Werom nei 't begjin

kaaiwurd "nijsbrief"

Leararen Sorbysk prate de taal sels amper

Leararen Sorbysk prate de taal sels amper

🕔12:31, 4.Jun 2019

As in taal hiel lyts is, is it lestich om goede leararen te finen dy’t him oanleare kinne. Dat fernimme de Sorben, in taalminderheid yn de East-Dútske streek Lausitz. Ut ûndersyk hat bliken dien dat de leararen Sorbysk de taal

Lês it folsleine artikel
11 juny: Friezemoeting by de Opstalsbeam

11 juny: Friezemoeting by de Opstalsbeam

🕔07:42, 4.Jun 2019

Op de tiisdei nei de Pinkster moetsje alle jierren ynwenners fan de trije Fryslannen inoar by de Opstalsbeam by Auwerk (Aurich) by Rahe yn East-Fryslân. Dat giet werom op de midsiuwen, doe’t ôffurdigen fan de sân frije Fryslannen dêr gearkamen

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Frysk yn ’e krante

Aant Mulder: Frysk yn ’e krante

🕔06:53, 4.Jun 2019

Kollum Krantlêze is rûtinewurk. Moarns daliks efkes de koppen en wat letter op ’e dei, ornaris nei de kofje, de hiele krante. Om’t ik fakentiden it grutte nijs al op smartphone of tablet sjoen ha, giet it by it krantlêzen

Lês it folsleine artikel
Fiif kânshawwers foar de Gysbert Japicxpriis

Fiif kânshawwers foar de Gysbert Japicxpriis

🕔19:47, 3.Jun 2019

De sjuery fan de Gysbert Japicxpriis hat fiif Fryske skriuwers dy’t foar dy priis yn ommenaasje komme. De Gysbert Japicxpriis bestiet út in bedrach fan tsientûzen euro en foarmet de grutste literatuerpriis yn it Fryske taalgebiet. De kânshawwers binne Hein

Lês it folsleine artikel
‘Leuk’ is goed Frysk wurden

‘Leuk’ is goed Frysk wurden

🕔14:39, 3.Jun 2019

‘Leuk’ is goed Frysk wurden. It wurd wurdt troch leararen Frysk en oare betûfte Fryskskriuwers as ynboargere beskôge. Dat jildt ek foar meartallen lykas ‘gemeentes’ en ‘boetes’. Dat docht bliken út ûndersyk nei in grut tal wurden en konstruksjes dy’t

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Europeeske ferkiezingen dochs wol relevant

Sybren Singelsma: Europeeske ferkiezingen dochs wol relevant

🕔06:38, 3.Jun 2019

Skôging “De Europese verkiezingen, ja, die vind ik niet zo relevant”, sei premier Rutte noch yn jannewaris fan dit jier. Dy heechmoed waard al gau ôfstraft. By de Steateferkiezingen waard Forum de grutste partij, by de Europeeske nota bene de PvdA. Mar de grutste ferrassing hat wol

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Doelleazen

Jan Willem Zwart: Doelleazen

🕔20:00, 1.Jun 2019

Kollum Al tiiden is it doarp der fol fan. De doelleazen komme nei Bûtenpost ta. Se besteane tsien jier. It is benammen de jeugd dy’t de tinte yn it doarp besiket en nei de muzyk fan dy Fryske dj’s harket.

Lês it folsleine artikel
Dûk Eddie Vedder meast legindaryske momint út Pinkpopskiednis

Dûk Eddie Vedder meast legindaryske momint út Pinkpopskiednis

🕔10:16, 31.May 2019

Top 5 fan 50 jier Pinkpop bekend – Utstjoering: snein 2 juny om 21.15 oere De legindaryske dûk fan Pearl Jam-sjonger Eddie Vedder, dy’t yn 1992 fan in kamerakraan ôf it publyk yn sprong, is troch it publyk útkeazen ta

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Goede doelen?

Feie Fonyk: Goede doelen?

🕔19:29, 30.May 2019

Kollum Alle oeren geane der yn ús lân twa minsken dea. Dat is net sa moai, benammen net as men kunde hat oan de deade. Fan de oare kant rommet it op en komt der plak foar nije oanwaaks. Sa

Lês it folsleine artikel
Winst foar EFA-susterpartijen FNP yn Europa

Winst foar EFA-susterpartijen FNP yn Europa

🕔12:57, 30.May 2019

Sybren Posthumus: ‘Us ynfloed yn it Europarlemint groeit’ De regionale partijen yn Europa hawwe it goed dien mei de Europeeske ferkiezingen. De Europeeske Frije Alliânsje (EFA), dêr’t de FNP ek by oansletten is, groeit fan 12 nei 13 sitten. De EFA foarmet

Lês it folsleine artikel