Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Fryske taal"

In smite folk by begjin Keppelfeest

In smite folk by begjin Keppelfeest

🕔17:19, 17.Sep 2011

LJOUWERT – Yn Ljouwert is sneon it Keppelfeest úteinset foar it gerjochtshôf. Fan 60 doarpen kamen fertsjinwurdigers dêr út alle hoeken fan de stêd byelkoar, elk mei in flagge. 60 doarpen en stêden en 60 flaggen omdat 60 jier lyn

Lês it folsleine artikel
18e-ieuske Noard-Fryske wurdlist fûn

18e-ieuske Noard-Fryske wurdlist fûn

🕔18:02, 2.Sep 2011

SINT PETERSBURCH – De Fryske taalkundige Jarich Hoekstra hat yn in Russyske bibleteek 273 wurden yn it 18e-ieuske Noard-Frysk fûn. Dat docht de Dútske omrop Deutschlandradio te witten. De fynst is bysûnder, om’t der amper wat bekend is oer it Noard-Frysk

Lês it folsleine artikel
Sjongende Noard-Fryske skilder

Sjongende Noard-Fryske skilder

🕔14:00, 31.Aug 2011

MUASEM – De Romeinske skiedskriuwer Tacitus skreau it yn it jier 98 nei Kristus al: ‘Frisia non cantat’: Fryslân sjongt net. Dat jildt hjoed de dei yn it bysûnder foar Noard-Fryslân. It tal sjongende Noardfriezen is lyts. Dochs dûkt der

Lês it folsleine artikel
Kursus Sealterfrysk foar begjinners

Kursus Sealterfrysk foar begjinners

🕔02:02, 30.Aug 2011

OLDENBURCH – “Baale” betsjut ‘prate’ en “reeke” is ‘jaan’ yn it Sealterfrysk, de fariant fan it Frysk dy’t praat wurdt yn it Sealterlân, krekt oer de Nederlânsk-Dútske grins. It Sealterfrysk hat in pear nuvere wurden, mar oer it generaal liket

Lês it folsleine artikel
De Kamasûtra op syn Frysk

De Kamasûtra op syn Frysk

🕔00:02, 11.Aug 2011

De Kamasûtra is in Yndiaask boek út de twadde ieu nei Kristus. It hjit folút fan Vatsyayana Kamasûtra (ferhalen fan langstme) en giet oer de keunst fan de leafde. It behannelet saken lykas it sykjen fan in partner en jout tips om

Lês it folsleine artikel
Gemeente Harns foar Frysk op skoalle

Gemeente Harns foar Frysk op skoalle

🕔14:01, 26.Jul 2011

HARNS – Skoallen yn Harns moatte gewoan Fryske les jaan. It is ûnferstannich om foar de Fryske lessen dispensaasje te freegjen by it Ryk. Dat skriuwt it kolleezje fan B & W yn in notysje oan de gemeenteried. De notysje

Lês it folsleine artikel
Noard-Frysk harkspul yn fiif talen

Noard-Frysk harkspul yn fiif talen

🕔21:00, 24.Jul 2011

BRÄIST – Yn it uterste noarden fan Noard-Fryslân leit in eilantsje mei dêrop in lytse kroech, presys op ‘e Deensk-Dútske grins, yn de rivier de Widau. It is in kroechje dêr’t alle dagen fiif talen te hearren binne. Net ien

Lês it folsleine artikel
Probleem: ientalich fuortset ûnderwiis

Probleem: ientalich fuortset ûnderwiis

🕔00:01, 13.Jul 2011

Yn de brêgeklasse wurdt it nivo fan de yndividuele learling komselden as útgongspunt nommen. De hiele klasse begjint mei Ingelsk en Frysk op nivo 0, de learlingen dy’t op in meartalige basisskoalle west hawwe likegoed as de rest. It lektoraat

Lês it folsleine artikel
Britske ambassade skriuwt Frysk

Britske ambassade skriuwt Frysk

🕔13:46, 7.Jul 2011

LJOUWERT – “Yn ferbân mei de oankommende besite fan de Britske ambassadeur oan Fryslân en Grinslân, is de Britske Ambassade yn Den Haach bliid ús allerearste parseberjocht út te bringen yn de Fryske taal.” Sa begjint it earste Frysktalige parseberjocht

Lês it folsleine artikel
In grut Frysk-Latynsk wurdboek

In grut Frysk-Latynsk wurdboek

🕔07:07, 4.Jul 2011

LJOUWERT – It earste grutte wurdboek fan it Frysk is skreaun troch de Grouster dûmny Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869). Halbertsma, dy’t by it grutte publyk benammen bekend wurden is troch de ferhalebondel Rimen en teltsjes, dy’t er mei syn bruorren

Lês it folsleine artikel