Hoe faak moat in handoek yn ‘e wask?

Hoe faak moat in handoek yn ‘e wask?

🕔08:45, 2.feb 2015

Dat in minske alle dagen net ûnder de brûs hoecht te stappen om sûn te bliuwen is al in hoart bekend. Mar hoe fluch wurde droegersdoeken eins broeinêsten fan baktearjes en smoargens? In Amerikaanske saakkundige seit dat jo nei trije

Lês it folsleine artikel
Iepenbier debat oer it nut fan minderheidstalen

Iepenbier debat oer it nut fan minderheidstalen

🕔10:58, 30.Jan 2015

Wat hawwe jo no eins oan minderheidstalen? It is in fraach dy’t net-sprekkers fan sa’n lytse taal gauris stelle. It belang fan twataligens sjogge hja gauris wol yn, bygelyks as Nederlânsktalige bern der in grutte taal lykas Ingelsk by leare,

Lês it folsleine artikel
Literatuer makket minsken tûker en sosjaler

Literatuer makket minsken tûker en sosjaler

🕔10:35, 28.Jan 2015

De ûntlêzing is min foar de sûnens. It lêzen fan fiksje is nammentlik goed foar it brein en foar de sosjale feardichheden. “Lêzen is net samar in simulaasje fan sosjaal kontakt, it is sels in foarm fan sosjaal kontakt”, seit

Lês it folsleine artikel
Evolúsjeflaters 13: ûnderliiftinken

Evolúsjeflaters 13: ûnderliiftinken

🕔08:00, 28.Jan 2015

Hawwe jo lêst fan de rêch? De hik? Te grou? De evolúsje hat it dien! Want wy meie dan wol in hiel ein fierder wêze as ús foarâlden, doe’t dy oan lân skarrelen, mar wy binne lang net perfekt. Wy meitsje yn

Lês it folsleine artikel
Evolúsjeflaters 12: gelokstinken

Evolúsjeflaters 12: gelokstinken

🕔08:00, 27.Jan 2015

Hawwe jo lêst fan de rêch? De hik? Te grou?  De evolúsje hat it dien! Want wy meie dan wol in hiel ein fierder wêze as ús foarâlden, doe’t dy oan lân skarrelen, mar wy binne lang net perfekt. Wy meitsje

Lês it folsleine artikel
Evolúsjeflaters 11: sin oan iten

Evolúsjeflaters 11: sin oan iten

🕔08:00, 26.Jan 2015

Hawwe jo lest fan de rêch? De hik? Te grou? De evolúsje hat it dien! Want wy meie dan wol in hiel ein fierder wêze as ús foarâlden, doe’t dy oan lân skarrelen, mar wy binne lang net perfekt. Wy meitsje yn

Lês it folsleine artikel
Evolúsjeflaters 10: binnenear

Evolúsjeflaters 10: binnenear

🕔08:00, 25.Jan 2015

Hawwe jo lêst fan de rêch? De hik? Te grou? De evolúsje hat it dien! Want wy meie dan wol in hiel ein fierder wêze as ús foarâlden, doe’t dy oan lân skarrelen, mar wy binne lang net perfekt. Wy meitsje yn

Lês it folsleine artikel
Friezen binne sportiver as Nederlanners

Friezen binne sportiver as Nederlanners

🕔17:55, 24.Jan 2015

Fan de Friezen foldocht 68% oan de noarmen foar foldwaande lichemsbeweging. 25% fan de Fryske befolking sit by in sportferiening en 20% by in kommersjeel sportynstitút. De Friezen binne justjes sûner dwaande as de trochsneed Nederlanner. Fan alle Nederlanners foldocht 63%

Lês it folsleine artikel
Evolúsjeflaters 9: poddehier

Evolúsjeflaters 9: poddehier

🕔08:00, 24.Jan 2015

Hawwe jo lest fan de rêch? De hik? Te grou? De evolúsje hat it dien! Want wy meie dan wol in hiel ein fierder wêze as ús foarâlden, doe’t dy oan lân skarrelen, mar wy binne lang net perfekt. Wy meitsje yn

Lês it folsleine artikel
Evolúsjeflaters 8: ferstânskies

Evolúsjeflaters 8: ferstânskies

🕔08:00, 23.Jan 2015

Hawwe jo lêst fan de rêch? De hik? Te grou? De evolúsje hat it dien! Want wy meie dan wol in hiel ein fierder wêze as ús foarâlden, doe’t dy oan lân skarrelen, mar wy binne lang net perfekt. Wy meitsje yn

Lês it folsleine artikel