Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Fryslân"

FNP: Ynsette op solide takomst Fryske Akademy

FNP: Ynsette op solide takomst Fryske Akademy

🕔09:04, 10.Feb 2019

De FNP-Steatefraksje wol in solide en robúste wittenskiplike, kwalitative en finansjele takomst fan de Fryske Akademy. Yn fragen oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân freget de partij dêr oandacht foar. Oanlieding is de krekt ôfsletten Bestjoersôfspraak Fryske Taal

Lês it folsleine artikel
FNP: mear ynvestearje yn krúsjale sektoaren Fryslân

FNP: mear ynvestearje yn krúsjale sektoaren Fryslân

🕔17:04, 19.Jul 2018

Ljouwert – De FNP is fan betinken dat it Ryk folle mear ynvestearje moat yn krúsjale sektoaren yn Fryslân lykas ekonomy, wittenskip, basisûnderwiis, media, kultuer en ynfrastruktuer. Dat seit de FNP nei it ferskinen fan it rapport ‘Geldstromen tussen het

Lês it folsleine artikel
Steaten: Fryslân as kultuerregio

Steaten: Fryslân as kultuerregio

🕔20:22, 21.Dec 2017

Juster hawwe de Steaten yn grutte mearderheid besletten dat Fryslân foar it Ryk as in aparte kultuerregio oantsjutten wurde moat. Earder hienen 54 organisaasjes út de kulturele sektor al oanjûn dat se grutte kânsen seagen foar in Fryske kultuerregio. It

Lês it folsleine artikel
Aksje FNP tsjin ûntheffingen Frysk, oare partijen swije

Aksje FNP tsjin ûntheffingen Frysk, oare partijen swije

🕔12:50, 28.May 2017

Yn de Steaten fan Fryslân is de Steatefraksje fan de FNP al foar de tredde kear yn aksje kommen tsjin it ûntheffingsbelied oangeande it Frysk op skoallen, mar de partij krijt gjin inkelde stipe fan oare partijen oer dy kwestje.

Lês it folsleine artikel
FNP: jild foar rûnwei Warns, Wetsus en plus op Sintrale As

FNP: jild foar rûnwei Warns, Wetsus en plus op Sintrale As

🕔19:25, 9.May 2017

De Steatefraksje fan de FNP is dik tefreden oer de provinsjale Kadernota foar de Begrutting 2018 dy’t hjoed presintearre is. In soad fan de punten dy’t de FNP ynbrocht hat kinne no fersulvere wurde. Fraksjefoarsitter Corlienke de Jong neamt in

Lês it folsleine artikel
FNP: legere enerzjytariven Liander foar sportklups en konsuminten

FNP: legere enerzjytariven Liander foar sportklups en konsuminten

🕔16:52, 3.Mar 2017

De Provinsje Fryslân moat Alliander/Liander oansprekke op de hege tariven dy’t sportklups en konsuminten betelje moatte foar harren stroomoansluting. Dat docht bliken út skriftlike fragen fan de FNP oan deputearre De Rouwe. Nei de oergong fan Enexis nei Liander is

Lês it folsleine artikel
Iepening museumwike troch Posthumus (FNP) en Reitsma (CDA)

Iepening museumwike troch Posthumus (FNP) en Reitsma (CDA)

🕔20:01, 18.Feb 2017

De jierlikse aktiviteitewike Help Pake en Beppe de fakânsje troch! wurdt moandei 20 febrewaris iepene troch Sybren Posthumus (FNP) en Fenny Reitsma-Hazelhoff (CDA). Plak fan hanneling is it Nasjonaal Modelspoarmuseum yn Snits om 10.30 oere. De FNP hat mei it

Lês it folsleine artikel
FNP op ynternet-wurkbesite yn Drinte

FNP op ynternet-wurkbesite yn Drinte

🕔11:51, 18.Jan 2017

Kommende freed (20 jannewaris) sil de Steatefraksje fan de FNP mei in delegaasje fan sa’n seis persoanen nei Drinte ta (Roderwolde). Dêr sil op lokaasje fernommen wurde hoe’t breedbânynternet dêr wol mei sukses troch in gearwurking fan Provinsje, VerbindDrenthe en lokale

Lês it folsleine artikel
Nije kommissaris moat Frysk machtich wêze of wurde

Nije kommissaris moat Frysk machtich wêze of wurde

🕔11:17, 28.Sep 2016

Woansdei hawwe de Steaten fan Fryslân mei algemiene stimmen it funksjeprofyl foar de nije kommissaris fan Fryslân fêststeld. Dêrmei hawwe de Steaten ek besletten dat de nije kommissaris fan Fryslân it Frysk eigen wêze moat of it him/har noch eigen

Lês it folsleine artikel
FNP: Kabinet stekt iensidich de eigen loftrompet en lit de regio links lizze

FNP: Kabinet stekt iensidich de eigen loftrompet en lit de regio links lizze

🕔20:09, 20.Sep 2016

De FNP fynt dat it kabinet te min docht om de twadieling yn Nederlan en Fryslân oan te pakken. Dêrby giet it fansels om de tsjinstelling tusken earm en ryk, mar benammen ek oer de twadieling tusken Regio en Rânested.

Lês it folsleine artikel