei hat de PvdA faak yn it sintrum fan’e

Lês it folsleine artikel
98-jierrige frou oerfallen, lef!

98-jierrige frou oerfallen, lef!

🕔09:38, 26.feb 2011

De polysje Fryslân neamt it in uterst leffe died om in frou fan 98 jier te oerfallen. De frou waard yn har eigen wenning berôve fan har jild. It wie har twa wiken earder ek al oerkommen. De polysje tinkt

Lês it folsleine artikel
Lit jo registrearje as freon, help!

Lit jo registrearje as freon, help!

🕔09:03, 26.feb 2011

In organisaasje lykas de Fryske Beweging moat it ha fan syn oanhing. Wat grutter de oanhing nammerste grutter de ynfloed dy’t jo ha. Om minsken/bedriuwen en de polityk te oertsjûgjen dat it Frysk in belangryk ûnderwerp is foar in protte

Lês it folsleine artikel