11.000 tsjin 27

11.000 tsjin 27 Fernijd

🕔08:40, 24.Dec 2009

De likernôch 250 wolven yn Sweden krije it swier nei nijjier. Foar it earst yn 45 jier kin eltsenien in fergunning krije om de bisten dea te sjitten. Hast 11.000 Sweden hawwe in fergunning oanfrege om in wolf te sjitten.

Lês it folsleine artikel
Top is flop

Top is flop

🕔00:46, 21.Dec 2009

De klimaattop yn Kopenhagen hat gjin formeel ferdrach opsmiten, mar in net-binend akkoart, dêr’t de lannen sneon allinnich mar ‘noasje fan naam’ hawwe. Dat wie freedtejûn ‘yn in efterkeammerke’ opsteld troch de Feriene Steaten (FS), Sina, Yndia, Brazilië en Súd-Afrika

Lês it folsleine artikel
SuperSina by klimaattop

SuperSina by klimaattop

🕔10:08, 20.Dec 2009

Yn Keappenhaven hat Sina omraak boarte mei mear as 120 politike lieders. Sels de Feriene Steaten mei de altyd sa fleurige presidint Obama binne bûtenspul set. Neist de tema’s CO2, klimaatferoaring en opwaarming fan de ierde joech de klimaattop yn

Lês it folsleine artikel
Tal nachtegealen nimt ôf

Tal nachtegealen nimt ôf Fernijd

🕔08:59, 18.Dec 2009

It tal nachtegealen yn de Nederlânske bosken is de ôfrûne 25 jier mei 37 prosint ôfnommen. Fan spotfûgels is it tal sels mei 85 prosint lytser wurden. Biologen en fûgelûndersikers wite de efterútgong fan de trekfûgels yn de bosk oan

Lês it folsleine artikel
Earste streken op natoeriis

Earste streken op natoeriis Fernijd

🕔10:00, 17.Dec 2009

De earste Fryske riders hawwe tiisdei de izers al wer ûnderbûn om op natoeriis te riden. Op de Ryptsjerksterpolder leit genôch iis om ride te kinnen. De polder stiet der om bekend dat der betiid yn it seizoen al riden

Lês it folsleine artikel
Yllegale houtkap en palmoalje

Yllegale houtkap en palmoalje

🕔09:31, 17.Dec 2009

Yn Yndonezië en Maleizië wurde yn heech tempo yllegaal reinwâlden kapt, dy’t foar it bestriden fan broeikasgassen wichtich binne omt se CO2 absorbearje. It ferdwinen fan dy wâlden hat boppedat grutte konsekwinsjes foar it bestean fan de lokale befolking en

Lês it folsleine artikel
Huningbijen noch aktyf

Huningbijen noch aktyf

🕔11:44, 14.Dec 2009

It is desimber en de huningbij is noch aktyf. Foar in ymker is dat in raar gesicht. Fleanende bijen op en om de kast hinne. De lêste pear dagen is it wat kâlder en bliuwe de bijen binnen. Normaal sitte

Lês it folsleine artikel
Albert Heijn ferkeapet gjin iel

Albert Heijn ferkeapet gjin iel

🕔11:04, 13.Dec 2009

Fan mids 2010 ôf wurdt gjin iel mear ferkocht by de supermerken fan Albert Heijn. Yn neifolging fan in pear oare supermerken staakt it concern de ferkeap fan de fisksoarte, omdat iel in slim bedrige bistesoarte is. Dat hat de

Lês it folsleine artikel
Iisberch driuwt nei Australië

Iisberch driuwt nei Australië

🕔11:01, 13.Dec 2009

In gigantyske iisberch fan 140 kante kilometer grut driuwt yn de rjochting fan Australië. It bart mar ien kear yn ’e ieu dat sa’n grutte skosse yn dat gebiet op drift rekket. Dat makken ûndersikers woansdei bekend. De iisberch is 19

Lês it folsleine artikel
Guozzen folgje mei satelyt

Guozzen folgje mei satelyt

🕔13:33, 11.Dec 2009

De bewegings fan bles- en ek pauguozzen wurde folge troch dat op de guozzen sinders oanbrocht wurde mei in ynboude GPS dy’t mar 30 gram weagje. In hiel lyts sinnepanieltsje soarget foar de streamfoarsjenning. De gegevens wurde trochstjoerd nei in

Lês it folsleine artikel