Superierde ûntdutsen op seis ljochtjier fan de ierde

Superierde ûntdutsen op seis ljochtjier fan de ierde

🕔11:08, 15.Nov 2018

Astronomen hawwe in planeet ûntdutsen op seis ljochtjier ôfstân fan de ierde. Hy draait dêr rûntsjes om de Stjer fan Barnard en hat dêrom de namme Stjer fan Barnard b krigen. Dat is publisearre yn it tydskrift Nature. De planeet

Lês it folsleine artikel
Balkebrekkers aloan fûlder en wieter

Balkebrekkers aloan fûlder en wieter

🕔23:29, 14.Nov 2018

Orkanen binne fûle stoarmen, mar se wurde ek hieltiten fûlder. Boppedat geane se mank mei gâns mear reinwetter as earen. Dat docht bliken út rekkenderij fan ’e Amerikaanske Berkeley-universiteit. De ûndersikers hawwe fyftjin grutte stoarmen bestudearre dy’t yn ’e lêste

Lês it folsleine artikel
Nij tydskrift foar bange wittenskippers

Nij tydskrift foar bange wittenskippers

🕔22:18, 12.Nov 2018

In groep wittenskippers út ferskate lannen hat in nij tydskrift oprjochte: The Journal of Controversial Ideas. It tydskrift ferskilt benammen fan oare tydskriften trochdat it eksplisyt folslein apolityk is en trochdat wittenskippers deryn publisearje meie ûnder in skûlnamme. It tydskrift kin in

Lês it folsleine artikel
Twaddehâns brêge Aldwâld-Westergeast?

Twaddehâns brêge Aldwâld-Westergeast?

🕔16:16, 9.Nov 2018

Juster is de Beintemawei-Wâlddyk te Oudwoude/Westergeest, dy’t opknapt is, offisjeel iepene. No set in nij ambisjeus projekt útein: de brêge fan Aldwâld. Der sil ûndersocht wurde oft en hoe’t de brêge dy’t by Ritsumasyl oerstallich wurden is, yn Aldwâld op

Lês it folsleine artikel
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen sekuer mei registraasje persoansgegevens

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen sekuer mei registraasje persoansgegevens

🕔16:02, 1.Nov 2018

Ut ûndersyk blykt dat ien op de trije gemeenten it proses oangeande de registraasje fan persoansgegevens fan ynwenners net op oarder hat. Steatssekretaris Knops fan Ynlânske Saken hat dêr syn noed oer útsprutsen. Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hawwe de registraasje goed

Lês it folsleine artikel
‘Escher op reis’ mei 256.450 besikers suksesfolste útstalling ea foar Frysk Museum

‘Escher op reis’ mei 256.450 besikers suksesfolste útstalling ea foar Frysk Museum

🕔19:19, 29.Oct 2018

Mei de útstalling Escher op reis hat it Frysk Museum 256.450 besikers lutsen. It is dêrmei de bêst besochte útstalling ea yn de histoarje fan it museum, dat foarearst 120.000 besikers ferwachte. Mei dat sukses lit Escher rekôrderhâlder Alma-Tadema, dy’t yn 2016-2017 yn fjouwer

Lês it folsleine artikel
Mercurius-sonde fan de ESA lansearre

Mercurius-sonde fan de ESA lansearre

🕔10:12, 27.Oct 2018

Fan de Europeeske romtebasis Kourou yn Frânsk-Guyana ôf is yn ’e nacht fan freed op sneon de BepiColombo lansearre. Dat is in romtesonde dy’t ûndersyk dwaan sil nei Mercurius, de planeet dy’t it tichtst by de sinne stiet. De twa

Lês it folsleine artikel
Jûn oer wetter yn Kulturele Ambassade

Jûn oer wetter yn Kulturele Ambassade

🕔08:31, 26.Oct 2018

Wittenskippers fertelle oer ynfloed wetter op ús deistich libben Studium Snacks fan de Grinzer Kulturele Ambassade yn Ljouwert organisearret op tongersdei 8 novimber in jûn oer wetter. Dat bart yn ’e mande mei Studium Generale Grins. Alle libben op ierde bestiet út wetter

Lês it folsleine artikel
Freelancers yn Nederlân

Freelancers yn Nederlân

🕔09:26, 25.Oct 2018

Yn Nederlân wurkje yn alderhande bedriuwstûken sa’n 40.000 selsstannigen dy’t yn te hieren binne. Freelancer.nl socht út yn hokker bedriuwstûken de measte fraach is nei sokke yn te hieren faklju. Yn 2018 waard it faakst help ynroppen fan spesjalisten yn

Lês it folsleine artikel
Sûnensûndersyk ûnder bern yn Fryslân

Sûnensûndersyk ûnder bern yn Fryslân Fernijd

🕔12:45, 24.Oct 2018

Fryske âlden fine dat de sûnens fan harren bern oer it gehiel nommen (tige) goed is. Bern út ienâlderhúshâldingen en bern dy’t opgroeie yn in húshâlding mei in lege sosjaal-ekonomyske status hawwe wol folle faker swierrichheden mei de sûnens. De

Lês it folsleine artikel