Werom nei 't begjin

kaaiwurd "nijsbrief"

Wolle wy yn oarloch mei de Koerden?

Wolle wy yn oarloch mei de Koerden?

🕔22:46, 27.Jul 2015

Der wie in tiid dat wy Turkije nedich hiene tsjin de Russen. Amearika makke se lid fan de NAVO en Europa stelde it lidmaatskip fan de EEG yn it foarútsicht. No binne de tiden feroare, en de grutste fijân op

Lês it folsleine artikel
Wiis mei twahûndert jier Steaten Generaal?

Wiis mei twahûndert jier Steaten Generaal?

🕔19:49, 27.Jul 2015

Okkerdeis krige ik in útnûging fan de Griffier fan de “Verenigde Vergadering” as foarsitter fan Unôfhinklike Senaatsfraksje (OSF) om mei har in feestje te fieren. Mei de Verenigde Vergadering wurdt de ”Staten Generaal” of de 1e en 2e Keamer bedoeld.

Lês it folsleine artikel
Petysje tsjin balkebrekkers lykas dy fan juster

Petysje tsjin balkebrekkers lykas dy fan juster

🕔22:50, 26.Jul 2015

Nea earder raasde der sa’n swiere julystoarm oer Nederlân as juster. Alteast sûnt it út ein setten fan de mjittings yn 1901 wie yn de heamoanne noch gjin wynkrêft 10 yn trochsneed oer in oere metten, oant sneon tusken ien

Lês it folsleine artikel
Nij type rys produsearre

Nij type rys produsearre

🕔15:38, 25.Jul 2015

Wittenskippers hawwe in nij type rys produsearre. Dizze genetysk modifisearre rys befettet it DNA fan koarn en stjit minder as 1% metaan út. Sûnt de Yndustriële Revolúsje waarmet de ierde op, foaral troch de ferhege útstjit fan fersmoargjende stoffen. Mar

Lês it folsleine artikel
‘Us Mem werom nei de binnenstêd’

‘Us Mem werom nei de binnenstêd’

🕔12:46, 20.Jul 2015

It nije Fryske Bûsboekje is út! Dit jier is it tema: suvel. Frysker as dit wurdt it net. Al yn ‘e Midsiuwen gie Fryske bûter fia Harns nei Londen. It symboal fan Fryslân is de ko, dy’t symbolisearre wurdt mei

Lês it folsleine artikel
IIsbergen en beferzen flakten op Pluto, berch yn grêft op Charon

IIsbergen en beferzen flakten op Pluto, berch yn grêft op Charon

🕔15:44, 19.Jul 2015

De romtesonde New Horizons stjoert aloan mear bylden en mjitresultaten nei de ierde, dy’t garre binne by de passaazje fan Pluto en syn moannen. In priuwke (© NASA) Op dizze foto, nommen doe’t de sonde it tichtst (77 tûzen kilometer)

Lês it folsleine artikel
Measte Omrop-meiwurkers sakje foar Fryske taaltoets

Measte Omrop-meiwurkers sakje foar Fryske taaltoets

🕔14:53, 18.Jul 2015

Twa op ‘e trije meiwurkers fan Omrop Fryslân binne sakke foar in taaltoets fan de Afûk en de NHL. Dat docht de Ljouwerter Krante te witten. “Wy skrokken derfan dat de útslach sa beroerd wie. Dit kin net”, seit ferslachjouwer Koos

Lês it folsleine artikel
Pinsjoenfûnsen noch net opbettere

Pinsjoenfûnsen noch net opbettere

🕔10:18, 17.Jul 2015

It slagget pinsjoenfûnsen noch net om út de bedelte te kliuwen. Troch ûnrêst op de finansjele merken ferdampten de fermogens fan in protte fûnsen it ôfrûne fearnsjier mei inkelde prosinten. Dat hat noch gjin grutte gefolgen foar de finansjele posysje

Lês it folsleine artikel
De plysje, jo bêste freon

De plysje, jo bêste freon

🕔09:11, 17.Jul 2015

Luis (namme betocht) is in twintiger dy’t op de Antillen berne is. As beuker is hy mei syn heit en mem nei Nederlân kommen. Oan syn taal is net hearren dat hy hjir net weikomt, mar syn hûdskleur ferriedt syn

Lês it folsleine artikel
Pluto is warber

Pluto is warber

🕔22:41, 14.Jul 2015

Fan ‘e middei skimke de Nasa-sonde New Horizons op in hichte fan mar 12.500 km oer Pluto. It romtereau is op dit stuit sa besteld mei it waarnimmen fan alles wat der mei syn ynstruminten mar fan de dwerchplaneet waar te nimmen falt, dat

Lês it folsleine artikel