Werom nei 't begjin

kaaiwurd "ferkiezings"

Europeeske ferkiezings: de FNP jout gjin stimadvys

Europeeske ferkiezings: de FNP jout gjin stimadvys

🕔16:59, 14.May 2019

Fan 23 oant en mei 26 maaie (yn Nederlân op de 23e) binne de Europeeske ferkiezings. By de FNP komme lykas alle kearen by dy ferkiezings in soad fragen binnen wêr’t minsken op stimme moatte. Want de FNP docht sels

Lês it folsleine artikel
Partij voor de Dieren ferjit it Frysk

Partij voor de Dieren ferjit it Frysk

🕔14:23, 27.Jan 2019

De Partij voor de Dieren (PvdD) hat it Frysk oer de holle sjoen by it gearstallen fan it ferkiezingsprogramma foar de Fryske Steaten. Dat docht bliken út in ynterview dit wykein mei listlûkster Rinie van der Zanden yn it Friesch

Lês it folsleine artikel
Partijferliking oer takomst Fryslân, it Frysk en de lobby

Partijferliking oer takomst Fryslân, it Frysk en de lobby

🕔22:30, 15.Mar 2015

Kommende woansdei, 18 maart, kinne de ynwenners fan Fryslân stimme op de partijen dy’t meidogge oan de Provinsjale Steateferkiezings. Watfoar stânpunten nimme de partijen yn dy’t meidogge as it giet om de takomst fan Fryslân, de Fryske taal en kultuer

Lês it folsleine artikel
50 plus: ûnienigens oer takomst Fryslân

50 plus: ûnienigens oer takomst Fryslân Fernijd

🕔09:55, 14.Mar 2015

Wat it bestean bliuwen fan Fryslân as bestjoerlike ienheid oangiet liket der ferskil fan miening te wêzen tusken de Fryske 50 plus en de lanlike. Yn it Fryske spearpunten programma stiet: ‘Fryslân is en bliuwt in selsstannige bestjoerlike ienheid (evt.

Lês it folsleine artikel
PVV: SNN moat ophâlde ‘skynparlemintsje’ te boartsjen

PVV: SNN moat ophâlde ‘skynparlemintsje’ te boartsjen

🕔09:49, 13.Mar 2015

De PVV seit yn syn Frysktalich ferkiezingsprogram dat ‘Fryslân in unike Nederlânske provinsje is mei bysûndere minsken. Wy wolle dat hiel graach sa hâlde en bewarje foar de generaasjes nei ús’. Dy sin is justjes minder útsprutsen as oare partijen oer it behâld

Lês it folsleine artikel
Gas- en sâltwinning: Europarlemintspartij nei Fryslân ta

Gas- en sâltwinning: Europarlemintspartij nei Fryslân ta

🕔17:44, 12.Mar 2015

Ljouwert – Freed 13 maart, sil de EFA,  partij yn it Europeesk parlemint, in besite bringe oan it gas- en sâltwinningsgebiet fan Noardwest Fryslân. De EFA komt mei 3 minsken út Brussel en wol mei eigen eagen sjen wat de

Lês it folsleine artikel
Partij voor de Dieren: neat oer it Frysk

Partij voor de Dieren: neat oer it Frysk

🕔10:21, 12.Mar 2015

Yn it (Frysktalich) ferkiezingsprogram fan de Partij voor de Dieren komt it fuortbestean fan de provinsje Fryslân as sadanich net oan de oarder. Allikemin it gearwurkjen mei oare provinsjes, de SNN en kontakten of in fertsjintwurdiging foar Fryslân yn De Haach

Lês it folsleine artikel
Ferkiezings: FNP pakt grut út

Ferkiezings: FNP pakt grut út

🕔17:31, 6.Mar 2015

De FNP pakt grut út de kommende wiken. De partij makket in tour troch Fryslân mei in grutte poadiumwein.  Moarn 7 maart stiet de FNP fan 10.00 oant 12.00 oere op it museumplein yn Drachten en middeis fan 14.00 oant

Lês it folsleine artikel
PvdA: Fryslân fan betsjutting as aparte bestjoerlike entiteit

PvdA: Fryslân fan betsjutting as aparte bestjoerlike entiteit

🕔17:28, 4.Mar 2015

Neffens it ferkiezingsprogram fan de PvdA is Fryslân ‘in bysûndere provinsje’ en ‘de PvdA sjocht gjin reden en gjin belang om yn dy bestjoerlike ienheid feroaring oan te bringen’. Troch syn eigenheid, taal en kultuer is Fryslân tige werkenber. Fryslân

Lês it folsleine artikel
GrienLinks: ynwenners moatte Frysk ferstean én lêze kinne

GrienLinks: ynwenners moatte Frysk ferstean én lêze kinne

🕔12:11, 1.Mar 2015

‘Mei it each op de bysûndere identiteit fan Fryslân’ wol GrienLinks neffens har ferkiezingsprogram net mei oare provinsjes fusearje. Gearwurkje mei Grinslân, Drinte en Noard Hollân leit ál yn ‘e rede, neffens de partij. De kritearia dy´t Grien Links sintraal

Lês it folsleine artikel