Undersyk swarte doazen tastel EgyptAir kin noch wiken duorje

Undersyk swarte doazen tastel EgyptAir kin noch wiken duorje

🕔08:59, 20.Jun 2016

De swarte doazen fan it ferline moanne delstoarte passazjiersfleantúch fan EgyptAir binne sa swier skansearre dat it “in protte tiid en muoite” fergje sil om se út te lêzen. It ûndersyk kin noch wiken duorje, sizze boarnen yn de Egyptyske

Lês it folsleine artikel
‘Bewegen helpt by it ûnthâlden fan nije kennis’

‘Bewegen helpt by it ûnthâlden fan nije kennis’

🕔09:42, 18.Jun 2016

Kennis ûnthâlde slagget nei alle gedachten it bêste troch earst in tal oeren te wachtsjen en dêrnei in skoftke yntinsyf te bewegen. Dat sizze ûndersikers fan de Radboud Universiteit yn Nimwegen op basis fan in foarriedich ûndersyk, publisearre yn it

Lês it folsleine artikel
Earste kontakt mei aliens lit miskien noch wol 1500 jier op him wachtsje

Earste kontakt mei aliens lit miskien noch wol 1500 jier op him wachtsje

🕔09:17, 18.Jun 2016

Wy soene yn teory elk stuit kontakt lizze kinne mei in bûtenierdsk wêzen, mar it soe ek hielendal net gek wêze as it noch mear as tûzen jier duorret. Dy konklúzje lûke ûndersikers fan Cornell University. Wêrom moatte wy miskien

Lês it folsleine artikel
Kardiolooch: ‘It hert kin echt brekke troch leafdesfertriet’

Kardiolooch: ‘It hert kin echt brekke troch leafdesfertriet’

🕔10:58, 15.Jun 2016

Leafdesfertriet, ekstreme blidens of yntinse drôvens. By fûle emoasjes kin it hert echt brekke. Neffens de Haachske kardiolooch Ivo van der Bilt, dy’t op dat ûnderwerp promovearre, kin in brutsen hert jin sels fataal wurde. In brutsen hert, in hertfersakking

Lês it folsleine artikel
Wurdboek fan it Oeriselsk op ynternet

Wurdboek fan it Oeriselsk op ynternet

🕔14:53, 8.Jun 2016

Yn Hardenberg sizze se krekt as yn it Frysk ‘fioele’, yn Vriezenveen ‘vioule’ en yn Brandlecht ‘violine’. Oare oantsjuttings yn ’e Oeriselske dialekten binne ‘striekkist’ en ‘jammer-olt’. Dat is te lêzen yn it nije Woordenboek van het Overijssels, dat no op ynternet

Lês it folsleine artikel
Wiskundige makket strategy om rûlette te winnen bekend

Wiskundige makket strategy om rûlette te winnen bekend

🕔08:05, 8.Jun 2016

Der binne manieren om de winstkâns by rûlette te ferdûbeljen. Yn de jierren santich fan de foarige ieu boude de wiskundige J. Doyne Farmer in mysterieuze masine yn syn skoech om faker te winnen. No leit prefester Richard Muller fan

Lês it folsleine artikel
Summer School yn Ljouwert

Summer School yn Ljouwert

🕔12:25, 6.Jun 2016

Fan 8 oant en mei 10 juny organisearje sân organisaasjes fan it Platform Financieel Zakelijke Dienstverlening (Achmea, Aegon, Bentacera, CJIB, De Friesland Zorgverzekeraar, gemeente Ljouwert en ING) in unike Summer School foar fiifentweintich studinten yn Ljouwert. It doel fan de Summer School

Lês it folsleine artikel
“Brûke jonge bern it Frysk noch?”

“Brûke jonge bern it Frysk noch?”

🕔14:01, 5.Jun 2016

Graach fertelle wy yn Fryslân inoar dat it Frysk in sterke taal is, dêr’t al safolle kear fan foarsein is dat er ferdwine sil, mar dy’t iderkear gewoan oerlibbet en der dus bliuwt. Dat soe bysûnder wêze, want de measte minderheidstalen

Lês it folsleine artikel
Minsken binne produktiver as se steand wurkje

Minsken binne produktiver as se steand wurkje

🕔07:41, 27.Maaie 2016

Undersyk toant oan dat je produktiver binne as je steand wurkje. Wittenskippers lûke dy konklúzje op basis fan in eksperimint yn in callcenter. De wurknimmers waarden yn twa groepen yndield. Minsken yn de iene groep krigen in wurkplak dêr’t se

Lês it folsleine artikel
Argewaasje by Fryske huzekeapers oer ôfsluten hypoteek

Argewaasje by Fryske huzekeapers oer ôfsluten hypoteek

🕔12:27, 26.Maaie 2016

Huzekeapers yn Fryslân ûnderfine it keapjen fan in hûs en ûnderhanneljen oer de priis in yngewikkeld trajekt. Benammen de kar foar de krekte hypoteek is dreech, sa jout mear as de helte oan. Fan alle Nederlanners fine de Friezen dat it slimst. It proses

Lês it folsleine artikel