Werom nei 't begjin

kaaiwurd "FNP"

Europeeske ferkiezings: de FNP jout gjin stimadvys

Europeeske ferkiezings: de FNP jout gjin stimadvys

🕔16:59, 14.May 2019

Fan 23 oant en mei 26 maaie (yn Nederlân op de 23e) binne de Europeeske ferkiezings. By de FNP komme lykas alle kearen by dy ferkiezings in soad fragen binnen wêr’t minsken op stimme moatte. Want de FNP docht sels

Lês it folsleine artikel
FNP: Ynsette op solide takomst Fryske Akademy

FNP: Ynsette op solide takomst Fryske Akademy

🕔09:04, 10.Feb 2019

De FNP-Steatefraksje wol in solide en robúste wittenskiplike, kwalitative en finansjele takomst fan de Fryske Akademy. Yn fragen oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân freget de partij dêr oandacht foar. Oanlieding is de krekt ôfsletten Bestjoersôfspraak Fryske Taal

Lês it folsleine artikel
FNP: stipe foar seebad yn Harns en mear ynsette op enerzjybesparring

FNP: stipe foar seebad yn Harns en mear ynsette op enerzjybesparring

🕔12:29, 13.Nov 2018

De FNP sil woansdei 14 novimber by de begrutting 2019 fan de provinsje Fryslân in pleit hâlde foar in seeswimbad by Harns. Yn dy stêd binne plannen om by it besteande strân in goed plak te kreëarjen dêr’t ek swommen

Lês it folsleine artikel
FNP: talepaviljoen MeM behâlde

FNP: talepaviljoen MeM behâlde

🕔09:35, 4.Oct 2018

De FNP wol dat it Talepaviljoen ‘MeM’ yn de Prinsetún yn Ljouwert beholden bliuwt. Dat die justerjûn bliken yn in gearkomste fan de Steaten fan Fryslân. Steatelid Sybren Posthumus sei dat der in soad positive reaksjes binne oer de ‘MeM’. Boppedat

Lês it folsleine artikel
FNP: stipe foar doarpshuzen trochsette

FNP: stipe foar doarpshuzen trochsette

🕔10:06, 20.Sep 2018

De steatefraksje fan de FNP wol dat de provinsjale stipe foar de Fryske doarpshuzen trochgiet. De partij komt mei in útstel foar in ‘doarpshuzeregeling 2.0’ foar de kommende steateperioade. De FNP draacht it Iepen Mienskipsfûns en it wurk fan Doarpswurk

Lês it folsleine artikel
FNP: fragen oer ferbetterjen Taalkado 

FNP: fragen oer ferbetterjen Taalkado 

🕔09:29, 14.Sep 2018

  De Steatefraksje fan de FNP stelt fragen oan deputearre Poepjes oer it Taalkado foar jonge Fryske âlders en harren bern. Hoe sil it Taalkado fierder ferbettere wurde? Oanleiding binne de oanbefellingen fan twa ûndersiken nei it Taalkado en de

Lês it folsleine artikel
FNP: mear ynvestearje yn krúsjale sektoaren Fryslân

FNP: mear ynvestearje yn krúsjale sektoaren Fryslân

🕔17:04, 19.Jul 2018

Ljouwert – De FNP is fan betinken dat it Ryk folle mear ynvestearje moat yn krúsjale sektoaren yn Fryslân lykas ekonomy, wittenskip, basisûnderwiis, media, kultuer en ynfrastruktuer. Dat seit de FNP nei it ferskinen fan it rapport ‘Geldstromen tussen het

Lês it folsleine artikel
Manifestaasje FNP tsjin gaswinning

Manifestaasje FNP tsjin gaswinning

🕔13:54, 8.Feb 2018

De FNP hat it inisjatyf nommen foar in nije manifestaasje tsjin gaswinning. Diskear sil de demonstraasje wêze yn it grinsgebiet fan Fryslân en Grinslân. De manifestaasje is yn oparbeidzjen mei susterpartij Groninger belang en mei de Groninger bodembeweging. Doel is

Lês it folsleine artikel
FNP: ophâlde mei omstriden gemyske bestridingsmiddels

FNP: ophâlde mei omstriden gemyske bestridingsmiddels

🕔16:58, 6.Nov 2017

De Provinsje moat it goede foarbyld jaan en ophâlde mei it brûken fan omstriden gemyske bestridingsmiddels lykas glyfosaat (RoundUp). Dat stelt de provinsjale fraksje fan de FNP yn mûnlinge fragen oan Deputearre Steaten. De FNP makket him slim soargen oer

Lês it folsleine artikel
FNP Ljouwert: mear tempo wurksumheden tagongsdyk Reduzum

FNP Ljouwert: mear tempo wurksumheden tagongsdyk Reduzum

🕔15:22, 6.Jul 2017

De FNP-Ljouwert wol dat der folle mear tempo makke wurdt mei de werynrjochting fan de Haedstrjitte yn Reduzum. De ynwenners fan Reduzum hawwe skjin harren nocht fan it omriden, de (ferkears-)ûnfeilige situaasjes, de útrin fan de wurksumheden en de minne

Lês it folsleine artikel