Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Afûk"

Kwalifisearje foar Grut Frysk Diktee kin noch

Kwalifisearje foar Grut Frysk Diktee kin noch

🕔13:57, 15.Mar 2017

Hoallefoalje, grodzemodzje, ledtelefyzje en nútsjesmoar. Op tiisdei 4 april wurdt it Grut Frysk Diktee wer holden en dêr komme wer prachtige Fryske wurden foarby. Bekende Friezen lykas skûtsjetwalling Harmen en Sytze Brouwer, trûbadoer Frerik de Swetser en parasportfrou fan it

Lês it folsleine artikel
Heitedei: ûnderbroekewille by de Afûk

Heitedei: ûnderbroekewille by de Afûk

🕔20:26, 19.Jun 2015

Op 21 juny wurdt Heitedei fierd, neffens wenst op ‘e tredde snein fan juny. Bûten in brochje op bêd en yninoar nifele keunstwurken fan ‘e bern, krije de heiten ek gauris kado’s út ‘e winkels wei. “De Fryske flagge boksershort

Lês it folsleine artikel
Hjoed Fryske Twitterdei

Hjoed Fryske Twitterdei

🕔12:15, 16.Apr 2015

It is tongersdei de fjirde Fryske Twitterdei. Ferline jier wie de dei in grut sukses: #Frysk en #FryskeTwitterdei stienen hast de hiele dei tusken de meast besprutsen ûnderwerpen op Twitter. Yn totaal binne der dy dei 6.438 unike tweets ferstjoerd #Frysk

Lês it folsleine artikel
Lear mar Frysk, nij webstee fan de Afûk

Lear mar Frysk, nij webstee fan de Afûk

🕔12:35, 6.feb 2015

De Afûk hat in nij webstee: www.learmarfrysk.nl. Op it webstee steane tips om Frysk te learen. Fierders kinne minsken harren op it webstee oanmelde foar it spultsjes ‘Blinder of blunder’ om harren taalfeardigens te testen. Klik hjir om it nije

Lês it folsleine artikel
Webstee oer Frysk foar âlderein

Webstee oer Frysk foar âlderein Fernijd

🕔11:00, 10.Nov 2014

DRACHTEN – Taalbefoarderingsorganisaasje Afûk hat tongersdei op in kongres oer Frysk yn de soarch in nij webstee yn gebrûk nommen: datwiedoesa.nl. Op it webstee komt ynformaasje oer saken dy’t de âlderein yn Fryslân ynteressearje, lykas pipernútbakke, Frysktalich toaniel en ferhalen

Lês it folsleine artikel
Dideldeintsje yn ‘e oanbieding

Dideldeintsje yn ‘e oanbieding

🕔08:03, 29.Jun 2014 Lês it folsleine artikel
Dúdlike regels foar Nederlânsk praten

Dúdlike regels foar Nederlânsk praten

🕔14:13, 17.Jan 2014

DE HAACH – De Nederlânske Ryksoerheid sil dúdlike regels opstelle foar wannear’t in oerheidsorgaan fan Fryske boargers easkje mei dat se de Nederlânske taal brûke. It nije Orgaan foar de Fryske Taal nimt dêryn it foartou. Dat hat it ministearje

Lês it folsleine artikel
Lân fan Taal: taalsintrum by de Aldehou

Lân fan Taal: taalsintrum by de Aldehou

🕔22:29, 26.Nov 2012

LJOUWERT – It gebou Lân fan Taal, dat yn Ljouwert op it Aldehoustertsjerkhôf komt, kriget in iepen karakter en kin folslein by it plein belutsen wurde. It komt njonken it Hear Ivostrjitsje. De pleinside fan de ûnderferdjipping fan it gebou kin

Lês it folsleine artikel
Postume roman is earbetoan oan Harmen Wind

Postume roman is earbetoan oan Harmen Wind

🕔09:04, 29.Aug 2012

LJOUWERT – De Afûk yn Ljouwert hat de roman Rekkenskip fan skriuwer Harmen Wind (1945-2010). It boek ferskynt postúm. Wind liet it manuskript benefter, doe’t er yn 2010 stoar. De Afûk hat yn oerlis mei Wind syn widdo besletten om it

Lês it folsleine artikel
Hoe prate jo gewoan yn meartalich Nederlân?

Hoe prate jo gewoan yn meartalich Nederlân?

🕔11:01, 15.Jan 2012

AMSTERDAM – Nije wike ferskynt it boek Eigen en vreemd, meertaligheid in Nederland fan heechlearaar Limburchske taalkultuer Leonie Cornips. Yn it boek besiket hja in pear fragen oer taal yn Nederlân te beänderjen, lykas: “Wêrom wolle minsken dat elkenien yn Nederlân Hollânsk

Lês it folsleine artikel