De bêste iepenbierferfierstêden fan Nederlân

De bêste iepenbierferfierstêden fan Nederlân

🕔09:02, 27.Oct 2019

Eat dat wy as toerist, mar ek yn ús deistich libben allegear wol brûke is it iepenbier ferfier. Foar de ien is dat alle dagen om nei it wurk te gean. Foar de oar is dat om op fakânsje de

Lês it folsleine artikel
Temajûn oer in ‘new deal’ tusken boer en mienskip

Temajûn oer in ‘new deal’ tusken boer en mienskip

🕔08:53, 27.Oct 2019

Woansdei 27 novimber sil Ryksboumaster Floris van Alkemade syn bepleite ‘new deal’ tusken boeren en mienskip taljochtsje. Mei Panorama Nederlân presintearre er in plan foar in moderne weropbou. It jout in takomst perspektyf foar de romtlike ynrjochting fan Nederlân. Van

Lês it folsleine artikel
Waadeilannen opnij yn list Lonely Planet

Waadeilannen opnij yn list Lonely Planet

🕔10:37, 26.Oct 2019

It renommearre Lonely Planet hat ôfrûne wike de top 10 Best in Travel 2020 bekendmakke. Wrâldwiid stiet Nederlân op nûmer sân mei in earfolle beneaming foar Unesco Wrâlderfgoed de Waadsee en de Waadeilannen. In besite oan de Waadeilannen mei minsken

Lês it folsleine artikel
Filmyske dialooch oer MS

Filmyske dialooch oer MS

🕔10:26, 26.Oct 2019

Multiple sclerose is in bekende sykte mei in dramatysk ferrin. In slûpmoardner dy’t syn slachtoffers hieltyd mear beheint yn harren bewegings, se net stjerre lit mar twingt ta it opjaan fan hieltyd mear frijheid. In sykte dêr’t men net fan

Lês it folsleine artikel
Stambeam yn sulver

Stambeam yn sulver

🕔12:48, 25.Oct 2019

De Fryske berteleppeltradysje tusken 1650 en no Skôging troch Richard de Boer en Han Nijdam De Fryske berteleppeltradysje liket in bytsje op it keatsspul. Ea waard it yn ferskate dielen fan Europa dien, mar hast allinne yn Fryslân is it

Lês it folsleine artikel
Nijsgjirrige middei Genealogysk Wurkferbân

Nijsgjirrige middei Genealogysk Wurkferbân

🕔12:37, 25.Oct 2019

Op sneon 2 novimber 2019 hâldt it Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy in nijsgjirrige middei dy’t foar elkenien tagonklik is. Richard de Boer (wittenskipssjoernalist) en Han Nijdam (ûndersiker), beide ferbûn oan de Fryske Akademy, sille it ûnder de titel

Lês it folsleine artikel
Oersjoch fan Fryske wurdboekskriuwerij

Oersjoch fan Fryske wurdboekskriuwerij

🕔00:04, 25.Oct 2019

Yn juny waard yn Ljouwert de 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology hâlden, in ynternasjonaal kongres oer it skriuwen fan wurdboeken. Frits van der Kuip en Janneke Spoelstra fan de Fryske Akademy wienen dêrby. Hja joegen de kongresdielnimmers

Lês it folsleine artikel
Living the light – Robby Müller

Living the light – Robby Müller

🕔08:41, 23.Oct 2019

De baanbrekkende Nederlânske kameraman Robby Müller (1940-2018) wist as gjin oar mei de sinne te spyljen en de strielen as flinters te fangen. Yn syn hannen feroare de kamera yn in muzykynstrumint dat elkenien dûnsje liet en de wrâld ferljochte.

Lês it folsleine artikel
Soarch oer de takomst, takomst fan de soarch

Soarch oer de takomst, takomst fan de soarch

🕔08:55, 20.Oct 2019

Omrop Fryslân dûkt fan 24 oktober ôf yn de wrâld fan de Fryske soarch. Der is personielskrapte, mar trochdat we âlder wurde nimt de fraach nei soarch ek ta. Hoe bliuwt de hiele soarch hjir oerein en betelber? Dokters, pasjinten

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Pappegaaien

Jan Willem Zwart: Pappegaaien

🕔20:00, 19.Oct 2019

Kollum De greiden sitte wer fol mei guozzen. It is de tiid fan de trek. Fûgels fleane hiele ôfstannen om oerwinterje te kinnen. Fûgels dy’t net fan de kjeld hâlde fleane nei Afrika of sa of de stirnzen hielendal nei Nei-Seelân.

Lês it folsleine artikel