Werom nei 't begjin

kaaiwurd "taaldiskriminaasje"

It lykweardige Frysk: fluch oan te learen, sneu foar de ymmigrant en “tweede prioriteit”

It lykweardige Frysk: fluch oan te learen, sneu foar de ymmigrant en “tweede prioriteit”

🕔01:24, 25.Nov 2019

Troch Henk Wolf It wie my ûntkaam, moat ik sizze, mar Jan Ybema en Abe de Vries wiisden der fan ‘e wike aldergeloks wol op: wa’t by de provinsje Fryslân wurkje wol, hoecht it Frysk net prate te kinnen. Sels

Lês it folsleine artikel
Taaldiskriminaasje hâldt oan yn Spanje

Taaldiskriminaasje hâldt oan yn Spanje

🕔20:47, 16.Mar 2016

“Ik haw it mier oan Katalanen en ik wik jimme dat jimme aansen de trein ferlitte!” Dat krigen de 72-jierrige Josep Sangrera en syn 4-jierrige pakesizzer ein 2013 te hearren fan in konduktrise yn in trein yn Kataloanië. Sangrera hie

Lês it folsleine artikel
Regear Wales wol eigen taalwetten net útfiere

Regear Wales wol eigen taalwetten net útfiere

🕔22:28, 27.Feb 2016

It regear fan Wales hat beswier oantekene tsjin de ferplichting om beskate tsjinsten yn it Welsk te ferlienen. It wûndere dêroan is dat de Welske oerheid dy ferplichting sels ynfierd hat. De taalmaatregels binne sels ienriedich goedkard troch it Welske

Lês it folsleine artikel
Grutte demonstraasje tsjin anty-Baskysk taalbelied

Grutte demonstraasje tsjin anty-Baskysk taalbelied

🕔00:58, 2.Mar 2015

Yn Fryslân sil it net sa gau barre, yn Súd-Europa is it net ûngebrûklik: sprekkers fan minderheidstalen dy’t manmachtich de dyk op geane om taalemansipaasje te easkjen. Sneon wie der in grutte demonstraasje yn Donostia/San Sebastian yn Baskelân. In pear

Lês it folsleine artikel
Fannijs taaltwang yn Falensia

Fannijs taaltwang yn Falensia

🕔12:50, 28.Feb 2015

FALENSIA – Yn ‘e Spaanske dielsteat Falensia is fannijs opskuor ûntstien troch in plysje dy’t in boarger twongen hat om Spaansk te praten. Hoewol’t it Katalaansk in offisjele taal yn de streek is en minsken it rjocht hawwe om dy

Lês it folsleine artikel
‘Taalstaking’ om gebrûk Iersk yn Europeesk Parlemint

‘Taalstaking’ om gebrûk Iersk yn Europeesk Parlemint

🕔17:47, 19.Feb 2015

It Ierske europarlemintslid Liadh Ní Riada hat buorkundich makke dat se boljeie sil. Nee, se leit it wurk net del, mar se ferbrekt har achttjin dagen lang net. De kar fan de datums is symboalysk: se begjint op 1 maart en praat wer

Lês it folsleine artikel
Telefonisten miljeunûmer moatte op Fryske les

Telefonisten miljeunûmer moatte op Fryske les

🕔09:05, 22.Jan 2015

Minsken dy’t in melding fan miljeufersmoarging dwaan wolle, kinne dat nei 1 febrewaris wer gewoan yn it Frysk dwaan. De klachten wurde garre troch callcenter Pricon yn Emmen, mar nei klachten dat de telefonisten gjin Frysk ferstiene, hat de provinsje yngrypt.

Lês it folsleine artikel
In anty-Frysk moetingsplak op Facebook

In anty-Frysk moetingsplak op Facebook

🕔09:38, 13.Nov 2014

Ynternet wurdt foar in protte saken brûkt. Diskusjes oer Fryske taal, kultuer en polityk wurde op ynternet op ferskate plakken fierd. De besikers fan It Nijs binne oer it generaal Frysksinnich en uterje harren Fryskens graach yn reaksjes. In Nederlânsktalich lûd

Lês it folsleine artikel
Personiel LIDL mei wer Welsk prate

Personiel LIDL mei wer Welsk prate

🕔12:19, 12.Nov 2014

Supermerkhâlder LIDL yn it Feriene Keninkryk hat syn taalbelied folslein oer de kop smiten. Ferline wike kaam LIDL yn Wales noch yn it nijs, om’t meiwurkers gjin Welsk prate mochten, ûnderinoar en tsjin klanten. Dat late ta in soad klachten. De

Lês it folsleine artikel
Beswier tsjin Fryskpraten yn Grinslân

Beswier tsjin Fryskpraten yn Grinslân

🕔14:00, 9.Nov 2014

DE LIKE – Op it riedhûs fan de Grinslanner gemeente De Like wurkje ek Friezen. Dy prate ûnderinoar wolris Frysk. In ynwenner fan de gemeente dy’t op it riedhûs wêze moast, hearde dat en hie der argewaasje fan. Ofrûne tongersdei makke er

Lês it folsleine artikel