Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Literatuer"

Arjan Hut: Fan Boomsma en de Bom

Arjan Hut: Fan Boomsma en de Bom

🕔12:38, 15.Mar 2023

foar my oer in echt pear op jierren: 70 likernôch in petear yn sêfte wurden, mei fingerwizen en in roltsje king achter it glês gliedt de skieding tusken grins- en fryslân ûngemurken by ús lâns ‘Maak van uw scheet een

Lês it folsleine artikel
Priisfraach: 1300 euro foar it misledigjendste Erdogan-gedicht

Priisfraach: 1300 euro foar it misledigjendste Erdogan-gedicht

🕔21:44, 21.Apr 2016

Wa’t de diskusje oer it ferske Erdowie, erdowo, erdowann en it gedicht fan Jan Böhmermann wat folge hat, hat faaks sels ek de oanstriid krige en meitsje in gedicht of in liet dêr’t de Turkske presidint de gek yn oanstutsen wurdt.

Lês it folsleine artikel
Nedersaksyske eroatyske wolvefantasyen fan Gerard Stout

Nedersaksyske eroatyske wolvefantasyen fan Gerard Stout

🕔17:47, 1.Mar 2016

Wiene de wolf fan Readkapke en dy fan de sân geitsjes ien en deselde? De Drintske skriuwer Gerard Stout spekulearret derop los yn syn eroatysk ferhaal ‘Wolf en de zeuven geities’. Hy lit de wolf in tocht troch it Nedersaksyske

Lês it folsleine artikel
Astrid Roemer: earste Surinaamske winner P.C. Hooftprijs

Astrid Roemer: earste Surinaamske winner P.C. Hooftprijs

🕔21:28, 16.Dec 2015

De fraach wie oant no ta alle jierren: giet de P.C. Hooftprijs dit jier nei in Nederlanner of nei in Flaming ta? Dat it Nederlânske taalgebiet him ek bûten Europa útstrekt, waard dêrby konsekwint fergetten. Dit jier wie dat oars.

Lês it folsleine artikel
Fryske ôfdieling op www.lezenvoordelijst.nl

Fryske ôfdieling op www.lezenvoordelijst.nl

🕔11:23, 24.Apr 2015

Om it learlingen yn it fuortset ûnderwiis makliker te meitsjen om in geskikt boek te kiezen foar de literatuerlist, is de webside www.lezenvoordelijst.nl opset. Sûnt ferline jier is der ek in ôfdieling Frysk op dy site. Dêr steane 32 Fryske

Lês it folsleine artikel
Sneon is it ‘Dag van de Grunneger toal’

Sneon is it ‘Dag van de Grunneger toal’

🕔14:35, 18.Mar 2015

Kommende sneon stiet yn it teken fan it Grinslânsk. Ta eare fan ‘e ‘Dag van de Grunneger toal’ organisearje ferskate taal- en kultuerorganisaasjes in taaldei yn it gebou fan de Groninger Archieven. Ferhalefertellers en sjongers steane mei teksten yn it Grinslânsk op

Lês it folsleine artikel
Lêzing oer W.F. Hermans by Tresoar

Lêzing oer W.F. Hermans by Tresoar

🕔14:23, 18.Mar 2015

Biograaf Willem Otterspeer is tongersdei 16 april op útnoeging fan ‘de Moanne’ en Tresoar te gast op in jûn oer Willem Frederik Hermans yn Ljouwert. Otterspeer sil in lêzing hâlde mei as titel ‘De mislukkingskunstenaar & De zanger van de

Lês it folsleine artikel
Lêzers fia e-reader yn ‘e kikert hâlden

Lêzers fia e-reader yn ‘e kikert hâlden

🕔09:00, 8.Mar 2015

Yn it digitale tiidrek is lêzen gjin iensume tiidkoarting mear. Ferkeapers fan e-books en makkers e-readers kinne navenant maklik neigean wa’t wat lêst, hoe fluch en oft ien syn boek wol hielendal útlêst. E-readerfabrikant Kobo hat ûndersyk dien nei it

Lês it folsleine artikel
Tolve nominaasjes foar Gysbert Japicxpriis

Tolve nominaasjes foar Gysbert Japicxpriis

🕔04:42, 4.Mar 2015

De advyskommisje foar de Gysbert Japicxpriis 2015 hat in tiplist buorkundich makke fan tolve Frysktalige romans of ferhalebondels dy’t yn ‘e beneaming komme foar de priis. Op de list steane titels fan auteurs mei in lange steat fan tsjinst, mar ek

Lês it folsleine artikel
Skriuwwedstryd: betink in Fryske limerick

Skriuwwedstryd: betink in Fryske limerick

🕔08:54, 14.feb 2015

Leafhawwers fan de limerick kinne harren kreativiteit yn ‘e striid smite. It Nordfriisk Instituut organisearret nammentlik in Fryske limerickkriich. De makker fan de moaiste Fryske limerick kin 250 euro winne. De limerickkriich wurdt útskreaun yn de rige Tams Jörgensenwedstriden, dy’t

Lês it folsleine artikel