It probleem fan koroana sit ek yn grouwe en stilsittende liven

It probleem fan koroana sit ek yn grouwe en stilsittende liven

🕔13:45, 27.Nov 2020

Foar it earst wiisde it Nederlânske regear dizze moanne op it belang fan kante lea foar it opbouwen fan wjerstân tsjin it koroanafirus. Foar in part hat men dat net yn ‘e hân: de jeld of in longkrupsje kin men

Lês it folsleine artikel
Reinwâld is klimaatferoaring better treast as ferwachte waard

Reinwâld is klimaatferoaring better treast as ferwachte waard

🕔13:02, 27.Nov 2020

Dat it klimaat feroaret, kin men mei goed fetsoen net mear ûntstride. Dochs liket it as binne de gefolgen dêrfan minder rampsillich as dat wittenskippers earder eangen. Nij ûndersyk lit sjen dat it Súd-Amerikaanske reinwâld de klimaatferoarings foar in part

Lês it folsleine artikel
Universiteiten besykje om krityk op koroanabelied te ferbieden

Universiteiten besykje om krityk op koroanabelied te ferbieden

🕔12:29, 26.Nov 2020

Oan universiteiten heart neffens de wet de akademyske frijheid te hearskjen. Dochs besykje ferskate Nederlânske universiteiten om meiwurkers it swijen op te lizzen as hja krityk hawwe op it koroanabelied fan de universiteit of de oerheid. Dat berjochtet NRC Handelsblad hjoed.

Lês it folsleine artikel
Earste resultaten Oxford-faksin: 60 oant 90% effektyf

Earste resultaten Oxford-faksin: 60 oant 90% effektyf

🕔09:38, 23.Nov 2020

It koroanafaksin dat de universiteit fan Oxford mei de farmaseut AstraZeneca ûntwikkelet, biedt in tige effektive beskerming, seit AstraZeneca yn in parseberjocht. Neffens de earste tuskentiidske resultaten leit de beskerming tsjin de goarre tusken sechtich en njoggentich persint. De Europeeske

Lês it folsleine artikel
Ierdgasfrij wenje: It Amelân koprinner yn Fryslân

Ierdgasfrij wenje: It Amelân koprinner yn Fryslân Fernijd

🕔08:53, 22.Nov 2020

It Amelân is de Fryske koprinner wat enerzjytransysje oangiet. Dêr wurdt nammentlik al op syn minst 6,9 persint fan de wenten ierdgasfrij ferwaarme. Mei krekt wat minder as tritich jier oant de einstreek fan it klimaatakkoart, is op it stuit

Lês it folsleine artikel
Seespegelstiging better yn kaart mei nije satellyt Sentinel-6

Seespegelstiging better yn kaart mei nije satellyt Sentinel-6

🕔09:44, 21.Nov 2020

ESA lansearret sneon 21 novimber yn Kalifornië de nije ierde-observaasjesatellyt Sentinel-6 Michael Freilich. De satellyt is fan krusjaal belang foar it wrâldwide ûndersyk nei klimaatferoaring en sil krekter as ea de stiging fan de seespegel yn kaart bringe. De Sentinel-6-missy

Lês it folsleine artikel
Grykske boufakkers grave holle fan god Hermes op

Grykske boufakkers grave holle fan god Hermes op

🕔08:58, 18.Nov 2020

Boufakkers hawwe yn it sintrum fan Atene in marmeren byld fan de holle fan de god Hermes fûn. It Grykske ministearje fan Kultuer tinkt dat it byld út de tredde of fjirde iuw foar Kristus stamt. De boufakkers stjitten op

Lês it folsleine artikel
Mear ljocht op diskusje sosjale omstannichheden turfgravers

Mear ljocht op diskusje sosjale omstannichheden turfgravers

🕔08:57, 17.Nov 2020

As it oer ferfeaning giet tinkt men al gau oan earmoede, plaggehutten, ferpaupering en drankmisbrûk. By in feanbaas sjocht men in ynklauwer foar jin, dy’t troch ferplichte winkelnearing it lean fan de arbeiders weromfertsjinne. Sokke situaasjes hawwe der yndied west, mar

Lês it folsleine artikel
Oanbod fysioterapypraktiken ferskilt bot yn Fryslân

Oanbod fysioterapypraktiken ferskilt bot yn Fryslân

🕔08:52, 17.Nov 2020

Op de tsientûzen ynwenners binne yn Fryslân 6,3 fysioterapypraktiken te finen. Fan gemeente ta gemeente ferskilt it oanbod bot: fan 1,9 praktyk op 10.000 ynwenners yn Harns oant 17,3 praktiken op Flylân. Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan

Lês it folsleine artikel
Bywurke: Astronauten romtefeartkapsule SpaceX oankaam yn ISS

Bywurke: Astronauten romtefeartkapsule SpaceX oankaam yn ISS

🕔09:02, 16.Nov 2020

It kommersjele romtefeartbedriuw SpaceX hat foar de twadde kear in bemanne kapsule lansearre nei it romtestasjon ISS. Om healwei twaen fannacht (Nederlânske tiid) gie it Dragon-romteskip fuort, mei fjouwer bemanningsleden oan board, fan it Kennedy Space Center yn de Amerikaanske

Lês it folsleine artikel