Nije brêge Wjelsryp iepen foar ferkear

Nije brêge Wjelsryp iepen foar ferkear

🕔10:24, 19.Dec 2019

De brêge yn de N384 oer de Frjentsjerter Feart by Wjelsryp is ferfongen. Yn it nije ûntwerp is de trochfearthichte fan 2,40 nei 2,60 meter oanpast. De haadrydbaan is wer beskikber foar it ferkear oer de dyk. Der jildt noch

Lês it folsleine artikel
Taalûndersiker Marron Fort is ferstoarn

Taalûndersiker Marron Fort is ferstoarn

🕔00:01, 19.Dec 2019

Tiisdei is perfester Marron Curtis Fort ferstoarn. Fort wie in grut part fan syn warber bestean dwaande mei stúdzje nei it Sealterfrysk en it Nedersaksysk. Hy is 81 jier wurden. Fort is yn 1938 berne yn it Amerikaanske Boston. Hy

Lês it folsleine artikel
Dochs ekstra jild foar Fryske Akademy

Dochs ekstra jild foar Fryske Akademy

🕔20:14, 18.Dec 2019

De Fryske Akademy yn Ljouwert kriget ekstra jild fan de provinsje. Dat hawwe Provinsjale Steaten woansdei besletten. De ekstra subsydzje is nedich om it wittenskiplike ynstitút oerein te hâlden. De provinsje hie earder al besletten om de Akademy alle jierren

Lês it folsleine artikel
BOCK-kampanje set útein mei meiwurking fan Mooi Wark

BOCK-kampanje set útein mei meiwurking fan Mooi Wark

🕔11:30, 16.Dec 2019

Moandei 16 desimber jout Mooi Wark yn gearwurking mei de inisjatyfnimmers fan de BOCK-kampanje it startskot fan dy kampanje. In echte BOCK hat doppen op! Dat is dit jier it boadskop fan de BOCK-kampanje dy’t him rjochtet op feilich karbidsjitten.

Lês it folsleine artikel
Fotowedstriid yn ramt fan 90 jier Fryske Gea

Fotowedstriid yn ramt fan 90 jier Fryske Gea

🕔08:27, 15.Dec 2019

Op 22 febrewaris 2020 bestiet de feriening It Fryske Gea njoggentich jier. De earste feestlike aktiviteit dizze winter is de fotowedstriid Kiek ’es. Elkenien kin meidwaan. It Fryske Gea lit de minsken graach fan de natuer genietsje. Dêom binne de

Lês it folsleine artikel
Histoarysk rûndeel Rysterbosk wer te sjen

Histoarysk rûndeel Rysterbosk wer te sjen

🕔15:24, 12.Dec 2019

It Fryske Gea hat in histoarysk rûndeel yn de Rysterbosk yn syn histoaryske steat werombrocht. Yn ’e iuwenâlde bosk rint de ‘Middelleane fan it eardere lânhûs Huize Rijs ôf de bosk yn. By de leane lâns rint yn ’e midden

Lês it folsleine artikel
‘Magic Box’ wurket tsjin itenfergriemerij

‘Magic Box’ wurket tsjin itenfergriemerij

🕔10:21, 12.Dec 2019

Sa’n ien miljoen Nederlanners hawwe har al oanmeld foar de app Too good to go. Oan ’e ein fan de dei kinne se in saneamde Magic Box keapje, bygelyks by in restaurant of in bakker. Dêryn sitte bôle, suvel, grienten

Lês it folsleine artikel
Fryslân stimt ûnder betingst yn mei lanlike beliedsregels stikstof

Fryslân stimt ûnder betingst yn mei lanlike beliedsregels stikstof

🕔09:53, 12.Dec 2019

De provinsje Fryslân hat ûnder betingst ynstimd mei de foarstelde lanlike beliedsregels. Dy hâlde better rekken mei de belangen fan de Fryske (agraryske) bedriuwen. It úteinlike beslút wachtet op it stânpunt fan it kabinet oer it beweidzjen en bedongjen en

Lês it folsleine artikel
Griene stroom yn Afrika

Griene stroom yn Afrika

🕔10:00, 11.Dec 2019

Yn Afrika stappe hieltyd mear húshâldingen fan hielendal gjin elektrisiteit oer op griene stroom. Yn Kenia bygelyks binne hieltyd mear sinnepanielen te sjen op de dakken fan earme minsken. De sinne laadt harren mobyltsje, radio en telefyzje op. Kenianen kinne

Lês it folsleine artikel
22-wikeprip foar swiere froulju fan 16 desimber 2019 ôf fergees

22-wikeprip foar swiere froulju fan 16 desimber 2019 ôf fergees

🕔09:44, 11.Dec 2019

Fan 16 desimber 2019 ôf komt de 22-wikeprip, de kinkhoastfaksinaasje foar froulju dy’t in poppe ferwachtsje, yn it Ryksfaksinaasjeprogramma. Dat betsjut dat se fan dat stuit ôf in fergeze kinkhoastfaksinaasje krije kinne by de jeugdsûnens-soarchorganisaasje yn harren regio. Hjirtroch binne

Lês it folsleine artikel