Dinosaurus Barry wurdt feild: ‘Tige goed bewarre bleaun’

Dinosaurus Barry wurdt feild: ‘Tige goed bewarre bleaun’ Fernijd

🕔08:16, 20.Sep 2023

Hy hjit fan Barry, is 150 miljoen jier âld, goed twa meter heech en fiif meter lang. Hjoed giet er yn in feilinghûs ûnder de hammer. Barry is in kamptosaurus, in plante-itende dinosauriër dy’t yn it Juratiidrek libbe. Syn bonkerak

Lês it folsleine artikel
Eise Eisinga Planetarium kriget Wrâlderfgoedstatus

Eise Eisinga Planetarium kriget Wrâlderfgoedstatus

🕔11:34, 19.Sep 2023

It is feest yn Frjentsjer, want fan hjoed ôf hat it Eise Eisinga Planetarium in Unesco Wrâlderfgoed-erkenning. In prestaasje fan wrâldklasse dêr’t al tsientallen jierren oan wurke is. Fan de trettjin Nederlânske Unesco Wrâlderfgoederkenningen binne no trije yn Fryslân te

Lês it folsleine artikel
Nederlanners wolle dat wolfeart earliker ferdield wurdt

Nederlanners wolle dat wolfeart earliker ferdield wurdt

🕔10:44, 19.Sep 2023

Der is yn Nederlân in breed dielde winsk om de wolfeart yn it lân earliker te ferdielen. Dat docht bliken út in represintatyf ûndersyk fan Ipsos yn opdracht fan de NOS. Hast twatredde fan de Nederlanners (64 persint) fynt it

Lês it folsleine artikel
Swamdei yn Natuermuseum Fryslân

Swamdei yn Natuermuseum Fryslân Fernijd

🕔08:17, 17.Sep 2023

Op snein 24 septimber 2023 fiert de Poddestuollewurkgroep Fryslân, ferbûn oan it Natuermuseum Fryslân, syn tritichjierrich jubileum. De wurkgroep bestiet út in tweintichtal leden dy’t har entûsjast dwaande hâlde mei it ûndersyk nei poddestuollen yn Fryslân. Dy feestlike dei organisearret

Lês it folsleine artikel
Wetterbedriuwen: Maas wurdt smoarger troch lossingen en klimaatferoaring

Wetterbedriuwen: Maas wurdt smoarger troch lossingen en klimaatferoaring Fernijd

🕔08:17, 15.Sep 2023

De wetterkwaliteit fan de Maas is ferline jier gâns ôfnommen. Der binne mear skealike stoffen yn de Maas lost en de rivier komt hieltyd drûger te stean troch klimaatferoaring. Dêr warskôget it gearwurkingsferbân fan Nederlânske en Belgyske drinkwetterbedriuwen RIWA-Maas foar.

Lês it folsleine artikel
It ûntstean fan optimisme ûndersocht troch de Ryksuniversiteit Grins en Lifelines

It ûntstean fan optimisme ûndersocht troch de Ryksuniversiteit Grins en Lifelines

🕔08:14, 13.Sep 2023

Optimisme ûntraffelje, dat is it doel fan nij ûndersyk fan de Ryksuniversiteit Grins. Dr. Charlotte Vrijen, universitêr dosint by Untwikkelingspsychology wol witte hoe’t optimisme ûntstiet. Unyk oan it ûndersyk is dat sjoen wurdt nei de ynfloed fan sawol genen as

Lês it folsleine artikel
Wittenskippers kreëarje keunstmjittich embryo, sûnder sperma, aaisellen en limoer

Wittenskippers kreëarje keunstmjittich embryo, sûnder sperma, aaisellen en limoer

🕔08:16, 10.Sep 2023

Wittenskippers binne deryn slagge om in keunstmjittich embryo fan in minske te kreëarjen. In alderearste foarm fan libben, sûnder gebrûk te meitsjen fan sied, aaisellen of in limoer. De ûndersikers hoopje mei harren ‘model-embryo’ mear te witten te kommen oer

Lês it folsleine artikel
Presintaasje yn Noarwegen fan OWL+ ûnderwiismodulen foar bedrige talen

Presintaasje yn Noarwegen fan OWL+ ûnderwiismodulen foar bedrige talen

🕔08:18, 8.Sep 2023

It Mercator Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, ûnderdiel fan de Fryske Akademy, docht yn breed Europeesk ferbân ûndersyk nei meartaligens en taallearen op skoalle, thús, en troch kultuerpartisipaasje. De fokus leit dêrby benammen op de regionale en minderheidstalen yn Europa,

Lês it folsleine artikel
Undersyk: sa wurde loyale wurknimmers yn de cao beleanne

Undersyk: sa wurde loyale wurknimmers yn de cao beleanne

🕔08:17, 7.Sep 2023

Foar wurknimmers dy’t meikoarten 12,5, 25 of miskien sels fjirtich jier yn tsjinst binne, is de kâns grut dat de wurkjouwer harren dêrfoar beleanje wol. Op hokker ekstraatsje se rekkenje kinne, hinget fan harren cao ôf en dy kinne tige

Lês it folsleine artikel
Nij ynternetplatfoarm foar Fryske taal- en letterkunde: Frisistyk.nl

Nij ynternetplatfoarm foar Fryske taal- en letterkunde: Frisistyk.nl

🕔08:17, 3.Sep 2023

De Fryske Akademy en de redaksje fan Neerlandistiek.nl kundigje de lansearring oan fan Frisistyk.nl, in nij online tydskrift wijd oan Fryske taal- en letterkunde. It wurdt in útwreiding fan it suksesfolle Neerlandistiek.nl, in webside dy’t de midden hâldt tusken in

Lês it folsleine artikel