‘Op Paad lâns it Waad’

‘Op Paad lâns it Waad’ Fernijd

🕔08:47, 4.Jun 2020

Mei de tiid kin men op ’e fyts fan de hiele Fryske Waadkust genietsje; dat is it doel fan it projektplan ‘Op Paad lâns it Waad’. Dêr stimden de kolleezjes fan boargemasters en wethâlders fan gemeenten Harns, Waadhoeke en Noardeast-Fryslân

Lês it folsleine artikel
Wer in waarrekord ferbrutsen!

Wer in waarrekord ferbrutsen!

🕔19:46, 3.Jun 2020

It is amper mear nijs te neamen as der wer in waarrekord ferbrutsen wurdt. Jier op jier, moanne op moanne, wike op wike wurdt wol earne te witten dien dat it waarmer, kâlder, droeger, wieter of wit wat oars west

Lês it folsleine artikel
Terrassen by pleatsen wer iepen

Terrassen by pleatsen wer iepen

🕔08:51, 3.Jun 2020

Boeren en túnkers mei in terras hawwe dy sûnt moandei 1 juny wer iepen foar publyk. No’t de ryksoerheid de maatregels foar alle Nederlanners ferromme hat, kinne minsken ek wer op ’e pleats oanstekke foar kofje mei selsmakke apelgebak of

Lês it folsleine artikel
Op in minne pinksterdei

Op in minne pinksterdei

🕔07:00, 30.May 2020

In likenis De stoarm gisele de snieflokken hast horizontaal troch de strjitte. De ûnferwachte Besiker stampte de snieprakke fan de skuon foar’t Er oer de drompel stapte en rydboske foar’t Er my de jas oanjoech. Pas folle letter ha ’k

Lês it folsleine artikel
Grûnwetter sângrûnen súdeastlik Fryslân fêsthâlde

Grûnwetter sângrûnen súdeastlik Fryslân fêsthâlde

🕔10:20, 29.May 2020

Yn gearwurking mei de gebietskollektiven ELAN Súdeast-Fryslân, Noardlike Fryske Wâlden, Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân is úteinset mei ferskate proeven yn de praktyk om mear wetter yn sângrûnen fêst te hâlden. Op hege sângrûnen yn Fryslân wurdt it wetter nei

Lês it folsleine artikel
See-earnen fiele har thús yn de Alde Feanen

See-earnen fiele har thús yn de Alde Feanen

🕔09:04, 29.May 2020

Trije see-earnepearkes hawwe har deljûn yn de Alde Feanen om dêr te brieden. Twa plakken wiene al earder yn gebrûk, no is der noch in tredden by kommen. Yn dy kreamkeamer fan It Fryske Gea binne no mei-inoar fiif piken

Lês it folsleine artikel
Boeren en túnkers yn Fryslân wurkje oan oplossingen drûchte

Boeren en túnkers yn Fryslân wurkje oan oplossingen drûchte

🕔08:42, 26.May 2020

Boeren en túnkers yn Fryslân hawwe har yn de ôfrûne moannen ynset om safolle mooglik wetter yn de grûn fêst te hâlden om taret te wêzen op mooglike drûchte dizze simmer. Dat wetter is nedich foar de natuer en bygelyks

Lês it folsleine artikel
Premier Nij-Seelân praat rêstich troch by ierdbeving

Premier Nij-Seelân praat rêstich troch by ierdbeving

🕔10:03, 25.May 2020

Yn Nij-Seelân hat moandetemoarn betiid in ierdskodding west. Dy hie in krêft fan 5,6 en hat foar safier bekend net laat ta ferwûne minsken of grutte skea. It barde wol middenyn in telefyzjefraachpetear mei premier Jacinda Ardern. Yn it parlemintsgebou

Lês it folsleine artikel
Skeveningske surfers omkommen troch miljeufersmoarging en klimaatferoaring

Skeveningske surfers omkommen troch miljeufersmoarging en klimaatferoaring

🕔14:45, 24.May 2020

Skôging troch Nanne Hoekstra Yn de media wie der lêstendeis in protte omtinken foar it omkommen fan in tal surfers yn de see by Skeveningen. Oarsaak wie in metershege skomlaach. In natuerferskynsel waard dat neamd. Mar ik hâld út dat

Lês it folsleine artikel
Enoarme fraach nei e-fytsen yn Italië

Enoarme fraach nei e-fytsen yn Italië

🕔08:59, 24.May 2020

It regear fan Italië hat as ûnderdiel fan in ekonomysk stimulearringsplan in bonus oankundige foar e-fytsen. Sechtich persint fan de oankeappriis krije ynwenners fan de oerheid werom, mei in maksimum fan 500 euro. Dat oerheidsinisjatyf hat foar in protte twiveljende

Lês it folsleine artikel