Werom nei 't begjin

kaaiwurd "histoarje"

Is dit in Aldfryske ynskripsje?

Is dit in Aldfryske ynskripsje?

🕔09:10, 9.feb 2015

Doe’t de Britske argeolooch en telefyzjepresintator James Balme op in ferkeap fan túnornaminten in stien mei nuvere ynskripsjes tsjinkaam, tocht er dat er mooglik wat hiel bysûnders fûn hie. Hy kocht de stien en lei him oan kollega’s foar. Hja

Lês it folsleine artikel
Churchill en syn leafde foar de islam

Churchill en syn leafde foar de islam

🕔16:26, 30.Dec 2014

De Britske oarlochspremier Winston Churchill wie in grut bewûnderder fan de islam. Net allinne hat er yn de Twadde Wrâldoarloch al in grutte moskee yn Londen bouwe litten, hy liet sels yn him omgean om him ta it moslimleauwe te

Lês it folsleine artikel
Sauna Ljouwert wie Latynske skoalle

Sauna Ljouwert wie Latynske skoalle Fernijd

🕔09:00, 28.Oct 2014

LJOUWERT – It wie in wat ferâldere sauna mei suterige posters foar de ruten, it rychje hûzen op ‘e hoeke fan ‘e Grutte Tsjerkestrjitte en de Pylkstege yn Ljouwert. Net ien hie tinke kinnen dat dy gebouwen in histoaryske skatkeamer

Lês it folsleine artikel
Foargonger fan ferhaal Adam en Eva fûn

Foargonger fan ferhaal Adam en Eva fûn

🕔17:44, 16.Maaie 2014

GRINS – Yn Syrië wie yn de 13e ieu foar Kristus al in ferhaal bekend dat sterk liket op de ferdriuwing fan Adam en Eva út it Paradys. Dêr is no skriftlik bewiis foar. Op klaaitabletten út dy tiid stiet

Lês it folsleine artikel
Fryske Akademy fynt Aldfryske tekst werom

Fryske Akademy fynt Aldfryske tekst werom

🕔15:00, 7.Apr 2014

LJOUWERT – Undersiker Han Nijdam fan de Fryske Akademy yn Ljouwert hat in nij stik Aldfrysk fûn. It giet om in fragmint út de ferlerne Codex Unia út 1485. Nijdam fûn de tekst werom yn in boek fan de 16e-ieuske

Lês it folsleine artikel
Filmke: groei fan de Feriene Steaten

Filmke: groei fan de Feriene Steaten

🕔01:03, 28.Mar 2014

It ûndersteande bewegende kaartsje lit moai sjen hoe’t de Feriene Steaten har tusken de oprjochting yn 1789 stik foar stik fierder ûntjûn hawwe.

Lês it folsleine artikel
Filmke: Amsterdam yn de 17e ieu

Filmke: Amsterdam yn de 17e ieu

🕔00:11, 27.Mar 2014

Amsterdam is yn ‘e Gouden Ieu útwoeksen ta in wrâldstêd. Yn 1600 wie it mei 50 tûzen ynwenners noch in stêd fan it formaat fan Snits, hûndert jier letter hie de stêd al 200 tûzen minsken binnen syn grinzen. It

Lês it folsleine artikel
Fyftjin ieuwen Fryslân

Fyftjin ieuwen Fryslân

🕔20:09, 23.Mar 2014

In frij Fryslân, part fan it Frankyske Ryk en it Hillige Roomske Ryk, in frij gewest yn de Republyk. Fryslân hat allegear politike foarmen hân troch de ieuwen hinne. Yn it ûndersteande YouTube filmke binne dy moai te folgjen. De

Lês it folsleine artikel
Omhingjeugd út pake syn tiid

Omhingjeugd út pake syn tiid

🕔13:34, 22.Mar 2014

LJOUWERT – Omtrint in ieu lyn wie it ek al wenst om wat foar it gerjochtsgebou oan it Ljouwerter Saailân om te dideldeintsjen. De wurden ‘nozem’ en ‘hangjongere’ moasten doe noch betocht wurde, al is it de fraach oft de

Lês it folsleine artikel
Aldtestamintyske kamielen binne fiksje

Aldtestamintyske kamielen binne fiksje

🕔17:14, 10.feb 2014

TEL AVIV – De ferhalen fan it Alde Testamint binne letter betocht. Dat jildt alteast foar de ferhalen dêr’t kamielen yn foarkomme. Israëlyske wittenskippers hawwe ûntdutsen dat de kamiel pas om 900 foar Kristus hinne nuet makke is. De ferhalen

Lês it folsleine artikel