Warskôgingssysteem fyn stof

Warskôgingssysteem fyn stof

🕔21:40, 27.Apr 2010

BRUSSEL – Der komt in grut warskôgingssysteem foar fyn stof. Sa gau as der tefolle fyn stof yn de loft sit, wurdt dat tenei oan it breed netwurk fan helptsjinsten en oerheden trochjûn, sa berjochtet de Flaamske krante De Morgen

Lês it folsleine artikel
Nuver iisblok falt yn tún

Nuver iisblok falt yn tún

🕔18:21, 27.Apr 2010

HETTSTADT – Fluitsjend sûze it nei ûnderen, oant it him yn in tún yn it Beierske Hettstadt yn ‘e grûn boarre: in blok iis, op syn minst fjirtich pûn swier. By klearblauwe loft sloech it yn, sei de plysje hjoed,

Lês it folsleine artikel
Dommer troch nijssites

Dommer troch nijssites

🕔17:31, 25.Apr 2010

ROSKILDE – Dy’t in protte nijs op ynternet lêst, wurdt dommer. Dat seit de Deenske heechlearaar sjoernalistyk Jørgen Poulsen. Lêzers kinne har op it skerm net lang op in stik konsintrearje. It oanbod om troch te klikken is grut, de

Lês it folsleine artikel
Bêdridich troch tynde boarsten

Bêdridich troch tynde boarsten

🕔11:47, 25.Apr 2010

LIMA – In frou út Perû hat troch in seldsume krupsje sokke grouwe boarsten krigen dat se se net mear risse koe. De swiere boppe-ein makke it har ûnmooglik en kom fan ‘t bêd ôf. Julia Manahuari (29) hat lêst

Lês it folsleine artikel
Medisyn tsjin pûkels

Medisyn tsjin pûkels

🕔10:00, 25.Apr 2010

SAN DIEGO – Foar pûkels, sa’t in soad jeugd dy hat, binne net folle goede middels. Der binne in soad mei in beheinde wurking en in pear dy’t wol goed wurkje mar in soad bywurkingen hawwe. Dat feroaret no. Der

Lês it folsleine artikel
Brângefaar op ‘e Veluwe

Brângefaar op ‘e Veluwe

🕔22:15, 24.Apr 2010

Troch de droechte is de kâns op bosk- en heidebrannen grut. Op ‘e Veluwe is Koade Read ôfjûn. Dat hâldt ûnder oaren yn dat yn natuergebieten net mear smookt wurde mei. Ferkenningsfleantugen kontrolearje op begjinnende brânen. By Hoog Soeren op

Lês it folsleine artikel
Grinzer test nij enerzjynetwurk

Grinzer test nij enerzjynetwurk

🕔16:51, 23.Apr 2010

Yn Hoogkerk wurdt op it heden in proef dien mei wat mooglik yn de takomst de basis fan ús enerzjyfoarsjenning wêze sil: in saneamd ‘smart grid’ oftewol in tûk enerzjynetwurk. It oan de stêd Grins fêstgroeide doarp hat in ynternasjonale

Lês it folsleine artikel
De mients is faai

De mients is faai

🕔23:28, 22.Apr 2010

GRINS – De mients kin yn it waad net mear genôch fretten fine. Dat skriuwt de Grinzer biolooch Casper Kraan yn in proefskrift dêr’t er nije wike op promovearje sil. De trekfûgel kin op in soad plakken oerwinterje, mar it

Lês it folsleine artikel
Hoanne leit aaien

Hoanne leit aaien

🕔15:11, 22.Apr 2010

NAPELS – “Auweia, auweia, der Hahn legt keine Eier!” Faaks jildt dat foar de hoannen út de bernesearje Uhlenbusch, in algemiene wierheid is it net. Dat bewiist Gianni, in Italjaanske hoanne. Gianni wie in rjocht en sljochte hoanne, oant de

Lês it folsleine artikel
Ferealing begjint as strideraasje

Ferealing begjint as strideraasje

🕔12:52, 21.Apr 2010

MONTREAL – Wjirms yn ‘e mage, sa wurdt fereale wêzen wol beskreaun. En yndied komt der fan alles yn ‘e lea yn ferweech foardat ien him oan in oar ferslingeret. Twa Kanadeeske wittenskippers skriuwe dizze wike yn it tydskrift Science

Lês it folsleine artikel