Werom nei 't begjin

kaaiwurd "ferkiezings"

Friese Koers dizenich oer takomst Frysk en Fryslân

Friese Koers dizenich oer takomst Frysk en Fryslân

🕔14:54, 25.Feb 2015

De partij Friese Koers, dy’t ûntstien is as ôfsplitsing fan de PVV, docht yn syn ferkiezingsprogramma gjin útspraak oer it behâld fan de provinsje Fryslân as bestjoerlike ienheid. Friese Koers, mei Steatelid Jelle Hiemstra as boechbyld, seit yn syn Nederlânsktalich

Lês it folsleine artikel
FNP: sichtber eigen plak foar Fryske lobby Brussel en Den Haach

FNP: sichtber eigen plak foar Fryske lobby Brussel en Den Haach

🕔09:45, 23.Feb 2015

De FNP hat har ferkiezingsprogram no al ree yn fjouwer (streek-)talen: it Biltsk, it Frysk, it Nederlânsk en it Stellingwerfsk. Nei alle gedachten komt der ek noch in Ingelsktalige ferzje, dy is foar dizze perioade (2011-2015) ek beskikber. Dêrmei lit

Lês it folsleine artikel
D66: gjin dúdlikens oer Fryslân as bestjoerlike ienheid

D66: gjin dúdlikens oer Fryslân as bestjoerlike ienheid

🕔16:33, 22.Feb 2015

Yn it (Nederlânsktalich) ferkiezingsprogramma fan D66 stiet, yn tsjinstelling ta oare partijen, net eksplisyt opnommen dat Fryslân as bestjoerlike ienheid bliuwe moat. Dêrmei jout D66 de kiezers gjin dúdlikens oer de takomst fan Fryslân, ommers har lanlike foaroanman Pechtold wol

Lês it folsleine artikel
CU: befoarderje fan Fryske taal yn ûnderwiis

CU: befoarderje fan Fryske taal yn ûnderwiis

🕔17:18, 14.Feb 2015

De ChristenUnie (CU) wol net in weryndieling fan provinsjes, mar al in gearwurking. De eigenheid fan Fryslân moat dêrby yn stân bliuwe, neffens it (Frysktalich) program fan de ChristenUnie. Dat gearwurkjen (mei de ‘noardlike’ provinsjes) wol de ChristenUnie stevich op

Lês it folsleine artikel
CDA Fryslân: mear saken ‘noardlik’ dwaan

CDA Fryslân: mear saken ‘noardlik’ dwaan

🕔12:32, 12.Feb 2015

Mear ynfloed fan de gemeenten en mear saken ‘noardlik’ regelje ynstee fan yn Frysk ferbân. Dat is koart kriemd dêr’t it CDA Fryslân bestjoerlik foar stiet. It CDA bliuwt wol foarstanner fan in selsstannige provinsje Fryslân. Lykwols it CDA wol

Lês it folsleine artikel
VVD: Fryslân mooglik eigen lobbyist yn Brussel

VVD: Fryslân mooglik eigen lobbyist yn Brussel

🕔14:23, 7.Feb 2015

Neffens har eigen (Nederlânsktalich) ferkiezingsprogram is de VVD fan betinken dat Fryslân selsstannich bliuwe moat. Gearwurkje mei oare provinsjes is winsklik, mar wol mei behâld fan de eigen identiteit. De VVD wol in provinsjaal iepenbier bestjoer dat dúdlik werkenber is. Kontinuearring

Lês it folsleine artikel
SP: Fryslân moat selsstannich bliuwe

SP: Fryslân moat selsstannich bliuwe

🕔17:36, 4.Feb 2015

De redaksje fan ItNijs sil de kommende tiid ferslach dwaan wat de ferskate partijen dy’t meidogge oan de Steateferkiezings fan doel binne. Benammen tema’s op it mêd fan de takomst fan Fryslân, de Fryske taal en kultuer en de lobby

Lês it folsleine artikel
FNP: Frysk kiesdistrikt by ferkiezings EP

FNP: Frysk kiesdistrikt by ferkiezings EP

🕔13:44, 16.May 2014

LJOUWERT – De FNP wol dat Fryslân in eigen kiesdistrikt wurdt by de Europeeske ferkiezings. Ta dat stânpunt komt de partij nei in analyze fan de ferkiezingslisten fan partijen dy’t nije wike meidogge oan de EU-ferkiezings. It docht op ‘e

Lês it folsleine artikel
Loftse winst yn Denemarken

Loftse winst yn Denemarken

🕔01:42, 16.Sep 2011

KOPENHAGEN – It hat der in soad fan dat de Denen wer loftse bestjoerders krije. No’t it grutste part fan de stimmen teld is, sjocht it dernei út dat it sosjaal-demokratyske blok ûnder lieding fan Helle Thorning-Schmidt in mearderheid hellet.

Lês it folsleine artikel
Leechsaksen: Lokale ferkiezings 11 septimber

Leechsaksen: Lokale ferkiezings 11 septimber Fernijd

🕔11:46, 3.Sep 2011

HANNOVER – Yn de Dútske dielsteat Leechsaksen (Nedersaksen) binne de politike partijen drok dwaande mei it fieren fan kampanje foar de ferkiezings fan 11 septimber. De minsken meie stimme foar it lokale bestjoer en de boargemaster. Hjirûnder stiet beskreaun hoe’t

Lês it folsleine artikel