Marteling as spultsje

Marteling as spultsje

🕔22:38, 18.Mar 2010

De kâns is 80% dat jo in ûnskuldige deamartelje as jo dêr de opdracht ta krije. Dat bewiist in eksperimint fan de Frânske filmmakker Christophe Nick. Yn de dokumintêre ‘Jusqu’ou va la télé?’, dy’t juster foar de Frânske televyzje west

Lês it folsleine artikel
Waarm yn Kanada

Waarm yn Kanada

🕔09:46, 18.Mar 2010

Wylst Europa suchtet ûnder snie en kjeld, hat Kanada de waarmste winter sûnt minskeheugenis belibbe; trochinoar fjouwer graden waarmer as normaal. De winter 2009/2010 wie net allinne de waarmste, mar ek de droechste sûnt 1948, doe’t de Kanadeeske meteorologen begûnen

Lês it folsleine artikel
Kraanmasinist befrijd

Kraanmasinist befrijd

🕔15:27, 17.Mar 2010

In kraanmasinist fan 54 jier út Breda is yn Nootdorp út in benearjende posysje befrijd. Hy koe net út syn heechwurker komme, omdat de betsjinningsbak op fjouwer meter boppe de grûn stykjen bleaun wie. De benzine wie op. Plysjemannen teagen

Lês it folsleine artikel
It spoar winterfêst

It spoar winterfêst

🕔12:01, 17.Mar 2010

Koartlyn waard de Twadde Keamer op’e hichte steld fan de plannen fan NS en ProRail om it Nederlânske treinferkear sa gau mooglik winterbestindich te meitsjen. De beide bedriuwen stelden nei oanlieding fan in evaluaasje-ûndersyk fan Twijnstra Gudde Adviseurs en Managers

Lês it folsleine artikel
Amerikanen en  broeikaseffekt

Amerikanen en broeikaseffekt

🕔08:54, 17.Mar 2010

Hast de helte fan de Amerikanen – 48 prosint – fynt de warskôgingen foar it broeikaseffekt oerdreaun.  Dit blykt út in opinypeiling dy’t it ynstitút Gallup tongersdei publisearre hat. De enkête is dien, neidat flaters ûntdutsen wienen yn FN- dokuminten

Lês it folsleine artikel
17 maart: Browserkriich!

17 maart: Browserkriich!

🕔09:00, 16.Mar 2010

17 maart sil de nijste Windows-update aktyf wurde. Op kompjûters mei Windows sil in finster ferskine mei de fraach oft de brûker ek in oare webbrowser (webblêder) brûke wol. In protte minsken sille wol tinke: Wat wol Microsoft fan my?

Lês it folsleine artikel
Utdielen joadiumpillen yn Seelân

Utdielen joadiumpillen yn Seelân

🕔10:03, 10.Mar 2010

De ynwenners fan acht gemeenten yn Seelân yn de omjouwing fan Borsele krije joadiumpillen útrikt. De pillen binne oernearre om yn te nimmen by nukleêre ramp. De pillen wurde no foar it earst útdield sûnt de iepening fan Borsele yn

Lês it folsleine artikel
Proef om troch ynternet houlik en berte oan te jaan

Proef om troch ynternet houlik en berte oan te jaan

🕔16:56, 9.Mar 2010

DE HAACH – It ministearje fan Justysje sil oanjefte fan houlik, berte en ferstjerren mei help fan ynternet mooglik meitsje. De earste gemeenten dy’t der mei oan ‘e slach sille binne De Haach, Delft en De Bosch. Dat hat it

Lês it folsleine artikel
Wetterkrêftsintrale by Borghalen

Wetterkrêftsintrale by Borghalen

🕔16:21, 6.Mar 2010

Yn it Bosscherveld, neist de keardaam fan Borgharen, tichtby Maastricht, sil as alles trochgiet in wetterkrêftsintrale komme mei in fermogen fan 11 MW. Dat hat in konsortsjum van Arbra, International Hydro, Greenchoice en World Improvement Money op 23 febrewaris 2010

Lês it folsleine artikel
Undersykopstelling foar griene gemy

Undersykopstelling foar griene gemy

🕔18:02, 4.Mar 2010

Ferline wike leine dielnimmers yn it Be-Basic konsortsjum, dat wurket oan griene enerzjy en griene gemy, in symboalyske earste stien, makke fan troch mikro-organismen yn stien feroare sân. De bedriuwen en kennisynstellings freegje de oerheid om yn in opskalingsfasiliteit  te

Lês it folsleine artikel