Baktearjes wurde agressiver fan tabaksreek

Baktearjes wurde agressiver fan tabaksreek

🕔08:22, 4.Apr 2015

Nij ûndersyk lit sjen dat de ‘superbaktearje’ MRSA agressiver wurdt as er bleatsteld wurdt oan tabaksreek. It ymmúnsysteem kin de baktearje dan lang sa goed net baas. Undersikers fan de universiteit fan Kalifornië hawwe saneamde ‘makrofagen’ besmet mei de baktearje

Lês it folsleine artikel
Miljarden bewenbere planeten yn it Molkenpaad

Miljarden bewenbere planeten yn it Molkenpaad

🕔14:32, 2.Apr 2015

Australyske en Deenske wittenskippers berekkenje dat der miljarden bewenbere planeten yn it molkenpaad wêze moatte. Dy konklúzje loeken hja oan de hân fan in stjerrekundich prinsipe út 1772. Hjoed publisearje hja dêroer yn Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Lês it folsleine artikel
Troch ynternet fiele wy ús tûker as dat wy binne

Troch ynternet fiele wy ús tûker as dat wy binne

🕔14:36, 1.Apr 2015

Ynternetters skatte harsels te tûk yn. It proses fan sykjen en finen hat in positive ynskatting fan ‘e eigen kennis yn. Dat docht bliken út ûndersyk fan de Amerikaanske Yale-universiteit yn New Haven. Psycholooch Matthew Fischer en syn meiwurkers hawwe tûzen proefpersoanen

Lês it folsleine artikel
Wurdbyld by lêzen wichtiger as stavering

Wurdbyld by lêzen wichtiger as stavering

🕔10:20, 29.Mar 2015

It is in langrinnende diskusje ûnder psychologen, pedagogen en logopedisten: lêze minsken wurden no letter foar letter, yn har gehiel of rinne beide lêswizen trochinoar? Resint ûndersyk jout sterke oanwizings foar de twadde teory: alles draait om it wurdbyld. Undersikers

Lês it folsleine artikel
Goede oplieding makket net lokkiger

Goede oplieding makket net lokkiger Fernijd

🕔10:25, 28.Mar 2015

Oplieding is net fan ynfloed op it loksgefoel, alteast net yn it Feriene Keninkryk. Dat docht bliken út ûndersyk fan ‘e universiteit fan Warwick. Yn alle lagen fan ‘e befolking is it loksgefoel sawat like grut. “Earlik sein hiene wy

Lês it folsleine artikel
Wittenskippers meitsje by fersin ‘freonlikheidsdrank’

Wittenskippers meitsje by fersin ‘freonlikheidsdrank’ Fernijd

🕔09:10, 24.Mar 2015

In drankje dat minsken aardiger, freonliker, earliker makket, soe it net moai wêze as dat bestie? Wel, it bestiet en it hjit fan Tolcapone. It bestie al langer as medisyn foar de sykte fan Parkinson en it hat as ûnferwachte bywurking

Lês it folsleine artikel
Twataligen wikselje fan taal en fan tinkwize

Twataligen wikselje fan taal en fan tinkwize

🕔14:39, 23.Mar 2015

Twatalige minsken feroarje fan tinken as se fan taal feroarje. Dat hawwe Ingelske taalwittenskippers ûntdutsen. De iene taal lient him better foar beskate tinkwizen as de oare. Twataligen brûke de tinkwize fan de taal dy’t se op dat stuit prate

Lês it folsleine artikel
Frysk is in nuvere taal

Frysk is in nuvere taal

🕔09:06, 20.Mar 2015

It Frysk is in nuvere taal. Dat is gjin lêbige opmerking fan in Grinslanner of in Hollanner, mar in konstatearring fan in groep taalkundigen út ‘e hiele wrâld dy’t ûndersyk dien hawwe nei de grammatika’s fan tûzenen talen. Se hawwe

Lês it folsleine artikel
Mei-inoar laitsje skept betrouwen

Mei-inoar laitsje skept betrouwen

🕔12:09, 18.Mar 2015

As minsken mei-inoar lake hawwe, dan wurde se dêrnei folle iepener. Dat docht bliken út Ingelsk ûndersyk. Proefpersoanen dy’t mei-inoar in komyske film sjoen hawwe, binne nei ôfrin ree en diel allegear persoanlike ynformaasje mei de oare oanwêzigen. Dat se

Lês it folsleine artikel
Ynternasjonale konferinsje oer leksikografy en standerdisearring en purifiearring fan minderheidstalen

Ynternasjonale konferinsje oer leksikografy en standerdisearring en purifiearring fan minderheidstalen

🕔15:53, 16.Mar 2015

De Fryske Akademy organisearret op freed 17 april in ynternasjonale konferinsje oer de rol fan leksikografy by standerdisearring en purifiearring fan minderheidstalen. It Frysk is ek in minderheidstaal. As emansipearjende taal yn Nederlân, kriget it Frysk nije funksjes en oppenearret

Lês it folsleine artikel