Werom nei 't begjin

kaaiwurd "nijsbrief"

Grieteke Schama kin it bêste Frysk skriuwe

Grieteke Schama kin it bêste Frysk skriuwe

🕔22:04, 16.Apr 2019

Grieteke Schrama fan basisskoalle Mooitaki yn Bitgummole hat tiisdei it Lyts Frysk Diktee wûn. Dat waard hâlden op it Provinsjehûs yn Ljouwert. It Lyts Frysk Diktee is foar learlingen út de groepen 8 fan de basisskoalle. Trijehûndert learlingen ha meidien

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Bysûnder ûnderwiis op terroristyske grûnslach

Sybren Singelsma: Bysûnder ûnderwiis op terroristyske grûnslach

🕔08:17, 16.Apr 2019

Kollum Frjemdlingen dy’t yn Nederlân ynboargerje, moatte har tsjintwurdich trou ferklearje oan de Nederlânske grûnwearden. Dat is opmerklik, want de lêste kear dat de grûnwet oanpast waard, koene de ferpyldere Nederlanners sels it dêr noch net oer iens wurde. Dêr

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Net samar fan ’e flier op ’e souder

Aant Mulder: Net samar fan ’e flier op ’e souder

🕔06:52, 16.Apr 2019

Kollum Net samar fan de flier op ’e souder stappe wolle. Dat is in útdrukking, in siswize, dêr’t ik mar min oer kin. Soks wurdt gauris sein as immen tefolle tagelyk feroarje wol. Foar alle dúdlikens, it binne ornaris de

Lês it folsleine artikel
Nasjonale Bijetelling op Ekopark De Wierde

Nasjonale Bijetelling op Ekopark De Wierde

🕔13:31, 15.Apr 2019

Ofrûne sneon hat in groep fan tritich minsken by Omrin op Ekopark De Wierde op it Hearrenfean it fjild yn west om wylde bijen te tellen yn it ramt fan de Nasjonale Bijetelling. Omrin hat him koartlyn oansletten by it

Lês it folsleine artikel
Drylts bout earste sinnepanielepark fan Súdwest-Fryslân

Drylts bout earste sinnepanielepark fan Súdwest-Fryslân

🕔09:12, 14.Apr 2019

It giet oan! Wethâlder Erik Faber fan Súdwest-Fryslân en foarsitter Gerrit van de Leeuw fan de Enerzjykoöperaasje Drylts hawwe it pachtkontrakt ûndertekene fan it nije sinnepanielepark yn Drylts. Dat wurdt it grutste troch frijwilligers realisearre sinnepark fan Súdwest-Fryslân. Mear as

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Wurk

Simone Djurrema: Wurk

🕔20:00, 13.Apr 2019

Kollum Doe’t wy hjirhinne ferhuzen, wie it noch krekt net sa as by it tv-programma Ik vertrek. Dêr komme faak de minsken yn dy’t de taal noch net sprekke en neat taret hawwe. Wy koene de taal yn alle gefallen

Lês it folsleine artikel
Nije kampanje fan Merk Fryslân

Nije kampanje fan Merk Fryslân

🕔13:23, 13.Apr 2019

Merk Fryslân lansearre ôfrûne tongersdei de nije kampanje ‘Druk hè?’. Dêr heakket de marketingorganisaasje mei yn op de lêste reistrend: it út ’e wei gean fan grutte klibers toeristen. De kampanje sette útein mei it lansearjen fan de ‘Druk hè?’-fideo’s

Lês it folsleine artikel
PvdA werom yn Deputearre Steaten

PvdA werom yn Deputearre Steaten

🕔12:49, 13.Apr 2019

CDA, PvdA, VVD en FNP kinne de kommende fjouwer jier in deeglike koälysje foarmje foar de útdagingen dêr’t Fryslân foar stiet. Ta dy konklúzje komt ynformateur Harry van der Molen. Hy advisearret om dy partijen ûnder lieding fan in noch

Lês it folsleine artikel
It ryk fan de wyk, de legacy fan de Ljouwerters

It ryk fan de wyk, de legacy fan de Ljouwerters

🕔09:15, 13.Apr 2019

In Fryslân DOK oer de neilittenskip fan LF2018 Wat hat LF2018 betsjutten foar de gewoane Ljouwerter lykas de bewenners fan de wyk Heechterp-Schieringen; jierrenlang betitele as ien fan de earmste wiken fan ús lân? Yn de Fryslân DOK dokumintêre ‘It

Lês it folsleine artikel
Tal startershypoteken yn Fryslân mei 15% ôfnaam

Tal startershypoteken yn Fryslân mei 15% ôfnaam

🕔10:40, 11.Apr 2019

It tal Friezen dat in hypoteek oanfreget foar de oankeap fan harren earste hûs is yn in jier tiid mei 15% ôfnaam. Dêrmei is Fryslân de provinsje dêr’t it tal oanfrege startershypoteken it hurdst ôfnaam is. Dat en mear docht

Lês it folsleine artikel