Heimsinnige metalen monolyt út Utah ferdwûn

Heimsinnige metalen monolyt út Utah ferdwûn

🕔08:33, 30.Nov 2020

In mysterieuze monolyt dy’t ôfrûne moanne yn ’e woestyn yn Utah ûntdutsen waard, liket wer ferdwûn te wêzen. Hoe’t dat bard is, is net dúdlik. De autoriteiten sizze allinnich dat se út betroubere boarnen witte dat it objekt fuorthelle is

Lês it folsleine artikel
Reinwâld is klimaatferoaring better treast as ferwachte waard

Reinwâld is klimaatferoaring better treast as ferwachte waard

🕔13:02, 27.Nov 2020

Dat it klimaat feroaret, kin men mei goed fetsoen net mear ûntstride. Dochs liket it as binne de gefolgen dêrfan minder rampsillich as dat wittenskippers earder eangen. Nij ûndersyk lit sjen dat it Súd-Amerikaanske reinwâld de klimaatferoarings foar in part

Lês it folsleine artikel
Gjin Alvestêdetocht fan ’t winter

Gjin Alvestêdetocht fan ’t winter

🕔11:35, 22.Nov 2020

Der komt de kommende moannen gjin Alvestêdetocht. Dat hat de Keninklike Feriening De Fryske Alvestêden bepaald. Noch ôfsjoen fan de waarsomstannichheden is it fanwegen de hjoeddeiske koroanasituaasje net mooglik om de tocht op feilige wize te organisearjen. It wichtichste beswier

Lês it folsleine artikel
Ierdgasfrij wenje: It Amelân koprinner yn Fryslân

Ierdgasfrij wenje: It Amelân koprinner yn Fryslân Fernijd

🕔08:53, 22.Nov 2020

It Amelân is de Fryske koprinner wat enerzjytransysje oangiet. Dêr wurdt nammentlik al op syn minst 6,9 persint fan de wenten ierdgasfrij ferwaarme. Mei krekt wat minder as tritich jier oant de einstreek fan it klimaatakkoart, is op it stuit

Lês it folsleine artikel
Seespegelstiging better yn kaart mei nije satellyt Sentinel-6

Seespegelstiging better yn kaart mei nije satellyt Sentinel-6

🕔09:44, 21.Nov 2020

ESA lansearret sneon 21 novimber yn Kalifornië de nije ierde-observaasjesatellyt Sentinel-6 Michael Freilich. De satellyt is fan krusjaal belang foar it wrâldwide ûndersyk nei klimaatferoaring en sil krekter as ea de stiging fan de seespegel yn kaart bringe. De Sentinel-6-missy

Lês it folsleine artikel
Natuermuseum Fryslân bernefreonlikste museum fan Fryslân 2021

Natuermuseum Fryslân bernefreonlikste museum fan Fryslân 2021

🕔08:29, 19.Nov 2020

It Natuermuseum Fryslân mei him it kommende jier, foar de achtste kear achterinoar, it Bêste Kidsproof-museum fan Fryslân neame. Dy titel fertsjinnet it op basis fan yngeand ûndersyk troch saneamde Museumynspekteurs (bern oant en mei 12 jier). Hja joegen it

Lês it folsleine artikel
Wittenskip: ‘Bliid dat wolf werom is, mar gefaar wurdt ûnderskat’

Wittenskip: ‘Bliid dat wolf werom is, mar gefaar wurdt ûnderskat’

🕔16:10, 18.Nov 2020

De wolf hat him definityf wer yn Nederlân fêstige. Dat docht bliken út spoareûndersyk fan ekolooch Hugh Jansman. Ut DNA fan wolvekeutels laat er ôf dat wolvewelpen dy’t op Nederlânske boaiem berne binne no op harren bar in eigen territoarium

Lês it folsleine artikel
Minister Schouten kriget woansdei Oanfalsplan Skries

Minister Schouten kriget woansdei Oanfalsplan Skries

🕔15:51, 16.Nov 2020

Nijs fan It Fryske Gea Ald-minister fan miljeu Pieter Winsemius hat it rêdingsplan foar de skries skreaun. Dat die er mei de deputearren Staghouwer (Grinslân) en Hoogland (Frl.), It Fryske Gea, Fûgelbeskerming Nederlân, de Fryske Miljeufederaaasje, wittenskippers en lânbou-organisaasjes. Dat

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wy wolle net fersûpe

Aant Mulder: Wy wolle net fersûpe

🕔07:00, 10.Nov 2020

Kollum Noch hûndert jier en dan ha we gjin feangrûnen mear, lies ik earne. Dat liket moai, mar dat is it net. Dan binne we aardich de djipte yn sakke mei alle skea en bedrigingen dy’t dêr wer by hearre

Lês it folsleine artikel
Tsientûzen snieklokjes foar it Fryske bioferskaat

Tsientûzen snieklokjes foar it Fryske bioferskaat Fernijd

🕔08:51, 8.Nov 2020

It giet net goed mei it bioferskaat. Dêrom kriget de bioferskaatkampanje ‘Wat sille we no belibje’ in ferfolch. Yn novimber en desimber wurdt it ôfnimmende bioferskaat mei ferskate ludike aksjes ûnder de oandacht brocht. De kampanje is ôfrûne wike fan

Lês it folsleine artikel