Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Frysk"

De Omrop en it Frysk

De Omrop en it Frysk

🕔20:21, 26.Feb 2011

De fiertaal fan Omrop Fryslân is it Frysk. Dat wit elts. Dat jo op radio wat mear ‘sprektaal’ kieze, as skriuwtaal, dat kinne wy ek noch benei komme, mar somtiden raast it brûkte Frysk oan’e protters. Dêr komme by de

Lês it folsleine artikel
Henk Bleker praat Nedersaksysk

Henk Bleker praat Nedersaksysk

🕔14:15, 25.Feb 2011

ST. ANNE – Steatssekretaris fan ekonomyske saken en lânbou Henk Bleker ferwûndere freon en fijân moandeitejûn mei syn taalkar. De steatssekretaris die mei oan in ferkiezingsdebat yn St. Anne, dat organisearre wie troch de CDA-ôfdielings fan it Bilt en Menameradiel.

Lês it folsleine artikel
Advys Frysk noch net iepenbier

Advys Frysk noch net iepenbier

🕔14:39, 24.Feb 2011

LJOUWERT – It Nederlânske regear wegeret om it advys fan de kommisje-Hoekstra oer de Fryske taal iepenbier te meitsjen. De ôfspraak wie dat dat op 3 maart barre soe. De kommisje ûnder lieding fan topamtner Rein Jan Hoekstra hjit formeel

Lês it folsleine artikel
Fryske staveringslessen

Fryske staveringslessen

🕔00:01, 24.Feb 2011

LJOUWERT – Muoite mei Frysk skriuwen, mar gjin jild foar in kursus? Gjin probleem, want it Fryske kursusynstitút Afûk yn Ljouwert hat in rige fideo’s mei Fryske lessen op ynternet set. Yn de lessen leit meiwurker Henk Wolf de wichtichste

Lês it folsleine artikel
Versloot oer taalferoaring

Versloot oer taalferoaring

🕔13:50, 23.Feb 2011

AMSTERDAM – Wat foar soarte fan wurden nimme minsken no út oare talen oer? Binne dat faak foarkommende of krekt seldsume wurden? Op dy fraach giet Arjen Versloot kommende freed yn by syn earste lêzing as heechlearaar Fryske taalkunde oan

Lês it folsleine artikel
Nij wurdboek Frysk-Dútsk

Nij wurdboek Frysk-Dútsk

🕔20:11, 25.Jan 2011

Yn 1961 ferskynde it ‘Seelter Woudebouk’. De ferklearjende talen foar de Sealterfryske wurden wienen it Frysk en it Dútsk. Op grûn fan dat wurdboek is no in digitale wurdlist Frysk-Dútsk en Dútsk-Frysk makke. Wurdlist Frysk-Dútsk Wurdlist Dútsk-Frysk De krapoan 10.000

Lês it folsleine artikel
Oprop foar nije ding flof bips

Oprop foar nije ding flof bips

🕔01:31, 5.Jan 2011

DE HAACH – It Genootschap Onze Taal siket in nij ezelsbrechje om te ûnthâlden hokker lannen oft de euro as offisjeel betelmiddel brûke. By de ynfiering fan de munt yn 2002 wienen dat tolve lannen. Ut de begjinletters fan de

Lês it folsleine artikel
Grins East-Fryslân ûnwis

Grins East-Fryslân ûnwis

🕔00:39, 29.Oct 2010

BONN – Yn it Sealterlân wenje Friezen, mar jildt dat ek foar Auwerk, Bunde en Jever? It Dútske ministearje fan ynlânske saken wit it net. Dat skriuwt dr. Detlev Rein fan it ministearje oan de Eastfries Torsten Bruns, dy’t wolris

Lês it folsleine artikel
Taaltaske moat fuort

Taaltaske moat fuort

🕔14:52, 13.Oct 2010

Fan it webloch fan Albertina Soepboer: Troch de besunigingen moat it taaltaske fan de provinsje ferdwine. Dat is in tryste en ek ûnbegryplike saak. Wat is it taaltaske? It taaltaske krijst asto oanjefte dochst fan de berte fan dyn bern. It is in

Lês it folsleine artikel
Nij regear min foar Fryslân

Nij regear min foar Fryslân

🕔00:40, 8.Oct 2010

LJOUWERT – De Komsaris fan de Keninginne yn Fryslân, John Jorritsma, warskôget foar it nije regear fan CDA-VVD-PVV. Neffens him is dat tige min foar de Fryske kultuer. “Er dreigt een enorme verarming van de eigenheid van de provincie,” seit

Lês it folsleine artikel