Werom nei 't begjin

kaaiwurd "nijsbrief"

Stim op jim favorite Fryske Telefyzjereklame! En meitsje kâns op in iPad.

Stim op jim favorite Fryske Telefyzjereklame! En meitsje kâns op in iPad.

🕔19:39, 11.Jun 2019

Oant en mei 7 july kin stimd wurde foar de Fryske Telefyzjereklame Publykspriis. De stimmers kinne flot in kar meitsje út trije nominearre spotsjes en harren stim útbringe op www.fryskereklamepriis.frl. Under alle stimmers wurdt in iPad mei in wearde fan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wolkom Thús – Fries van Hart

Aant Mulder: Wolkom Thús – Fries van Hart

🕔08:00, 11.Jun 2019

Kollum De iene kear lês ik dat Fryslân noch nea safolle ynwenners hân hat as no en de oare kear dat we mei krimp rekkenje moatte. Hoe sit dat krekt? Ut de sifers wurdt dúdlik dat op 1 desimber ferline

Lês it folsleine artikel
Fermoedlike moardner fan it Zerniketerrein siet al yn ’e sel

Fermoedlike moardner fan it Zerniketerrein siet al yn ’e sel

🕔19:52, 10.Jun 2019

De plysje jaget al sûnt 20 maart op ‘e man dy’t by it Zerniketerrein yn Grins de 27-jierrige Hidde Berman deastutsen hat. No docht bliken dat de fermoedlike dieder al yn ‘e sel sit. It giet om in man fan

Lês it folsleine artikel
Dweilorkest de Feintsjes wer Nederlânsk Kampioen Dweilorkesten

Dweilorkest de Feintsjes wer Nederlânsk Kampioen Dweilorkesten

🕔09:52, 10.Jun 2019

Juster hat Dweilorkest ‘De Menaemer Feintsjes’ it Nederlânsk Kampioenskip Dweilorkesten yn Bemmel (Gld) mei sukses ferdigene. Sa’n fyftich orkesten moasten dêr fjouwer kear spylje. It waard al gau dúdlik dat it in spannend konkoers wurde soe. Op ’e ein fan

Lês it folsleine artikel
It Ryk kommunisearret yn it Frysk

It Ryk kommunisearret yn it Frysk

🕔22:53, 9.Jun 2019

Wat op de side fan It Nijs o sa gewoan is, is tige bysûnder foar de webside fan it Ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes: in Fryske tekst. De beneaming fan Sybrand van Haersma Buma ta boargemaster fan Ljouwert wurdt

Lês it folsleine artikel
Reidmarrûte klear en te befarren mei elektryske sloepkes

Reidmarrûte klear en te befarren mei elektryske sloepkes

🕔09:28, 9.Jun 2019

Ynwenners fan Westhim en omkriten kinne lang om let gebrûk meitsje fan in nije farrûte troch harren doarp. Dy iepenen se mei wethâlder Maarten Offinga ôfrûne freed mei in sloep, yn in kano of peddeljend op in SUP-boerd. Neffens Offinga

Lês it folsleine artikel
Jensma en Wolf warskôgje foar efterútgong stúdzje Frysk

Jensma en Wolf warskôgje foar efterútgong stúdzje Frysk

🕔22:02, 8.Jun 2019

De Fryske taal, literatuer en skiednis wurde hieltiten minder bestudearre. Der wie in tiid dat deroer praat waard dat eins alle grutte Nederlânske universiteiten in stúdzjerjochting Frysk ha moasten, wylst de stúdzjes Frysk no hast allegear opgien binne yn gruttere

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Fielst dy al Sweedsk?

Simone Djurrema: Fielst dy al Sweedsk?

🕔20:00, 8.Jun 2019

Kollum Op it stuit is der fansels in protte te dwaan oer yntegraasje. Net allinnich hjir mar yn hiel Europa. Oant hoefier moatte bûtenlanners harren oanpasse? Wat is it ferskil tusken yntegrearje en assimilearje? Dêr binne in protte mieningen oer

Lês it folsleine artikel
Waadhoeke kiest foar de eigen taal (talen)

Waadhoeke kiest foar de eigen taal (talen)

🕔12:50, 8.Jun 2019

Ynstjoerd Foar harmonisaasje én normalisaasje! Frysktalige plaknammen wurde hieltyd gewoaner. Dochs binne der noch inkelde politisy dy’t it âlde hanthavenje wolle. Faak mei as argumint: In Nederland is de taal Nederlands! Dat wie om 1900 hinne absolút de gewoane sitewaasje.

Lês it folsleine artikel
Fossyl yn edelstien blykt nije dinosauriër

Fossyl yn edelstien blykt nije dinosauriër

🕔12:10, 8.Jun 2019

Wittenskippers berjochten ôfrûne wike yn it Journal of Vertebrate Paleontology dat in kleurryk fossyl dat yn Australië ûntdutsen waard, ôfkomstich blykt te wêzen fan in nije dinosauriërsoart, in plante-iter. It fossyl waard ûntdutsen by it plakje Lightning Ridge, dat goed

Lês it folsleine artikel