‘Wikipedia’s Missing Women’: podcast oer genderkleau yn ynternet-ensyklopedy

‘Wikipedia’s Missing Women’: podcast oer genderkleau yn ynternet-ensyklopedy Fernijd

🕔08:19, 6.Sep 2023

Hoewol’t de online ensyklopedy Wikipedia/Wikpedy ien fan de populêrste ynformaasjeboarnen fan de wrâld is, is der in slim tekoart oan fertsjintwurdiging fan froulju en harren opmerklike prestaasjes. Yn in ta neitinken stimmende ôflevering fan de podcast Europeans ûndersochten de presintatoaren

Lês it folsleine artikel
Britske man dy’t by fersin op telefyzje kaam, easket fergoeding fan de BBC

Britske man dy’t by fersin op telefyzje kaam, easket fergoeding fan de BBC Fernijd

🕔08:20, 4.Sep 2023

In Brit dy’t yn 2006 dy’t by fersin foar in kenner fan de muzykyndustry holden waard, easket in fergoeding fan de BBC, omdat it YouTube-filmke dêr’t er yn te sjen is miljoenen kearen besjoen is. De 54-jierrige man is fan

Lês it folsleine artikel
Amerikaanske kustwacht rêdt strâne Dútser op ûnbewenne eilân

Amerikaanske kustwacht rêdt strâne Dútser op ûnbewenne eilân

🕔09:50, 2.Sep 2023

De Amerikaanske kustwacht hat op de Bahama’s in Dútser rêden dy’t op in ûnbewenne eilân telâne kommen wie. De man wie mei syn boat yn ’e problemen kommen en hold fan need trije dagen op Cay Sal ta, in ûnbewenne

Lês it folsleine artikel
Liuw ûntkommen yn spitsoere Pakistaanske miljoenestêd Karachi

Liuw ûntkommen yn spitsoere Pakistaanske miljoenestêd Karachi Fernijd

🕔08:22, 31.Aug 2023

In folwoeksen liuw hat sa’n twa oere op strjitte trochbrocht yn de Pakistaanske stêd Karachi. Yn de spits wie it bist út de auto fan syn eigener ûntkommen. Nei in syktocht is de liuw yn beslach nommen; it is ferbean

Lês it folsleine artikel
Reade Krús kriget 120 goudstêven dy’t yn Switserske trein efterlitten wiene

Reade Krús kriget 120 goudstêven dy’t yn Switserske trein efterlitten wiene Fernijd

🕔08:18, 29.Aug 2023

It Ynternasjonaal Komitee fan it Reade Krús (ICRK) kriget 120 goudstêven oerlange dy’t fjouwer jier lyn yn in trein yn Switserlân benefterlitten wiene. Nettsjinsteande fjouwer jier sykjen is de eigener fan de stêven net fûn. In meiwurker fan de spoarwegen

Lês it folsleine artikel
Foech ûnderwiisynspeksje moat better

Foech ûnderwiisynspeksje moat better

🕔08:18, 27.Aug 2023

De Ried fan Europa fynt dat de Underwiisynspeksje te min mandaat hat om it brûken fan Frysk yn de foarskoalske edukaasje te monitoarjen. De oerheid moat de Underwiisynspeksje better stypje yn it monitoarjen fan de trochgeande learline Frysk. Dat stiet

Lês it folsleine artikel
Ried fan Europa: Bettere oerlisstruktuer Frysk needsaaklik

Ried fan Europa: Bettere oerlisstruktuer Frysk needsaaklik

🕔19:43, 25.Aug 2023

De Ried fan Europa hat in Advyskomitee foar it Ramtferdrach oangeande de beskerming fan nasjonale minderheden. Dat komitee hat op 24 augustus, nei oanlieding fan syn befiningen oer de stân fan saken fan de minderheden yn Nederlân, syn fjirde advys

Lês it folsleine artikel
Microsoft hellet troch AI makke reisbloch fuort

Microsoft hellet troch AI makke reisbloch fuort Fernijd

🕔08:18, 25.Aug 2023

Microsoft hat in artikel dêr’t ferkearde reistips foar de Kanadeeske stêd Ottawa yn jûn waarden, fuorthelle. It artikel stie op de MSN-startside en joech ûnder mear as tip om nei de itensbank te gean as útstapke. It bliek ien fan

Lês it folsleine artikel
Russyske lâner Loena-25 delstoart op moanne-oerflak

Russyske lâner Loena-25 delstoart op moanne-oerflak Fernijd

🕔08:17, 23.Aug 2023

De Russyske moannelâner Loena-25 is delstoart op it moanne-oerflak. Ofrûne sneon gie de kommunikaasje mei de moannelâner ferlern, berjochtet it Russyske romtefeartynstitút Roskosmos sneintemoarn op Telegram. Roskosmos hat gjin kontakt mear mei de lâner meitsje kinnen. Ut foarriedich ûndersyk fan

Lês it folsleine artikel
Nije searje oer ûnôfhinklikheidsoarloch yn Yndonezië

Nije searje oer ûnôfhinklikheidsoarloch yn Yndonezië Fernijd

🕔08:17, 18.Aug 2023

Andere Tijden presintearret de nije achtdielige dokumintêresearje Indonesia roept!. Dêryn folget Hans Goedkoop it spoar fan syn pake: Rein fan Langen. Pake Rein, berne op Java, groeit om 1900 hinne op yn in tiid dat de koloniale oerhearsking noch ûnwrikber

Lês it folsleine artikel