Werom nei 't begjin

kaaiwurd "psychology"

Twatalige pasjint ferhellet him flugger fan oerhaal

Twatalige pasjint ferhellet him flugger fan oerhaal

🕔07:21, 21.Nov 2015

Minsken dy’t mar ien taal prate kinne, hawwe folle mear tiid nedich om har fan in oerhaal te ferheljen as twataligen. Dat docht bliken út ûndersyk fan ‘e universiteit yn it Skotske Edinburgh. It ûndersyk lit op ‘e nij sjen

Lês it folsleine artikel
Seks is better foar it brein as in krúswurdpuzel

Seks is better foar it brein as in krúswurdpuzel Fernijd

🕔09:10, 12.Nov 2015

Stel: jo hawwe de kar tusken in joetspartij tusken de lekkens en it oplossen fan in sudokupuzel. Wat kieze jo dan as der jo in soad oan gelegen is en hâld it brein sûn? Just! De earste opsje. Seks is

Lês it folsleine artikel
Badeintsjes ûntnimme froulju de sin oan seks

Badeintsjes ûntnimme froulju de sin oan seks

🕔09:40, 28.Sep 2015

Badeintsjes en dûsgerdinen ûntnimme froulju de sin oan seks. Dat docht bliken út ûndersyk fan de Amerikaanske wittenskipster Emily Barrett, fan de universiteit fan Rochester. Yn plestik sitte saneamde weakmakkers. Dy kinne fia lucht en wetter maklik de keunststoffen ferlitte. Sa

Lês it folsleine artikel
Troch ynternet fiele wy ús tûker as dat wy binne

Troch ynternet fiele wy ús tûker as dat wy binne

🕔14:36, 1.Apr 2015

Ynternetters skatte harsels te tûk yn. It proses fan sykjen en finen hat in positive ynskatting fan ‘e eigen kennis yn. Dat docht bliken út ûndersyk fan de Amerikaanske Yale-universiteit yn New Haven. Psycholooch Matthew Fischer en syn meiwurkers hawwe tûzen proefpersoanen

Lês it folsleine artikel
Wittenskippers meitsje by fersin ‘freonlikheidsdrank’

Wittenskippers meitsje by fersin ‘freonlikheidsdrank’ Fernijd

🕔09:10, 24.Mar 2015

In drankje dat minsken aardiger, freonliker, earliker makket, soe it net moai wêze as dat bestie? Wel, it bestiet en it hjit fan Tolcapone. It bestie al langer as medisyn foar de sykte fan Parkinson en it hat as ûnferwachte bywurking

Lês it folsleine artikel
Mei-inoar laitsje skept betrouwen

Mei-inoar laitsje skept betrouwen

🕔12:09, 18.Mar 2015

As minsken mei-inoar lake hawwe, dan wurde se dêrnei folle iepener. Dat docht bliken út Ingelsk ûndersyk. Proefpersoanen dy’t mei-inoar in komyske film sjoen hawwe, binne nei ôfrin ree en diel allegear persoanlike ynformaasje mei de oare oanwêzigen. Dat se

Lês it folsleine artikel
Wa’t oan God tinkt, nimt mear risiko’s

Wa’t oan God tinkt, nimt mear risiko’s Fernijd

🕔09:00, 3.Mar 2015

Wa’t oan in god tinkt, doar mear. Dat hat bliken dien út ûndersyk fan de Amerikaanske Stanford-universiteit. Neffens de ûndersikers meitsje tinzen oan in godlike macht dat minsken har troch dy macht hoede en noede fiele. Dêrtroch nimme se in

Lês it folsleine artikel
It ‘taalorgasme’ fan meartalige minsken

It ‘taalorgasme’ fan meartalige minsken

🕔11:03, 26.Feb 2015

Taal kin ferslaavjend wêze. Dat seit taalkundige Pablo van Suchtelen fan de Radboud-universiteit yn Nimwegen. Hy bedoelt it letterlik. “Hoefolle talen kinsto prate?” Dat is faak de earste fraach dy’t ien krijt as er fertelt dat er taalkundige is. Dochs

Lês it folsleine artikel
Tusken Limburchsk en Hollânsk leit gjin echte grins

Tusken Limburchsk en Hollânsk leit gjin echte grins

🕔20:41, 11.Feb 2015

Bern yn Limburch witte faak net oft se Limburchsk of Hollânsk prate. Dat docht bliken út ûndersyk fan Kirsten van Heuij fan de universiteit fan Maastricht en it Meertens Instituut. Hja woe ûndersykje oft Limburchsktalige bern in lytsere wurdskat yn

Lês it folsleine artikel
Literatuer makket minsken tûker en sosjaler

Literatuer makket minsken tûker en sosjaler

🕔10:35, 28.Jan 2015

De ûntlêzing is min foar de sûnens. It lêzen fan fiksje is nammentlik goed foar it brein en foar de sosjale feardichheden. “Lêzen is net samar in simulaasje fan sosjaal kontakt, it is sels in foarm fan sosjaal kontakt”, seit

Lês it folsleine artikel