Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Noard-Frysk"

Hosen und hoazzen

Hosen und hoazzen

🕔11:20, 16.Mar 2016

It is nijsgjirrich om te sjen dat yn ûnderskate talen de betsjuttingen fan oerienkomstige, fan itselde grûnwurd ôfkomstige wurden linkenoan faninoar ôf groeie. It Fryske hoas (meartal hoazzen, ndl. ‘kous’) hat lykas it Ingelske hose (‘û.o. panty’s’) in oare betsjutting

Lês it folsleine artikel
Taalminderheden krije hûs yn Flensburch

Taalminderheden krije hûs yn Flensburch

🕔09:30, 3.Nov 2014

FLENSBURCH – Flensburch wie al it fêstigingsplak fan ferskate organisaasjes fan taalminderheden, wêrûnder ECMI, FUEV en de Deensktalige minderheid yn Dútslân. Mei de iepening fan it Hûs fan de minderheden ôfrûne tongersdei wurdt de Noard-Dútske stêd noch sterker in ‘taalminderhedestêd’. Yn de

Lês it folsleine artikel
Taalsystemen

Taalsystemen

🕔12:22, 29.Jan 2014

  Dit, dizze, dat en dy binne saneamde oanwizende foarnamwurden. Dit en dizze wize nei wat tichteby is, dat en dy nei wat fierderôf is: dit hûs, dizze kompjûter; dy stêd, dat famke. Om nei tichteby of fierderôf wize te

Lês it folsleine artikel
Frysk wurdt taak skoallen Sleeswyk-Holstein

Frysk wurdt taak skoallen Sleeswyk-Holstein

🕔00:26, 24.Jan 2014

KIEL – De Fryske Rie yn Noard-Fryslân is tige optein oer in nije ûnderwiiswet yn ‘e Dútske dielsteat Sleeswyk-Holstein. Dy waard ôfrûne woansdei troch it dielsteatparlemint oannommen. Neffens de wet binne skoallen tenei ferplichte om de talen Frysk en Nedersaksysk

Lês it folsleine artikel
Anne Popkema op Noard-Fryske radio

Anne Popkema op Noard-Fryske radio

🕔02:43, 23.Jan 2014

ALKERSEM – Yn it midsieuske Fryslân koene de Friezen lang net allegear maklik mei-inoar prate. De dialektferskillen yn it Aldfrysk wiene dêr te grut foar. Dat seit taalkundige Anne Popkema foar de Noard-Fryske radiostjoerder Friisk Funk. Popkema wie okkerdeis yn

Lês it folsleine artikel
24-26 maaie: Friesendroapen op Helgolân

24-26 maaie: Friesendroapen op Helgolân

🕔00:50, 16.Apr 2013

Yn it wykein fan 24 oant en mei 26 maaie 2013 wurdt it Friesendroapen fan de trije Fryslannen op Helgolân holden. De Fryske Rie noeget, neffens tradysje, alle trije jierren de bewenners fan Westerlauwersk, East- en Noard-Fryslân út foar in

Lês it folsleine artikel
Amerikanen sjonge Noard-Frysk

Amerikanen sjonge Noard-Frysk

🕔00:52, 24.Aug 2012

De Amerikaanske band Alma Nine hat in drummer dy’t oarspronklik fan it Noard-Fryske eilân Feer/Föhr komt. Dy Rainer Roeloffs hat foar de groep, dy’t oars yn it Ingelsk sjongt, in ferske skreaun yn it Noard-Frysk. De band hat it opnommen.

Lês it folsleine artikel
Friezen ûnbekend yn Dútslân

Friezen ûnbekend yn Dútslân

🕔00:01, 18.Jan 2012

BERLYN – Yn Nederlân is frij algemien genôch dat de Friezen en de Fryske taal besteane. Yn Dútslân is dat gâns minder bekend. De Slavyske minderheid fan de Sorben is dúdlik bekender, sa ûntdekt filmmakker Claas Riecken yn Berlyn.

Lês it folsleine artikel
Nije film oer Noard-Fryske taalynstituten

Nije film oer Noard-Fryske taalynstituten

🕔15:35, 12.Jan 2012

De Fryske Rie hat fan ‘t hjerst in film meitsje litten oer fjouwer ynstituten dy’t har dwaande hâlde mei de stúdzje fan de Fryske taal. It giet om * de Christian-Albrechtsuniversiteit yn Kiel, mei syn Noard-Fryske wurdboekôfdieling en syn stúdzje

Lês it folsleine artikel
EduNordFriisk: online Noard-Frysk leare

EduNordFriisk: online Noard-Frysk leare

🕔17:47, 22.Dec 2011

BRÄIST – Yn it noarden fan Dútslân leit Noard-Fryslân. Dêr prate in pear tûzen minsken Noard-Frysk. Dy foarm fan it Frysk is no ek te learen op ynternet. De Afûk en it Nordfriisk Instituut hawwe nammentlik tegearre eduNordFriisk ûntwikkele. Dat

Lês it folsleine artikel